Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Ірина із міста: Глухів :: Запитання: 27814  
Ірина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему:" Предмет світова література у системі мовно- літературної освіти учнів старших класів". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела інформації:
1. Мірошниченко, Леся Федорівна.
Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Леся Мірошниченко. - К. : Вища шк., 2007. - 414,[1] с.

2. Кращі уроки світової літератури. Вип. 3 / уклад. Є. І. Науменко. - Харків : Основа, 2010. - 173,[1] с. : табл. - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 12 (85))

3. II Султанівські читання на Прикарпатті // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 12. - С. 2-3. - Зміст: Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі
Інформація про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "II Султанівські читання. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та та вищій школі"., що відбулася 21-22 жовтня 2011 р.у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника .

4. Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу "Сучасні підходи до вивчення світової літератури" // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 2. - С. 20-27
Досвід роботи викладачів світової літератури по використанню інтерактивних технологій на уроках. Описані такі прийоми як кубування та "шість капелюхів мислення".

5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2011/2012 навчальному році // Зарубіжна література в школі. - 2011. - № 17. - С. 2-16

6. Ісаєва О.
Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи / О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 7-8. - С. 41-44
Головною ідеєю автора є те, що в умовах стрімкої інформатизації та глобалізації суспільства змінюються і завдання предметного підручника.

7. Бачук, Тетяна.
Культурологічний аспект формування творчої особистості в процесі вивчення світової літератури / Тетяна Бачук // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 6-9. - Бібліогр.: 17 назв.
Автор статті розглядає основні напрями викладання літератури з погляду культурологічного підходу. Акцентується увага на педагогічних технологіях та методиках для реалізації культурологічного компонента.

8. Богосвятська А. І.
Сучасні типи уроків світової літератури: пошук, натхнення, фантазія / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 10. - С. 37-41. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: Уроки-портрети. ; Уроки-подорожі. ; Уроки-пошуки. ; Уроки вивчення художнього образу. ; Інтегровані уроки. ; Уроки-майстерні. ; Уроки-діалоги. ; Уроки-диспути. ; Театралізовані уроки. ; Нестандартні уроки-лекції. ; Нестандартні уроки-бесіди. ; Уроки-ігри. ; Уроки-фантазії. ; Мультимедійні уроки, або уроки з використанням ІКР(інформаційно-комунікативних технологій).. - Бібліогр. в кінці ст.
Огляд новаторських типів уроків світової літератури.

9. Богосвятська А.І.
Імідж сучасного уроку світової літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 1. - С. 16-21. - Бібліогр.:14 назв.
Мета пропонованої статті - спрямувати рух думки сучасного словесника у бік розуміння , як підняти імідж уроків світової літератури в сучасній школі.

10. Богосвятська А.І.
Використання ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій) у процесі викладання світової літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 2. - С. 2-9. - Бібліогр.:10 назв.
В статті висвітлюються різні форми проведення уроків світової літератури та використання інформаційно-комунікативних технологій. Особлива увага приділяється важливості компетентності вчителя у викладанні літератури. Автор статті детально зупиняється на способах застосування ІКТ на уроках світової літератури.

11. Болгаріна, Ірина.
Оптимізація освітньо-культурного досвіду учнів у процесі вивчення світової літератури засобами музейних ресурсів / Ірина Болгаріна // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 3. - С. 18-22 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Автор описує дидактичну модель оптимізації освітньо-культурного досвіду учнів у процесі вивчення світової літератури засобами музейних ресурсів і вважає використання цих ресурсів є максимально дієвим способом навчання, виховання та саморозвтку учнів.

12. Бондарук, Лілія.
Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу "Сучасні підходи до вивчення світової літератури" / Лілія Бондарук // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 1. - С. 27-33
В статті представлені матеріали з розробками уроків за ігровими технологіями. Запропоновані матеріали поповнять методичну скарбничку вчителів й стануть джерелом нових ідей для власних розробок уроків з використанням ігрових технологій.

13. Григор'єва, Ірина Григорівна .
Компетентнісний підхід до вивчення світової літератури в загальноосвітній школі / Ірина Григорівна Григор'єва // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 11-13

14. Кушкова, Світлана Іванівна.
Вісім ознак сучасного уроку світової літератури / Світлана Іванівна Кушкова // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 5. - С. 7-12 : іл.
В статті подано характеристику сучасного уроку світової літератури.

