Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: василь із міста: Киев :: Запитання: 34742  
василь запитує:
где в интернете можно читать творы Натали Забилы?
Наша відповідь:
Добрый день, Василь!
Предлагаем обратиться к следующим источникам:
http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=search_show_list&author_name=
http://www.slideshare.net/nbkidskiev/ss-19159348
http://megaznaika.com.ua/virshi-zabila-164.html

.: Розділ: Література :: 23.07.2014 11.45.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 34738  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал на тему:Образ Греції та міфологічні алюзії у романі «Волхв» Дж.Фаулза
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Борисенко, Е. С. Черты поэтики романа Джона Фаулза «Волхв». // Від бароко до постмодернізму. — Д., 2006. — Вип. 10. — С. 97-103.
Ісаєнко С. В. Естетично-філософський контекст конфлікту влади і особистості в романі Дж. Фаулза "Волхв" / С. В. Ісаєнко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2004. - № 16. - С. 57-60.
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академія, 2010. - 494 с. : портр. - (Альма-матер).
Крючкова, О. Р. Фантастичне як вмотивування в творчості Фаулза (античні алюзії в романі «Волхв»). // Збірник наукових праць молодих вчених. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 2. — С. 70-71.
Література Англії : 20 ст. / За ред. К.О.Шахової. - К. : Либідь, 1993. - 400 с.
Литература Англии. ХХ век / К. А. Шахова [и др.] ; под ред. К. А. Шаховой. - К. : Вища школа, 1987. - 399 с.
Ліхоманова Н.О. Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.О. Ліхоманова ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01lnoprm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Лихоманова Н. О. Диалог и постмодернистский роман (“Волхв”Дж.Фаулза) / Н. О. Лихоманова // Наследие М.М.Бахтина и проблемы диалогического мышления в современной культуре: Тезисы международной конференции 28 - 30 ноября 1996 года. - Донецк: Донецкий госуниверситет, 1996. - С. 126 - 128.
Овчаренко, Наталія. Новий світовий міф та його вплив на художню свідомість митця : ма матеріалі романів Т.Фіндлі "Пілігрім" та Дж. Фаулза "Волхв" / Н. Овчаренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 7-8. - С. 114-117.
Павличко, Соломія Дмитрівна. Зарубіжна література : дослідж. та крит. ст. / С. Д. Павличко ; передм. Д.Наливайка. - К. : Основи, 2001. - 559 с.
Питання літературознавства : Наук. зб. Вип. 72 / ред.: О. В. Червінська; . - Чернівці : Рута, 2006. - 311 с.
Современная английская повесть : пер. с англ. / [сост. и предисл. В. Скороденко]. - Москва : Радуга, 1984. - 608 с.

