Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Марина із міста: Мукачево :: Запитання: 35907  
Марина запитує:
Допоможіть, будь ласка із літературою. Тема "Роль Шевченка в історії української літературної мови". Розділи 3. Перший розділ: Цензурські конфіскації першого видання "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Другий розділ: Характеристика вірша Т. Шевченка "До Основяненка" з погляду сучасних мовноправописних норм. Третій розділ: Загальні уваги до правопису Тараса Шевченка у першому позацензурному виданні "Кобзаря" 1840 року. Дякую дуже гарно за літературу і допомогу.
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Галас Б. З СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ...
.-Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
До історії цензурних заборон творів Тараса Шевченка - Interklasa
.-Режим доступу:http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r.../00his24.htm
ДЗИРА Я. (Київ). КОЗАЦЬКИЙ ПРАВОПИС ПОЕТА - Ізборник
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/rizne/dzyra.htm
Мацько Л. Початки нової української літературної мови
.-Режим доступу:http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/.../Magazine53-54-2.pdf
Мова Шевченка як естетичний феномен
.-Режим доступу:http://www.teacherjournal.com.ua/.../16200_Стаття. Шевченко.docx
?Навчально–дослідна робота на тему - Зміївський професійний ...
.-Режим доступу:http://energlicey.ptu.org.ua/files/dosl_rob.doc
тематичне розмаїття українського фольклору УНТ або фольклор ...
.-Режим доступу:http://5fan.info/qasmerujgatyqasujg.html
? Тарас Шевченко — творець літературної української мови
.-Режим доступу:http://www.borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-3-№ 415-7/
?Шевченко як творець української літературної мови - Ізборник
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/ohukr/ohu12.htm
шевченко — реформатор української літературної мови
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/rusaniv/ru08.htm
Шевченко як основоположник нової української літератури і ...
ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/12911/
Шубравський В.Є.. Відзиви на перші видання творів Т. Г. Шевченка
.-Режим доступу:http://litopys.org.ua/shevchenko/shubrav.htm
Матвіяс І. Г.
Діалектна основа мови в поезії Тараса Шевченка / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2002. - № 1. - С. 11-16. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.
Мова і культура : наук. журн. Вип. 11, т. 8(120) / ред.: Д. С. Бураго; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Вид. дім Д.Бураго, 2009. - 296 с. - рус.
?

.: Розділ: Література :: 16.01.2015 21.40.57 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: м.Рівне :: Запитання: 35893  
Марина запитує:
Доброго дня. Є якась інформація на курсову на тему "Перекодування художнього тексту у романах Дена Брауна "Ангели та демони" і "Код да Вінчі"? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бессараб О. В. Міжконцептуальні зв’язки в романах Дена Брауна «Ангели і Демони» і «Код да Вінчі» / О. В. Бессараб // Вісник. — Х., 2008. — Сер. — С. 60-63.
Бессараб О.В. Роль і значення релігійної тематики в романах Дена Брауна «Янгели та демони» й «Код да Вінчі» / О. В. Бессараб // Вестник СевГТУ. – Серія: Філологія, 2008. – Вип. 54. – С. 3–5.
Бессараб О. В. Творчість Дена Брауна в контексті Американської ”масової” літератури 80-90-х рр. XX століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / О. В. Бессараб ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2014. — 20 с.
Бессараб О. В. Типи функціонування романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Ангели і демони" / О. В. Бессараб Галай // Гуманітарний вісник: [всеукр. зб. наук. пр.]. Вип. 13 Серія: Іноземна філологія / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2009. - С. 124-129.
Біблія, як інтертекст світової літератури : [колект. моногр.] / ред.: С. Д. Абрамович; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 428 c.
Бриних, М. Роги янголів і пантофлі ЕКО. Ден Браун намагається всіх демонів світу поселити у Ватикані / М. Бриних // Україна молода. - 2008. - 3 січня. - С. 13.
Горбунова А. М. Особенности языка и стиля Дэна Брауна в аспекте перевода [Текст] : автореф. канд... филол. наук : 10.02.20 / А. М. Горбунова ; НАН России. – М., 2010. – 18 с.
Гринда Ю. І. Особливості організації тексту та дискурсу Дена Брауна у романі «Ангели та демони» [Текст] / Ю. І. Гринда, Т. М. Галай // Гуманітарний вісник. – Вип. 13. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси: Видавництво ЧДТУ, 2009. – С. 23–26.
Кокс, Саймон. Взламывая код да Винчи [Текст] : путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна / Саймон Кокс ; [пер. с англ. А. Бушуева]. - М. : Матадор : АСТ, 2006. - 246, [1] с.
Кокшенева К. Постчеловеческая эра Дэна Брауна [Електронний ресурс] / К. Кокшенова. – Режим доступу до ресурсу: http://ruskline.ru/monitoring_smi/ 2013/10/17/ postchelovecheskaya_era_dena_brauna/. – Назва з екрана.
Кураев А. В. Фантазия и правда "Кода да Винчи" [Текст] / диакон Андрей Кураев. - Москва : АСТ : Зебра Е, 2007. - 526, [1] с.
Набитович І. Й. Категорія sacrum у художній прозі XX - XXI століть : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.06 / І. Й. Набитович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2009. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09niyhps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Назаренко М. М. Роль містичного у творчості американського письменника Дена Брауна [Електронний ресурс] / М. М. Назаренко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 36. - С. 205-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_36_64.pdf.
Овсюк О. Загадки і таємниці роману Дена Брауна "Код да Вінчі" / О. Овсюк // Всесвіт. - 2008. - № 3/4. - С. 149-156.
Секреты "Ангелов и демонов" [Текст] : путеводитель по бестселлеру Дэна Брауна / пер. с англ. Т. Велимеев ; ред. Д. Берстейн, А. де Кейзер. - М. : АСТ : АСТ Москва ; М. : Хранитель2007. - 605 с. - (Историческая библиотека). -
Старостенко Т. Н. Время и пространство в романе Дэна Брауна "Код да Винчи" [Електронний ресурс] / Т. Н. Старостенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2011. - Вип. 2(3). - С. 143-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2011_2(3)__18.pdf.
Старостенко Т. Н. Символика розы в романе Дена Брауна "Код да Винчи" [Електронний ресурс] / Т. Н. Старостенко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2012. - Вип. 2(2). - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2012_2(2)__23.pdf.
Харюк І. Р. Базові концепти християнства у романах Д. Брауна / І. Р. Харюк // Наукові праці. — Кам’янець-Поділ., 2012. — Вип. 30. — С. 343-345.
Шигаєва К. В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") [Електронний ресурс] / К. В. Шигаєва // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(4). - С. 337-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mikks_2013_46(4)__44.pdf.
http://mdu.in.ua/Nauch/VESTNIK/philology/vipusk10.pdf

