Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45652
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 36277  
Надія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Право працівників на страйк та його законодавче забезпечення". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє. Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (статті 17-28, 30, 32,-34)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0010323-11
http://kadrhelp.com.ua/strayk-na-pidpriiemstvi-shcho-maie-znati-robotodavec
http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254:2010-03-25-16-47-02&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrajini/rozdil-2-prava-svobodi-ta-obov-yazki-lyudini-i-gromadyanina/10997-stattya-44-konstituciya-ukrajini-2013-statti-konstituciji-ukrajini
Страйк – могутня зброя
http://www.opkho.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=139
Правове регулювання проведення страйків
http://lect.com.ua/pravove-regulyuvannya-provedennya-straykiv.htm
Забезпечення права на страйк у міжнародно-правових актах. Ратифікованих Україною
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63811/73-Volokhov.pdf?sequence=1
Право на страйк. Деякі юридичні аспекти
http://crp.in.ua/ua/articles/id-67
Право на страйк та його реалізація в Україні
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnau_2014_2_20.pdf
Правове регулювання проведення страйків, локаутів та інших форм захисту інтересів сторін трудових правовідносин
http://zaochka.net/catalog_p_6_p_4_p_64.html

.: Розділ: Література :: 9.03.2015 12.07.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Львів :: Запитання: 36276  
Аня запитує:
Добрий день. Вибачте, що пишу Вам, але Ви не правильно відповіли на моє прохання. Я писала, щоб Ви знайшли мені літературу по темі "Життя і творчість Костянтина і Мефодія" це люди, які створили письмо. кирилицю і глаголицю. Мені потрібно не інтернет посилання, а книги. А Ви відповіли взагалі по Конституції України. Література більше по праву. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
Вам була помилково надіслана відповідь на інший запит. Просимо вибачення.
Пропонуємо таку інформацію:
Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. М., 1984;
Глущенко В.А.. Кирило і Мефодій // Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. ISBN 966-7492-07-9
Ильинский Г. А. Опыт систематической Кирилло-Мефод. библиографии. Со¬фия, 1934.
Истрин В. А. 1100 лет славян, азбуки. М., 1988.
Кирилло-Мефодиевская энциклопедия..Т.1 София., издание БАН (Болгарская Академия Наук), 1985.
Лавров П. Кирило та Методій в давньослов'ян. письмен¬стві. К., 1928;
Лавров П. Материалы по истории возникновения древ¬нейшей славян, письменности. Л., 1930.
Леута О.І. Старослов’янська мова: Підручник. – К: Вища школа, 2001 р. ст. 27-45.
Мєжуєв В.М. Культура і розпочинається історія. М., 1977.
Назаренко А. В. «Хазары, русь, луколяне, венгры»: народы Восточной Европы в «Баварском географе» // Древняя Русь в свете зарубежных источников. — М., 2000. — С. 292–295.
Тихомиров М. Н., Муравйов А.В. Російська палеографія. М., 1982.
Утевська П.В Невмирущі знаки: Нариси. – К.: Веселка, 1981 р. – ст. 209-215.
Хабургаєв Г.А. Старославянський язык. Учебное пособие для студентов пед. Ин-та “Русский язык и литература” М., “Просвещение”, 1974 р. ст. 20-55.
Чешмеджиев, Д. Култът на Кирил и Методий в българското средновековие. — Slavica Slovaca, 42 (2007), No 1, 20-36
******************************

