Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44707
   


Автор вопроса: Артем из города: Суми :: Вопрос: 33227  
Артем спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати критичну літературу щодо таких творів Олеся Гончара, як дилогія "Людина і зброя" і "Циклон", "Тронка" та "Собор". Заздалегідь вдячний.
Наш ответ:
Доброго дня, Артеме!
Пропонуємо переглянути таку інформацію:
1. Ковальчук, О. Образ війни у прозі Олеся Гончара: Роман "Людина і зброя" / О. Ковальчук // Дивослово. - 2003. - N5. - С. 46-47.
2. Бронзенко, Т. Піднятися на вершину духовності (за романом О.Гончара "Людина і зброя") / Т. Бронзенко // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - N4. - С. 31-37.
3. Лещенко Г.П. Парцельовані речення в романі "Циклон" Олеся Гончара / Лещенко Г.П., Сербіна Т.Г. // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії: Зб. наук. пр.: Наук. записки. Вип.7. - Рівне: Рівненський держ. гум. ун-ту, 1999. - С.43-45.
4. Городнюк Н. "Тронка" Олеся Гончара як пасторальна утопія / Городнюк Н. // Укр. мова та л-ра. - 2001.-N17. - С.5.
5. Синьоока, Г. Інсценізація уривків роману Олеся Гончара "Собор" / Г. Синьоока // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2006. - N6. - С. 34-37.
6. Пащенко, В. Роман Олеся Гончара "Собор": хроніка руйнації віри / В. Пащенко // Філософські обрії. - 2006. - N15. - С. 236-250.
7. Сорока, В. Формування особистості при вивченні роману О. Гончара "Собор : научное издание / В. Сорока // Південний архів : Збірник наукових праць / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : ХДПУ, 2003. - Вип. 21. - С. 220-224.
8. Загарук, Олександра. Храм і соціум у романах О.Гончара "Собор" та П.Загребельного "Диво" (урок-семінар) / О. Загарук // Укр. мова і л-ра в шк. - 2006. - N4. - С. 25-30.
9. Кудрявцев М. Вивчаємо роман О.Гончара "Собор" / Кудрявцев М. // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2000.-N2. - С.10-17.
10. Кульчицький С. Роман-набат Олеся Гончара "Собор" / Кульчицький С. // Укр.мова та л-ра. - 1998.-N34.
11. Гриценко В. Роздуми про антигероя роману Олеся Гончара "Собор" / Гриценко В. // Дивослово. - 1998.-N5. - С.18-20.
12. Сагайдак, Т. Руйнація свідомості в романі Олеся Гончара "Собор" / Т. Сагайдак // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2003. - N8. - С. 46-48.
13. Ляшко О.П. Навколо "Собору" О.Гончара / Ляшко О.П. // Голос України. - 2000.-4 квіт. - С.12-13.
14. Солод Ю.Д. Оборонець соборів : (Людина в романах О.Гончара "Тронка", "Собор") / Солод Ю.Д. // Солод Ю. Українська література - ХХ: погляд на межі тисячоліть: Навч. посібник за 11 клас.Вид.2. - К.,1999. - С.276-290.
15. Буга, К. Роман "Собор" Олеся Гончара / К. Буга // Укр. мова та л-ра. - 2008. - №3/4. - С. 3-7.
16. Пащенко, Володимир. Проблема руйнації церкви в романі "Собор" Олеся Гончара : сборник / В. Пащенко // Рідний край. - 2005 - №1 (12). - С. 121-131 .
17. "Собор" Олеся Гончара: з листів і документів // Хроніка 2000 : Український культурологічний альманах / редкол. Ю. Буряк [та ін.]. - Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 2008. - Вип. 74 : Дніпропетровськ : виміри історичної долі. - С. 590-621.
18. Привалова, Світлана. Художня мова як засіб розкриття ідейного змісту роману "Собор" Олеся Гончара / С. Привалова, М. Бобик // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2009. - N 7/8. - С. 27-30. - Бібліогр. в кінці ст.
19. Пащенко, Володимир. Розгром "Собору" Олеся Гончара : передісторія конфлікту : научное издание / В. Пащенко // Рідний край. – 2007. - №1 (16). - С. 104-110 .
20. Рудницька-Шрай, Катерина. Будівники та руйначі. Теоретичні аспекти вивчення "Собору" Олеся Гончара / К. Рудницька-Шрай // Слово і час. - 2006. - N12. - С. 44-54.
21. Пащенко, Володимир. Оптимістична трагедія, або як починався погром "Собору" Олеся Гончара / В. Пащенко // Рідний край. – 2007. - №2 (17). - С. 131-138 .
