Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Влад із міста: Журжинці :: Запитання: 32301  
Влад запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти інтернет джерело де можна скачати БЕЗКОШТОВНО книгу або інформацію по темі: Ціннісне ставлення до себе. Виховні заходи. 5—8 класи. (видавництво "Шкільний світ") Дякую!))
Наша відповідь:
Доброго дня, Владе!
У фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського є таке видання.
Яке Ви можете замовити відвідавши бібліотеку, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Берлінського, 9.
Вихідні дані книги:
373.5 Ц 65
Ціннісне ставлення до себе : Виховні заходи. 5-8 кл. / [ред. рада : Л. Шелестова [та ін.] ; упоряд. : Л. В. Шелестова, Н. В. Чиренко, Н. В. Чернякова]. - Київ : Шкільний світ, 2012. - 126 с. - (Бібліотека "Шкільного світу" = Класний керівник. Бібліотека. Українська мова та література. Бібліотека : заснована у 2003 р.).

Скористайтеся послугою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Електронна доставка документів. Детальніше на http://www.dnpb.gov.ua/services/online_ships/
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 22.11.54 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Глухів :: Запитання: 32299  
Анна запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти матеріал до курсової з української літератури : Лексико-семантичний аналіз назв хижих тварин в українській мові. (курсова по словниках) . Чи існує якийсь спеціальний словник взагалі ?
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо наступну інформацію:
Бачкур Р.О. Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.О. Бачкур ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04brontr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Білоусенко П. І. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси) / П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. – Запоріжжя – Кривий Ріг : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 480 с.
Богуцька М. Ф. Склад і структура термінологічної лексики української мови / М. Ф. Богуцька, А. В. Крижанівська, В. С. Марченко, Т. І. Панько, Л. О. Симоненко. – К. : Наукова думка, 1984. – 195 с.
Карабута О. П. Лексико-семантична і словотвірна структура зоологічних назв сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / О. П. Карабута. – Дніпропетровськ. – 1997. – 24 с.
Кривенко Г.Л. Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Г.Л. Кривенко ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06kglfpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Куйбіда В.В. Популяції тварин і біоценози у народній термінології/В. В. Куйбіда, В. В. Лопатинська, Л. В. Шаповал // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 20, Біологія. -К., 2011. - Вип. 3. - С.181-185.
Куйбіда В.В. Народно-науковий етап становлення природознавства/В. В. Куйбіда // Історична пам'ять. - Полтава, 2011. - № 26. -С.38-46. - http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ip/2011_2/Kuibida.pdf (Зверніть увагу на список літератури).
Прутка Н. В. Загальна назва диких тварин ЗВЕРЬ у російській мові донаціонального періоду (в зіставленні з українською) // Наука і сучасність. — К., 2004. — Т.46. — С.240–248.
Редьква М.І. Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках (у записах XIX ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.І. Редьква ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rminck.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ястремська, Тетяна. Системна організація лексико-семантичної групи назв тварин (на матеріалі гуцульських говірок) // Українська історична та діалектна лексика. — Львів, 2007. — Вип. 5. — С. 518–533.
Шеремета Н. П. Тематична група тваринницької лексики у південно-волинських говірках // Велика Волинь: Минуле і сучасне. — Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994. — С.480–482.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzzui/2011_27/267_272.pdf

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 21.02.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 32297  
Юлія запитує:
Доброго дня!! допоможіть, будь ласка, занйти літературу до дипломної на тему "Тематично-стильові особливості прози Оксани Забужко". Вельми вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже частково відповідали на схоже запитання, спробуйте переглянути відповіді №№ 4905, 6292, 32146. Пропонуємо також наступні джерела:
Віжічаніна Л. М. Художнє осягнення історії і сучасності: огляд української прози останніх років. Ч. 2. – Режим доступу: http://biblio.lib.kherson.ua/hudozhne-osyagnennya-i.htm
Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Л. : Літопис, 1997. – 299 с.
Зборовська Н. Код української літератури / Н. Зборовська. – К. : Смолоскип, 2010. – 570 с.
Ісаєнко К. П. Стилистічні особливості прози О. Забужко та М. Матіос (спроба порівняльного аналізу). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzfn/2012_1/lit/lit2.pdf
Історія, що стає літературою у стилі Оксани Забужко. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2010/02/09/083513.html
Качак Т. Б. Художні особливості жіночої прози 80–90-х років ХХ ст : дис. : 10.01.06 / Т. Б. Качак. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/337360.html
Клепуц Л. Особливості емансипаційної функції ненормативної лексики у творчості Оксани Забужко і Анжели Картер // Літературознавчі обрії: праці молодих учених. Вип. 16 / наук. ред. М. М. Сулима ; Ін-т л-ри ім. Шевченка НАН України. – К., 2010. – С. 247–252. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30988/51-Kleputs.pdf?sequence=1
Кононенко Є. Жіночі голоси у вітчизняній літературі (Про сучасних українських письменниць) / Є. Кононенко // Укр. культура. – 2003. – № 3/4. – С. 11.
Масенко Л. З позиції сповідування. Ключові мотиви «Польових досліджень з українського сексу» Оксани Забужко / Л. Масенко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61 – С. 64.
Оксана Забужко. Польовi дослiдження з українського сексу. – Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/SU/UKRAINA/ZABUZHKO/ukr_sex_ukr.txt
Оксана Забужко «Сестро, сестро» – художньо-стильові особливості твору. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=454440
Сірук В. Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності :
робоча навч. програма курсу / В. Г. Сірук. – Луцьк, 2013. – 51 с. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/746/1/siruk such.pdf
Славінська І. Оксана Забужко: Проза потребує громадянського суспільства. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2010/05/21/49007/
Стешин І. О. Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А. Картер, О. Забужко) : автореф. дис.. : 10.01.05 / І. О. Стешин ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2002. – 18 с. – Режим доступу: http://www.disser.com.ua/contents/6768.html
Сучасна українська література. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сучасна_українська_література
Таран Л. «Коли б я володіла мистецтвом життя.....» (Оксана Забужко. Інопланетянка: Неофантастична повість / Л. Таран // Сучасність. – 1992. – № 8 ; 1994. – № 7/8.
Українська мала проза ХХ століття: Антологія. – Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/421233/read
Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – К., 2011. – 248 с. – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/142
Хижняк К. В. Мотиви зради та жертовності у тоталітарній моделі світу в прозі О. Забужко / К. В. Хижняк // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. –2011. – Вип. 61. – № 936. – С. 157–160. – Режим доступу: http://www.media-education.org/assets/files/pdf/hizhnyak-16.pdf
Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А. Картер, О. Забужко). – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4461
Художні особливості жіночої прози 80–90-х років XX століття. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4468
Яремчук І. Одкровення Єви: кілька слів про сучасну жіночу беллетристику : літ.–крит. нарис / І. Яремчук // Літ. Україна. – 2003. – 8 трав. (№ 18).

