Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Марія із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 36622  
Марія запитує:
Здравствуйте! помогите пожалуйста найти информацию для реферата по теме "лирика периода Велиой отечественной войны". спасибо!!!
Наша відповідь:
Здравствуйте, Мария!
Для Вас следующая информация:
1. Абрамов А. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. Проблематика. Стиль. Поэтика : монография / А. Абрамов. - 2-е изд. - М. : Советский писатель, 1975. - 560 с. : портр
2. Зархи С.Б. "Жди меня, и я вернусь..." : 28 ноября 2010 года исполняется 95 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979) / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 8. - С. 26-39.
3. Зархи С.Б. "Я в свою ходил атаку..." : 21 июня 2010 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971) / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем. - 2010. - N 4. - С. 16-32.
4. История русской советской литературы (1917-1965) : в 4-х т. Т.3 : 1941-1953 / ред. А. Г. Дементьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство "Наука", 1968. - 644 с. : ил.
5. История русской советской литературы 40-80-е годы : Учебное пособие для педвузов / ред. А. И. Метченко. - изд. 2-е, испр. . - М. : Просвещение, 1983. - 544 с.
6. Історія української літератури : у 8-х т. Т.7 : Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої Вітчезняної війни (1933-1945) / Б. С. Буряк, А. О. Ковтуненко ; ред. Б. С. Буряк. - Київ : Наукова думка, 1971. - 399 с. : фото.
7. Поэзия в бою : Стихи о Великой Отечественной войне / ред.: В. Азаров, Ю. В. Друнина, А. Жаров. - М. : Военное издательство Министерства Обороны ССР, 1959. - 847 с.
8. Поэзия Великой Отечественной войны и антифашистского Сопротивления. Стихи поэтов НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР. - М. : Художественная литература, 1980. - 654 с. - (Библиотека Победы).
9. Северикова Н.М. Литература : учебное пособие для сред.спец.учеб.заведений / Н. М. Северикова, Н. М. Архипова, В. В. Трофимова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. - 639 с.
http://festival.1september.ru/articles/502387
Урок литературы в 11-м классе по теме "Поэзия, опаленная войной".
http://www.akhmatova.org/articles/shevchuk2.htm
Шевчук Ю.В. Героика и трагизм в лирике А. Ахматовой 1941-1945 годов
http://lit-helper.com/p_Poeziya_perioda_Velikoi_Otechestvennoi_voini
Поэзия периода Великой Отечественной войны
http://litra.org.ua/vіiskovo-patrіotichna-lіrika-perіodu-velikoї-vіtchiznyanoї-vіini
Військово-патріотична лірика періоду Великої Вітчизняної війни
http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_культура_в_роки_німецько-радянської_війни#.D0.9B.D1.96.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
Українська культура в роки німецько-радянської війни. Література
Успехов!
P.S. Рубрику сменила на "Литература"

.: Розділ: Література :: 16.04.2015 13.09.20 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Харків :: Запитання: 36619  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть будь ласка знайти літературу на реферат "Актуальні проблеми літертурознавства"(на сучасному етапі).Дякую
Наша відповідь:
http://kafukrfil.ucoz.ru/publ/suchasne_literaturoznavstvo/3
http://chtyvo.org.ua/authors/Kozlyk_Ihor/Teoretychne_vyvchennia_filosofskoi_liryky_i_aktualni_problemy_suchasnoho_literaturoznavstva/
http://sites.znu.edu.ua/bank/index.php?action=url/view&url_id=1319
http://refdb.ru/look/2609760.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?value=Актуальні проблеми літературознавства&type=subject
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=66362
Сивокінь, Григорій.
Історична та національна детермінованість теоретико-літературного знання [Текст] / Г. Сивокінь // Слово і час. - 2011. - № 8. - С. 15-19. - Бібліогр. в кінці ст.
Сорока, Петро.
Подорож на годинниковій стрілці. Літературний денник 2014 року [Текст] / Петро Сорока // Березіль. - 2014. - № 5-6. - С. 110-128
Штейнбук, Фелікс.
