Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 34114  
Інна запитує:
Потрібна інформація на курсову роботу з теми - Український епістолярій: питання літератури і мистецтва у листах Михайла Коцюбинського. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Булега, Н. В. Особливості дієслівного слововживання в епістолярних текстах кінця XIX- початку XX ст. (за листами М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 144-151.
Вєтрова, Е. «Серденько моє єдине, дівчинко моя маленька, Вірунечко кохана!» (Етикетні формули звертання у листах М.Коцюбинського до дружини). // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип. 9. — С. 108-113.
Жук, Н. Й. Михайло Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу [Текст] : до 100-річчя з дня народження письменника / Н. Й. Жук. - Киiв : Видавництво Київського університету, 1964. - 52 с. - (Київський Державний університет ім.Т.Г. Шевченко).
Журавльова, Н. «…Дуже буду радий вашим листам» (про деякі мовні засоби вираження епістолярної ввічливості у листуванні В.Винниченка з М.Коцюбинським). // Вісник. — Запоріжжя, 2004. — Вип. 2. — С. 156-163.
Калениченко, Н. Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. - К. : Дніпро, 1984. - 190 с.
Новикова, Ю. М. Емоційно-експресивні формули ввічливості у листах М.Коцюбинського. // Українознавство – наука самопізнання українського народу. — К., 2001. — С. 127-129.
Найрулін А. О. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника) : Автореф. дис... канд. філол. наук / А. О. Найрулін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. - Луганськ, 2006. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05naokep.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, А. О. Конотативні особливості листування М. Коцюбинського з О. Аплаксіною. // Лінгвістика. — Луганськ, 2008. — N3 (15). — С. 138-144.
Найрулін, А. О. Конотативні особливості онімів та онімізованих апелятивів в епістолярію Михайла Коцюбинського. // Регіональна ономастика. — Луганськ, 2004. — [Ч. 1]. — С. 77-79.
Найрулін А. О. Культурно-історичний і прагмалінгвальний компоненти в письменницькому епістолярію початку XX століття: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / А. О. Найрулін ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11NAOPEP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Найрулін, Анатолій. Лексичні новотвори в епістолярії Михайла Коцюбинського. // Наукові записки. — Вінниця, 2012. — Вип. 16. — С. 146-151.
Найрулін, А. О. Маловідомі сторінки епістолярію М.Коцюбинського (конотативні особливості). // Лінгвістика. — Луганськ, 2006. — N4 (10). — С. 232-238.
Найрулін, А. О. Мовознавчий аспект листування М.М.Коцюбинського з Б.Д.Грінченком та М.Ф.Чернявським (особливості конотації). // Слобожанська беседа. — Луганськ, 2007. — [Вип. 1]. — С. 118-120.
Найрулін, Анатолій. Структурні елементи в епістолярію М.Коцюбинського як засіб виявлення конотативного компонента. // Семантика мови і тексту. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 348-352.
Найрулін А. О. Тропеїчні лінгвокультуреми як засіб увиразнення естетичних і культурних пріоритетів у письменницькому епістолярію М. Коцюбинського та Лесі Українки / А. О. Найрулін // Лінгвістика. - 2012. - № 2. - С. 218-224. -
Новикова, Ю. Формули прощання в епістолярії Лесі Українки і Михайла Коцюбинського. // Вісник. — Черкаси, 2002. — Сер. — С. 106-11.
Новикова, Ю. Етикетне вираження вибачення і подяки в епістолярії Лесі Українки і М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2003. — Вип. 11, ч. 2. — С. 619-624.
Поліщук, Я. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет / Я. Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 302 с.
Рамазанова, Е. Засоби вираження прохання в епістолярії М.Коцюбинського. // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 1999. — Вип. 5. — С. 294-296.
Сослюк, О. П. Вибачення як національно-специфічна група мовного етикету (на матеріалі епістолярію М.Коцюбинського). // Учен. зап. — Симферополь, 2005. — Сер. — С. 170-173.
Ханас, У. Проблема самотності в епістолярній спадщині М.Коцюбинського. // Наукові записки. — Т., 2007. — Вип. 15. — С. 24-29.
Шепетюк, І. Б. Мовні одиниці розмовного стилю української мови в історичному та сучасному аспектах (за листуванням М.Коцюбинського). // Наука і сучасність. — К. : Логос, 1999. — Вип. 2, ч. 3. — С. 239-247.

