Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45811
   


Автор вопроса: Анастасия из города: Кировоград :: Вопрос: 36844  
Анастасия спрашивает:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно вас попросить помочь найти ответы на ДПА по "світовій літературі"за 2014 год ( тесты)
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 10.05.2015 19.11.10 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Дніпропетровськ :: Вопрос: 36836  
Марія спрашивает:
Добрий день! допоможіть будь ласка підібрати інформацію для диплому. Про туристичні путівники в Україні, які видавництва спеціалізуються на їх виданні, які путівники є на сучасному книжковому ринку України, огляди,характеристика. Дуже дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє!Дивіться відповідь на запитання № 36602.

.: Раздел: Литература :: 9.05.2015 17.09.01 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Сніжана из города: кам'яниць подільський :: Вопрос: 36830  
Сніжана спрашивает:
Виховання духовної культури особистості
Наш ответ:
Доброго дня, Сніжано!
Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 36741. Також радимо скористатись наступною інформацією:
Авдіянц Г.Г. Духовна культура як основа гуманізації вищої педагогічної освіти // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти: Матеріали Четвертих ірпінських міжнародних науково – педагогічних читань. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006 .- 494 с.
Білоконь І. Духовна культура як чинник моральної і громадянської спрямованості / І. Білоконь // Соціальна психологія. – 2008. - № 6. – С. 59-66.
Бойко А. Утвердження демократії: орієнтація на духовну культуру молоді / А. Бойко // Вища освіта України. - 2009. - № 3. - С. 83-89.
Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 2. : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посібник / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — 344 с.
Горіна О.Т. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ - http://tme.umo.edu.ua/docs/2/09gorcsf.pdf
Груць Г. М. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ - http://nv-kogpi.ucoz.ua/vupysk1/Hruts.htm
Кримський С. Б. Заклики духовності XX століття : [З циклу щоріч.пам’ят. лекцій ім. А. Оленської – Петришин, 2002 р. ] – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 32 с.
Кремень В. Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації / В. Кремень // Освіта України. — 20-29 листопада, 2006.
Постовий В. Г. ЦІННІСНА ПРИРОДА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ - http://lib.iitta.gov.ua/8130/1/Postovyi.pdf
Постовий В. Г. Ціннісні орієнтації української сім’ї (історико-педагогічний аспект) / В. Г. Постовий // Педагогіка і психологія. — 1997. — № 1. — С. 185-191.
http://nv-kogpi.ucoz.ua/vupysk1/Hruts.htm
Роганова М. Виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів / М. Роганова // Рідна школа. – 2007. - №5. – С.36-39.
Сойчук Р. Національна ідея в духовній культурі українського народу / Р. Сойчук // Нова пед. думка. - 2010. - № 3. - С. 93-95. - Бібліогр.: 7 назв.
Сологуб Н. Взаємозв'язок духовної культури вчителя і учнів у сучасних умовах соціокультурного розвитку суспільства / Н.Сологуб // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. - №1. – С.88-92.
Шевченко Г. П. Духовний розвиток особистості: пошуки нового підходу до проблеми // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наук.праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. – вип.4. – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун –т ім. В. Даля, 2005. – 232 с.
Формування духовної культури особистості школяра – актуальна проблема сьогодення - http://bibl.com.ua/istoriya/28776/index.html

