Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44414
   


Автор запитання: Олександр із міста: Рівне :: Запитання: 28891  
Олександр запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти програму гуртка "Основи сучасних комп’ютерних знань та інформаційних технологій", що входить до природничо-біологічного напряму. Проблема у тому, що вдається знайти лише прорами природничо-біологічного напряму одним файлом, у якому програми закінчуються на програмі гуртка з мікробіології, а програма, яка потрібна мені - через одну після мікробіології повинна бути. Можливо є в когось або хтось знає де можна знайти потрібну мені програму або ПОВНИЙ варіант програм природничо-біологічного напряму. Заздалегідь щиро вдячний.
Наша відповідь:
Шановний Олександре! На жаль, на Ваш запит інформації в електронному вигляді не знайдено. З текстом програми можна ознайомитися у виданні Програми гуртків природничо-біологічного напряму / укл. Павлова Л.М.- К.: Богдан, 2004.

.: Розділ: Література :: 8.10.2012 23.27.59 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Полтава :: Запитання: 28859  
Настя запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали з теми "Структура звіту про фінансові результати України, Російської Федерації та за міжнародними стандартами". Дякую...
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Деякі думки про деякі сертифікації або що таке ... - Аудит в Украине
.-Режим доступу: http://ww.auditinukraine.com/.../110-dejak-dum...
Особливості переходу на Міжнародні стандарти фінансової ...
.-Режим доступу: http://www.leda-a.com/.../22-osoblivosti-perekho... -
Роль та переваги МСФЗ - Фінансовий облік за міжнародними та ...
.-Режим доступу: http://pidruchniki.ws › Бухоблік та Аудит -
СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВIСНИК ВИПУСК 1(2).
.-Режим доступу: http://www.mdau.mk.ua/.../studentresearchjournal021.pdf
СТАТЬЯ.фин.отч..doc - E-archive DonNTU
.-Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/.../СТАТЬЯ.фин.от...
СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ. 1. Структура звіту про фінансові результати
.-Режим доступу: http://ookz.com.ua›10/0006.htm
.-Режим доступу: http://100pudov.com.ua›manual/ukr/34/148/6331/
.-Режим доступу: http://ib.studentu.org.ua›index.php?newsid=171
.-Режим доступу: http://br.com.ua›inshe/Economical_topics/68678.htm
.-Режим доступу: http://kt.com.ua›documents/ukr/2000/14/14nov2-2.html
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, Призначення та зміст фінансової ...
.-Режим доступу: http://pidruchniki.ws › Бухоблік та Аудит
Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати...
.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua›Портал Наукова періодика›

.: Розділ: Література :: 6.10.2012 12.05.39 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Полтава :: Запитання: 28850  
Настя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Облік і аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством" Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Шановна Настю!
На Ваш запит знайдено наступні документи:
Власюк, Г. В. Проблеми та напрями вдосконалення обліку фінансових результатів [Текст] [Електрон. ресурс] / Г. В. Власюк // Держава та регіони : журнал. – 2008. – N6. – С.60-65. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Гейєр, Е.С. Вплив видів обліку на методологію визначення фінансового результату [Текст] [Електронний ресурс] / Е.С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – N3. – С.342-350. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Городянська, Л. Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] [Електрон. ресурс] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – N3. – С.28-39. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Гуцаленко, Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів [Текст] / Л. Гуцаленко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – N12. – С.24-32.

Дмитренко, А. В. Удосконалення обліку формування фінансового результату та розподілу прибутку від спільної діяльності [Текст] / А. В. Дмитренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2009. – N4. – С.158-162. – викладачі ПУСКУ.

Касич, А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках [Текст] [Електронний ресурс] / А.О. Касич, І. В. Ткаченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N2. – С.185-191. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Пасенко, В.В. Облік і аналіз фінансових результатів аграрних підприємств [Текст] [Електронний ресурс] : автореф. дис. : 08.00.09 / В.В. Пасенко. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2008. – 21 с.

Пісьмаченко, Л.М. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів та їх відображення у фінансовій звітності підприємства [Текст] / Л.М. Пісьмаченко, О.М. Гнезділова // Держава та регіони : журнал. – 2008. – N3. – С.195-199.

Прохар, Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] : монографія / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Прохар, Н.В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях [Текст] : автореф. дис. : 08.00.09 / Н.В. Прохар. – М. : Нац. ун-т біоресурс. і природокористув. України, 2009. – 20 с.

Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності // Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управ лінні підприємством : навч. посіб. / В. В. Сопко. — К. : КНЕУ, 2006. — Розділ 8. – С. 239–360.

