Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45737
   


Автор запитання: Олена із міста: Одеса :: Запитання: 36576  
Олена запитує:
Доброї ночі. Будь ласка допоможіть знайти інформацію на тему " Ставлення Шевченка до європейського романтизму". Зазадалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Бойко Ю. Основні ознаки романтизму та романтизм Т. Шевченка // Всесвітня література та культура. - 2006. - №6. - С. 6-10. – Режим доступу: http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2583&album_id=120&category=STATJI
2. Відкриваймо нові грані шевченкознавства : матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. – Режим доступу: http://library.ippro.com.ua/attachments/article/287/Відкриваймо нові грані шевченкознавства ч.ІІ.pdf
3. Грибкова Ю. І. Концепція романтичної іронії єнської школи в українській духовній культурі : Автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Ю. І. Грибкова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2003. - 19 c. - укp. - На підставі джерел європейської культури розглянуто феномен сміху та іронії в українській філософії. Досліджено традицію формування іронічного світосприйняття в українській духовній культурі. З'ясовано, що своїм корінням воно сягає бурлескно-травестійної творчості школярів та мандрівних дяків, а також чисельних пародій XVI - XVIII ст. Зазначено, що епоха романтизму в українській духовній культурі розпочалася майже одночасно з німецьким романтизмом, і діячі українського романтизму поряд з іншими ідеями, зокрема, з ідеєю одухотвореності природи Ф.Шеллінга, осмислили й прищепили на українському грунті концепцію романтичної іронії, що має свої витоки з філософії неоплатонізму, яка особливо близька специфіці українського менталітету. Опрацьована теоретиками єнської школи, зокрема, Ф. Шлегелем, концепція романтичної іронії має в своїй основі ідею розбіжності дійсності з її духовним джерелом, що за умов поневолення України дозволило романтикам привернути увагу до української історії, критично осмислити колоніальну політику царизму, кріпацтво, конформізм та пасивність еліти тогочасного українського суспільства. З урахуванням концепції романтичної іронії розглянуто творчість класиків українського романтизму І. Котляревського, М. Гоголя й Т. Шевченка, а також крізь призму романтичної іронії травестійну поему І. Котляревського "Енеїда". Показано, що концепція романтичної іронії сприяє розкриттю ідейного змісту творів М. Гоголя, а також осмисленню сатиричних творів Т. Шевченка, що дозволяє збагнути його роздвоєність у ставленні до релігії, Бога та інших святинь. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОМАНТИЗМ. – Режим доступу: http://uchen.info/kultura/lekcii/yevropejskij-romantizm.html
5. Жлуктенко Н. ВЕКТОРИ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В НАУКОВИХ СТУДІЯХ КАФЕДРИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/37_Zhluktenko_N.pdf.
6. Історія української літератури XIX століття. РОМАНТИЗМ. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/info/xix/rasxk.html
7. Микитенко Ю. АНТИЧНІСТЬ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uUaCdtVgbXkJ:ntsh.org/content/antichnist-u-tvorchosti-tarasa-shevchenka &cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua#sthash.6Gv56tUa.dpuf
8. Наливайко Д. С. ТАРАС ШЕВЧЕНКО В КОНТЕКСТІ РОМАНТИЗМУ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ // МАПСТЕРІУМ. Вип. 21. Літературознавчі студії. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Nalyvaiko_Dmytro_Serhiiovych/Taras_Shevchenko_v_konteksti_romantyzmu_ta_natsionalizmu.pdf.
9. "Останній кобзар і перший великий поет..." // Українська культура в європейському контексті. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15100827/kulturologiya/ostanniy_kobzar_pershiy_velikiy_poet#203