15. Мельник А.
Вивчення художніх творів світової літератури у культурологічному контексті / Анжела Мельник // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 6. - С. 104-108. - Бібліогр.: 15 назв.
У статті висвітлено основну проблематику та питання Всеукраїнської науково-практичної конференції "Художня література і екзистенціальна філософія". Запропоновано структурний підхід до вивчення художніх творів світового письменства у культурологічному контексті, що сприяє осягненню ідейно-естетичної сутності твору, даватиме можливість простежити діалогічно-культурологічні зв'язки означеного контексту.

16. Мельникова, Лариса.
Створення програм самореалізації особистості як стимул до розвитку літературної компетенції учня / Лариса Мельникова // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 2-4. - Бібліогр.: 4 назв.. -
У статті запропоновано технологію розвитку літературної компетенції учнів засобами створення моделей програм самореалізації особистості на прикладі предмета "Світова література".

17. Орлова, Ольга.
Сприйняття художнього тексту як методична проблема / Ольга Орлова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 2. - С. 14-18
У статті аналізується процес емоційно-чуттєвого сприйняття художньої літератури на матеріалі програмових документів та методичних концепцій викладання світової літератури в середній школі.

18. Ревнивцева, Олена.
Вивчення системи роботи вчителя світової літератури та російської мови / Олена Ревнивцева // Школа. - 2010. - № 12. - С. 42-45. - Бібліогр. в кінці ст.

19. Сафарян, Світлана.
Формування активної читацької діяльності - складової інформаційно-методичного середовища вчителів світової літератури / Світлана Сафарян // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 2-5
В статті мова йде про інформаційно-методичне середовище - сукупність умов, які забезпечують навчання школярів та професійне зростання педагогів.

20. Сипко, Людмила.
Слово на захист російського класичного роману / Людмила Сипко // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 5
Автор статті акцентує увагу на проблемах вивчення російської літератури в рамках шкільної програми курсу "Світова література". Пропонується перелік тем необхідних для вивчення в школі, які на думку автора сприяли б не тільки інтелектуальному, але й моральному вдосконаленню старшокласників.

21. Хроменко І.
Використання технології розвитку критичного мислення на уроках світової літератури / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 6. - С. 34-40. - Бібліогр. в кінці ст.
В статті автор доводить необхідність використання вчителем технології розвитку критичного мислення, надає загальні відомості про цю категорію мислення та дає практичні поради учителю літератури для створення сприятливого навчального середовища. Також в статті наведена орієнтовна структура уроку та зразок уроку позакласного читання розроблених за технологією розвитку критичного мислення.

22. Хроменко, Ірина.
Інформаційно-комунікаційні технології на уроках світової літератури / Ірина Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
З досвіду роботи вчителів-практиків по викоританню інформаційно-комунікативних технологій на уроках світової літератури.

23. Шкловська О.Н.
"Діалог з митцем" на уроці зарубіжної літератури: актуальні проблеми, пошуки, рішення / О. Н. Шкловська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 12. - С. 61-64
Метою даної розвідки є окреслення шляхів оптимізації діалогічної діяльності учнів з художніми творами на основі урахування їх наративної структури та комунікативно-прагматичної орієнтації.

24. http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/mesogaia/ivaniv01.htm
25. http://studentam.net.ua/content/view/8504/97/
26. http://lit-1.blogspot.com/2012/03/blog-post_17.html
27. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=agriculture&id=2678&start=9
28. http://kruchenova.files.wordpress.com/2011/07/d181d0b2d196d182d0bed0b2d0b0-d0bbd196d182d0b5d180d0b0d182d183d180d0b0.pdf
29. http://www.oblosvita.kiev.ua/3014/cili-i-sposobi-vivchennya-svitovoi-literaturi-v-shkoli/