.: Розділ: Література :: 15.01.2015 16.50.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Iлона із міста: Старобiльськ :: Запитання: 35878  
Iлона запитує:
Доброго дня.Допоможiть знайти науковi статтi за темою "Украi'нський романтизм,його основнi засади".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Основні типологічні аспекти розвитку українського романтизму
http://eprints.zu.edu.ua/1526/1/4.pdf
http://glierinstitute.org/ukr/digests/041/7.pdf
Особистість у художній творчості романтизму
http://novyn.kpi.ua/2010-3/13-filos-Rudenko.pdf
Традиція в українській філософії і романтизм
http://novyn.kpi.ua/2006-3/13_Skrinnik.pdf
Український романтизм Центральної й Східної України у його стосунку до західньоевропейської романтики
http://chtyvo.org.ua/authors/Boiko_Yurii/Ukrainskyi_romantyzm_Tsentralnoi_i_Skhidnoi_Ukrainy_u_ioho_stosunku_do_zakhidnoevropeiskoi_romantyky/
Микола Лисенко як творець української моделі романтичного стилю
http://knmau.com.ua/chasopys/15_NBUV/docs/02_Korniy.pdf
LUX EX ORIENTE: романтичні течії українського письменства
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2012_15_4_54.pdf
У світлі національної ідеї: видавничий досвід українських романтиків
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18467/03-Barabanova.pdf?sequence=1
Українська романтична проза 20-60-х років XIX ст.
http://www.ursr.org/jovten/89/07/html/125.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18467/03-Barabanova.pdf?sequence=1
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_989/content/zinchenko.pdf
http://litopys.org.ua/hrabo/hr17.htm
http://litopys.org.ua/chyzh/chy15.htm

.: Розділ: Література :: 14.01.2015 14.24.00 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга Панасівна із міста: Кременчук :: Запитання: 35868  
Ольга Панасівна запитує:
Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для проведення літературних читань до дня народження Григора та Григорія Тютюнника, особливо про Григорія Тютюнника, буду дуже вдячна за будь-яку інформацію.
Наша відповідь:
1. Воловець, Лев Іванович.
Григорій Тютюнник : (укр. рад. письменник, лауреат Шевченківської премії): літ.-критич. нарис - К. : Рад. письменник, 1967. - 99 с. - Література про життя та творчість Г. Тютюнника: с. 97-98

2. Семенчук, Іван Романович.
Григорій Тютюнник : (майстерність письменника)- К. : Дніпро, 1971. - 228,[4] с. : портр. - Література про життя та творчість Г. Тютюнника: с.226-229, і бібліогр. в підрядк. приміт.

