Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Олена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 36939  
Олена запитує:
бібліографічна довідка "світлотінь" Софії Кримської
Наша відповідь:
Доброго дня! На превеликий жаль, з вашого запиту незрозуміло, що саме й про кого потрібна інформація: Софія Кримська – письменниця (судячи з розділу, до якого віднесено запит)?
В мережі, електронних каталогах, електронних бібліотеках не знайдено нічого, крім ресурсу: Портал «Проза. Ру», де розміщено твори Софії Кримської «Лилия» та «Под созвездием дружбы». – Режим доступу: http://www.proza.ru/avtor/alimerus

.: Розділ: Література :: 20.05.2015 21.45.34 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дн. :: Запитання: 36937  
Оля запитує:
Доброго дня.Мене цікавить інфориація про наукове вивчення повісті М.Матіос "Черевички Божої матері".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю! Пропонуємо скористатися наступними джерелами:

Вірич, О. В. Екзистенційна парадигма прози Марії Матіос : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 / О. В. Вірич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.

Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. - 2008. - № 3. – С. 66-73.
Мозгова Л. Світоглядні уявлення дитини з особливими потребами : філософсько-психологічний аналіз повісті "Черевички Божої Матері" / Л. Мозгова // Дивослово. - 2015. - № 1. - С. 19-23. - Бібліогр.: с. 23.
Драбина до неба або «Черевички Божої Матері» Марії Матіос //http://la-verte.org/posts/drabyna-neba/

Дроздовський Д. Як вижити у пеклі на землі? / Д. Дроздовський // http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/31749/
Козменко В. Марія Матіос: Найкращий рейтинг - це коли книгу читають : наша землячка Марія Матіос презентує книги у Німеччині, а в Україні її твори відносять до найкращих / Козменко В. // http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/marija_matios_naikraii_reiting_-_ce_koli_knigu_chitajut/

Конарчук Г. Марія Матіос. Черевички Божої Матері / Г. Конарчук // http://poradnik.rv.ua/news/marija_matios_cherevichki_bozhoji_materi/2015-01-29-810

Марія Матіос презентувала нову книжку // http://molbuk.ua/chernovtsy_news/63311-matos-prezentuvala-novu-knizhku.html

Надвірна Л. Марія Матіос «Черевички Божої Матері» / Л. Надвірна // http://meridian.kpnu.edu.ua/2014/09/19/mariya-matios-cherevychky-bozhoji-materi/
Повість буковинки Марії Матіос переклали російською та німецькою мовами // http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/povist_bukovinki_marii_matios_pereklali_rosiis_koju_ta_nimec_koju_movami/Терен Т. Марія Матіос: «Новий роман – ще одна моя мандрівка в українські історичні пекла» / Т. Терен // http://www.wz.lviv.ua/interview/124013

Трофименко Т. Ще один випадок тяглості традиції: Марія Матіос та Любко Дереш / Т. Трофименко // http://zaxid.net/news/showNews.do?shhe_odin_vipadok_tyaglosti_traditsiyi_mariya_matios_ta_lyubko_deresh&objectId=1298892

.: Розділ: Література :: 20.05.2015 09.38.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 36935  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали все про життя і творчість Тараса Шевченка(докладно).
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 20.05.2015 08.47.05 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Запоріжжя :: Запитання: 36934  
Вероніка запитує:
Цікавить інформація на тему "літературний діалог роману Дж.Конрада "Серце темряви" і Голдінга "Володар мух" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Нажаль нема інформації з Вашої теми.
Пропонуємо наступні матеріали для вивчення:

1. Антиутопический роман У. Голдинга "Повелитель мух": своеобразие жанра: тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.03, кандидат филологических наук Кузнецова, Алена Владимировна. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/antiutopicheskii-roman-u-goldinga-povelitel-mukh-svoeobrazie-zhanra
2. Ахмечет Л. Концепция человека у Д.Конрада и американских пи -сателей (Фшщжеральд, Хемингуэй, Фолкнер) // Вопросы национальной специфики произведений зарубежной литературы ХІХ-ХХ веков.- Иваново, 1979.- С. 89-100.
3. Библейские мотивы и образы в романах У. Голдинга "Повелитель мух" и "Шпиль": тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.03, кандидат филологических наук Ефимова, Дарья Александровна. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/bibleiskie-motivy-i-obrazy-v-romanakh-u-goldinga-povelitel-mukh-i-shpil
4. Голдинг Уильям. Повелитель мух. - Режим доступу: http://flibusta.net/b/19336/read
5. Голдинг, У. Повелитель мух: Роман / Пер. с англ. Е.Суриц. — СПб.: Азбука-класска, 2002.
6. Голдінг, В. Володар мух / В. Голдінг ; пер. С. Д. Павличко ; передмова С. Д. Павличко. - К. : Основи, 2000. - 254 с.
7. Дружинина А. А. Роман У. Голдинга «Повелитель мух»//К проблемам романтизма и реализма в зарубежной литературе конца XIX-XX веков: Сборник трудов. — М., 1975. —Вып. 2. —С. 110-134.
8. Ефимова Д.А. БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В РОМАНЕ УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» . - Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?q=http://goncharov-sa.narod.ru/efimova.doc&sa=U&ei=3D5cVcWkDsaWsgGzg4G4Dw&ved=0CCAQFjAC&usg=AFQjCNGqzeUO-1hh73ksQmozsn2r2K4FXQ
9. Конрад Джозеф. Сердце тьмы и другие повести / Пер. с англ. СПб.: Азбука, 1999.
10. Конрад, Дж. Сердце тьмы: повести / Дж. Конрад ; [пер. с англ. А. Кривцовой ; ил. Е. Суматохина]. - М. : Глобулус, 2003. - 281 с.
11. Повелитель мух, 1954: Краткое содержание романа. - Режим доступу: http://www.briefly.ru/golding/povelitel_muh/
12. Уильям Голдинг. Повелитель мух. - Режим доступу: http://tvorchiha.diary.ru/p172081729.htm
13. Урнов Д.М. Джозеф Конрад.- М., 1977.- 126 с.
14. Цибульская В .В. К спорам о проблематике "Сердца тьмы" Д.Конрада // Филологические науки. - 1977.- В 6. - C.81-86.
15. Чистякова С.В. Эсхатологическая схема философской притчи Уильяма Голдинга. - Режим доступу: http://frgf.utmn.ru/last/No4/text19.htm
16. Шульгат А. Тьма и свет Уильяма Голдинга // Голдинг У. Повелитель мух /Пер. с англ. СПб: Азбука-классика, 2002. - С. 280-286.
17. Яковлева Н. М. Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціального типу художньої свідомості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. М. Яковлева; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 c.
*****
18. Авраменко Е. И. "Сердце тьмы" та "Лорд Джим" Дж. Конрада: авторская концепция женственности в контексте расовых и гендерных взаимодействий / Е. И. Авраменко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2014. - Т. 231, Вип. 219. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_231_219_3.pdf
19. Гижа Л. Б. Неоромантична проза Джозефа Конрада і Юрія Яновського : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Л. Б. Гижа; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09glbkyy.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
20. Дербенёва Л. Фиктивный автор в структуре произведений Джозефа Конрада / Л. Дербенёва // Південний архів. Сер.: : Філологічні науки. - 2010. - Вип. 49. - С. 48-55. на прикладі творів "Лорд Джім", "Серце темряви"- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pafn_2010_49_6.pdf
21. Когут Т. Б. Роман "Володар мух” В. Голдінга. Трансдиференційний принцип зображення / Т. Б. Когут, У. С. Гнідець // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. - 2011. - Вип. 18. - С. 146-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_in_mov_2011_18_20.pdf
22. Козубенко Л. Соціальна парадигма жорстокості й зла у романі В. Голдінга "Володар мух" / Л. Козубенко // Теоретична і дидактична філологія. - 2013. - Вип. 15. - С. 214-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tidf_2013_15_24.pdf
23. Яковенко С. Вигнання з "дому” природи: "Серце пітьми” Джозефа Конрада і польська традиція / С. Яковенко // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 77. - С. 271-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_77_35.pdf