Конвергенція топосу відсутності у творах сучасної світової літератури / Фелікс Штейнбук // Слово і час. - 2014. - № 4. - С. 68-75. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Література :: 16.04.2015 09.17.55 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 36581  
Тетяна запитує:
Тематична концептуалізація літературознавчих проблем (з прикладами на творах)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Вихор І. В. Дискурс міста в українській поезії кінця XIX - першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / І. В. Вихор; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2011. - 20 c. - укp. - Проаналізовано основні етапи історичного розвитку української урбаністичної лірики. Простежено еволюцію літературознавчих підходів до виокремлення й аналізу урбаністичної тематики та поетики. Досліджено та систематизовано наявний у сучасному літературознавстві понятійно-термінологічний апарат, який застосовується для аналізу творів на урбаністичну тему (урбанізм, міський пейзаж, міський текст, метатекст, міфогеографія, символіка та міфологія міського тексту). Уточнено, семантично поглиблено й адаптовано для практичних потреб літературознавчого аналізу зміст понять "дискурс міста", "топос міста", "часово-просторова та предметно-тематична локалізація міського топосу". Охарактеризовано принципи сюжетної та предметно-образної організації міського поетичного топосу. Розроблено топологію аксіологічно-оцінних настанов, що визначають авторську концепцію міста у творі. Висвітлено основні семантичні моделі розгортання міського топосу у вітчизняній урбаністичній ліриці кінця XIX - середини XX ст. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
2. Галета Олена. ВІД АНТОЛОГІЇ ДО ОНТОЛОГІЇ: КОЛЕКЦІЯ ЯК СПОСІБ ЛІТЕРАТУРНОЇ (САМО)ІДЕНТИФІКАЦІЇ. - Стаття присвячена концептуалізації поняття колекції у сучасному літературознавсті, що є результатом впливу антропологічних дисциплін і пошуку нової літературознавчої термінології в руслі поструктуралізму*. Антологія як колекція літературних творів розглядається як особливий літературний жанр, що визначається певною упорядницькою фабулою і слугує засобом створення й відтворення різних культурних цінностей. – Режим доступу: http://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/24/24.
3. Гнідець У. С. Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва в світлі наукової критики. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/46
4. Грищенко І. Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України. – Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/literaturoznavstvo_movoznavstvo_folklorystyka/11147.pdf
6. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrabo/hr02.htm
7. Довгань О. В. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЙОГО СТИЛЮ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/2009/Artcl_08.pdf.
8. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с. - Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем літературознавства. Секції конференції працювали у Донецьку та Слов’янську. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDoQFjAEOAo&url=http://ruthenia.info/txt/donvisn/t17.doc&ei=xaUsVdu3ENL1aoG7gQg&usg=AFQjCNECCoBCdhbS4MES1m2r0aNvhyEsvA&bvm=bv.90790515,d.bGg
9. Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80 - 90-х років ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / І. М. Дробіт; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 20 c. - укp. - Вперше на основі текстів британської літератури проаналізовано проблемний комплекс історичного дискурсу 1980 - 1990 рр. Розглянуто вперше в українському літературознавстві романи Дж. Барнса, Г. Свіфта та М. Бредбері в єдиному тематичному контексті. Концептуалізовано та сформульовано риси історичного дискурсу як міждисциплінарного явища. Констатовано інтертекстуальні компоненти британського роману 1980 - 1990 рр. На підставі аналізу стверджено, що репрезентація історичного дискурсу є результатом постмодерністського наукового та філософського світогляду, який акцентує примат текстуальності, методологію деконструкції та іронічний статус істини. Визначено, що характерними рисами історичного дискурсу у британському романі кінця ХХ ст. виступають: зорієнтованість на історію як текст, на її альтернативний виклад, іронічне ставлення до історичного минулого, фрагментарність, спроби подолання лінійності історичного процесу. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
10. Концептуализация. – Режим доступу: http://glossword.info/index.php/term/37-entsiklopediya-kul-tury-i-obschestva,1977-kontseptualizatsiya.xhtml
11. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ. – Режим доступу: http://slovari-online.ru/word/философский-словарь/концептуализация.htm
12. Котик Ігор. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДУШІ У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ТАРНАВСЬКОГО // Слово і час. – 2007. - №10. – Режим доступу: http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Itemid=34
13. Кремінь Тарас Дмитрович. Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960-80-х рр. : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / НАН України; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. - К., 2005. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/138024.html