.: Розділ: Література :: 1.04.2014 14.32.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 34110  
Юля запитує:
ПРивіт) Підкажіть будь ласка літературу для реферату на тему "Драматургія Зрілого Середньовіччя" а також "Новаторство Кретьєна Де Труа в розвитку лицарського роману".Дуже дякую=)
Наша відповідь:
Шановна Юля!Продивиться наступні посилання:

1.Кретьен де Труа создатель рыцарского романа http://www.uznaem-kak.ru/kreten-de-trua-sozdatel-rycarskogo-romana/

2.Романы Кретьена де Труа http://revolution.allbest.ru/literature/00256006_0.html

3.Кретьєн де Труа – автор артурівскього роману http://www.br.com.ua/referats/Literatura/21408.htm

4.“Кретьєн де Труа –автор артурівського роману”http://ua.convdocs.org/docs/index-72946.html

5.СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ Середньовічний епос http://zarlit.com/zno/19.html

6.Епоха Середньовіччя в літературі http://zl.kiev.ua/upload/Середньов_ччя.pdf

7.http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=1091&titles=драматургія зрілого середньовіччя

.: Розділ: Література :: 31.03.2014 23.53.17 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: віктор із міста: херсон :: Запитання: 34096  
віктор запитує:
скільки поезій написав Шевченко російською мовою? Які саме?
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Вільчинська Т., Мовні аспекти творчості Т. Шевченка. – Режим доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

Кирилюк З. Російські повісті Т.Шевченка (до історії створення). – Режим доступу: http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=583&Itemid=39

КОМЕНТАРІ. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev312.htm

Літературна творчість. – Режим доступу: http://museumshevchenko.org.ua/page.php?id=65

Повести ТГ Шевченко написаны на русском языке . – Режим доступа: http://librarystudent.ru/lit122.html

ПОВІСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАПИСАНІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. – Режим доступу: http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit122.html

Російські твори. – Режим доступу: http://www.t-shevchenko.name/uk/Studies/Zajcev/1838-43/RussianWorks.html

ТВОРИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА НАПИСАНІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. – Режим доступу:
http://refbest.ru/wievjob.php?id=3573

.: Розділ: Література :: 31.03.2014 07.13.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 34092  
Тетяна запитує:
Добрий день! Дорога довідко, я пишу дипломну роботу по творчості Лесі Українки. Якщо можеш підскажи , де можна знайти відповідь на таке : "Цикл "Кримські спогади" як приклад мариністичної поезії ДЯкую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вишняк, Михайло. Кримський поетичний «текст» Лесі Українки: крізь призму жанру. // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки. — Сімф., 2008. — С. 24-41.
Вишняк М. Я. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КРИМСЬКОЇЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63). №1 Ч.2. – 2011. - С. 178 –190.- http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_12fn/028.pdf
Гуменюк В. Шлях до "Одержимої". Творче становлення Лесі Українки - драматурга / В. Гуменюк. - Сімф. : Таврія, 2002. - 231 c.
Дзюба, Іван. У світі думки Лесі Українки / Дзюба, Іван ; Волинський державний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського державного університету, 2006. - 40 с.
Жанрово-стильові аспекти творчості Лесі Українки [Текст] : зб. наук. пр. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [наук. ред. В. І. Гуменюк]. - Сімф. : Світ, 2010. - 159 с.
Кармазіна, Марія Степанівна. Леся Українка / Кармазіна, Марія Степанівна. - К. : Альтернативи, 2003. - 415 с. : фотогр. - (Особистість і доба).
Костенко, Анатоль. Леся Українка / Костенко, Анатолій Ілліч ; Упоряд. В.П.Сичевський. - К. : А.С.К., 2006. - 511 : 16 окр. арк. фотогр. - (Життя видатних людей).
Кочерга, Світлана. Іфігенія в Тавріді: Сторінки кримського літопису Лесі Українки [Текст] / С. Кочерга. - Сімферополь : Кримське навч.- педагог. держ. вид-во, 1998. - 112 с.
Кочерга, Світлана Олексіївна. Інтелектуальна парадигма культурософії Лесі Українки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кочерга, Світлана Олексіївна ; Волинський національний університет. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету, 2010. - 174 с. : портр. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 5 / Волинський національний університет ; упоряд. Н. Г. Сташенко. - Луцьк : Волинський національний університет, 2009. - 618 с.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. Т. 4, кн. 1 / ред.: М. Жулинський; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, НДІ Л.Українки, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Луцьк : Вежа, 2007. - 556 c.
Міщенко, Леоніл Іванович. Леся Українка : Посіб. для вчителів / Міщенко, Леоніл Іванович. - К. : Радянська школа, 1986. - 303 с.
Мороз, Мирослав Олександрович. Літопис життя та творчості Лесі Українки / Мороз, Мирослав Олександрович. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Огнєва, Олена Дмитрівна. Східні стежини Лесі Українки : (ст. та матеріали) / Огнєва, Олена Дмитрівна ; Інститут сходознавства, Волинський краєзнавчий музей. - Луцьк : Волинська книга, 2007. - 234 с.
Панасенко, Тетяна Михайлівна. Леся Українка / Т. Панасенко. — Х. : Фоліо, 2013. — 122, [1] с. — (Програма ”Українська книга”).
Присяжнюк О. Кримська поезія Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 198. - С. 51-55.
Присяжнюк О. Ліричний цикл "Хвиля" Лесі Українки: естетика слова в гуманістично-соціальній проблематиці / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2010. - Вип. 178. - С. 46-51.
Присяжнюк О. Художньо-філософські особливості поезії Лесі Українки / О. Присяжнюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2011. - Вип. 208. - С. 60-63.
Степанишин, Борис Ількович. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі : Метод. трилогія: Метод. посіб. для вчителів / Степанишин, Борис Ількович. - К. : Проза, 1999. - 383 с.
Якубський, Борис Васильович. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : зб. ст. / Якубський, Борис Васильович ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; упоряд. та комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 471 с.
Якубчак Н. В. Кримські перегуки: подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича / Н. В. Якубчак // Магістеріум. - 2007. - Вип. 29. - С. 97-100.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17761/01-Vyshniak.pdf?sequence=1
http://cidct.info/uk/studii/4/9.html
http://eprints.zu.edu.ua/7188/1/Галина Левченко ПОЕТИКА ВОДЯНОЇ СТИХІЇ У ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ_ ПСИХО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.pdf