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 20.16.42 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Вінниця :: Запитання: 32286  
Наталія запитує:
Доброго дня Будь ласка допоможіть підібрати літературу по темі "Дерев*яна та кам*яна архітектура України XV-XVII ст. " Потрібно книги,журнальні та газетні публікації. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Українська сакральна дерев'яна архітектура
http://www.ex.ua/17409810
Таранушенко Степан. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України
http://etnoua.info/novyny/knyha-monumentalna-derevjana-arhitektura-livoberesznoji-ukrajiny/
Р.Маньковська Сакральна дерев’яна архітектура України у світовій спадщині
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32151/12-Mankovska.pdf?sequence=1
http://biblioteka.lviv.ua/wp-content/uploads/2009/07/Замкова-феєрія-Львівщини-PDF.pdf
Вечерський В.В. Українська дерев'яна архітектура
http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=10924
Особливості дерев’яної архітектури, що була поширена в Україні
http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11512/
Українська дерев’яна архітектура
http://old.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/13131.htm
http://derev.org.ua/index.html
Архітектура та містобудування 16 - 17 ст.
http://ukr.sovfarfor.com/arhtektura-dizajn/320-arhitektura-ta-mistobuduvannja-16-17-st.html
Розвиток мистецтва та архітектури на Україні у XVI – XVIII
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=2325&titles=УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРА 16 СТОЛІТТЯ
http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part3/323.htm

.: Розділ: Література :: 9.10.2013 09.20.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Горлівка :: Запитання: 32282  
Катерина запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для роботи на тему: "Феміністська концепція у романі А. Картер "Кохання".
Наша відповідь:
Катерино, добридень! Перегляньте, будь ласка, наступні матеріали:

Бредбері Малколм. Британський роман нового часу / переклад з англ. Віктора Дмитрука. – К. : MSBrand Corporation, 2011. – 480 с.

Дерикоз, О. Б. Сучасні англійські версії short story у контексті феміністичної ідеї: новелістика А. Картер, П. Фітцджеральд, А. Байєтт, Д. Лессінг [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / О. Б. Дерикоз. - Дніпропетровськ : Вид-во та друк. Ченів. нац. ун-ту, 2013. - 20 с. - Анот. рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-18. -

Кононенко Т. Місто як текст: освоєння урбаністичного простору як ключ до творення тексту в романах А. Картер і Дж. Вінтерсон [Текст] / Т. Кононенко // Слово і час. - 2007. - № 7. - С. 34-41.

Кононенко Т. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. Вінтерсон) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кононенко Тетяна Петрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - К., 2008. - 207 арк. - Бібліогр.: арк. 181-207 .

Родионова Н.Г. Мотив постмодернистской игры в романах Анджелы Картер [Текст] / Родионова Н.Г. // Филологические науки. - 2001.-N2. - С.41-47.

Стешин І.О. Феміністична спрямованість збірки Анжели Картер "Кривава кімната" // Гендер і культура /Упоряд. В.Агеєва, С.Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – С.178-184.


Кононенко Т. Неоґотичні тенденції у прозі Анджели Картер [Текст] / Т. Кононенко // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2007. - N 3. - С. 50-56 ; http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mandriv/2007_3/Kononenko.pdf

КОНОНЕНКО Тетяна Петрівна. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А.Картер, Ф.Велдон, Дж.Вінтерсон). : Дис... канд. наук: 10.01.04 - 2008
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/345090.html

Клепуц Л. Особливості емансипаційної функції ненормативної лексики у творчості Оксани Забужко і Анжели Картер // Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 16 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. – С. 247-252.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30988/51-Kleputs.pdf?sequence=1

Послесловие к книге Картер А. Любовь
http://www.e-reading.biz/chapter.php/25867/3/Karter_-_Lyubov'.html

ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ІДЕЇ В НАЙНОВІШІЙ БРИТАНСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (А.КАРТЕР, О.ЗАБУЖКО)
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4461

.: Розділ: Література :: 8.10.2013 18.24.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.31127 seconds