14. Ленська С. Стратегії розвитку жанрових структур в українській малій прозі 1920-х років. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/lit_24_2013.pdf
15. Летнянчин П. П. Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / П. П. Летнянчин; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2009. - 20 c. - укp. - У контексті порівняльного літературознавства системно досліджено концепцію особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка. На підставі системного аналізу проблемно-тематичних рівнів образу людини у художньому мисленні письменників розглянуто їх естетичні прерогативи, прийоми та засоби художньої реалізації їх світобачення та світовідчуття. Узагальнено морально-етичні домінанти характеротворення, їх концептуальний зміст у драматичній творчості митців, з'ясовано основні, домінантні особливості образів-характерів у п'єсах Б. Шоу "Учень диявола", І. Франка "Кам'яна душа", В. Винниченка "Гріх". Обгрунтовано етичне самовизначення героїв у зазначених творах. Доведено, що інтерпретації особистості Б. Шоу, І. Франком, В. Винниченком характеризуються рядом збігів і відмінностей. Вони увиразнюються реалістичним підгрунтям художнього мислення драматургів, що у п'єсах "Будинки вдівця", "Професія місіс Уоррен", "Учень диявола", "Пігмаліон", "Украдене щастя", "Учитель", "Кам'яна душа", "Memento", "Брехня", "Гріх" має безпосередній вплив на окреслення літературного характеру. Висвітлено художнє новаторство Б. Шоу та І. Франка під час змалювання характерів інтелігентів у п'єсах "Пігмаліон" і "Учитель", специфіку феміністичного дискурсу у драмах Б. Шоу "Професія місіс Уоррен" та І. Франка "Украдене щастя", особливості естетичної концепції особистості антигероя у п'єсах Б. Шоу "Будинки вдівця" та В. Винниченка "Memento". - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
16. Маценка Світлана Павлівна. КОНЦЕПТИ ТІЛЕСНОСТІ У НІМЕЦЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2008/101-88-5.pdf.
17. Мельнікова Ю.О. ҐЕНЕЗА ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ МОДИФІКАЦІЙ ЖАНРУ. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37617/07-Melnikova.pdf?sequence=1.
18. Немец Г.Н. Концептуализация времени в эссеистике В.В. Набокова: проблемы рецепции. – Режим доступу: http://psibook.com/literatura/kontseptualizatsiya-vremeni-v-esseistike-v-v-nabokova-problemy-retseptsii.html
19. Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/lit_24_2013.pdf
20. Працьовитий В. С. Проблема національного характеру в українській драматургії 20 - початку 30-х років ХХ століття : Автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.01 / В. С. Працьовитий; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 35 c. - укp. - Досліджено проблему національного характеру як літературознавчої категорії у творчості українських драматургів 1920 - 1930 рр. М.Куліша, І.Кочерги, О.Корнійчука, І.Микитенка, Я.Мамонтова, Я.Галана. Уперше в літературознавстві проаналізовано вияви української ментальності в драматичних, комічних і трагічних образах-характерах, розкрито естетичну природу героїв, простежено їх історико-часову зумовленість, вивчено тісний взаємозв'язок національного характеру з жанровою природою драматичного твору, його поетикою. Зроблено висновок, що у досліджений період проблема творення національних характерів стала надзвичайно актуальною, від її розв'язання залежала доля національно-культурної ідентичності української драми, яка під тиском більшовицької ідеології втрачала свою самобутність. На підставі аналізу п'єс зазначених драматургів доведено, що творення високохудожнього образу-характеру можливе на національних засадах та на базі розгляду національної проблеми як суперечностей людської природи, зумовлених певними обставинами. Зроблено висновок, що без національного колориту неможливо створити художньо переконливі образи-характери, оскільки тематика, проблематика та природа української драми традиційно пов'язана з життям народу, його ідеалами, звичаями та уподобаннями. Створено концепцію розвитку української драматургії дослідженого періоду. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
21. Радишевський Ростислав. АВТОРИТЕТНА РЕВІЗІЯ. – Про книгу Дмитра Наливайка. «Теорія літератури й компаративістика» (К., 2006) // Слово і час. – 2007. - № 12. – Режим доступу: http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=269&Itemid=34
22. СИМПОЗІУМ В ОЛОМОУЦІ. - Філософський факультет Університету Палацького в Оломоуці (Чехія) 24-26 серпня 2006 року з нагоди 15-ї річниці Незалежності України провів міжнародну наукову конференцію “ІІІ Оломоуцький симпозіум україністів. Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури” // Слово і час. – 2007. - № 2. – Режим доступу: http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=34
23. Сушкевич Т. ЦИКЛИ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. / Тетяна СУШКЕВИЧ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 56. Частина 2. С. 208–216. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/56_2_2012/2012_56(2)_Sushkevych.pdf.
