Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 35700  
Валентина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти текст Валерія Шевчука "Мисленне дерево"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.
http://litopys.org.ua/pvlyar/yar13.htm
http://lib.dndz.gov.ua/?pid=513
http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/valeriy-shevchuk-luchshe-byt-nikem-chem-rabom

.: Розділ: Література :: 11.12.2014 16.02.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роксолана із міста: Тернопіль :: Запитання: 35680  
Роксолана запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу про інтертекстуальність у літературі. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Роксолано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боронь О. В. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.) [Електронний ресурс] / О. В. Боронь // Вісник Національної академії наук України. - 2014. - № 3. - С. 89-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2014_3_13.pdf.
Вечоркін І. О. М. Малахута і шістдесятництво. Стильові взаємозв'язки / І. О. М. Вечоркін // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 3, ч. 3. - С. 169-180.
Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності : монографія / Г. І. Віват. - О. : ВМВ, 2010. - 368 c.
Гальчук О. В. "...Не минає міт!": античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920 - 1930-х років : [монографія] / О. В. Гальчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2013. - 551 c.
Гринишина І. І. Інтертекстуальність та її роль в аналізі літературного твору / І. І. Гринишина, Т. М. Марченко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 12. - С. 31-35.
Євченко Н. В. Інтертекстуальність як засіб організації тексту у постмодерністському романі П. Зюскінда "Парфуми: Історія одного вбивці" / Н. В. Євченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 177-182.
Кулініч Т. О. Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. О. Кулініч ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ktokia.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Литвин Л. М. Українська література XVIII ст. ("Діалог енея з турнусом" анонімного автора,"Розмова великоросії з малоросією" С. Дівовича, "Енеїда" І. Котляревського) в інтертекстуальних зв'язках з "Енеїдою" вергілія [Електронний ресурс] / Л. М. Литвин // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2013_1_7.pdf.
Майсак І. В. Інтертекстуальність як феномен фольклорно-літературних зв’язків: на матеріалі поезії О. Олеся [Електронний ресурс] / І. В. Майсак // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2006. - Вип. 13. - С. 153-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2006_13_21.pdf.
Мегеря Т. В. Інтертекстуальність у системі поетики роману Леоніда Кононовича "Чигиринський сотник" / Т. В. Мегеря // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 12. - С. 87-91.
Насмінчук І. А. Гендерна проблематика роману "Майже ніколи не навпаки" Марії Матіос: до проблеми інтертекстуальних зв'язків / І. А. Насмінчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 12. - С. 101-106.
Нахлік Є. К. Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних зв'язках і типологічних збіжностях) : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Є. К. Нахлік ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 40 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09nekztz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Олійник С. М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. М. Олійник ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09osmfob.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Переломова О. С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / О. С. Переломова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 32 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10POSISA.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Переломова О. С. Інтертекстуальність - структурна ознака текстів українського постмодерного художнього дискурсу / О. С. Переломова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2008. - № 1. - С. 174-180.
Просалова В. А. Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти : монографія / В. А. Просалова, О. С. Бердник. - Донецьк : Норд-Прес, 2010. - 152 c.
Пухонська О. Я. Інтертекстуальність української поезії початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. Я. Пухонська ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2013. - 20 c.
Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. М. Рябченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11RMMSMS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ткачук М. П. Українська література ХХ століття : [монографія] / М. П. Ткачук. - Т. : Медобори, 2014. - 607 c.
Філатова О. С. Українська література 20 - 30-х років ХХ століття: основні тенденції розвитку й естетичні стратегії : навч. посіб. / О. С. Філатова, О.В. Казанжи; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 310, [1] c.
Шелюх О. На межі літературознавства і мемуаристики (проблема інтертекстуальності) [Електронний ресурс] / О. Шелюх // Парадигма. - 2009. - Вип. 4. - С. 59-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paradig_2009_4_6.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Література :: 9.12.2014 21.58.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: валентина із міста: київ :: Запитання: 35675  
валентина запитує:
Добрий вечір, підкажіть будь ласка де можна знайти в інтернеті Біблію Ветхий та Новий завет (аудіокнигу), бажано щоб її ще можна було скачати безкоштовно. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Аудио-Библия: Новый Завет - http://joymylife.org.ua/audio_bible/index.php?name=Music&op=view_music&lid=1648
Аудио-Библия - http://joymylife.org.ua/audio_bible/index.php
Аудио-Библия - Ветхий Завет и Новый Завет - http://joymylife.org.ua/bible/audio_bible.php
Аудіо-Біблія - http://ukrbible.at.ua/load/zavantazhiti_ukrajinsku_bibliju/skachaty_ukrajinsku_bibliju/ukrajinska_audio_biblija_starij_i_novij_zavit_ukr_mp3/7-1-0-121
http://www.pro-boga.ru/index-raznoe.php
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 9.12.2014 19.19.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: м. Харків :: Запитання: 35657  
Анастасія запитує:
Доброго дня. Мені потрібна інформація для курсової роботи на тему: "засоби вираження кількості у поетичних творах В. Коротича". Дякую
Наша відповідь:
Шановна Анастасія! По вашому запиту конкретна інформація відсутня. Виходячи з цього,рекомендую використати безпосередньо збірники поезій В.Коротича та літературу
про його творчість.

