Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Яна із міста: Львів :: Запитання: 31079  
Яна запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу до теми дипломної роботи: "Конституційно-правовий статус Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ"
Наша відповідь:
Доброго дня!
1.Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
http://sc.gov.ua/
2.Правовий статус Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у системі судового устрою (СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ)
http://mydisser.com/ru/catalog/view/6/350/8079.html
3. Принцип и спеціалізації та інстанційності в діяльності Вищого спеціа лізованого с уду
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-4/12gsvvss.pdf
3.Деякі питання єдності правового статусу
вищих спеціалізованих судів
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Advokat/2012_5/Serdiuk.pdf

4. Функціонування апарату вищих судових органів у контексті судової реформи
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2010_3/text/10svvksr.pdf
5.Стратегія адміністрування аппарату Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у сфері кадрового забезпечення на 2013–2015 рр. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chcks/2012_6/14pos.pdf
6.Деякі теоретичні аспекти правового статусу Вищого спеціалізованого суду
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chcks/2012_3/18teor.pdf

.: Розділ: Література :: 23.03.2013 19.59.14 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: сумы :: Запитання: 31071  
Яна запитує:
Доброго дня!!!Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для розкриття питання: Художнє відтворення внутрішнього світу у Якова Меха У РОМАНІ В. ЛИСА "СТОЛІТТЯ ЯКОВА".
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Ознайомтеся із наступними джерелами:
1. Поліщук, Ярослав. Герой без героїзму /Ярослав Поліщук. // Дніпро. - 2011. - № 5/6. - С.176-181. - (Критика).
2. Пастух, Богдан. Зупинка "Історична проза" // Дзвін. - 2011. - № 2. - С. 140-142. - Рец. на кн.: Харчук, Борис. Вишневі ночі. Панкрат і Юдка. De profandis (три повісті про любов і зраду) / Б. Харчук . - Тернопіль : Джура, 2010. - 188 с. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 240 с.
3. Забужко, Оксана. Направду добра книжка // Лис, Володимир Савич. Століття Якова. - Х. , 2011. - С. 5-6.
4. Почапська-Красуцька О. І., Красуцький О. М. Концепт зради у романах Я. Бакалець Та Я. Яріша «Із сьомого дна» і В. Лиса «Століття Якова» // http://www.kpnu.edu.ua/objects/zbirnyky/Visn_Filolog/Visn_Filolog_3.pdf#page=135
5. Поліщук В. Століття причетності // http://litakcent.com/2011/05/06/stolittja-prychetnosti/
6. Клименко О. Дві рецензії на бестселер Володимира Лиса // http://litakcent.com/2010/10/29/dvi-recenziji-na-bestseler-volodymyra-lysa/
7. Якименко М. Володимир Лис: "Роман "Століття Якова" я дописував навіть на вокзалі в Києві // http://golosukraine.com/publication/kultura/mystectvo/volodimir-lis-roman-stolittya-yakova-ya-dopisuvav-/#.UU710Bc0yUM
8. Художній літопис, або „Століття Якова” // http://books-fan.com/2012/05/04/recenziya-volodimir-lis-stolittya-yakova/
9. Скорина Л. Загадки Володимира Лиса // http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2011/01/08/140721.html