24. Теоретики (абстрактная концептуализация) . – Режим доступу: http://studopedia.net/10_148318_teoretiki-abstraktnaya-kontseptualizatsiya.html
25. Теорія літератури як літературознавча дисципліна. Літературознавчі концепції. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:werHidatCkYJ:5fan.info/yfspolotrotrpolrna.html &cd=18&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
26. Турган, Ольга. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ЛЕСЕЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ НЕОКЛАСИКІВ. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fils_2014_17_6.pdf.
27. Якушина И. Л. Русский поэтический концептуализм и его осмысление в прессе. – Режим доступу: http://cheloveknauka.com/russkiy-poeticheskiy-kontseptualizm-i-ego-osmyslenie-v-presse
***
28. Баран (Гнідець) У.С. Активний канон сучасної літератури для дітей та юнацтва: Захід та Схід. / Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти. Час». Випуск 5 // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство» ЧДУ ім. П. Могили. - 2014. - № 1-05/5.
29. Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990 - 2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Т. І. Вірченко; МОНМС України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Кривий Ріг : Вид. Дім, 2012. - 335 c. - Бібліогр.: с. 299-320 - укp. - Вивчено типологію художнього конфлікту, його еволюцію в українській драматургії 1990 - 2010-х рр. Концепцію художнього конфлікту побудовано на застосуванні моделювального підходу не тільки за розмежування життєвого та художнього конфліктів, а й за домінування останнього. Визначено художній конфлікт у літературі як літературознавчу проблему, типологію конфлікту за критеріями, тематикою, ідейно-естетичним наповненням. Окрему увагу відведено обгрунтуванню літературного періоду кінця XX - початку XXI ст. й утвердженню в науковому дискурсі поняття "дев'яностики" і "двотисячники" на позначення репрезентантів двох періодів 1990 - 1999 і 2000 - 2010 рр. Наведено покажчик імен авторів і назв творів.
30. Власенко Н. І. Проблема генези англійського роману Відродження : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. І. Власенко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 24 c. - укp. - Вперше в українському літературознавстві здійснено системне дослідження генези англійського роману Відродження, в якому вона методологічно та концептуально сполучилась з руслом диференційованого сприйняття літературної традиції, визначальним для розбудови культурного діалогу в ході формування романного жанру. На цих засадах узагальнено естетичні принципи жанротворення та способи поетологічної організації роману, втілені в його англо-ренесансному різновиді, конкретизовано шляхи "переінакшення" романічних моделей жанробудови, прокладені романістами-єлизаветинцями в "річищі" освоєння матриць художньо-словесної творчості, оформлених у взаємодії нормативної поетики з класичною риторикою. У такому контексті уточнено динаміку співвіднесення модальних і тематичних жанрових детермінант, виявлену при усталенні традиціоналістських модифікацій романної форми.
31. Гнідець У. Канон літератури для дітей та юнацтва. – Слово і Час. - 2014. – № 8. - С.72-80.
32. Гнідець У. Література для дітей та юнацтва в Україні: між західним та східним каноном – Слово і Час. - 2014. – № 12.
33. Гнідець У. С. "Сучасна" література для дітей та юнацтва як інтегрована суб-система загальнолітературного процесу/ У. С. Гнідець // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. - Рівне: Дятлик М., 2013. - С. 46 - 51
34. Доміненко Н. В. Письменницький епістолярій англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. В. Доміненко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2013. - 20 c. - укp. - Вперше в пострадянському літературознавстві здійснено комплексне вивчення епістолярної спадщини двох поколінь англійських поетів, обгрунтовано її причетність до новаторських форм художньо-документальної прози. Виявлено жанровий зміст кореспонденцій романтиків, що відтворює їх цілісну, хоча й не позбавлену протиріч, модель світу. Досліджено ключові "складові" цієї моделі, втілені на різних рівнях епістолярних текстів: проблемно-тематичному, мотивному, концептно-образному, естетико-категоріальному. Охарактеризовано своєрідність жанрової поетики романтичного листа: його сюжетно-композиційну, просторово-часову, суб'єктно-об'єктну організацію; засоби художньої зображальності й виразності, співвідношення наративного та дескриптивного планів, факту та його творчої інтерпретації.