3. Слабошпицький, Михайло Федотович.
Літературні профілі : Літ.-критич. нариси - К. : Рад. письменник, 1984. - 310 с

4. Тютюнник, Григорій Михайлович.
Вир : Роман - К. : Дніпро, 1995. - 565 с

5. Черненко Олена Федотівна
Не зміліє пам'яті криниця : Спогади про Григорія та Григора Тютюнників - К. : Ярославів Вал, 2001. - 255 с. : 4 л. портр

6. Вічна загадка любові : Літ. спадщина Г. Тютюнника. Спогади про письменника / Упор. та прим. Анатолія Шевченка,. - Киев : Рад. письменник, 1988. - 492,[3] с. : іл ; 21 см

7. Григір Тютюнник: "З любові й муки народжується письменник..." : біобібліографічний нарис / М-во культури і туризму України, ДЗ "Нац. парлам. б-ка України" ; автор нарису: Л. Б. Тарнашинська; бібл.-укл.: Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко. - К. : [б. в.], 2011.-135 с.-(Сер. "Шістдесятництво: профілі на тлі покоління" ; вип. 12).

8. Гурбанська Антоніна
Людина і час: Роман Г.Тютюнника "Вир". Апокаліпсис ХХ століття : Повість Б. Антоненка-Давидовича "Смерть" / Валентина Гребньова. - Кіровоград : ТРЕЛАКС ЛТД, 2000. - 48 с. - Бібліогр. с. 24, 48

9. Зранена нація : художня та історична правда в творах письменників Луганщини про голодомор в Україні ХХ століття : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка" ; укл. О. І. Неживий. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2009. - 176 с

10. Мороз Лариса Захарівна
З любові й доброти: (Григір Тютюнник) : Літ.-крит. нарис. - К. : Рад. письменник, 1984. - 182,[2] с. : портр. - (Сер. "Світ письменника"). - Бібліогр. в підряд. приміт.

11. Мороз, Лариса Захарівна.
Григір Тютюнник: Нарис життя і творчості. - К. : Дніпро, 1991. - 205,[2] с. : портр. - (Сер. "Літературний портрет")

12. Нові імена в програмі з української літератури : Посібник для вчителя / Упоряд. В.Я. Неділько. - К. : Освіта, 1993. - 349,[2] с. - Бібліогр.: с.349-350

13. Тютюнник Григір Михайлович
Батьківські пороги : Оповідання. Спогади - К. : Молодь, 1972. - 174,[1] с

14. Тютюнник Григір Михайлович
Облога : Вибрані твори . - К. : Пульсари, 2004. - 582 с. : 1 л. портр. - (Б-ка Шевченківського комітету)

15. Тютюнник, Григір Михайлович.
Вибрані твори : Оповідання. Повісті ; Передм. Б. Олійника. - К. : Дніпро, 1981. - 607 с. : 1 л. портр.

16. Тютюнник, Григір Михайлович.
Климко : Казки, оповідання, повісті: Для молод. шк. віку ; Авт.пеpедм. Михайло Слабошпицький,; Iл. Василь Євдокименко,. - К. : Веселка, 1981. - 187,[2] с. :. іл, портр. - (Бібліотечна серія)

17. Шугай, Олександер Володимирович.
"Усе живе - тепле...": Нове про Григора Тютюнника ; ред. А. С. Камінчук. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 225,[3] с. : портр., 8 л.фото

18. Бондар Василь
Три зустрічі з Григором Тютюнником / Василь Бондар // Кур'єр Кривбасу. - 2000. - № 12. - С. 139-145


19. Воля, Олесь.
"Я, мамо, так пишу важко..." : 5 грудня видатному українському письменнику Григорові Тютюннику виповнилося б 80 років // Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 18-19

20. Гуцало Євген
Сила коріння // Слово і час. - 2006. - № 2. - С. 73-77
Перша публікація , забороненої у 70-х роках ХХ ст. статті Є. Гуцала про творчість Г. Тютюнника. Подається автограф статті.

21. Засенко, Петро.
Світло невпокореної душі // Київ. - 2007. - № 12. - С. 2-16 : фото. - Зміст: Зав'язь ; Поминали Маркіяна ; Нюра ; Коріння ; Оддавали Катрю ; Печена картопля ; Климко ; Син приїхав ; Медаль ; Сміхота
Розповідь про твори Григора Тютюнника, які популярні і в наш час.