10. ПАХЛЬОВСЬКА Оксана. Тарас Шевченко — письменник ХХI століття : доповідь, прочитана в Українському Вільному Університеті Мюнхена 8 березня 2013 р. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O_Y7gVQGxNYJ:www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/taras-shevchenko-pismennik-hhi-stolittya1 &cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
11. Поцюрко О. Ю. КОНЦЕПТ СВОБОДИ В ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА // ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС. – 2012. - № 4. – Режим доступу: http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2012/GCH412/pdf/07.pdf.
12. ПУПУРС Ірина. ПОГРАНИЧНЕ СХІДНЕ В ПОЕТИЦІ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2014. Вип. 60. Ч. 1. С. 62–70. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/60_1_2014/60_1_2014_PUPURS.pdf.
13. Романтизм і реалізм в українському мистецтві XIX ст. // Українська культура в європейському контексті. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16011013/kulturologiya/romantizm_realizm_ukrayinskomu_mistetstvi_xix
14. Степовик Д. В. Унікальний внесок Тараса Шевченка в образотворче мистецтво. – Режим доступу: http://www.kda.org.ua/statti/1145-unikalnyi-vnesok-tarasa-shevchenka-v-obrazotvorche-mystetstvo.html
15. Художник i лiтератор Тарас Шевченко в контекстi європейських мистецьких напрямiв. – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/VPRAVA/PRIRODOKORISTUVANNYA/hudojnik_i_literator_taras_shevchenko_v_kontexti_evropeyskih.txt
16. Те саме. – Режим доступу: http://lessons.com.ua/xudozhnik-i-literator-taras-shevchenko-v-konteksti-yevropejskix-misteckix-napryamiv
17. Шевченкознавство у Київському університеті (1931–1940) . – Режим доступу: http://kobzar.univ.kiev.ua/info/Monog/P31_40.htm
***
18. Барабаш Ю. Тарас Шевченко в європейському літературному полілозі : (передні міркування до теми) / Юрій Барабаш // Слово і час. — 2013. — № 9. — С. 3-19.
19. Берко П. Творча спадщина Тараса Шевченка у світовому вимірі / П. Берко, І. Діденко. – Дрогобич : Коло, 2004. – 51 с.
20. Боронь, О. В. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду : за матеріалами наук. повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовт. 2013 р. // ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. - 2014. - № 3. - С. 89-93.
21. Гайдук С. Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / С. Є. Гайдук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2010. - 20 c. - укp. - Вивчено символічну парадигму романтичного бестіарію, інтерпретацію символу в ідейно-стильових контекстах епохи романтизму. Розкрито особливості зображення тваринного світу в літературах народів Східної, Центральної та Західної Європи. На прикладі поетичних текстових структур епохи романтизму проаналізовано літературний процес кінця XVIII - початку XIX ст. Висвітлено символічну парадигму романтичного бестіарію в ілюстративних зіставленнях зі зразками живопису поетів-романтиків (Т. Шевченко, В. Гюго, В. Блейк) та визначено з проекцією на проблеми її інтерпритації. Обгрунтовано сутність символічної парадигми романтичного бестіарію, проаналізовано конкретні тексти з метою визначення її типологічних характеристик епохи романтизму. Подано класифікацію бестіарію як літературознавчої проблеми у контексті сучасної теорії літератури. Уточнено термінологічний апарат щодо бестіарної символіки як системи уявлень про тварин і звірів.
22. Дроздовський ДмитроТарас Шевченко - європейський романтик / Дмитро Дроздовський // Всесвіт. — 2013. — № 11/12. — С. 215-218.
23. Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму : зб. наук. ст. Вип. 1 / ред.: Т. І. Гундорова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Вид. дім "Стилос", 2008. - 159 с. - укp. - Висвітлено аспекти "окциденталізму", "західництва" та "європеїзму" в українській літературі у контексті особливого типу дискурсу, спрямованого на подолання розщепленої ідентичності. Розглянуто "римський комплекс" українського окциденталізму від романтизму до модернізму, європеїзм в аспектах імперського та колоніального дискурсів. Проаналізовано постмодерні та постколоніальні варіанти описування ідентичності у творчості Ю. Андруховича, О. Забужко, Ю. Тарнавського, С. Жадана, рецепцію європейської ідентичності в діалогічному зв'язку з формулюванням національної і літературної традицій.
24. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. – К. : Основи, 1993. – 126 с.
25. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К. : Факт, 2009. – 148 с.
26. Маркова М. В. Література європейського романтизму: погляд крізь призму натурфілософської концептуалізації : монографія / М. В. Маркова; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2012. - 199 c. - Бібліогр.: с. 180-199. - укp. - Досліджено та інтерпретовано натурфілософську складову творчості європейських романтиків. Виділено концепти романтичної філософії природи, зокрема концепт єдності свідомості та буття, матерії й духу, концепт єдності явищ природи, органічності природи, полярності сил і процесів природи та діалектичної взаємодії протилежностей, концепт динаміки та історизму природи, метаморфози, одухотвореності натури, символічності природного світу. Запропоновано послідовну проекцію центральних концептів на художньо-естетичну творчість таких митців європейського романтичного руху, як С.-Т. Колридж, Новаліс, М. Лермонтов, О. Пушкін, Ф. Тютчев, Т. Шевченко.
27. Назаров НазарійІндоєвропейські формули і жанри у поезії Тараса Шевченка / Назарій Назаров // Всесвіт. — 2014. — № 3/4. — С. 222-225.
28. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика : ст.-розвідки / Д. С. Наливайко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. - 348 c. - укp. - Розглянуто літературні джерела у системі мистецтв як галузь компаративістики, описано культурно-історичні спільності та міжнаціональний літературний процес на матеріалі літературних джерел середньовіччя. Обгрунтовано парадигму італійсько-культурних і літературних відносин доби Відродження. Охарактеризовано постать гетьмана Мазепи в європейських літературних джерелах XVIII - XIX ст., викладено історію та міфологію у Т.Шевченка в контексті романтизму та націоналізму.
29. Нахлік Є. Доля - Los - Судьба. Шевченко і польські та російські романтики. - Львів, 2003.
30. Паламар СвітланаТарас Шевченко в контексті європейської культури / Світлана Паламар // Укр. літ. в загальноосвіт. школі. — 2014. — № 5. — С. 8-10.
31. Приходько П. Р. Шевченко й український романтизм 30–50-х рр. XIX ст. / П. Р. Приходько. – К. : АН УРСР, 1963. – 315 с.
32. Розумний М. Ідеал нації в європейській суспільній свідомості нового часу // Філософія. Історія. Культура. Освіта. - Харків, 1996.
33. Удяк Г. І. Поетична ангелологія та проблеми її інтерпретації (у європейській літературі доби романтизму) : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Г. І. Удяк; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2004. - 20 c. - укp. - Розглянуто проблеми інтерпретації образу ангела як вічного образу європейського романтизму. Вперше проаналізовано своєрідність символічної парадигми ангелології в українській та світовій літературі. Встановлено характерні значення досліджуваного образу: як посередника, вісника, посланця; охоронця, хоронителя; супротивника людини, грішного ангела; демона і генія; символу вогню, вітру, світла; символіки кольору та числової. Розглянуто чотири національні варіанти ангелології на прикладах творчості Т.Шевченка, В.Блейка, Г.Гайне, М.Лермонтова, висвітлено характерні риси українського, російського, німецького та англійського типів романтизму. Виявлено вплив на визначення художньої специфіки ангелології двох аспектів: походження образу ангела та його функціонування у цілісній романтичній концепції письменника.
34. Шкрабалюк А. О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка в контексті романтичного світогляду / А. О. Шкрабалюк // Шевченкознавчі студії : зб. наук. праць / відп. ред. Вільна Я. В. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 11. – С. 101–109.
35. Яценко М. Т. Українська романтична поезія 20—60-х років XIX ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. К., 1987.