22. Марченко І. Філософське осмислення образу собору як симфонії величі народу,його творчого генія : (За романом Олеся Гончара "Собор") / Марченко І. // Дивослово. - 1997.-N9. - С.19-20.
23. Сівер, Лариса. Краса і таємниця соборів: за романами В. Гюго і О. Гончара / Л. Сівер // Зарубіж. л-ра. - 2010. - N 21/24. - С. 79-83.
24. Пащенко, В. Олесь Гончар на захисті духовних святинь народу (на прикладі роману "Собор") / В. Пащенко // Філософські обрії. - 2008. - N 19. - С. 162-175.
25. Дзядевич, Тетяна. Між Сциллою і Харибдою, або шлях визволителів очима Олеся Гончара / Т. Дзядевич // Молода нація : Альманах / редкол. І. Гирич [та ін.]. - Київ : Смолоскип, 2007. - № 4 (45)'2007. - С. 146-161 .
26. Олесь Гончар / Авт.-упоряд. Олена Луцишин. – К.: Артек, 2001. – 72 с.
821.161.2.09
Г 74
27. Гоян, Ярема Петрович. Собор української душі : літ. портрет Олеся Гончара / Ярема Гоян. - [4-те вид.]. – К.: Веселка, 2008. - 61, [1] с.
28. Зобенко, М. О. Українське небо Олеся Гончара: есеї, студії, полеміка / Марія Зобенко. – Л.: Вид-во М. Коць, 2003. – 170 с.
821.161.2
С 79
29. Степаненко, Микола Іванович. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) / М. І. Степаненко ; [ред. Іван Момот ; літ. ред. Ніна Степаненко]. - Полтава : АСМІ, 2008. - 395 с. : іл., фотогр. - Бібліогр.: с. 388-391.
821.161.2.09
С 82
30. Сторінки історії. Олесь Гончар / [авт.-уклад.: І. С. Попова, Н. П. Олійник, А. І. Рудинська] ; Дніпропетров. нац. ун-т. Каф. укр. л-ри. - Вид. 2-ге, допов., переробл. - Дніпропетровськ : Пороги, 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 250-287. - Присвячується ювілею ДНУ та ювілею Олеся Гончара.
821.161.2.09
Н 35
Національний гірничий університет, державний навчальний заклад (Дніпропетровськ).
31. Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. гірнич. ун-т, Ін-т гуманіт. проблем, Центр культури укр. мови ім. О. Гончара ; [редкол.: Пушкін В. Ю., Заверталюк Н. І., Дуб К. С., Цюп'як І. К.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2010. - 199 с. - Бібліогр. у кінці ст.
32. Зарецький, Олексій Вікторович. Тема "Собору" Олеся Гончара в офіційному та альтернативному дискурсах 1960 - 1970-их років / О. В. Зарецький // Укр. мова. - 2008. - N 3. - С. 84-89.
33. Безматірних, Н. О. "Собори душ бережімо!" (Компоративний анліз творів "Собор паризької богоматері" В. Гюго та "Собор" О. Гончара) / Н. О. Безматірних, І. М. Колесник // Вивчаємо укр. мову та л-ру - 2011. - N 11. - С. 15-17.
34. Фесай, Н. І. олесь Гончар «Людина і зброя» / Н. І. Фесай // Вивчаємо укр.. мову та л-ру. – 2010. - № 10. – С. 18-21.
35. Пащенко, В. Оптимістична трагедія, або як починався погром «Собору» Олеся Гончара / В. Пащенко // Рідний край. – 2007. - №2. – С. 131-138. – Бібліогр.: 4 назви.
36. Шрамко, Р. Людина і зброя: сторінками літопису ХХ століття: (на матеріалі романів «Людина і зброя» Олеся Гончара та «Прощавай, зброє!» Ернеста Хемінгуея) / Р. Шрамко // Рідний край. – 2008. - № 2. – С. 68-71. – Бібліогр.: 2 назв.
37. Наєнко, М. «Модри камень» і «Собор»: постмодерні сходження / М. Наєнко // Рідний край. – 2008. - № 2. – С. 71-74. – Бібліогр.: 7 назв.
38. Пащенко, В. Розгром «Собору» Олеся Гончара: передісторія конфлікту / В. Пащенко // Рідний край. – 2007. - № 1. – С. 104-110. – Бібліогр.: 12 назв.
39. Загарук, О. Про конфлікт між людськими ідеалами в романах «Собор» та «Диво»: порівняння роман Гончара та Загребельного / О. Загарук // Укр. мова та л-ра. – 2005. – берез. (№ 1). – С. 15-17.
А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номерам запитань – 5377, 1987, 14090.
Скористайтеся послугою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Електронна доставка документів. Детальніше на http://www.dnpb.gov.ua/services/online_ships/

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Національна бібліотека ім.В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Бажаємо успіхів!

