Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Ольга із міста: Дніпроп. :: Запитання: 35926  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, які дисертації були захищені за творчість Євгена Іваничука. Чи хоча б ті, де фігурує його ім'я. Можливо, перелік статей, монографій, у яких досліджується його прозовий доробок (зокрема, "Записки каторжанина"). Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією (у публікаціях творів письменника можливі вступні статті або корисні відомості, тому наводяться дані про них):
1. ІВАНИЧУК Євген. Крок вліво, крок вправо... Записки каторжанина. ... За столом новеліста // Дзвін. – Львів, 1990. - № 3. – С. 17-64. – Режим доступу: http://www.ursr.org/jovten/90/03/html/2.html.
2. Колощук Н. Нефікційна література (документалістика) як маргінальне явище мультикультурного процессу сучасності : українська ситуація [Електронний ресурс] / Надія Колощук. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789.
3. Маслюченко Г. О. Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років XX століття : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Г. О. Маслюченко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2004. - 18 c. - укp. - Досліджено українську автобіографічну прозу 1990-х рр., зокрема такі її жанрові різновиди, як художні мемуари та автобіографічну повість, в аспекті поетики художнього тексту. Проаналізовано автобіографічні твори В.Дрозда, І.Жиленко, А.Дімарова, Є.Іваничука, П.Наніїва, М.Невидайла, В.Лопати зазначеного періоду. Розглянуто їх тематичні центри та шляхи естетизації автобіографічного матеріалу. З'ясовано специфіку побудови образу автора, встановлено неоднорідність його естетичної природи. Доведено, що хоча в усіх творах наявне розщеплення образу автора на образи головного героя та оповідача, у художніх мемуарах І.Жиленко та В.Дрозда обидва вони є персонажами твору, в автобіографічних же повістях П.Наніїва, А.Дімарова, Є.Іваничука, М.Невидайла, В.Лопати персонажем є лише головний герой, тоді як оповідач представляє інтелектуальну позасюжетну субстанцію, голос за кадром, відповідно різниться й співвідношення їх функцій. Встановлено жанротворче художнє навантаження тематичних центрів та структури образу автора. - Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
4. Маслюченко Г. О. ХУДОЖНІ МЕМУАРИ ТА АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/155211.
5. Те саме. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4465&start=5.
6. Павліченко О. Спогади про людське дно [Електронний ресурс] / Ольга Павліченко. – Режим доступу : http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty /23220/.
7. Руданець Ольга. Для нього Коломия була центром Всесвіту : [Євген Іваничук] . – Режим доступу: http://ifoonsku.ucoz.ua/news/dlja_nogo_kolomija_bula_centrom_vsesvitu/2012-08-11-1884.
8. Стадніченко О. О. „ХОЛОДНЕ НЕБО ПІВНОЧІ” ЄВГЕНА ІВАНИЧУКА: АВТОБІОГРАФІЧНО-МЕМУАРНИЙ ДИСКУРС // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 22 (281). - У статті розглянуто мемуари українського політв’язня Є. Іваничука, зокрема повість-спогад „Записки каторжанина” в контексті української табірної прози. Визначаються характерні особливості табірного тексту, специфіка такого типу мемуарів. Вказується на спорідненість мемуарів Є. Іваничука з подібними творами С. Підгайного, Є. Грицяка, Л. Кириченко, М. Осадчого, І. Гнатюка та ін. Досліджується співвіднесеність між автобіографічно-суб’єктивним викладом спогадів та історичними подіями, учасником яких був автор мемуарів. У статті наголошено на тому, що в основу табірної прози Є. Іваничука покладено не просто хронологічний опис життя політкаторжанина, який провів у таборах, а потім на спецпоселенні на Півночі більше п’ятнадцяти років за те, що в сімнадцятилітньому віці був провідником УПА, а філософський погляд на тоталітарну систему, в основі якої наруга над людиною. Неодноразово в статті зосереджується увага на морально-екзистенційній проблематиці. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_22_23.pdf.
***
9. Гажа Т. П. Українська літературна мемуаристика ХХ ст..: підсумки становлення об’єктного і суб’єктного типів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 17. – С. 123-129.
10. Галич О. А. У вимірах non fiction: щоденники українських письменників. – Луганськ : Знання, 2008
11. Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 224 с.
12. Іваничук, Євген Іванович. Записки каторжанина : Повість-спогад / Євген Іванович Іваничук . – Київ : Український письменник, 1993 . – 288 с.
13. Іваничук, Євген. Холодне небо Півночі : повість-спогад, докум. хроніки, спогади / Євген Іваничук. — Львів : Піраміда, 2010. — 324, [2] с. — (Приватна колекція).
14. Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси : екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Михайлина Коцюбинська. – К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. – 70 с.
15. Маслюченко Г.О. Диференціювання жанрів літератури спогадів: критерії розрізнення художніх мемуарів та автобіографічної повісті // Таїни художнього тексту : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2002. ? Вип. 2. – С. 73-84.
16. Маслюченко Г.О. Ідейно-естетичні засади шістдесятництва й українська автобіографічна повість 90-х років // Шістдесятництво як літературне явище: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Дніпропетровськ: Наукова книга, 2000. – С. 64-68.
17. Маслюченко Г.О. Специфіка жанру автобіографічної повісті в українській літературі 90-х років ХХ століття // Актуальні проблеми літературознавства: збірник наукових праць. ? Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2001. – Т. 11. ? С. 77-86.
18. Маслюченко Г.О. Тема людини в українській автобіографічній прозі 90-х рр. ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. ? К.: Твім інтер, 2002. – Вип. 14. – С. 257-265.