Янчева, Л.М. Особливості обліку фінансових результатів у готельних комплексах [Текст] / Л.М. Янчева, Н.С. Герасимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2005. – С.3-8.

М.Є.Скрипник, Н.В.Скрипник, РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_66.pdf

Шипіна С.Б. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // ВІСНИК ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки. – 2012. – № 1 (59). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2012_1_1/53.pdf

Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.–Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2011_31_1/Frol_Tr.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_1/10.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_19/u1119kin.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/123.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_4/44.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2011_60/Yuryeva.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_7/u1207phi.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/18_1/18_1_Bilecka.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vpdaa/2011_1/117.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_7/183_Malinowska_20_7.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_2/114.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2012_62/statti/32.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_t1/105.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_2/013.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_5/pdf/ratushna.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_5/pdf/bud`ko.pdf

.: Розділ: Література :: 5.10.2012 11.23.04 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Шастун Светлана із міста: Киев :: Запитання: 28844  
Шастун Светлана запитує:
В каком издании найти пьесу Мольера "Дон Гарсия Наваррский или Ревнивый принц" ?
Наша відповідь:
Добрый день, Шастун Светлана!
Пьесу Вы можете найти в следующих изданиях:
Мольер, Жан Батист. Собрание сочинений : [Пер. с фр.]: В 4-х т. / Под ред. А.А.Смирнова, С.С.Мокульского. - М. : ACADEMIA. - (Французская литература: Мольер, 1622 - 1673). Т. 1 : Сумасброд, или Все невпопад; Любовная досада; Смешные модницы; Сганарель, или Мнимый рогоносец; Дон Гарсия Наваррский, или Ревнивый принц; Урок мужьям; Докучные / Вступит. ст. С.С.Мокульского. - [2-е изд.]. - 1936. - [614] с.
Мольер, Жан Батист. Полное собрание сочинений [Текст] : в 4 т. / Мольер ; [Пер. с фр. под ред. Н. М. Любимова; Вступ. ст. и коммент. Г. Н. Бояджиева]. - М. : Искусство. Т. 1 : [Шалый, или Все невпопад; Любовная досада; Смешные жеманницы; Сганарель, или Мнимый рогоносец; Дон Гарсия Наваррский, или Ревнивый принц; Урок мужьям; Докучные; Урок женам; Критика "Урока женам"; Версальский экспромт]. - 1965. - 671 с.
Мольер, Жан Батист. Полное собрание сочинений [Текст] : в 3 т.: пер. с фр. / Ж. Б. Мольер ; ред. Н. М. Любимов ; худ. М. А. Аникст ; коммент. Г. Н. Бояджиев. - Москва : Искусство, 1985 - 1987. Т. 1. - 1985. - 670 с.
Мольер, Жан Батист. Собрание сочинений : [в четырех томах: пер. с фр.]. Т. 1. - М.: Терра - Terra, 1994. - 608 с.
Полное собрание сочинений Мольера / Ред. П.И.Вейнберга, П.В.Быкова; С крит.-биогр. очерком Е.В.Аничкова; Предисл. в пер. Ю.А.Веселовского. — В СПб.: Изд. Т-ва А.Ф.Маркса, 1913– Т. 1: 1913. — 387 с.

.: Розділ: Література :: 4.10.2012 18.24.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: М. Глухів :: Запитання: 28779  
Інна запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для курсової роботи по темі " ФІЛОСОФСЬКІ ПОШУКИ СЕНСУ БУТТЯ У ПОВІСТІ КОЕЛЬО "ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ".Щиро вдячна!
Наша відповідь:
Шановна Інно! На жаль, на Ваш запит недостатньо інформації. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Рецензия на книгу «Вероника решает умереть».-Режим доступа: http://knigoblog.ru/recenziya-na-knigu-veronika-reshaet-umeret.html
Ариас Х. П ауло Коэльо. Исповедь паломника.- К. и др.: София, 2003 .-283с.
Морайс Ф. Маг: биография Пауло Коэльо.- М.: АСТ и др, 2010.-605с.
Райнер Траб . Вторая жизнь Вероники.-К.: Шпигель,2000.
Славникова О. Вероника осталась в живых // Кн. обозрение.-2001.-16 июля (№29-30).-С.4.
Хан-Магомедова В.Д. «Мои книги – это форма самопознания»: интервью с бразил. писателем Паоло Коэльо // Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения.- Вып. 6.- М.: Изд. РГБ, 2001.-С.99-102.

.: Розділ: Література :: 28.09.2012 15.46.58 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27449 seconds