.: Розділ: Література :: 30.03.2014 18.23.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: місто Запоріжжя :: Запитання: 34065  
Аліна запитує:
Шановні співробітники сайту, прошу вас допомогти підібрати літературу до курсової роботи з теми: "Оніричний дискурс прози Юрія Іздрика на прикладі прозового твору "Воццек". Щиро дякую за вашу допомогу=)
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бетко, І. На шляхах духовної інтеграції : глибиннопсихологічні, релігійно-філософські та ритуально-міфологічні мотиви в українській постмодерній прозі / Ірина Бетко. - Olsztynie : Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, [2010]. - 264 с.
Білозуб А. І. Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі / А. І. Білозуб // Лінгв. студії. - 2011. - Вип. 23. - С. 120-124.
Бондар-Терещенко І. Правила поведінки уві сні [Текст] : про один "роман для літературних гурманів" (Іздрик "Воццек") / І. Бондар-Терещенко // Кур'єр Кривбасу. - 1998.-N10. - С.162-165.
Гребенюк Т. В. Специфіка події в абсурдистському наративі сучасної української прози / Т. В. Гребенюк // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. - 2012. - Вип. 2. - С. 4-10.
Констанкевич, Ірина Мирославівна. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 327 с. - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).
Матвієнко, Ганна Ігорівна. Романна творчість Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська в онтологічному аспекті [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Матвієнко Ганна Ігорівна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2011. - 20 с.
Матвієнко Г. І. Нівеляція культу смерті у постмодерністському тексті (на прикладі романів Ю. Іздрика та І. Прохаська) / Г. І. Матвієнко // Гуманіт. науки. - 2012. - № 1. - С. 134-139.
Мариніч, Н. В. Різома як нелінійна модель у художньому світі сучасних письменників (Юрій Іздрик та Іен Мак’юен). // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 2006. — Лінгвістика і літературознавство. — С. 434-441
Михед, О. "Таке" Іздрика як "Все" Пєлєвіна / Олександр Михед // ЛітАкцент : альманах : сучасна література в колі твого читання ; вип. 2 (4). - К.: Темпора, 2010. - С. 5-604.
Павлишин М. «Воццек» Іздрика // Сучасність. – 1998.– № 9. – С. 101–113.
Поліщук О.Б. Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки XX ст.): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Б. Поліщук ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04pobprs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Поліщук О. Б. Автор і персонаж в українській новітній прозі : монографія / О. Б. Поліщук; ред.: Р. В. Мовчан; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К. : Фоліант, 2008. - 176 c.
Харчук, Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навчальний посібник для ВНЗ / Р.Б. Харчук. - Київ : Академія, 2011. - 248 с.
Харчук, Р. Стильові особливості прози "станіславського феномену": Ю.Андруховича, Ю.Іздрика, Т.Прохаська / Роксана Харчук // Бібліотечка "Дивослова". - 2007. - № 7. - С. 2-31.
Харчук Р. Юрій Іздрик – писання як «акт психотерапії» // Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К.: Вид центр «Академія». – С. 154–168.
Хопта, Світлана. Рефлективні діалоги адитивної особистості в дискурсі Юрія Іздрика : (на матеріалі романів "Воццек" та "Подвійний Леон") / С. Хопта // Слово і час. -2009. - N 11. - С.38-45.
Шевченко, Анна. Вивчаємо роман Ю. Іздрика „Воццек” [Текст] : 11 кл. / А. Шевченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 10. - С. 23-27.
http://vk.com/doc69463997_158090681?hash=fdcdf910029501821a&dl=28aabb49a7217e1962

.: Розділ: Література :: 27.03.2014 19.08.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.305268 seconds