.: Раздел: Литература :: 8.01.2014 18.41.55 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Чернівці :: Вопрос: 33211  
Тетяна спрашивает:
Допоможіть, будь - ласка, підібрати матеріали для написання дипломної роботи на тему " Маркетинг в діяльності бібліотек"
Наш ответ:
На Ваш запит пропонуємо:

Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек
.-Режим доступу:http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/.../index.html?
Гордіч Н.В. Розвиваючий маркетинг.doc - Google Drive
.-Режим доступу:https://docs.google.com/document/d/...c/edit?
Дещо про бібліотечний маркетинг ...
.-Режим доступу:http://blog.library.kr.ua/2011/02/blog-post_25.html

Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового ...
.-Режим доступу:http://kultart.lnu.edu.ua/img.../programa_3_modul.d...

МАРКЕТИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
.-Режим доступу:http://www.library.donetsk.ua/~olena/zan/zan01.html
МАРКЕТИНГ І БІБЛІОТЕКА
.-Режим доступу:http://migg.kiev.ua/index.php?option...28...
Маркетинг як частина управлінської діяльності. Функції ...
.-Режим доступу:http://nmo.lib.kherson.ua/.../Marketun jk chas...
Маркетингове планування роботи бібліотеки
.-Режим доступу:http://www.sasl.at.ua/Marketplaninglib.doc
Сучасні інструменти бібліотечної реклами і маркетингу Вибір ...
.-Режим доступу:http://gurt.org.ua/uploads/news/.../skarbnycia_11.pdf

Беліна, Л.
Маркетингові дослідження - основа організації та прогнозування бібліотечно-інформаційного обслуговування // Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Наукові праці . - Вип. 29 . - 2011. - С. 127-134.
Войцеховська , М.
Buzz-маркетинг як інструмент популяризації сучасних бібліотечних послуг: досвід польських бібліотек // БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК . - 2012 . - № 1. - С. 21-27.
Коваль, Т.
Маркетингові дослідження як спосіб вивчення інформаційних потреб читачів-гуманітаріїв // Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Наукові праці . - Вип. 29 . - 2011. - С. 147-155.
Коваль, Т.
Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки // Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського Наукові праці. - Вип. 34. - С. 7-12
Лазоренко, Ю.
Маркетинговий складник діяльності наукових бібліотек аграрних виші // БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК. - 2013. - № 4. - С. 17-24.
Лопата, О.
Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки // БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК . - 2010 . - № 3. - С. 8-15.
Туровська, Л.
Маркетинговий підхід як чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування // Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Наукові праці . - Вип. 29 . - 2011. - С. 135-146
Туровська, Л.
Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу // Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Наукові праці . - Вип. 28 . - 2010. - С. 18-29.
Терещенко, І.
Маркетинговий підхід як засіб покращання якості обслуговування користувачів сучасної бібліотеки // Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Наукові праці. - Вип. 33. - С. 122-130.

.: Раздел: Литература :: 5.01.2014 22.09.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Макіївка :: Вопрос: 33192  
Тетяна спрашивает:
Мені потрібно критичний матеріал по твору І.Франка "Іван Вишенський" для написання тору.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам такі джерела:
1.Зіневич, Лідія. Вивчаємо історичну поему І. Франка "Іван Вишенський" / Л. Зіневич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - № 1. - С. 28-30.
2.Соловйова, Марина. Іван Франко. Поема "Іван Вишенський". Історична правда і художній вимисел. Проблема морального вибору людини : урок у 8 класі / М. Соловйова // Дивослово. - 2012. - № 10. - С. 13-18.
3.Тетельман, С. Є. Іван Франко. Поема "Іван Вишенський" : [розробка уроку] / С. Є. Тетельман // Все для вчителя. - 2011. - № 34-36. - С. 59-61.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Іван_Вишенський_(поема)

.: Раздел: Литература :: 30.12.2013 10.19.52 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Иван из города: Киев :: Вопрос: 33177  
Иван спрашивает:
Добрый день! Меня интересует книга Эптон Синклер "Гномобиль". Спасибо.
Наш ответ:
Доброго времени суток, Иван!
Текст этой замечательно-доброй книги можно прочитать на таких страничках: http://bookz.ru/authors/sinkler-epton/sinklerept01/1-sinklerept01.html или http://readr.ru/epton-sinkler-gnomobil.html. Внизу текста есть нумерация страниц для дальнейшего перехода. Приятного прочтения!