22. Мовчан, Раїса.
Григір Тютюнник - знакова постать в українській культурі чи естетичний феномен? // Слово і час. - 2005. - № 7. - С. 23-27

23 Неживий, Олексій.
Григір Тютюнник: "Бо не можна про батьківщину говорити не батьківською мовою" // Слово Просвіти. - 2011. - № 49 (грудень). - С. 8

24. Неживий, Олексій.
Григір Тютюнник: Коли душа сподівається // Київ. - 2005. - № 10. - С. 163-177
О.Неживий підготував до друку щоденники та записки Григора Тютюнника за рукописом, який зберігається в Центральному архіві-музеї літератури та мистецтва України.

25. Неживий, Олексій.
"Крайнебо" Григора Тютюнника : Нові автографи письменника, які друкуються вперше // Літературна Україна. - 2006. - 14 грудня . - С. 1,7

26. Неживий, Олексій.
Текстологія творчої спадщини Григора Тютюнника. // Слово і час. - 2005. - № 7. - С. 28-36

27. Неживий, Олексій.
Які ж ми є, українці?. : Голодомори в житті і творчості Григора Тютюнника // Літературна Україна. - 2007. - 14 червня. - С. 1,7

28. Роговий Феодосій
Заснівавсь повірити Платонові : (Спогади про Григора Тютюнникаю .Вступне слово Л.Зубак) // Вежа. - 2000. - № 10. - С. 127-142

29. Роговий Феодосій
Повість про Григора // Дзвін. - 1998. - № 4. - С. 119-124

30. Савченко С. С.
Живописець правди : до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника (1931-1980) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2011. - № 4. - С. 112-121 : портр. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

31. Сизоненко Олександр
Недовговічні Тютюнники : (До 70-річчя від дня народження Григора Тютюнника) // Київ.-2001.- № 11-12.- С. 15-24

32. Сизоненко, Олександр.
Інший : біографічна новела // Дніпро. - 2012. - № 12. - С. 80-82

33. Славинський, Микола.
Класик, який твердо знав: "треба любити" : 5 грудня видатному українському прозаїкові Григорові Тютюннику виповнилося б 80 років // Віче. - 2011. - № 23. - С. 58-61 : фото

34. Тютюнник, Микола.
"Домучуйте когось другого..." : (Це-з передсмертної записки Григора Тютюнника) // Літературна Україна. - 2008. - 11 грудня. - С. 4 : портр.

35. Черненко Олена
Коли слова оживають : Спомини про Григорія та Григора Тютюнників // Вітчизна. - 1999. - № 7-8. - С. 126-137, Київ. - 2001. - № 11-12. - С. 138-155

36. Черненко-Тютюнник, Олена.
Повернення в сьогодення : Брати Григорій і Григор Тютюнники були сіячами рідної мови // Слово Просвіти. - 2005. - № 45. - С. 25 : портр

37. Шевченко А.
Щастя і злощастя Григора Тютюнника // Дивослово. - 1999. - № 1. - С. 55-62

38. Яворівський, Володимир.
Григір // Кур'єр Кривбасу. - 2012. - № 271-272-273. - С. 331-353
Cпогади Володимира Яворівського про Григора Тютюнника.

39. http://www.rdobd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=150:-doc&catid=39:2010-08-30-14-24-37&Itemid=80

40. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1576/1/Negyviy.pdf

.: Розділ: Література :: 13.01.2015 14.35.55 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ратушняк Люда із міста: Берегово :: Запитання: 35860  
Ратушняк Люда запитує:
здравствуйте! помогите пожалуйста с примерами. нужно найти примеры ошибок молодых писателей в выборе и организации системы персонажей, в изображении героев и в выборе и организации хронотопа произведения . очень нужно! спасибо большое!!!!!!!!!!!
Наша відповідь:
Добрый день, Люда!

По Вашей теме мы нашли такие источники:

1. http://vsevolod-alferov.ru/blog/5-osnovnyih-oshibok-nachinayushhih-pisateley.html - 5 основных ошибок начинающих писателей

2.http://writercenter.ru/library/dokumentacija/spravochnik/kerby_spisok-poleznyh-materialov/45484.html - Мастерская писателей. Вспомогательные материалы. Фокализация. Фокальный персонаж.

3.http://uchitelslovesnosti.ru/load/principy_i_priemy_analiza_literaturnogo_proizvedenija/sistema_personazhej/100-1-0-1642 - Система персонажей.

4. http://revolution.allbest.ru/literature/00059500_0.html - Выявление роли хронотопа в произведениях Виктора Пелевина.

5.http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/kritika/132350/fulltext.htm - «Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа».

6. http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/temirbolat_ab-kategoriya_hronotopa.pdf - Категории хронотопа и темпорального ритма в литературе: монография.

7. http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/temirbolat_ab-kategoriya_hronotopa.pdf - Герменевтический круг и художественный хронотоп в литературных и журналистских произведениях.

.: Розділ: Література :: 13.01.2015 07.41.00 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.409405 seconds