1. Белоусов Е. В. Как Кирилл и Мефодий азбуку писали [Текст] / Евгений Васильевич Белоусов. - Симферополь: Таврия, 1996. - 14 с..
2. Бернштейн С. Б. Константин-философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности [Текст]: монография / С. Б. Бернштейн. - М.: Издательство Московского университета, 1984. - 167 с.
3. Бестужев-Рюмин К. Русская история. Т.1. – СПб.:Типография Траншеля, 1872. – 480 с. [О значении Кирилла и Мефодия для русского просвещении. – С.123-126]
4. Білоусов Є. В. Як віра Христа в нашу землю прийшла [Текст]: Для молодшого і серед. віку / Євген Васильович Білоусов. - Дн-ськ: Дніпрокнига, 2001. - 136 с.
5. Богданов И. Безсмертные предтечи Кирил и Методий [на болгарском языке]. – София: Просвита, 1963. – 78 с. [Хронология жизни Кирилла и Мефодия. – С.67-70]
6. Вернадский Г.В. Древняя Русь. – Тверь: ЛЕАН, 1996. – 448 с. [Раздел «Миссия Константина Философа в Хазарии и первое обращение Руси» – С.348-355; Раздел «Миссия Константина и Мефодия в Паннонии и зарождение словянской письменности» - С. 355 -360Византийский временник [Текст] / Академия наук СССР, Институт истории. - М.: Издательство Академии наук СССР Т. XXV. - 1964. - 287 с. Konstantin i Metodije Solunjani. Izvori, prirdili F. Grivec i F. Tomisшс [Текст] // Византийский временник. Том XXV. - М.: Наука, 1964. - С. 261-262. –
7. Власов В. Г. Славянская азбука и славянские просветители [Текст] / В. Г. Власов. - М.: Знание, 1989. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике: Сер. "Научный атеизм"; № 6). Грот К.Я. Карпато-Дунайская земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях. – СПб.: Типография Министерства Путей Сообщения, 1905. – 72 с. [Кирилл и Мефодий в Моравии. – С.18]
8. Замалеев А. Ф. Мыслители Киевской Руси [Текст] / А. Ф. Замалеев, В. А. Зоц. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Вища школа, 1987. - 181,[2] с. : ил.
9. Жития Кирилла и Мефодия / Вступ. ст. акад. П.Н.Динекова, акад. Д.С. Лихачева, акад. И.С.Дуйчева, д.и.н. Б.Н.Фроля; науч. Ред. О.А. Князевская. – М.: Книга. – София: Наука и искусство, 1986. – 266 с. Состав издания: Пространное житие Константина-Кирилла Философа (последняя четверть 15 века); Пространное житие Константина-Кирилла Философа (начало 15 века); Пространное житие Мефодия (середина 12 века); Похвальное слово Кириллу и Мефодию (середина 12 века); Краткое житие Константина-Кирилла Философа (конец 14-начало 15 века); Краткое житие Мефодия (начало 15 века).
10. Значення внеску св. рівноапостольних Кирила і Мефодія в розвиток слов'янської та світової писемності і культури [Текст]: Матер. науково-практич. конф. 23 травня 1996 р. (З фонду ініціатив Дніпропетровської обл. наук. біб-ки). - Дн-ск: ДОУНБ, 1996. - 42 с. - 2.00 р.
11. Избранные жития Святых. ІІІ-ІX вв. [Текст]. - М.: Мол. гвардия, 1992. - 412с. - Іларіон Кирило й Методій – апостоли всеслов'янські [Текст]: 1100-літній всеслов'янський ювілей / Іларіон. - Вінніпег: [б. и.], 1963. - 15 с.
12. Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова. – Львів: Ви-во при Львовському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа», 1989. – 191 с. [Згадка при Кирила – С. 46, 50, 111, 113. 114; згадка про Мефодія – С. 46, 50, 113, 11, 138
13. Караславов С. Х. Кирилл и Мефодий [Текст] / Слав Христов Караславов; [Перевод с болг. А. А. Косорукова; Послесл. Б. Л. Рахманина; Ил. А. И. Анно]; Пер. с болг. - М. : Правда, 1987. - 736 с.: ил. 21 см. - ISBN
14. Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания. – М.: Книга, 1971. – 266 с. [Спор о начале книгопечатания кирилловским шрифтом в Болгарии. – С. 45 ]