.: Раздел: Литература :: 26.12.2013 12.06.11 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: ірина из города: київ :: Вопрос: 33170  
ірина спрашивает:
Дмитро Чуб "Вовченя"
Наш ответ:
Доброго дня, Ірино!
Оповідання Дмитра Чуба "Вовченя":
Смеркалось, коли до хати увійшов батько і, щось тримаючи в полі чумарки, сказав до сина:
— Васильку! А якого я тобі звіра приніс! — І випустив на до лівку сіреньке щеня. Але, побачивши, що по обличчю хлопця пробігла тінь розчарування, батько додав:
— Та це ж вовченя, а ти думаєш...
— Вовченя? — перепитав хлопчик. А звірятко тим часом, піді бравши під себе пухнастий хвостик, метнулось під ліжко. І Василько, сівши коло ліжка, стежив за кожним рухом сірого вовченяти.
Слово «вовк» для Василя звучало гордо.
Скільки він чув страшних оповідань і казок про вовків. А тепер у нього в самого є вовк.
Дідусь йому часто розповідав про вовків, ще за ті часи, коли їх було багато. І про те, як за ним гналися два вовки, коли він їхав уночі повз ліс додому, і про те, як вовки колись узимку зібралися по високих заметах снігу, прорвали у хліві стріху і, залізши, по розривали багато овець.
Також розповідав, як він на засідках у лісі убив сусідського со баку, прийнявши за вовка.
«Ні, я з нього зроблю ручного вовка», — думав Василько. І, справді, вовченя швидко звикало, особливо до Василька, який завжди його доглядав і годував.
За кілька день хлопець влаштував вовченя у хліві. Він узяв діжку, намостив соломи й переніс його туди, назвавши його Сір ком. Скоро про Сірка знало ціле село. Багато дітвори приходило подивитись на вовченя, хоч оком глянути. Василько так звик до нього, що, прокинувшись уранці чи прийшовши із школи, від разу біг до Сірка, який, здавалось, теж чекав його з не меншою радістю, ставав на задні лапи, намагався вилізти з діжки. І Ва силько виймав його, виносив з хліва, бігав по двору, дратував його, перекидався, качався разом з ним по траві. Дворові собаки Плахта та Рябко теж не ворогували з вовченям і ставилися до нього, мов до щеняти.
Пізніше Василько прив'язував Сірка на ланцюжок до паркану, щоб де не забіг або щоб хто його не вкрав. Люди, що йшли повз двір, часто зупинялись, щоб подивитись на вовчика, кинути йому шматок хліба чи м'яса.
І хлопцеві приємно було, що деякі жінки з острахом поглядали на вовка, з яким він, Василько, був у такій дружбі.
За півроку Сірко уже зробився великим і міцним. Коли до нього приходив Василько, він намагався зчепитись і лизнути хлопцеві губи, обнюхати кишені, чи не приніс чого їсти, але хвостом майже не махав, як це роблять собаки.
Іноді, побачивши в садку чужого пса, Василько відпускав його й разом зі своїми собаками пускався навздогін. І горе було чужому собаці: якщо він не встиг втекти геть, живим його вже не випускали. Особливо жорстоко розправлявся Сірко. Проте Ва силько став помічати, що собаки починали ніби боятись вовка, триматись осторонь. А трохи згодом Сірко уже часто ошкіряв зуби на свиней і собак. Тому доля вовка незабаром принесла Василькові чимало смутку.
Вирісши у дорослого вовка, він, мабуть, відчув самотність, тягу до свого вовчого життя.
І часто серед ночі, коли на селі панувала тиша, раптом розно силось тужливе затяжне вовче виття. Тоді навколишні собаки починали гавкотняну, зчиняючи ґвалт, і не замовкали до ранку, чуючи близьку присутність свого ворога.
— Треба буде вовка вбити, — сказав якось увечері батько, — а то ще якогось лиха накоїть.
Сусіди теж підказували таку думку. Але одного ранку Василь ко стривожений убіг у хату і крикнув:
— Тату, вовка нема, втік!
Справді, мов передбачаючи небезпеку, він уночі одірвався і втік із шматком ланцюга.