.: Розділ: Література :: 6.04.2012 19.55.03 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Рівне :: Запитання: 27789  
Олександра запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти матеріали на тему "Інтермедіальність". Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Борисова И. Е. Интермедиальный аспект взаимодействия музыки и литературы в русском романтизме : автореф. дис. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/intermedialnyi-aspekt-vzaimodeistviya-muzyki-i-literatury-v-russkom-romantizme
Воробйова М. В. Специфіка актуалізації змісту інтермедіальних алюзій: фреймовий підхід (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-35/033-036.pdf
Ґенеза жанрових форм у контексті інтермедіальності : програма Міжнар. наук. конф.
(29–30 верес. 2011 р.). – Режим доступу: http://plc.at.ua/konf/geneza_programa.doc.
Драч І. Д. Інтермедіальні маркери в малій прозі Миколи Хвильового як ознака елітаризму / І. Д. Драч // Літературознавство. – 2009. – № 12. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/nvvnu/filolog/2009_12/R1/Drach.pdf.
Інтермедіальність. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/314070/
Інтермедіальність. – Режим доступу: http://uchenyjkot.ru/infusions/pro_download_panel/download.php?did=38849
Кондратюк Л. Художні взаємодії різних видів мистецтва як проблема літературознавства / Л. Кондратюк // Інозем. філологія. – 2009. – Вип. 121. – С. 285–292. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/infil/2009_121/articles/33 kondratiuk formatted.pdf.
Кочерга С. Асоціативне поле "італійського" інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки "У пущі". – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pafn/2009_XLVII/pdf/44-50.pdf.
Мірошниченко Л. Я. Архітектура і література у романі В. Ґолдінґа «Шпиль». – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lits/2010_29/293_300.pdf.
Романюга Н. В. Поняття інтермедіальності в проекції на англомовні переклади
Михайла Коцюбинського / Н. В. Романюга // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2010. – № 9. – С. 310–315. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/nvvnu/filolog_mov/2010_9/R4/Romanyuga.pdf
Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=3980&start=6
Тишунина Н. В. Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований / Н. В. Тишутина // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века : материалы Междунар. науч. конф. 18 мая 2001 г. – СПб., 2001. – Вып. 12. - C. 149-154. – Сер. «Symposium».– Режим доступу: http://anthropology.ru/ru/texts/tishunina/symp12_32.html
Чібалашвілі А. О. Художній синтез в музичному мистецтві ХХ століття. Від взаємодій
стилів до взаємодії мистецтв. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/api/2010_25/47.pdf.
Чуканцова В. О. Интермедиальный анализ в системе других подходов к исследованию
литературных художественных текстов: преимущества и недостатки. – Режими доступу: http://goncharov-sa.narod.ru/chukancova.doc.
ftp://lib.herzen.spb.ru/text/chukacheva_108_140_145.pdf.

.: Розділ: Література :: 5.04.2012 13.25.59 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Носівка :: Запитання: 27787  
Олена запитує:
Дорий день, шановні бібліографи! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи на тему "Леся Українка як літературний критик". Дякую!
Наша відповідь:
Добрый день, Елена! Предлагаем вам просмотреть такие источники:

Українка Леся (справжнє прізвище Косач-Квітка Лариса Петрівна) Українська письменниця, літературний критик, перекладач, громадський діяч
http://www.br.com.ua/referats/Biography/73181.htm
http://referatu.com.ua/referats/144/160564
Леся Українка
http://yura-ksonzhek.narod.ru/ykrainka.htm
Леся Українка як літературний критик
http://kibernetik.rv.ua/product/Леся Українка як літературний критик
Філософські погляди Лесі Українки (курсова робота)
http://5ka.at.ua/load/filosofija/filosofski_pogljadi_lesi_ukrajinki_kursova_robota/66-1-0-1123

Гуменюк, В. Ставлення драматичного хисту Лесі України / В. Гуменюк // Слово і час. – 1999. - №8. – С. 6-10
Кузьминець, Ю. Історичні погляди Лесі Українки / Ю. Кузьминець . – Память століть. – 1999. - №3. – С. 137-147
Масенко, Л. Ідеї соціалізму в оцінках Лесі Українки / Л. Масенко // Українська мова ті література. – 2000. – Лютий (№8). С. 1-4
Одарченко, П. Леся Українка і В. Шекспір / П. Одарченко // Відродження . – 1996. – №2. – С. 73-75. – Яке місце англійський драматург у творчості Л. Українки
Степанишин, Б. З мозаїки особистості Лесі Українки / Б. Степнишин // Дивослово. – 1997. - №4. – С. 22-25. – Книжка, театр, музика у житті Л. Українки, ставлення до релігії