35. Ільницький М. М. Порівняльне літературознавство : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч. 1. Лекційний курс / М. М. Ільницький, В. В. Будний; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 279 c. - Бібліогр.: с. 275-278. - укp. - Висвітлено завдання порівняльного літературознавства, описано пізнавальні функції компаративістики та проаналізовано її гуманітарну роль. Розглянуто еволюційні етапи літературної компаративістики, визначено її рівні, зокрема, тематичний, генологічний та літературних стилів і напрямів. Викладено концепцію інтертекстуальності у компаративістиці, міждисциплінарні підходи до літератури та її контекстів. Охарактеризовано імагологію як мультидисциплінарну спеціалізацію літературної компаративістики.
36. Іщук-Пазуняк Н. Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Н. Іщук-Пазуняк. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2010. - 536 c. - укp.
37. Курилик В.В. Концептуалізація проблеми функціонування традиційного сюжету про Едипа в світовій літературі // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 87-94.
38. Наливайко Дмитро. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 347 с.
39. Пасічник О. В. Образ світу і концепція героя у творчості Уласа Самчука й Олександра Солженіцина в'язнично-таборової тематики : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. В. Пасічник; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2004. - 20 c. - укp. - Вперше в українському літературознавстві здійснено порівняльно-типологічний аналіз творів в'язнично-таборової тематики українських і російських письменників, зокрема У.Самчука та О.Солженіцина. Уточнено поняття поетики в'язнично-таборової літератури, акцентовано увагу на її національній своєрідності. Досліджено позатекстуальні (біографічні, соціально-політичні, культурологічні) та власне текстуальні (внутрішньотекстову структуру, образ світу, типологію персонажів, характер хронотопу) виміри репрезентованих творів. Зазначено, що порівняльне вивчення специфіки в'язнично-таборового світу трилогії "Ost" У.Самчука та "Архіпелаг ГУЛАГ" О.Солженіцина здійснено на основі їх домінантних жанрових парадигм. Образ світу, презентований в текстах українського та російського письменників, окреслено в його просторово-часових, наративних аспектах у системі тих текстуальних зв'язків, яких надали їм автори.
40. Радзієвська Т. В. Концептуалізація ментального простору в українській мові // Мовознавство. - 1998. – No 2/3. – С.107–117.
41. Тараненко А. В. Проблеми художнього втілення дитячої психології в українській прозі 70 - 80-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / А. В. Тараненко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 20 c. - укp. - Вперше здійснено спробу літературознавчого осмислення проблем утілення психології дитини як у відомих, так і в менш резонансних творах прозової спадщини українських письменників 1970 - 1980-х рр. Уперше концептуальність образу персонажа-дитини й особливості відтворення її психології розглянуто на матеріалі творів К. Гриба, А. Дрофаня, В. Кави, О. Лупія, В. Медвідя, В. Положія, Лариси Письменної та багатьох інших письменників. Звернення до розкриття образу недорослого персонажа, проблемно-тематичного змісту, моделі світу та її художньої реалізації, виокремлення домінантних типів особистості дитини сприяло вдосконаленню та поглибленню концепції внутрішнього "Я" дитини, героя-індивіда. Набуло подальшого розвитку вивчення ідейно-естетичної функції художньої деталі (портретної, пейзажної, кольорової, речової), що допомогло визначити індивідуальність, неповторність творчої манери авторів і письменницького покоління загалом.
42. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології / Л. Б. Тарнашинська; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - К. : Києво-Могилян. акад., 2008. - 533 c. - укp.
43. Ткаченко Т. І. Особливості жіночої прози в українській літературі другої половини ХХ - початку ХХІ століття : посібник / Т. І. Ткаченко; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2010. - 307 c. - укp. - Висвітлено проблеми формування термінологічної бази фемінології художньої словесності у сучасному літературознавстві, генезу фемінного письменства. Розкрито фемінний аспект ідейно-естетичних досліджень в українській літературі другої половини ХХ ст., онтогенез української нації у творах Д. Гуменної, жіночу концепцію пантеїстичного християнства у прозі В. Вовк. Розглянуто питання розширення тематики та жанрової модифікації у творчості письменниць на межі ХХ - ХХІ ст.