.: Розділ: Література :: 20.05.2015 00.02.56 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Ужгород :: Запитання: 36932  
Катерина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка. Я потребую джерела щодо написання бакалаврської роботи. Тема моєї роботи звучить так: "Джерела та характер конфлікту у драмі Лесі Українки "Камінний господар". Перший розділ: Легенда про дон Жуана де Теноріо в інтерпретації Лесі Українки; другий - Проблема свободи особистості в драмі. Я дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Агеєва В. Чому торжествує Камінний господар? : (драма Л.Українки) / В. Агеєва // Слово і час. - 1996. - N8-9. - С. 42-49.
Боговін, О. В. Дон Жуан чи Трістан: контамінація антиномій у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / О. В. Боговін // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє. - Луцьк, 2010. - Т. 1. - С. 220-221.
Боговін О. В. Модифікація традиційного образу середньовічного лицаря у драмі Лесі Українки ”Камінний господар” (Командор) // Актуальні проблеми слов’янської філології. — Бердянськ, 2013. — Серія: Лінгвістика і літературознавство. — С. 520-527.
Боговін О. В. Трансформація традиційних моделей у драмі "Камінний господар" Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. В. Боговін ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 20 c.
Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів персонажів у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / О. Боговін // Слово і час. - 2009. - №11. – С. 78-83.
Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар" / Л. Златогорська // Слово і час. - 2011. - № 4. - С. 28-40.
Історія української літератури : (кінець 19-початок 20 ст.) / за ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина, С. М. Шаховського. - 2-е вид., допов. і перероб. - К. : Вища школа, 1978. - 392 с.
"Камінний господар" Лесі Українки та феномен середньовіччя : зб. наук. пр. / ред.: Я. Поліщук, А. Криловець. - Рівне : Перспектива, 1998. - 101 c.
Кармазіна М. С. Леся Українка / М. С. Кармазіна. - К. : Альтернативи, 2003. - 415 с. : фотогр. - (Особистість і доба).
Карбовська Л. В. Роль казкового начала у драмі Лесі Українки «Камінний господар» // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: філологічні науки (м. Донецьк, квітень 1997 р.). — Донецьк, 1997. — С. 27-29.
Кочерга С. О. Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів : монографія / С. О. Кочерга. - Луцьк : Твердиня, 2010. - 655 c.
Кочерга С. О. Культурософська концепція Лесі Українки: культурні коди, образи, сюжети : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / С. О. Кочерга ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2011. - 40 c.
Кудрявцев, М. Г. «Камінний гість» О. Пушкіна і «Камінний господар» Лесі Українки у контексті світової теми: до проблеми традиційного мотиву в літературі // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. — Кривий Ріг, 2013. — Вип. 1. — С. 113-132.
Кузьманенко А. В. "Кам’яний гість" О. Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету [Електронний ресурс] / А. В. Кузьманенко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lits_2013_39(2)__11.pdf.
Левченко Г. Д. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Д. Левченко. - К. : Академвидав, 2013. - 327 c. - (Монограф).
Левченко Г. Метафізичний бунт у житті й творчості Лесі Українки / Г. Левченко // Наук. вісн. Cхідноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 28. - С. 77-83.
Міщенко Л. І. Леся Українка : посіб. для вчителів / Л. І. Міщенко. - К. : Радянська школа, 1986. - 303 с.
Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Новобранець О. Б. Досвітні вогні української літератури (драма-обробка Лесі Українки "Камінний господар") / О. Б. Новобранець // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - № 30. - С. 143-147.
Новобранець О. Б. Нове прочитання драматичної обробки : (Ппробл. волі та влади у драмі Лесі Українки «Камінний господар») // Нові технології навчання. — К., 1997. — Вип. 21. — С. 100-106.
Петрушенко В. Співвідношення волі та відповідальності у драмі Лесі Українки "Камінний господар” [Електронний ресурс] / В. Петрушенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Філософські науки. - 2014. - № 780. - С. 102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPFN_2014_780_24.pdf.
Полушкіна Л. С. Невмируща драма : ”Камінний господар” Лесі Українки / Л. С. Полушкіна. — К. : Мистецтво, 1972 [вип. дан. 1971]. — 118 с.
Рисак О. О. У вимірах самітності і спокуси владою : три драматичні поеми Лесі Українки - "У пущі", "Кассандра", "Камінний господар" / О. О. Рисак ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа", 1999. - 68 c.
Тацій Т. Трактування образу Дон Жуана в історичній легенді та французькій ("Дон Жуан, або Кам"яний гість" Мольєра ), англійській ("Дон Жуан" Дж. Байрона) і українській літературах ("Кам’яний господар" Лесі Українки) / Т. Тацій // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - №5. - . 45-48.
Українська версія образу Дон Жуана у драмі Лесі Українки "Камінний господар" порівняно з російською версією Дон Гуана у трагедії О. С. Пушкін "Кам'яний гість" // Зарубіжна література в школі. - 2014. - № 13-14. - С. 62-66.
Чухно В. Ґендерний аналіз Лесі Українки «Бояриня», «Кассандра», «Камінний господар» // Науковий часопис. — К., 2007. — N 16 (29). — С. 262-268.
Шаховський С. М. Леся Українка : Критико-біогр. нарис / С. М. Шаховський. - К. : Дніпро, 1971. - 133 с.
Якубський Б. В. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : [зб. ст.] / Б. В. Якутський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк, 2012. - 471 c.

.: Розділ: Література :: 19.05.2015 20.37.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.708654 seconds