.: Розділ: Література :: 12.04.2015 00.05.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Іршава :: Запитання: 36573  
Надія запитує:
Доброго дня!Письменники Іршавщини, Забуті імена.
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 11.04.2015 00.38.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпр. :: Запитання: 36551  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати критичний матеріал (рецензії, статті, монографії, дисертації і т.д.) до твору П.Загребельного "Дума про невмирущого". Дякую!
Наша відповідь:
Ольго, добрий день! Перегляньте, будь ласка, наступні джерела інформації:

Бабійчук Т. Слово про невмирущого : заняття у педагогічному коледжі, присвячене Павлові Загребельному / Т. Бабійчук// Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 1. - С. 30-34. - Бібліогр.: с. 31.

Дончик В. Ідеал правди і краси : Інтерн. пафос прози П. Загребельного / В. Дончик // Література і сучасність. - Київ, 1980. - Вип. ХIII. - С.109-128.

Загребельний Павло Архипович. Я обирав великі душі, які сяють нам тисячоліття // ВІтчизна. - 2004. - №7-8. - С.90-98.

Кравченко О. В. Мовно-філософські аспекти вербалізації часу і простору в історичних романах Павла Загребельного : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / О. В. Кравченко ; керівник роботи О. О. Семенець ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2010. - 20 с.

Сиводід О. Повість П. Загребельного "Дума про невмирущого" : 9-й клас : [конспект уроку] / О. Сиводід // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 13-16. - С. 12-14.

Сизоненко О. Дума про невмирущого : загребельний в координатах вісімдесятиліття / О. Сизоненко // Літературна Україна. - 2004. - №33. - С. 2, 7.

Сизоненко О. Дума про невмирущого : загребельний в координатах восьмидесятиліття / О. Сизоненко // Дзеркало тижня . - 2004. - №33. - С. 19.

Слабошпицький, М. За гамбурзьким рахунком: Читацькі маргіналії та варіації на тему П.Загребельного / М. Слабошпицький. - Київ: Ярославів Вал, 2004. - 222 с.

Слабошпицький М. Письменник знайомий і загадковий... // Загребельний П. Дума про невмирущого. - Київ, 1991. - С. 5-12.

Слабошпицький М. Служити слову // Загребельний П. Дума про невмирущого. Кларнети ніжності. - Київ, 1985. - С.5-12.

Слабошпицький М. Три варіації на тему Павла Загребельного / М. Слабошпицький // Дивослово. - 2002. - №10. - С.7-12.

Сторінки історії. Павло Загребельний / Авт.-упоряд. І. С. Попова, Н. П. Олійник; А. І. Рудинська; Худож. ред. В. В.Якименко. - Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 196 с.

Сушко О. Дума про невмирущу людину : [рецензія] / О. Сушко // Слово і час. - 2008. - №8. - С. 102-106.

Рец. на кн. : Зимомря М. Долі в людях: нариси, інтерв'ю / М. Зимомря, післямова В. Марка. - Дрогобич: Коло, 2006. - 475 с.

Фащенко В. В. Павло Загребельний: Нарис творчості / В. В. Фащенко; Худож. Б. Л. Квашньов. - Київ: Дніпро, 1984. - 207 с.

Шпиталь А. Історична проза Павла Загребельного. - Київ, 1986.

"Як сонце виплекане слово". До 85-річчя від дня народження Павла Загребельного
// http://msmb.org.ua/books/thematic_bibliography/271/

Загребельний Павло : життя та творчість // http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=368

Значення творчості П. Загребельного // http://xreferat.ru/49/1978-1-p-zagrebel-niiy.html

Значение творчества П. Загребельного // http://soshinenie.ru/znachenie-tvorchestva-p-zagrebelnogo/

П. Загребельний // http://www.refstar.ru/data/r/id.9043_1.html

Рецензия на книгу "Сочинения в шести томах. Том пятый. Дума о бессмертном. Европа 45" Павел Загребельный // http://fb2books.pw/reviews/631-recenziya-na-knigu-sochineniya-v-shesti-tomah-tom-pyatyy-duma-o-bessmertnom-evropa-45-pavel-zagrebelnyy.html

Сизоненко О. Дума про невмирущого. Загребельний в координатах восьмидесятиліття // http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/duma_pro_nevmiruschogo_zagrebelniy_v_koordinatah_vosmidesyatilittya.html

Тисячна Н. "Для творчості Загребельного характерна колізія - "Моцарт і Сальєрі" : Люди яскравого обдарування і войовничої агресивності -найулюбленіші типи героїв письменника // http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura/dlya-tvorchosti-zagrebelnogo-harakterna-koliziya-mocart-i-salieri

.: Розділ: Література :: 8.04.2015 08.43.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 36550  
Антоніна запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені, будь ласка. скласти бібліографію за темою Дерек Уолкотт!
Наша відповідь:
Антоніно, добрий день! Сподіваємось, що підібрані нами джерела інформації допоможуть при виконанні твоєї роботи:

Уолкотт Д.. Беспощадный судья: Интервью [о И. Бродском] // Литературное обозрение. – 1993. – №3 - С. 16-22.