.: Розділ: Література :: 23.03.2013 13.20.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 31059  
Інна запитує:
"Особливості психологізму Винниченка у п'єсі "Між двох сил", "Гріх"
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Бойко-Блохін Ю. Драма “Між двох сил” В.Винниченка як відображення Української національної революції / Ю. Бойко-Блохін // Слово і час. – 1992. – № 7. – С. 24.
Бондарук А. Фрейдівська модель людини у драматургії В. Винниченка / А. Бондарук // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах. – Рівне, 1995. – C. 32–33.
Гуменюк В. І. Високість трагедійності. Особливості поетики п'єси Володимира Винниченка "Між двох сил" : дослідж. / В. І. Гуменюк ; Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадського ; Крим. респ. ін-т післядиплом. педагог. освіти. – Сімф. : Таврія, 2001. – 31 с.
Дінглі Дж. П’єса Володимира Винниченка “Між двох сил”: погляд стороннього / Дж. Дінглі // Bинниченко В. Між двох сил. – К., 1998.
Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики 2002 года : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / В.І. Гуменюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 36 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/3537.html
Дрозд О. Б. Характер і конфлікт у драматургії В. Винниченка (п’єси «Брехня», «Гріх», «Закон») / О. Б. Дрозд // Укр. літературознавство. – Л., 1994. – Вип.59. – С. 108–116.
Ивасишена Т. В. Особенности архитектоники пьес Л. Андреева «Екатерина Ивановна» и В. Винниченко «Грех» (типологический анализ) / Т. В. Ивасишена // Питання літературознавства. – Чернівці, 2006. – Вип. 71. – С. 50–57.
Кононенко П. Твір геніального синтезу і провидіння / П. Кононенко // Винниченко В. Між двох сил. – К., 1998.
Конфлікти і характери у драматургії В. Винниченко. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=454300
Кравчук П. І. Драматургія І. К. Карпенка-Карого та В. Винниченка – перехрестя і паралелі («Гандзя”і »Між двох сил”) / П. І. Кравчук // І. Карпенко-Карий: 150-річчя від дня народження. – Кіровоград, 1995. – С. 45–47.
Кудрявцев М. Федір Достоєвський і Володимир Винниченко: порівняльно-типологічний підхід до проблеми злочину і покарання в художніх інтерпретаціях / М. Кудрявцев // Вісн. Черкас. ун-ту. – 2012. – № 25 (238). – С. 122–133. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/filol/2012_238/N238p122.pdf
Лохіна Є. «Між двох сил»: утопічний простір Володимира Винниченка / Є. Лохіна // Маґістеріум. – К., 2000. – Вип.4: Літературознавчі студії. – С. 45–52.
Марко В. Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів (Трагедії «Сава Чалий» І. Тобілевича, «Гріх» В. Винниченка, «Патетична соната» М. Куліша: спроба зіставлення) / В. Марко // Наукові записки. – Кіровоград, 2002. – Вип.47: Сер.: Філологічні науки (літературознавство). – С. 65–69.
Робоча навчальна программа з дисципліни: драматургічні шукання Володимира Винниченка (література). – Режим доступу: http://ukrphil.crimea.edu/ulit/ukr_kurs1.doc

.: Розділ: Література :: 22.03.2013 12.59.56 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 31055  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про особисте життя (батьків, жінок, дружину і т.д.) Павла Тичини. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Оля! Пропонуєма вам переглянути такі джерела інформації:

Життя і творчість Павла Тичини
http://www.ukrlit.vn.ua/article/662.html
Малоизвестные факты о жизни Павла Тычины
http://www.mobus.com/kultura/169500.html
Її смерть змінила поета
http://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_jiji-smert-zminila-poeta/111638
Інтимна лірика П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри
http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=1&bookid=157
Реферат: Павло Тичина – життя і творчість
http://www.parta.com.ua/referats/view/4563/
********
Богдан, С. Стереотипи мовної поведінки Павла Тичнини в інтимному листуванні / С. Богдан // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2008. - № 5. - С. 35-43
Жежера, В. Донжуан української літератури : 40 років від дня народження / В. Жежера // Шкільна бібліотека плюс. - 2007. - № 12. - С. 42-43
Імина, Н. Моя люба Беатріче…: П. Тичина і Л. Папарчук / Н. Імина // Українська мова та література. – 2001. – січень (№4).- С. 4
Шовкуненко, О. Павло Тичина в колі друзів: Спогади / О. Шовкуненко // Вітчизна. – 2000. - №9-10. – С. 123-131
Ще одна сторінка з життя П. Тичини (листування з Оленою Журливою) // Слово і час. – 1998. - №8. – С. 39-44
Ольшевський, І. «Люблю астрономію, музику і жінку…»: Інтимний космос Павла Тичини / І. Ольшевський // Березіль. – 1996. – №11-12. – С. 156-169
Кагарлицький, М. «Таких людей, як Павло Григорович не рясно» / М. Кагарлицький // Віче. – 1994. - №3. – С. 114-121. – [Маловідомі сторінки взаємин видатної української художниці К. Білокур з подружжям Тичини]
Шумейко, Т. Ерос у Тичини: любовна лірика / Т. Шумейко // Сучасність. – 2000. - №9. – С. 94-107
Андрійченко, І. Звістка тим вікам, які прикотять / І. Андрійченко // Демократична Україна. – 26 вересня. – С. 4. – [Про партизанку Майю Вовчик-Блакитну – дівчину з портрета О. Шовкуненка і вірша П. Тичини]