44. Тулуп Е. Р. Героїчні мотиви в середньовічній шотландській поезії ХІІІ - ХV ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Е. Р. Тулуп; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2013. - 20 c. - укp. - Вперше в українському літературознавстві проаналізовано мотивну динаміку концепту "героїчне", актуалізованого в середньовічному поетичному дискурсі Шотландії трьох періодів: раннього (VI - XII ст.), зрілого (XIII - XIV ст.) та пізнього (кінець XIV - XV ст., початок XVI ст.). Таку періодизацію зумовлено ключовими подіями в історії середньовічної Шотландії: релігійними, соціальними й етнокультурними. Виокремлено чинники, що сприяли хроно-, етно- та соціокультурній самобутності шотландської героїки як у концептуально-тематичному, так і в поетикальному відношеннях. Досліджено кореляцію між жанровими та мотивними домінантами кожного з названих періодів. Подано літературно-біографічну й художню характеристику найбільш знакових поетів досліджуваної доби. Запропоновано модель мотивної еволюції героїчних тем і типів персонажів шотландського Середньовіччя та протоРенесансу через еволюцію їх інваріантних/варіативних ознак.

.: Розділ: Література :: 13.04.2015 14.54.40 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Одеса :: Запитання: 36576  
Олена запитує:
Доброї ночі. Будь ласка допоможіть знайти інформацію на тему " Ставлення Шевченка до європейського романтизму". Зазадалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бойко Ю. Основні ознаки романтизму та романтизм Т. Шевченка // Всесвітня література та культура. - 2006. - №6. - С. 6-10. – Режим доступу: http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2583&album_id=120&category=STATJI
2. Відкриваймо нові грані шевченкознавства : матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://library.ippro.com.ua/attachments/article/287/Відкриваймо нові грані шевченкознавства ч.ІІ.pdf
3. Грибкова Ю. І. Концепція романтичної іронії єнської школи в українській духовній культурі : Автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Ю. І. Грибкова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2003. - 19 c. - укp. - На підставі джерел європейської культури розглянуто феномен сміху та іронії в українській філософії. Досліджено традицію формування іронічного світосприйняття в українській духовній культурі. З'ясовано, що своїм корінням воно сягає бурлескно-травестійної творчості школярів та мандрівних дяків, а також чисельних пародій XVI - XVIII ст. Зазначено, що епоха романтизму в українській духовній культурі розпочалася майже одночасно з німецьким романтизмом, і діячі українського романтизму поряд з іншими ідеями, зокрема, з ідеєю одухотвореності природи Ф.Шеллінга, осмислили й прищепили на українському грунті концепцію романтичної іронії, що має свої витоки з філософії неоплатонізму, яка особливо близька специфіці українського менталітету. Опрацьована теоретиками єнської школи, зокрема, Ф. Шлегелем, концепція романтичної іронії має в своїй основі ідею розбіжності дійсності з її духовним джерелом, що за умов поневолення України дозволило романтикам привернути увагу до української історії, критично осмислити колоніальну політику царизму, кріпацтво, конформізм та пасивність еліти тогочасного українського суспільства. З урахуванням концепції романтичної іронії розглянуто творчість класиків українського романтизму І. Котляревського, М. Гоголя й Т. Шевченка, а також крізь призму романтичної іронії травестійну поему І. Котляревського "Енеїда". Показано, що концепція романтичної іронії сприяє розкриттю ідейного змісту творів М. Гоголя, а також осмисленню сатиричних творів Т. Шевченка, що дозволяє збагнути його роздвоєність у ставленні до релігії, Бога та інших святинь. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОМАНТИЗМ. – Режим доступу: http://uchen.info/kultura/lekcii/yevropejskij-romantizm.html
5. Жлуктенко Н. ВЕКТОРИ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В НАУКОВИХ СТУДІЯХ КАФЕДРИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/37_Zhluktenko_N.pdf.
6. Історія української літератури XIX століття. РОМАНТИЗМ. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/xix/rasxk.html
7. Микитенко Ю. АНТИЧНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uUaCdtVgbXkJ:ntsh.org/content/antichnist-u-tvorchosti-tarasa-shevchenka &cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua#sthash.6Gv56tUa.dpuf
8. Наливайко Д. С. ТАРАС ШЕВЧЕНКО В КОНТЕКСТІ РОМАНТИЗМУ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ // МАПСТЕРІУМ. Вип. 21. Літературознавчі студії. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/Taras_Shevchenko_v_konteksti_romantyzmu_ta_natsionalizmu.pdf.