Вибрані твори [Текст] : у 2 т. / Віталій Олексійович Коротич. - К. : Дніпро, 1986 -
Т. 1 : Поезії / Передм. І. О. Дзеверіна. - 1986. - 270 с.


Коротич, Віталій Олексійович
Щоденник [Текст] : Поезії / Віталій Коротич; Передм. П. Мовчана, Худ. І. К. Заруба. - К. : Молодь, 1986. - 175 с. : іл. - (Поетическая б-ка комсомольця)


Коротич, Віталій Олексійович.
Поезії / Віталій Коротич ; авт. передм. Абрам Кацнельсон. - К. : Молодь, 1967. - 178,[5] с. : портр.


Коротич, Віталій Олексійович.
Закон землі [] : вибрані поезії / Віталій Коротич. - К. : Дніпро, 1979. - 214,[2] с. - -


Коротич, Віталій Олексійович.
Течія [Текст] : поезії / Віталій Коротич. - К. : Рад. письменник, 1965. - 110,[1] с. : іл.


Здоровега, Володимир Йосипович.
Віталій Коротич [] : Літ.-критич. нарис / Володимир Здоровега. - К. : Рад. письменник, 1986. - 212 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. примі

ЛітАкцент [] : сучасна література в колі твого читання : альманах. - К. : Темпора, 2008 -
Вип. 2

Світличний, Іван
Поетична течія Віталія Коротича / Іван Світличний // Дніпро. - 1999. - № 7-8. - С. 132-142

.: Розділ: Література :: 8.12.2014 13.11.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 35648  
Марина запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, в якій бібліотеці України є журнал Acta Polono-Ruthenica за 1996 рік? Я б замовила статтю по МБА з будь-якої бібліотеки. Дуже дякую!
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:Пошук по бібліотекам України , на жаль , не увінчався успіхом , але в мережі Інтрнет деякі статті з цьго видання Є.Наприклад:Acta Polono - Ruthenica - Wydawnictwo UWM
.-Режим доступу: http://лwydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/acta/Acta18.pdf
Acta Polono-Ruthenica (Olsztyn) - журнал | ИСТИНА ...
.-Режим доступу: http://Acta Polono-Ruthenica за 1996 рік istina.msu.ru/journals/3490365/
Також зверниться до бібліотеки :
Библиотека Варшавского университета
.-Режим доступу: http://www.buw.uw.edu.pl - 48 22 552 51 78
Бажаю успіху

.: Розділ: Література :: 6.12.2014 23.33.09 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314943 seconds