.: Розділ: Література :: 5.04.2012 11.08.44 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 27784  
Богдана запитує:
Доброї ночі, підкажіть, будь ласка,яка дослідницька література, науковці висвітлюють, аналізують питання жанру і стилю в дитячій літературі (без територіальних і часових обмежень)! Покладаюся на Вашу допомогу З належною до Вас повагою
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдано!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://www.confcontact.com/20111118/dityache-movlennya-v-literaturnomu-diskursi.htm
2) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=стилістика дитячої літератури&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2010_1-2/files/GN110_08.pdf&ei=Omt9T5H7H46WOt_y2cwM&usg=AFQjCNGBqfvyx45dIRwnjoPbJj6b39jqqQ&cad=rja
3) матеріал до теми:
http://litopys.org.ua/ukrmova/um48.htm
4) матеріал до теми:
http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/44
5) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=стиль дитячої літератури&source=web&cd=4&ved=0CDwQFjAD&url=http://kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine42-21.pdf&ei=U2t9T_iSLMuSOpSa3MAM&usg=AFQjCNHxEu8PR24pZ5dS2Be_v6nxP02pqQ&cad=rja
6) матеріал до теми:
http://referaty.net.ua/referaty/referat_63197.html
7) матеріал до теми:
http://ua-referat.com/Особливості_дитячої_літератури
8) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=стиль дитячої літератури&source=web&cd=7&ved=0CFYQFjAG&url=http://osvita-servis.ho.ua/doc/xalyava/5&ei=U2t9T_iSLMuSOpSa3MAM&usg=AFQjCNFDeMjwDeO1s8SSuNwN5A_bKID7UQ&cad=rja
9) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=стиль дитячої літератури&source=web&cd=10&ved=0CHAQFjAJ&url=http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2006/3(87)/Ogar.pdf&ei=U2t9T_iSLMuSOpSa3MAM&usg=AFQjCNGnrgSmXGXIfG4LTynk9k_DPh_8XQ&cad=rja
10) матеріал до теми:
http://kazkarka.com/
11) матеріал до теми:
http://www.ubeautys.ru/page/jak-vplivaye-fantastika-na-ditjachu-psihiku
12) матеріал до теми:
http://vuzlib.com/content/view/2320/117/
13) матеріал до теми:
http://refs.co.ua/54274-Kak_nauchit_rebenka_lyubit_literaturu.html
14) матеріал до теми:
http://ua-referat.com/Літературний_розвиток_молодших_школярів_засобами_дитячої_художньої_книжки
15) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=жанр і стиль в дитячій літературі&source=web&cd=6&ved=0CE0QFjAF&url=http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/MuzS/2010_5/statti/06-oleksiw.pdf&ei=wmt9T-K2MMqaOsPkkLwM&usg=AFQjCNH7XltQR2fXVT89DwSAdbkUBFZ0mw&cad=rja
16) матеріал до теми:
http://marko-ta-harko.io.ua/s119513/suchasna_literatura_dlya_ditey_oglyad
17) матеріал до теми:
http://www.ukrlit.vn.ua/article/40.html
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 5.04.2012 02.18.30 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Ніжин :: Запитання: 27761  
Олена запитує:
Допоможіть, будь=ласка, підібрати інформацію для курсової роботи на тему "Методика вивчення творчості Г.Квітки-Основ яненка в старших класах школи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня,Олена.
Пропонуємо Вам скористуватись інформацією у наступних джерелах:
Вивчення біографії письменника в школі : конспекти нестандарт. уроків : Г. Квітка-Основ'яненко, М. Коцюбинський, М. Хвильовий, Г. Сковорода, Б.-І. Антонич, О. Довженко, Л. Костенко, У. Самчук, І. Драч . - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 96 с.
Григорій Квітка-Основ'яненко. Маруся. Конотопська відьма : біогр. письм., характеристика творчості, стислий переказ творів, аналіз текстів, зразки учн. творів : посіб. для 9 кл. / авт.-уклад. Л. В. Нартова. - Х. : Ранок, 1999. - 79 с. : портр. - (Літературна крамниця).
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=466&start=7 Вивчення творчості українських письменників ХІХ - початку ХХ століття як засіб формування християнських моральних цінностей у старшокласників
teacherjournal.com.ua›attachments/6105_Урок.doc
Удачи.

.: Розділ: Література :: 3.04.2012 12.16.32 :.
.: Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Севастополь :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 5.721482 seconds