9. "Останній кобзар і перший великий поет..." // Українська культура в європейському контексті. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15100827/kulturologiya/ostanniy_kobzar_pershiy_velikiy_poet#203
10. ПАХЛЬОВСЬКА Оксана. Тарас Шевченко — письменник ХХI століття : доповідь, прочитана в Українському Вільному Університеті Мюнхена 8 березня 2013 р. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O_Y7gVQGxNYJ:www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/taras-shevchenko-pismennik-hhi-stolittya1 &cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
11. Поцюрко О. Ю. КОНЦЕПТ СВОБОДИ В ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА // ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС. – 2012. - № 4. – Режим доступу: http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2012/GCH412/pdf/07.pdf.
12. ПУПУРС Ірина. ПОГРАНИЧНЕ СХІДНЕ В ПОЕТИЦІ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч. 1. С. 62–70. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/60_1_2014/60_1_2014_PUPURS.pdf.
13. Романтизм і реалізм в українському мистецтві XIX ст. // Українська культура в європейському контексті. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16011013/kulturologiya/romantizm_realizm_ukrayinskomu_mistetstvi_xix
14. Степовик Д. В. Унікальний внесок Тараса Шевченка в образотворче мистецтво. – Режим доступу: http://www.kda.org.ua/statti/1145-unikalnyi-vnesok-tarasa-shevchenka-v-obrazotvorche-mystetstvo.html
15. Художник i лiтератор Тарас Шевченко в контекстi європейських мистецьких напрямiв. – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/VPRAVA/PRIRODOKORISTUVANNYA/hudojnik_i_literator_taras_shevchenko_v_kontexti_evropeyskih.txt
16. Те саме. – Режим доступу: http://lessons.com.ua/xudozhnik-i-literator-taras-shevchenko-v-konteksti-yevropejskix-misteckix-napryamiv
17. Шевченкознавство у Київському університеті (1931–1940) . – Режим доступу: http://kobzar.univ.kiev.ua/info/Monog/P31_40.htm
***
18. Барабаш Ю. Тарас Шевченко в європейському літературному полілозі : (передні міркування до теми) / Юрій Барабаш // Слово і час. — 2013. — № 9. — С. 3-19.
19. Берко П. Творча спадщина Тараса Шевченка у світовому вимірі / П. Берко, І. Діденко. – Дрогобич : Коло, 2004. – 51 с.
20. Боронь, О. В. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду : за матеріалами наук. повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовт. 2013 р. // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. - 2014. - № 3. - С. 89-93.
21. Гайдук С. Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / С. Є. Гайдук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2010. - 20 c. - укp. - Вивчено символічну парадигму романтичного бестіарію, інтерпретацію символу в ідейно-стильових контекстах епохи романтизму. Розкрито особливості зображення тваринного світу в літературах народів Східної, Центральної та Західної Європи. На прикладі поетичних текстових структур епохи романтизму проаналізовано літературний процес кінця XVIII - початку XIX ст. Висвітлено символічну парадигму романтичного бестіарію в ілюстративних зіставленнях зі зразками живопису поетів-романтиків (Т. Шевченко, В. Гюго, В. Блейк) та визначено з проекцією на проблеми її інтерпритації. Обгрунтовано сутність символічної парадигми романтичного бестіарію, проаналізовано конкретні тексти з метою визначення її типологічних характеристик епохи романтизму. Подано класифікацію бестіарію як літературознавчої проблеми у контексті сучасної теорії літератури. Уточнено термінологічний апарат щодо бестіарної символіки як системи уявлень про тварин і звірів.
22. Дроздовський ДмитроТарас Шевченко - європейський романтик / Дмитро Дроздовський // Всесвіт. — 2013. — № 11/12. — С. 215-218.
23. Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму : зб. наук. ст. Вип. 1 / ред.: Т. І. Гундорова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Вид. дім "Стилос", 2008. - 159 с. - укp. - Висвітлено аспекти "окциденталізму", "західництва" та "європеїзму" в українській літературі у контексті особливого типу дискурсу, спрямованого на подолання розщепленої ідентичності. Розглянуто "римський комплекс" українського окциденталізму від романтизму до модернізму, європеїзм в аспектах імперського та колоніального дискурсів. Проаналізовано постмодерні та постколоніальні варіанти описування ідентичності у творчості Ю. Андруховича, О. Забужко, Ю. Тарнавського, С. Жадана, рецепцію європейської ідентичності в діалогічному зв'язку з формулюванням національної і літературної традицій.
24. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. – К. : Основи, 1993. – 126 с.
25. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К. : Факт, 2009. – 148 с.
26. Маркова М. В. Література європейського романтизму: погляд крізь призму натурфілософської концептуалізації : монографія / М. В. Маркова; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2012. - 199 c. - Бібліогр.: с. 180-199. - укp. - Досліджено та інтерпретовано натурфілософську складову творчості європейських романтиків. Виділено концепти романтичної філософії природи, зокрема концепт єдності свідомості та буття, матерії й духу, концепт єдності явищ природи, органічності природи, полярності сил і процесів природи та діалектичної взаємодії протилежностей, концепт динаміки та історизму природи, метаморфози, одухотвореності натури, символічності природного світу. Запропоновано послідовну проекцію центральних концептів на художньо-естетичну творчість таких митців європейського романтичного руху, як С.-Т. Колридж, Новаліс, М. Лермонтов, О. Пушкін, Ф. Тютчев, Т. Шевченко.
27. Назаров НазарійІндоєвропейські формули і жанри у поезії Тараса Шевченка / Назарій Назаров // Всесвіт. — 2014. — № 3/4. — С. 222-225.
28. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика : ст.-розвідки / Д. С. Наливайко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. - 348 c. - укp. - Розглянуто літературні джерела у системі мистецтв як галузь компаративістики, описано культурно-історичні спільності та міжнаціональний літературний процес на матеріалі літературних джерел середньовіччя. Обгрунтовано парадигму італійсько-культурних і літературних відносин доби Відродження. Охарактеризовано постать гетьмана Мазепи в європейських літературних джерелах XVIII - XIX ст., викладено історію та міфологію у Т.Шевченка в контексті романтизму та націоналізму.
29. Нахлік Є. Доля - Los - Судьба. Шевченко і польські та російські романтики. - Львів, 2003.
30. Паламар СвітланаТарас Шевченко в контексті європейської культури / Світлана Паламар // Укр. літ. в загальноосвіт. школі. — 2014. — № 5. — С. 8-10.
31. Приходько П. Р. Шевченко й український романтизм 30–50-х рр. XIX ст. / П. Р. Приходько. – К. : АН УРСР, 1963. – 315 с.
32. Розумний М. Ідеал нації в європейській суспільній свідомості нового часу // Філософія. Історія. Культура. Освіта. - Харків, 1996.
33. Удяк Г. І. Поетична ангелологія та проблеми її інтерпретації (у європейській літературі доби романтизму) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Г. І. Удяк; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2004. - 20 c. - укp. - Розглянуто проблеми інтерпретації образу ангела як вічного образу європейського романтизму. Вперше проаналізовано своєрідність символічної парадигми ангелології в українській та світовій літературі. Встановлено характерні значення досліджуваного образу: як посередника, вісника, посланця; охоронця, хоронителя; супротивника людини, грішного ангела; демона і генія; символу вогню, вітру, світла; символіки кольору та числової. Розглянуто чотири національні варіанти ангелології на прикладах творчості Т.Шевченка, В.Блейка, Г.Гайне, М.Лермонтова, висвітлено характерні риси українського, російського, німецького та англійського типів романтизму. Виявлено вплив на визначення художньої специфіки ангелології двох аспектів: походження образу ангела та його функціонування у цілісній романтичній концепції письменника.
34. Шкрабалюк А. О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка в контексті романтичного світогляду / А. О. Шкрабалюк // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Вільна Я. В. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 11. – С. 101–109.
35. Яценко М. Т. Українська романтична поезія 20—60-х років XIX ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. К., 1987.

.: Розділ: Література :: 12.04.2015 00.05.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Іршава :: Запитання: 36573  
Надія запитує:
Доброго дня!Письменники Іршавщини, Забуті імена.
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 11.04.2015 00.38.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.435959 seconds