.: Розділ: Література :: 22.03.2013 08.40.46 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Луцьк :: Запитання: 31052  
Кіра запитує:
Добрий вечір, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Часопростір "Одіссеї" Гомера" Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кіро! Радимо Вам використати наступну літературу:
- Гомер Гомерова "Одіссея" / Гомер; Переказ. К.Гловацької; Передм. А.Білецького; Худож. Р.Масаутов. - К.: Веселка, 1980. - 166 с.: іл.
– Зарубежная литература в школе : Пособие для учителя / Худож. Л.П.Фишер. - М. : Просвещение, 1976. - 287 с. : іл.
– Зарубежная литература для школьников : Энцикл. Т. 1 / Подгот. текста, сост. Н.Л.Вадченко. - Донецк : Сталкер, 1996. - 511 с. - (Для школьников).
– Підлісна Г. Н. Про красу та античну літературу. - К. : Техніка, 1997. - 191 с. : іл.
– Античная литература / Под ред. А.А.Тахо-Годи; Худож. А.Т.Яковлев. - 4-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1986. - 464 с. : іл.
– Тронский И. М. История античной литературы : Учеб. для студентов ун-тов. - М. : Высшая школа, 1983. - 464 с.
– Радциг С. И. История древнегреческой литературы. - 5-е изд. - М. : Высшая школа, 1982. - 487 с.
– Міляновська Н. Р. Від античності до Просвітництва : Портр. та біогр. письм.: [Посіб.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. - 48 с.
– Бацалев В. В. Загадки древних времен. - М. : Вече, 2000. - 383 с. : іл. - (Тайны древних цивилизаций).
– Левицкая Л. П. Зарубежная литература. - Донецк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. - 95 с.
– Пащенко, В.І. Антична література. Греція : Посіб. для вчителів зарубіж. л-ри і студ. гуманіт. ф-тів. Ч. 1 : Міфотворчість. Гомер. Гесіод / Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів. - К. : Навчальні посібники, 1997. - 84 с.
– Золотухин А. И. Гомер : Имманент. биография: Тезисы / Николаевский областной краеведческий музей. - Николаев : Атолл, 2001. - 86 с. : іл.
– Пащенко В. І. Антична література : Підруч. для студентів вищ. навч. закл. - К. : Либідь, 2001. - 718 с. : ілюстр.
– Султанов Ю. І. У світі античної літератури : Давньогрец. л-ра. Л-ра Стародав. Риму: Посіб. для вчителя. - Х. : Ранок: Веста, 2002. - 111 с. : іл. - (Скарбниця словесника).
– Радциг С. И. История древнегреческой литературы. - М. : Лист Нью, 2004. - 537 с. - (Классика).
– Підлісна Г. Н. Світ античної літератури / Відп. ред. В.І.Пащенко. - К. : Наукова думка, 1981. - 199 с. : ілюстр. - (Научно-популярная литература).
– Мегела І. Історія давньогрецької літератури : Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Видавець Вадим Карпенко, 2007. - 339 с.
– Флоренсов Н. А. Троянская война и поэмы Гомера / Н. А. Флоренсов ; [Послесл. Н. А. Логачева]. - М. : Наука, 1991. - 143,[2] с


– Тахо-Годи, А.А. Гомер и его поэмы // Гомер. Илиада; Одиссея. - М., 1987. - С.5-20.
– Маркиш, С. Путь к Гомеру // Гомер. Илиада; Одиссея. - М., 1967. - С.5-20.
– Тахо-Годи А. "Одиссея" Гомера и ее художественный смысл // Гомер. Одиссея. - М., 1987. - С.5-20.
– "Одіссея": зміст і загальна характеристика // Тема. - 2001.- 4. - С.33-44.
– Забарило, К.С. Гомерова "Одіссея" та її місце в світовій літературі // Гомер. Одіссея. - Х., 2002. - С.3-30.
– Тереховська О. В. Філософсько-естетичні уроки Гомера: ще раз перечитуючи "Одіссею" / О.В. Тереховська // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 5. - С. 6-8.
– Гузь, О. О. Особливості художнього світу в поемі Гомера "Одіссея" : фрагмент системи уроків / О.О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 9-15.
– Дурицька І.В. Через з"ясування засобів художньої виразності до осягнення змісту твору : вивчення поеми Гомера "Одіссея" / І.В. Дурицька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 9. - С. 41-42.
– Рогозинський В. Хто ж ти, Одіссею? : еволюція поглядів на античного героя / В. Рогозинський // Зарубіжна література в школах України. - 2006. - № 1. - С. 11-13.
– Гузь О.О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея" / О.О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 9, № 10.
– Гузь О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одісея" / О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 9. - С. 23-40.

.: Розділ: Література :: 22.03.2013 00.19.12 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 8.182876 seconds