Матеріали з періодичних видань
1. Глинская И. Л. Солунские братья Кирилл и Мефодий / И.Л. Глинская // Культурология: Дайджест. - 1999. - С. 253-258
2. Грибов Ю. В гостях у Кирилла и Мефодия [Текст] / Ю. Грибов. // Преступление и наказание. - 2007. - № 5. - С. . 70-71. - Ил.: 2 фот.
3. Журавский В. Дар Кирилла и Мефодия / В. Журавский // Эхо планеты. - 1992. - № 19/20. - С. 30-35.
4. Кадашевский А. А. Под сенью креста первоучителей [Текст] / А. А. Кадашевский. - (Славянский мир) // Русский Дом. - 2007. - №5. - С. . 40
5. Каким словом жив человек: (Просветители Кирилл и Мефодий) // Литература (Первое сентября) . - 2008. - № 10. - С. 4-5
6. Кріль М. Святі Кирило та Мефодій у духовному і культурному житті слов’янських народів // Історія України. - 2003. - №14. - С. 4-9
7. Крогнгауз М. Откуда есть пошла славянская письменность: [Из истории деятельности славянских первоучителей] / М. Кронгауз // Русский язык (Первое сентября). - 1997. - № 20. - С. 1-4.
8. Лебединцев Ф. Первоучителі слов’янські // Київська старовина. – 1992. - №6. – С. 118-126.
9. Пименова В. Кирилл и Мефодий - основоположники славянской письменности, "Учители словенские" / В. Пименова // Лицейское и гимназическое образование. - 2003. - №6-7. - С. 99-103
10. Цимпилова Е.М. О братьях Солунских - с теплом и любовью [Текст] / Е. М. Цимпилова // Библиотека. - 2008. - №12. - С. 3-4 : 1 фот.

.: Розділ: Література :: 9.03.2015 09.34.27 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: львів :: Запитання: 36273  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, із літературою, але щоб були книги до теми "Життя і творчість Костянтина і Мефодія" (які створили письмо (кирилицю і глаголицю). Дякую, дуже гарно.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
Див. відповідь – Віртуальна бібліографічн довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36276.

.: Розділ: Література :: 8.03.2015 15.52.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Львів :: Запитання: 36270  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, із літературою, але щоб були книги. по темі "Життя і творчість Костянтина та Мефодія". Дякую дуже гарно.
Наша відповідь:
Доброго дня,Аня! Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 36276. Також радимо скористатись наступною інформацією:
Видатні болгари в історії України = Известни българи в историята на Украйна / авт.-уклад. Г. Б. Мунін ; пер. укр. на болг. мову Д. І. Павленко. - К. : Кондор, 2012. - 255 с.
Дьомін, Олег. Християнські реалії Візантії середини IX століття та виникнення слов'янської писемності / Дьомін, Олег // Історія в школах України. - 2007. - № 7. - С. 47-49.
Давидова, Л. Л. Творці слов'янської писемності : 24 травня - День слов'янської писемності та культури / Л. Л. Давидова // Шкільна бібліотека. - 2008. - № 4. - С. 99-100.
Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян : постаті // Позакласний час. - 2008. - № 10. - С. 131-135.
Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян // Все для вчителя. - 2009. - № 21-22. - С. 192.
Коляда, Юлія. "Минуще все, лиш слово не мине..." : усний журнал / Коляда, Юлія // Дивослово. - 2013. - № 10. - С. 18-22.

.: Розділ: Література :: 8.03.2015 10.08.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 36253  
Антоніна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему "Методичні особливості вивчення літературної казки на уроці літератури учнями середніх класів". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо матеріали до Вашої теми:

1. Васюта С. Д. Чарівний світ у казках В. Королева-Старого "Хуха-Моховинка" та Туве Янсон "Капелюх чарівника" / С. Д. Васюта // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 239, Вип. 227. - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_239_227_4.pdf
2. Гладишев В. В. Національне і загальнолюдське під час вивчення казки Івана Франка "Фарбований лис” у 5-му класі / В. В. Гладишев // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету . Педагогічні науки . - 2013. - № 2. - С. 31-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpbdpu_2013_2_8.pdf
3. Кизилова В. В. Своєрідність моделювання казкового світу у творах І. Жиленко для дітей / В. В. Кизилова // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки . - 2012. - № 3. - С. 110-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_3_20.pdf
4. Колесник К. Методичні зауваги до вивчення казки В. Шевчука "Панна квітів" / К. Колесник, Т. Зотько // Волинь - Житомирщина . - 2010. - № 20. - С. 353-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_20_42.pdf
5. Прокопова О. П. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження : Автореф. дис... канд. пед. наук / О. П. Прокопова; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07poprkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
6. Пронкевич О. В., Ситченко А. Л. Його боги – краса і насолода [Система уроків по вивченню казок Оскара Уайльда «Щасливий Принц» і «Хлопчик-зірка». 5 клас] / О. В. Пронкевич, А. Л. Ситченко // Зарубіжна література в навч. закладах України. – 1996. – № 4. – С. 5–10.
7. Січкар О. М. Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури / О. М. Січкар, О. А. Слижук // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 240, Вип. 228. - С. 72-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_240_228_17.pdf
8. Слижук О. А. Твори Галини Малик для дітей у контексті сучасної шкільної літературної освіти / О. А. Слижук, М. А. Гребенюк // Наукові праці [Чорномор. держ. ун-ту ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2014. - Т. 239, Вип. 227. - С. 100-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2014_239_227_22.pdf
9. Ставна С. М. Велич краси людського серця (урок за казкою Андерсена "Снігова королева") / С. М. Ставна // Постметодика. - 2008. - № 3. - С. 23-28. – [Розглянуто методику розробки уроку зарубіжної літератури у V класі на тему: "У пошуках основ духовності, або що допомогло Герді перемогти зло"]. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Postmetodyka
10. Титаренко Г. С. Васильченко. Дума-казка "Ось та Ась" / Г. Титаренко // Педагогічний пошук . - 2013. - № 4. - С. 78-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pedp_2013_4_27.pdf
11. Янченко О. В. Особливості інтерпретації особистості і творчості Оскара Уайльда в сучасних шкільних підручниках та методичних розробках / О. В. Янченко // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2011. - Вип. 3(1). - С. 46-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_3(1)__10.pdf
******
12. Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру / В. В. Грищук // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство . - 2013. - Вип. 1(1). - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2013_1(1)__6.pdf
13. Єфименко В. А. Сучасна літературна казка з трансформованим класичним сюжетом / В. А. Єфименко // Наук. зап. [Ніжин. держ. eн-ту ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки . - 2014. - Кн. 2. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2014_2_16.pdf
14. Єфименко В. А. Художній простір постмодерністської літературної казки / В. А. Єфименко // Літературознавчі студії . - 2013. - Вип. 39(1). - С. 346-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Lits_2013_39(1)__47.pdf
15. Заліток Л. М. В. О. Сухомлинський про роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами / Л. М. Заліток // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами . - 2012. - № 9. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apnvlop_2012_9_14.pdf
16. Казки зарубіжних письменників: для мол. та серед. шк. віку / упоряд. та передмова В. Гримич ; ред. Л. В. Островська [та ін.]. - К. : Веселка, 1997. - 463 с.
17. Круль Л. М. Дитяча література : [методичні рекомендації до практичних занять] / Л. М. Круль, Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ, 2011. – 40 с.
18. Літературні казки: [для дітей мол. і серед. шк. віку] / худож. Л. А. Кириленко, І. Н. Наніашвілі. - Х. : Ранок ; Х. : Веста, 2008. - 528 с.
19. Масловська М. В. Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості Лесі Українки / М. В. Масловська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 89-92.
20. Масловська М. В. Українська літературна казка в контексті європейської / М. В. Масловська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2004. - № 15. - С. 142-145.
21. Мацевко-Бекерська, Л. Методика викладання світової літератури: навч.-метод. посіб. / Лідія Мацевко-Бекерська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 319 с.
22. Мірошниченко, Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Л. Ф. Мірошниченко. - К. : Слово, 2010. - 430 с.
23. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
24. Савкова Н. О. Використання логічних схем-конспектів на уроках світової літератури / Н. О. Савкова // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 4. - С. 249-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_4_44.pdf
25. Сіткар В. І. Cубкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини / В. І. Сіткар // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер.: : Психологічні науки . - 2013. - Вип. 2. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvkhp_2013_2_20.pdf
26. Цалапова О. М. Інтеграція міфу в художній простір літературної казки / О. М. Цалапова // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 4(3). - С. 31-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_4(3)__7.pdf

.: Розділ: Література :: 4.03.2015 22.06.16 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.416732 seconds