.: Раздел: Литература :: 8.05.2015 19.33.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: Артемівськ :: Вопрос: 36825  
Олеся спрашивает:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та Інтернет-ресурси за темою: В. П’єцух «Нова московська філософія». Жанр, інтертекстуальність твору. Проблематика та образна система.
Наш ответ:
На жаль, дуже мало інформації за Вашим запитом, пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Жарри А. Убю-король / Пер. с фр. Миролюбовой А. // Французский символизм. Драматургия и театр. – СПб.: Гиперион; Издательский центр "Гуманитарная Академия", 2000. – С. 232-279.
Канчура, Євгенія. Інтертекстуальність як риса поетики жанру фентезі (на прикладі романів Террі Претчетта). // Питання літературознавства. — Чернівці, 2009. — Вип. 77. — С. 205-209.
Люнье-По О.-М. Парад. Театральные воспоминания и впечатления / Пер. с фр. Федорова Ю., Каплуна В. // Французский символизм. Драматургия и театр. – СПб.: Гиперион; Издательский центр "Гуманитарная Академия", 2000. – С. 165-228.
Мішеніна, Н. І. Інтертекстуальний характер жанру романізованої біографії (на прикладі текстів Віктора Петрова-Домонтовича). // Наукові записки. — К., 2001. — Філологічні науки. — С. 65-70.
Олійник, Світлана Миколаївна. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Олійник Світлана Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.
Рашильд. Из книги "Альфред Жарри, или Сверхмужчина изящной словесности" / Пер. с фр. Каплуна В. // Французский символизм. Драматургия и театр. – СПб.: Гиперион; Издательский центр "Гуманитарная Академия", 2000. – С. 229-231.
Харченко, Євгенія Валеріївна. Інтертекстуальність в українській музиці двадцятого століття: інтонація, жанр, стиль [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Харченко Євгенія Валеріївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2011. - 16 с.
Інтертекстуальність жанру історичної драми-хроніки - http://studentam.net.ua/content/view/8887/97/
http://biografiya.com.ua/publ/biografija_zarubizhnih_pismennikiv/pyecukh_v/4-1-0-479
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:dekomunizatsijnij-paket-pro-et-contra&catid=8&Itemid=350
http://blogs.pravda.com.ua/authors/medvedev/519c5867c9899/
http://tsvibak.livejournal.com/

.: Раздел: Литература :: 8.05.2015 08.48.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Люда из города: Ужгород :: Вопрос: 36804  
Люда спрашивает:
добрый день! помогите, пожалуйста найти монографии по теме метафизический реализм. спасибо!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали для вивчення:

1. Баумейстер А. О. Буття і благо : монографія / А. О. Баумейстер. - Вінниця : Т. П. Барановська, 2014. – 417 – [Увагу приділено проблемі метафізичного реалізму і постановці питання про благо].
2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / за науковою редакцією О. Галича. – К., "Либідь", 2001. – 488 с.
3. Ковальчук О. Г. Краса і сила у практиках повсякдення (творчість В.Винниченка 1902 - 1920 рр.) : монографія / О. Г. Ковальчук; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин, 2008. - 166 c. – [Проаналізовано його роль у процесі розвитку європейської метафізики].
4. Корет Э. Основы метафизики / Пер. с нем. В. Терницкого. - Киев: Тандем, 1998.-248 с. - Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/koret01/index.htm
5. Левченко Г. Д. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Д. Левченко. - К. : Академвидав , 2013. - 327 c. – [Метафізичні мотиви].
6. Михальчук, Н. І. Мала проза Володимира Винниченка: метафізичні та естетичні інтенції: монографія / Н. І. Михальчук ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2007. - 127 с.
7. Рязанцева Т. М. Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII - першої половини ХХ ст.: мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика : [монографія] / Т. М. Рязанцева; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 355 c.
8. Яковина, О. П. Метафізика в поезії: Україна ХVII століття: [монографія] / Оксана Яковина ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка [та ін.]. - Л. : Опілля-Л, 2010. - 215 с. - Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/docs/Yakovyna_book.pdf
9. Ятченко В. Боги і люди в українській казці : монографія / В. Ятченко; НДІ українознав., Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Міленіум, 2009. - 152 c. – [В контексті світової міфологічної спадщини проаналізовано метафізичні й екзистенціональні виміри української народної казки].
****
10. Михальчук Н.І. Мала проза Володимира Винниченка: від метафізичного до естетичного: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.І. Михальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 22 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mnivme.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
11. Метафизическая поэзия в американской литературной традиции: тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.03, доктор филологических наук Половинкина, Ольга Ивановна. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/metafizicheskaya-poeziya-v-amerikanskoi-literaturnoi-traditsii
12. Преображение трагического :Метафизическая мистерия Иосифа Бродского: тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.01, доктор филологических наук Плеханова, Ирина Иннокентьевна. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/preobrazhenie-tragicheskogo-metafizicheskaya-misteriya-iosifa-brodskogo
13. Русская метафизическая лирика XIX века :Е.А. Баратынский, А.С. Хомяков, Ф.И. Тютчев, поэтика пространства: тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.01, доктор филологических наук Океанский, Вячеслав Петрович. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/russkaya-metafizicheskaya-lirika-xix-veka-ea-baratynskii-khomyakov-fi-tyutchev-poetika-prost
14. Терещенко В.М. Метафізичні інтенції української повісті 20-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.М. Терещенко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 15 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02tvmprs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
15. Типология метафизического в поэзии : На материале английской и русской литературы: тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.08, доктор филологических наук Иконникова, Елена Александровна. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/tipologiya-metafizicheskogo-v-poezii-na-materiale-angliiskoi-i-russkoi-literatury
16. Яковина О.П. Метафізична українська поезія другої половини XVII століття: семантико-художня парадигма: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О.П. Яковина ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01yopdps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
*****
17. Александров В.Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / перевод с англ. яз. Н. А. Анастасьева. СПб., Алетейя, 1999 г. — 320 с. - Режим доступу: http://padaread.com/?book=43225&pg=1
18. Артемьева Т.В. История метафизики в России XVIII века. СПб.: Алетейя, 1996. — 319 с. - Режим доступу: http://ideashistory.org.ru/pdfs/art_mphru.pdf
19. Дещенко М. Г. Соприкосновение земного бытия человека с потусторонним как жанровый маркер новеллы Юрия Мамлеева "Голубой" / М. Г. Дещенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2013. - Вип. 4(1). - С. 57-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_4(1)__11.pdf
20. ДУГИН АЛЕКСАНДР. РЕНЕ ГЕНОН: ПРОРОК ЗОЛОТОГО ВЕКА. - Режим доступу: http://krotov.info/libr_min/04_g/en/on.htm
21. Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX-XX веках. - Режим доступу: http://polbu.ru/evlampiev_metaphysics/
22. Метафизические исследования: Альманах Лаборатории Метафизических Исследований при философском факультете СПбГУ. Вып. 1-11. - Режим доступу: http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/metares/index.html
23. Метафора в языке и тексте / В. Г. Гак, В. Н. Телия, Е. М. Вольф и др. -М.: Наука, 1988.- 176 с.
24. Перспективы метафизики. Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков: Материалы международной конференции. Санкт-Петербург, 28-29 октября 1997 г. / Отв ред. М.С. Уваров. — СПб.: Санкт-Петербургское отделение Института человека РАН, 1997. - Режим доступу: http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/perspm/index.html
25. Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков / Под ред. Г.Л. Тульчинского, М.С. Уварова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 415 с. - Режим доступу: http://polbu.ru/tulchinsky_metaphysics/
26. Позов, А.С. Метафизика Пушкина / А.С. Позов ; вступ. ст. Р.А. Гальцева. – М. : Наследие, 1998 . – 315 с.
27. Сборники, альманахи и коллективные монографии. - Режим доступу: http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/index.html
28. Севостьянова Е. А. Соотношение макро- и микрокосма в художественном пространстве сборника Ю. Мамлеева "Чёрное зеркало. Циклы" / Е. А. Севостьянова // Література в контексті культури. - 2009. - Вип. 19. - С. 278-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/lvk_2009_19_41.pdf
29. Семенова С.Г. Метафизика русской литературы: В 2 томах. М.: Издательский дом «ПоРог», 2004. - T.l. - 512с.; Т.2. - 512с.
30. Якимович, А. К. Реализмы двадцатого века: Магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм: альбом / А. К. Якимович. - М. : Галарт : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 176 с.

.: Раздел: Литература :: 6.05.2015 11.26.04 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.305221 seconds