.: Розділ: Література :: 20.01.2015 08.34.04 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Дніпр. :: Запитання: 35924  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, які дисертації буди захищені за творчість Ігоря Калинця та Ганни Світличної. Чи хоча б ті, де фігурують їхні імена. Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
Буряк О. Ф. Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. Ф. Буряк ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2001. - 168 арк.
Віват Г. І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у творчості поетів-дисидентів (І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний, В. Стус) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Г. І. Віват ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 38 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11VGISVS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktokia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2007. - 174 арк.
Лановик М. Б. Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / М. Б. Лановик ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т. - Тернопіль, 1997. - 200 л.
Онікієнко І. М. Філософсько-естетичні мотиви лірики поетів-дисидентів (B. Стус, І. Світличний, І. Калинець) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І. М. Онікієнко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1997. - 155 с.
Ящук Ж. М. Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Ж. М. Ящук ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 1998. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/98jgmmul.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
На жаль, нам не вдалося знайти дисертації, які були захищені за творчістю Ганни Світличної.

.: Розділ: Література :: 19.01.2015 21.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: с. Білки :: Запитання: 35918  
Мар'яна запитує:
Доброго дня. Будь-ласка допоможіть написати випускні роботи на такі теми: "Формування літературних компетентностей на уроках з української літератури учнів 6 класів " та "Позашкільний заклад як осередок формування та розвитку особистості дитини". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
За умовами нашої довідки ми відповідаємо лише на 1 питання. Відповідь на запит "Позашкільний заклад як осередок формування та розвитку особистості дитини" шукайте в документах:

Позашкільний заклад, як осередок розвитку творчої особистості
http://oblosvita.com/navigaciya/novyny/14322-pozashklniy-zaklad-yak-oseredok-rozvitku-tvorchoyi-osobistost.html

Проектні технології в діяльності позашкільного закладу як інноваційний аспект розвитку креативної особистості в умовах єдиного освітнього простору
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/proektni-tekhnologiyi-v-diyalnosti-pozashkilnogo-z.html

Степанець И.Формирование и развитие творческой личности младшего школьника
http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/1183-formuvannja-i-rozvitok-tvorchoyi-osobistosti-molodshogo-shkoljara.html
Левицька В.А. Творчий розвиток дітей у позашкільних художніх закладах освіти
http://intkonf.org/levitska-va-tvorchiy-rozvitok-ditey-u-pozashkilnih-hudozhnih-zakladah-osviti/

О.С.Арутюнян ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
http://te.zavantag.com/docs/242/index-42692.html

Духовний розвиток особистості дитини засобами позашкільної освіти
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625a2ac69b4d53b88521316c37_0.html

Цвірова Т. Д.РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN9/10ttdits.pdf

Розвиток творчої особистості в умовах позашкільної освіти http://irshavarbdt.ucoz.ru/publ/statti/rozvitok_tvorchoji_osobistosti_v_umovakh_pozashkilnoji_osviti/1-1-0-41

.: Розділ: Література :: 18.01.2015 18.41.54 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Мукачево :: Запитання: 35907  
Марина запитує:
Допоможіть, будь ласка із літературою. Тема "Роль Шевченка в історії української літературної мови". Розділи 3. Перший розділ: Цензурські конфіскації першого видання "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Другий розділ: Характеристика вірша Т. Шевченка "До Основяненка" з погляду сучасних мовноправописних норм. Третій розділ: Загальні уваги до правопису Тараса Шевченка у першому позацензурному виданні "Кобзаря" 1840 року. Дякую дуже гарно за літературу і допомогу.
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Галас Б. З СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ...
.-Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
До історії цензурних заборон творів Тараса Шевченка - Interklasa
.-Режим доступу:http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r.../00his24.htm
ДЗИРА Я. (Київ). КОЗАЦЬКИЙ ПРАВОПИС ПОЕТА - Ізборник
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/rizne/dzyra.htm
Мацько Л. Початки нової української літературної мови
.-Режим доступу:http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/.../Magazine53-54-2.pdf
Мова Шевченка як естетичний феномен
.-Режим доступу:http://www.teacherjournal.com.ua/.../16200_Стаття. Шевченко.docx
?Навчально–дослідна робота на тему - Зміївський професійний ...
.-Режим доступу:http://energlicey.ptu.org.ua/files/dosl_rob.doc
тематичне розмаїття українського фольклору УНТ або фольклор ...
.-Режим доступу:http://5fan.info/qasmerujgatyqasujg.html
? Тарас Шевченко — творець літературної української мови
.-Режим доступу:http://www.borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-3-№ 415-7/
?Шевченко як творець української літературної мови - Ізборник
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/ohukr/ohu12.htm
шевченко — реформатор української літературної мови
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/rusaniv/ru08.htm
Шевченко як основоположник нової української літератури і ...
ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/12911/
Шубравський В.Є.. Відзиви на перші видання творів Т. Г. Шевченка
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/shevchenko/shubrav.htm
Матвіяс І. Г.
Діалектна основа мови в поезії Тараса Шевченка / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2002. - № 1. - С. 11-16. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.
Мова і культура : наук. журн. Вип. 11, т. 8(120) / ред.: Д. С. Бураго; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Вид. дім Д.Бураго, 2009. - 296 с. - рус.
?