Уолкотт, Дерек. День поминовения : Пьеса / Пер.с англ.А.Сергеева // Иностр.лит.-1993.-N3.-С.5-32.

Уолкотт Д. Из книги "Счастливый путешественник" : [стихи] / пер.с англ.В.Куллэ // Знамя.-1998.-N7.-С.182-183.

Уолкотт, Дерек. Из поэмы «Омерос» [9 стихотворений] | // Лауреаты Нобелевской премии. – М., с. 513-532.

Уолкотт Д. Итальянские эклоги / пер.с англ.А.Сергеева // Звезда. - 1997. - N1. - С.5-7.

Уолкотт Д. Итальянские эклоги // Венецианские тетради. Иосиф Бродский и другие / Quaderni veneziani. Joseph Brodsky & Others. – М., 2004 – С. 239-248.

Уолкотт Д. Лес Европы / пер.с англ.Куллэ В. // Литературное обозрение.-1996.-N3.-С.21-22.

Уолкотт, Дерек. Море - это история: Стихи [Текст] : пер. с англ. и коммент. В. Губайловского / Д. Уолкотт // Новый мир. - 2014. - N 2. - С. 108-111 .

Уолкотт Д. Раны и корни : (Из книги "Омерос") / пер.с англ.А.Шарапова // Новый мир.-1995.-N5.-С.147-156.

Уолкотт Д. Стихи / пер.с англ.Минушина В. ; вступ. ст. Ряполова В. // Иностранная литература.-1997.-N12.-С.5-9.

Уолкотт Д. Стихи из книги "Щедрость" (автор - лауреат Нобелевской премии) / Д. Уолкотт // Венецианские тетради. Иосиф Бродский и другие [Текст] : художественная литература / сост. : Е. Марголис. - М., 2002. - С. 112-117.

Уолкотт, Д. Стихи из книги "Щедрость" / Д. Уолкотт ; пер. с англ. и вступ. Г. Кружкова // Иностранная литература. - 2006. - N 2. - С. 112-117.

Уолкотт, Дерек . Стихи // И слышно море. Поэты Японии, Австралии, Африки, Вест-Индии (XXвек) . М., 1983. - с. 134-145.

Уолкотт Ничего, кроме искренности... с английского. Перевод и вступление Изабеллы Мизрахи http://magazines.russ.ru:81/druzhba/1998/9/wolkott.html

Walcott Derek. The Antilles: Fragments of Epic Memory // The Routledge
Reader in Caribbean Literature / Ed. Alison Donnell and Sarah Lawson
Welsh. – London and New York: Routledge, 1996. – P. 400–403.

Walcott Derek. The Schooner Flight // An anthology of African and
Caribbean writing in English / Ed. John J. Figueroa. – Heinemann EducationalBooks in association with the Open University, 1982. – P. 280–290.
* * *
Дроздовський, Дмитро. Дерек Уолкотт: Гомер із Тринідаду / Д. Дроздовський // Дніпро. - 2011. - № 1. - С. 102-107 : фото

Дерек Уолкотт // Нобелевская премия по литературе. Лауреаты 1901-2001 гг./ сост. Е. Белодубровский. – СПб., 2003. – С. 336-344.

МЕДАЛЬ ЧАРЛЬЗА Д.УОЛКОТТА - М.А.ФЕДОНКИНУ // ПРИРОДА. - 1997 - № 3. - С.102-104.

Савенець Андрій. Креольська ідентичність у поезії англомовних авторів
карибського походження : [способи артикуляції креольської ідентичності протагоністів, конструйованої в окремих поетичних творах Луїзи Беннет-Каверлі та Дерека Волкота] // Наукові записки. Серія “Культурологія”. Вип. 6. – Острог, 2010. – С. 71-80.