З тиждень хлопець тяжко сумував і скучав за вовком, але потім весняна робота потроху розвіяла цей смуток. Василько уже сам був парубійком, і на нього чимдалі більше лягало роботи.
Влітку їхні вівці паслися в загальній отарі за п'ятнадцять кілометрів від села в горах, і йому доводилося їздити туди по молоко, сир або разом із іншими хлопцями пасти овець чи ско тину.
На ніч вони загонили овець у загін, а самі ночували в курені. Коло пастухів було кілька собак, що допомагали пасти, а також стерегти вночі, щоб не напали часом вовки, що траплялись побли зу в гірських лісах. Василь не раз чув зловісне виття вовків, що тривожило отару й пастухів, розносячись луною по лісу.
Час швидко минав. Було під осінь, коли Василько, їдучи верхи, повертався з пасовиська додому. Потроху смеркалося. Він пере їхав місток і, прив'язавши коня, збіг до потічка напитись води. Та не встиг набрати її у пригірщ, як кінь раптом захропів і затан цював на місці.
Хлопець кинувся назад, але кінь, перервавши уздечку, щосили подався по дорозі в бік села.
Василько почав був кликати коня, але вмить оторопів: до нього з-за кущів вибіг вовк. На мить зупинившись, він знову став на ближатись до хлопця. Затремтівши з переляку, Василько вихо пив з-за халяви свій ніж і вирішив боронитися. Але в ту ж мить помітив на шиї вовка нашийник і шматок ланцюга.
— Сірко! — крикнув, зрадівши, Василь.
Вовк, видно, перший пізнав Василька і сміливіше підбіг до хлопця. Тернувшись по-давньому об його ноги, він почав обнюху вати кишені.
«Певно, голодний», — подумав Василько і дав йому шматок коржа.
За кілька хвилин хлопець виходив з лісу, а поруч нього біг Сірко. Василько гладив його по спині, а він тулився до ніг, за бігаючи то з одного боку, то з другого, ніби хотів затримати свого приятеля.
Але коли в долині блиснули вогники села, а потім почулося й гавкання собак, вовк зупинився, заворушив вухами й далі не пішов. Тоді хлопець взяв за шматок ланцюга і попробував повести його. Проте після кількох кроків вовк знову зупинився. Та Ва силько й сам знав, що дома для Сірка спокою не буде, сам батько буде проти й може забити Сірка, тому й сам уже не хотів вести його далі. В цей час Василькові зробилось невимовно боляче й шкода Сірка. У хлопцеві ворухнулась давня приязнь до тварини, яку він так любив, вирощував, годував, бавився. Але життя по клало між ними глибоку прірву.
Надворі тим часом уже майже зовсім смеркло, треба було поспішати, щоб дома не турбувалися про нього. Постоявши ще трохи на місці, Василько нахилився, обійняв Сірка за шию, при тулився щокою до теплої морди вовка і трохи не заплакав.
Потім хотів уже йти, але вернувся знову, відчепив нашийника з обривком ланцюга, ще раз обійняв слухняну тварину й пішов геть, раз у раз оглядаючись.
Зникаючи позаду в темряві, вовк стояв на місці, дивлячись Василькові вслід. І коли вже хлопець досить далеко відійшов, позаду почулось сумне затяжне виття, в якому чути було важкий смуток і самотність.
А люди після того часто згадували про вовка й казали, що то, мабуть, не справжній вовк, а наполовину собака, що так звик до Василька.

А також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела про біографію письменника:
- Волошина, Ніла Йосипівна. Українська література : підруч. для 5 кл. / Волошина, Ніла Йосипівна. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 187 с.
- Дмитро Чуб (справжнє імя Дмитро Васильович Нитченко) http://uk.wikipedia.org/wiki/Нитченко_Дмитро_Васильович
- Дмитро Чуб (1905—1999) http://www.ukrlit.vn.ua/biography/chub.html
- Нитченко, Дмитро. Під сонцем Австралії. — Мельборн : Байда,.- — З колекції Копач О. Т. 2 :(З хроніки мого життя), [1994]. — 479 с.

.: Раздел: Литература :: 24.12.2013 19.44.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.780122 seconds