.: Розділ: Література :: 16.01.2015 21.40.57 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: м.Рівне :: Запитання: 35893  
Марина запитує:
Доброго дня. Є якась інформація на курсову на тему "Перекодування художнього тексту у романах Дена Брауна "Ангели та демони" і "Код да Вінчі"? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бессараб О. В. Міжконцептуальні зв’язки в романах Дена Брауна «Ангели і Демони» і «Код да Вінчі» / О. В. Бессараб // Вісник. — Х., 2008. — Сер. — С. 60-63.
Бессараб О.В. Роль і значення релігійної тематики в романах Дена Брауна «Янгели та демони» й «Код да Вінчі» / О. В. Бессараб // Вестник СевГТУ. – Серія: Філологія, 2008. – Вип. 54. – С. 3–5.
Бессараб О. В. Творчість Дена Брауна в контексті Американської ”масової” літератури 80-90-х рр. XX століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / О. В. Бессараб ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с.
Бессараб О. В. Типи функціонування романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Ангели і демони" / О. В. Бессараб Галай // Гуманітарний вісник: [всеукр. зб. наук. пр.]. Вип. 13 Серія: Іноземна філологія / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2009. - С. 124-129.
Біблія, як інтертекст світової літератури : [колект. моногр.] / ред.: С. Д. Абрамович; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 428 c.
Бриних, М. Роги янголів і пантофлі ЕКО. Ден Браун намагається всіх демонів світу поселити у Ватикані / М. Бриних // Україна молода. - 2008. - 3 січня. - С. 13.
Горбунова А. М. Особенности языка и стиля Дэна Брауна в аспекте перевода [Текст] : автореф. канд... филол. наук : 10.02.20 / А. М. Горбунова ; НАН России. – М., 2010. – 18 с.
Гринда Ю. І. Особливості організації тексту та дискурсу Дена Брауна у романі «Ангели та демони» [Текст] / Ю. І. Гринда, Т. М. Галай // Гуманітарний вісник. – Вип. 13. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси: Видавництво ЧДТУ, 2009. – С. 23–26.
Кокс, Саймон. Взламывая код да Винчи [Текст] : путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна / Саймон Кокс ; [пер. с англ. А. Бушуева]. - М. : Матадор : АСТ, 2006. - 246, [1] с.
Кокшенева К. Постчеловеческая эра Дэна Брауна [Електронний ресурс] / К. Кокшенова. – Режим доступу до ресурсу: http://ruskline.ru/monitoring_smi/ 2013/10/17/ postchelovecheskaya_era_dena_brauna/. – Назва з екрана.
Кураев А. В. Фантазия и правда "Кода да Винчи" [Текст] / диакон Андрей Кураев. - Москва : АСТ : Зебра Е, 2007. - 526, [1] с.
Набитович І. Й. Категорія sacrum у художній прозі XX - XXI століть : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.06 / І. Й. Набитович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2009. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09niyhps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Назаренко М. М. Роль містичного у творчості американського письменника Дена Брауна [Електронний ресурс] / М. М. Назаренко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 36. - С. 205-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_36_64.pdf.
Овсюк О. Загадки і таємниці роману Дена Брауна "Код да Вінчі" / О. Овсюк // Всесвіт. - 2008. - № 3/4. - С. 149-156.
Секреты "Ангелов и демонов" [Текст] : путеводитель по бестселлеру Дэна Брауна / пер. с англ. Т. Велимеев ; ред. Д. Берстейн, А. де Кейзер. - М. : АСТ : АСТ Москва ; М. : Хранитель2007. - 605 с. - (Историческая библиотека). -
Старостенко Т. Н. Время и пространство в романе Дэна Брауна "Код да Винчи" [Електронний ресурс] / Т. Н. Старостенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 2(3). - С. 143-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_2(3)__18.pdf.
Старостенко Т. Н. Символика розы в романе Дена Брауна "Код да Винчи" [Електронний ресурс] / Т. Н. Старостенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 2(2). - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2012_2(2)__23.pdf.
Харюк І. Р. Базові концепти християнства у романах Д. Брауна / І. Р. Харюк // Наукові праці. — Кам’янець-Поділ., 2012. — Вип. 30. — С. 343-345.
Шигаєва К. В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") [Електронний ресурс] / К. В. Шигаєва // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(4). - С. 337-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_46(4)__44.pdf.
http://mdu.in.ua/Nauch/VESTNIK/philology/vipusk10.pdf

.: Розділ: Література :: 15.01.2015 16.50.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.975683 seconds