.: Розділ: Література :: 19.07.2014 13.27.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 34737  
Марія запитує:
Доброго ранку! Прошу Вас допомоги у пошуку матеріалу для дипломної роботи, факультет української філології на тему: "Лірика Олени Теліги". Щиро вдячна!
Наша відповідь:
1. http://web.snauka.ru/issues/2012/02/6820
2. http://human.snauka.ru/2012/07/1556
3. http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=64&bookid=4
4. http://www.km.ru/referats/3BB1067647F947CB9AE085ED2F70BEB3
5. http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=49
6. http://www.ukrlit.vn.ua/article/125.html
7. http://www.ukrainref.com.ua/index.php?go=Files&in=view&id=20342
8. Базилевський, Володимир.
Олена Теліга (1907-1942). Тривання в пекучій грі / Володимир Базилевський // Слово Просвіти. - 2012. - № 33 (серпень). - С. 8-9 : портр. - Зміст: Вірші
9 Климентова О.
Мотиви любові до Батьківщини в поезії Олени Теліги / О.Климентова // Українська мова і література в школі. - 2001. - № 1. - С. 65-66
10. Лисенко, Наталка.
"...ненавидь і люби..." Образи та мотиви поезії Олени Теліги / Наталка Лисенко // Українська мова та література. - 2007. - № 12. - С. 12-16. - Бібліогр.: 24 назв.. -
11. Логвиненко, Олена.
Душа на сторожі : Образ нескореної українки героїчного чину Олени Теліги // Київ. - 2007. - № 3. - С. 179-182
12. Луц Н.
Національна ідея в поезії Олени Теліги // Українська мова та література. - 1999. - 18 травня. - С. 3
13. Миронець, Надія.
"Не треба слів, хай буде тільки діло..." : Життєвий і творчий шлях Олени Теліги / Надія Миронець // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 9. - С. 23-27 : фото. - Бібліогр. в кінці ст.
14. Немченко Г.
"Щоб колосились зерна перемоги" : (До 95-річчя від дня народження поетки-борця Олени Теліги) // Визвольний шлях. - 2001. - № 7. - С. 56-68
15. Рихтицька Дарія
Олена Теліга - полумяна революціонерка і поетка / Дарія Рихтицька // Жіночий світ. - 1995. - № 3. - С. 5 - 8
16. Сапеляк, Степан.
Велика правда Олени Теліги // Літературна Україна. - 2009. - 26 листопада. - С. 7 : портр.
17. Супрун Т. П.
Творчий світ Олени Теліги. 11 клас // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 3. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
18. Теліга, Олена.
Пломінний день : Вірші. Передмова про Олену Телігу // Вітчизна. - 2004. - № 1-2. - С. 144-149
19. Тисячна, Надія.
Тривале повернення. Знайдено невідому поезію Олени Теліги : 21 лютого виповнилося 63 роки, як у Бабиному яру в Києві гестапо розстріляло поетесу та громадську діячку Олену Телігу // День. - 2005. - 22 лютого. - С. 6
20. Червак, Богдан.
Олена Теліга: велич духу і символ честі // День. - 2004. - 28 лютого. - С. 8 : портр
21. Бернадська, Ніна Іванівна.
Українська література XX століття : Навч. посіб. для старшокласників та вступників. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 259,[13] с. : табл.
22. Жулинський Микола.
Олег Ольжич і Олена Теліга : Нариси про життя і творчість: Вибрані твори. Дослідна фундація ім. О.Ольжича у США. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. - 143 с. - Бібліогр. в підрядк. приміт.
23. Прапори духа : Життя і творчість Олени Теліги / укл. : О. Жданович. - Б. м. : Сурма, 1947. - 178,[9] с. : a - 6 арк. іл.
24. Русов, Юрій.
Поезія визвольних змагань - Торонто : "На варті" КК СУМ в Канаді, 1954. - 110 с
25. Слабошпицький, Михайло.
25 поетів української діаспори / Михайло Слабошпицький. - К. : Ярославів Вал, 2006. - 726,[2] с. : портр
26. Українські письменники : біографії, огляди творчості, літературні напрямки і течії, літературознавчий словник : довідник / авт.-укл. Марта Преварська. - К. : Велес, 2013. - 366,[1] с. : портр. - Бібліогр. в кінці ст. - Покажч. ст. словника с. 364-365.
27. Червак, Богдан.
Олена Теліга : Життя і творчість. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. - 59,[3] с. - Біблііогр.: с.43-47

.: Розділ: Література :: 18.07.2014 09.23.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Суми :: Запитання: 34731  
Ірина запитує:
Допоможіть знайти книги: О.Іваненко " Друкар книжок небачених", Л.Вороніна "Таємне товариство боягузів або засіб від переляку №9" та С.Майданська " Чарівна шабля - веселка з гаптанової хмарки". Щоб їх можна було скачати або почитати онлайн. Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Ірино! На жаль, електронної версії книжок Вороніної Л. та Майданської С. не існує. Щоб скачати оповідання Іваненко О. пропонуємо звернутися: Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених [І.Федоров]. – К.: Молодь, 1947 р. – 32 с. – Режим доступу: http://www.uknol.info/ru/Records/Drukar_knyzhok_nebachenyx_IFedor.html
Бажаємо успіху!

.: Розділ: Література :: 14.07.2014 17.24.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влада із міста: Луганськ :: Запитання: 34726  
Влада запитує:
Дуже прошу допомогти знайти в електронному вигляді статтю Голобородько Я.Ю. "Борис Грінченко : просвітитель-письменник та вчений-універсал".
Наша відповідь:
Доброго дня, Владо! На жаль, в електронному вигляді цієї статті нам знайти не вдалося. Пропонуємо Вам:
- скористатися послугою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Електронна доставка документів. Детальніше на http://www.dnpb.gov.ua/services/online_ships/ . Можливо, вони зможуть Вам допомогти.
- звернутися до бібліотек Вашого міста і опрацювати цю статтю в журналі «Українська мова і література в школі» (Голобородько, Ярослав. Борис Грінченко: просвітитель-письменник та вчений-універсал / Голобородько Ярослав // Українська мова і література в школі. - 2004.- №5. - С.58-61.).

.: Розділ: Література :: 11.07.2014 11.39.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.302652 seconds