Томчані В. Лауреати Нобелівської премії з літератури (1901-1995) [Текст] / Томчані В. // Всесвіт. - 1996.-N2. - С.153-158.

Breslin Paul. Nobody’s Nation. Reading Derek Walcott. – Chicago and
London: The University of Chicago Press, 2001.

Hirsch Edward. An Interview with Derek Walcott // Contemporary
Literature. – 1979. – Vol. 20. – No. 3. – P. 279–292.

Stewart Charles (ed.). Creolization: History, Ethnography, Theory. –
Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2007.- Р. 402.

Derek Walcott [как художник] http://www.artnet.com/artists/derek-walcott/

Лауреаты Нобелевской премии по литературе .УОЛКОТТ (Walcott), Дерек
http://noblit.ru/Walcott

Любинский Александр. Иосиф Бродский и Дерек Уолкотт: единство противоположностей
http://www.marie-olshansky.ru/hl/alub7.shtml

Нобелевская премия по литературе 1992.Дерек Уолкотт (1930)
http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=89

УОЛКОТТ (Walcott), Дерек
http://n-t.ru/nl/lt/walcott.htm

УОЛКОТТ, Дерек
http://zarlitra.in.ua/valkott-1.html

.: Розділ: Література :: 8.04.2015 08.28.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Ужгород :: Запитання: 36549  
Марта запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему:"Топос річки (озера) у поезії Ліни Костенко". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Марто!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Эстетика словесного творчества / М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979. – С. 274.
Барабаш С. Г. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / С. Г. Барабаш ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2004. — 44 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04bsgkld.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Брюховецький В. Б. Ліна Костенко : нарис творчості / В. Б. Брюховецький. - К. : Дніпро, 1990. - 262 с. : іл. - (Літературний портрет).
Волощак Х. Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране” (1989)) [Електронний ресурс] / Х. Волощак // Українське літературознавство. - 2012. - Вип. 75. - С. 244-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2012_75_23.pdf.
Голобородько Я. Філософемні інкрустації Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 3. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2010_3_8.pdf.
Дзюба І. М. Є поети для епох / І. М. Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 207 с.
Ковалевський О. В. Ліна Костенко : нарис твор.-світогляд. біогр. / О. В. Ковалевський. - 2-е вид., перероб. і допов. - Х. : Прапор, 2004. - 192 с.
Кошарська Г. Д. Творчість Ліни Костенко з погляду поетики експресивності / Г. Д. Кошарська ; пер. з англ. А. М. Чердаклі. - К. : КМ Academia, 1994. - 165 с.
Марко В. П. Аналіз художнього твору : навч. посіб. / В. П. Марко. - К. : Академвидав, 2013. - 278 с. : портр. - (Альма-матер).
Овдійчук Л. Вивчення творчості Ліни Костенко в школі : посіб. для вчителя / Л. Овдійчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. - 78 с. : ілюстр. - (На допомогу вчителю).
Онищак Н. П. Риторична структура стилю : автореф. дис... канд. філол. наук / Н. П. Онищак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філол. - К., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07onprss.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Панченко В. Поезія Ліни Костенко / В. Панченко. - Кіровоград, 1997. - 48 с. : іл. - (Урок літератури).
Пономаренко І. В. Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону) : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. В. Пономаренко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2005. - 20 c.
Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво : профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетич. аспекти) / Л. Тарнашинська ; Інститут літератури. - К. : Смолоскип, 2010. - 630 с.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Lits_2013_39(1)__45.pdf
http://chernihiv.man.gov.ua/zakhody/Ishni_konkursi/Polozhennja_pro_provedennja_Vseukrainskogo_literaturnogo_konkursu_Rozkrillja_dushi__prisvjachenogo_85richchju_vid_dnja_narodzhennja_Lini_Kostenko/
http://man.gov.ua/ua/activities/page-678

.: Розділ: Література :: 7.04.2015 21.50.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.320753 seconds