Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 44395
   


Автор запитання: Ганна із міста: Київ :: Запитання: 28028  
Ганна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати теоретичну літературу для курсової роботи на тему: "Наративні особливості "Дептфордської трилогії" Робертсона Дейвіса, зокрема: фокалізація наратора, жанр мемуаристики, канадська ментальність та її відбиття в нарації". Потрібні матерали про наратологію та особливості канадської свідомості. Дуже дякую за вашу оперативну і потрібну роботу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Сіверська С. Ф. Наратологія: джерела, здобутки, перспективи // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011 _1/14.pdf
2. Гавура О.М. Евристичний потенціал структурно-семантичних досліджень соціальної комунікації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/176/knp176_233-236.pdf
3. Новікова Є.С. Теоретичні підвалини дослідження наративу в сучасній лінгвістичній парадигмі // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Rgf/2010_928/10njsslp.pdf
4. Назаренко Н.І., Юденкова А. Компаративний аналіз типів наративної технології у Ф.Кафки та М.В.Гоголя // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-36/060-064.pdf
5. Мацевко-Бекерська Л.В. Часова перспектива викладу як один із параметрів форматування української малої прози кінця XIX - початку XX століть (на матеріалі творів Михайла Коцюбинського) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2009_22/20.pdf
6. Дьяковська Г.О. Наратив як форма організації соціально-гуманітарних досліджень // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2008_6/36.pdf
7. Гудзенко В.П. Наративні моделі малої прози В.Портяка // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lits/2010_29/114_119.pdf
8. Мацевко-Бекерська Л. [Рецензія на кн.]: Ткачук М. Наративні моделі українського письменства. - Тернопіль: ТНПУ, Медобори, 2007. - 474 с. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mandriv/2007_6/Retsenziji.pdf
9. Кутна Ю. Дослідження народних казок у світлі теорії наративного дискурсу // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmdgu/2008_1/kutna.htm
10. Палійчук А.Л. Переключення наративних кодів як засіб інтимізації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/nvvnu/filolog/2007_4/2/5.pdf
11. Томенчук М.В. Особливості лінгвокультурних концептів у канадському варіанті сучасної англійської мови // http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2010/Fil_1_2010/10tmvsam.pdf
12. Сухенко Інна Миколаївна. Творчість Ч.Робертса і проблеми становлення національної англоканадської літератури: дисертація канд. філол. наук: 10.01.04 / Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2003. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/31623.html
13. Волкова М. Ю. Місце Маргарет Етвуд у сучасному літературному процесі Канади // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aia/2011_8/44.pdf
14. Тищенко Ю. Проблеми становлення та реалізації політики мультикультуралізму: досвід Канади // http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/8/8.pdf
15. Козьменко О. І. Формування національної ідентичності громадян як пріоритетний напрям державної політики Канади // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_10_2/30.pdf
16. Висоцька О. В. Канадський досвід полікультурного виховання толерантної особистості // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2012_1/17.pdf
17. Сухенко І.М. Реалізація "регіонального-національного" у контексті англоканадського оповідання про природу // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/1/articles/Volume 1/Svitova literatura/31_Suhenko.pdf

.: Розділ: Література :: 23.04.2012 00.57.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Чумаченко В.К. із міста: Краснодар, Кубань :: Запитання: 28023  
Чумаченко В.К. запитує:
Уважаемые коллеги Прошу дать полное библиографическое описание переводов на русский языков стихов украинского поэта В. Мовы (Лиманского), помещенных в русскоязычной антологии переводов "Вете с Украины" (Харьков, 2004).Просьба указать переводчиков и страницы для каждого стихотворения. Их там будет немного. Если в книге есть предисловие, врезка к Мове и комментарии к его стихам, также прошу дать информацию и об этом.
Наша відповідь:
Добрый день, уважаемый В.К.!
К сожалению, в нашей библиотеке этого издания нет. Поскольку ни одна из библиотек, входящих в корпорацию объединенной виртуальной справки, не ответила на Ваш запрос, могу предположить, что этого издания нет и у них.
Советуем обратиться в Корпоративную виртуальную службу научных библиотек Харькова http://korolenko.kharkov.com/online/index.php; эту книгу мы обнаружили в электронном каталоге Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Короленко:
Ветер с Украины [Текст] : укр. поэзия ХVІІІ-ХХ ст.: Переводы / [Авт. пер.]: А. Решетов; [Вступ. ст.: А. Ковалева и др.]. - Х. : Майдан : Слобожанщина, 2004. - 709 с. : ил. - С дарств. надписью пер. - ISBN 966-7814-17-3

.: Розділ: Література :: 22.04.2012 13.38.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Харків :: Запитання: 28019  
Тетяна запитує:
доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з матеріалом до теми "Образ Харкова у творчості Квітки-Основяненка". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо ьаку інформацію:
Володимир МАСЛІЙЧУК. Харків як патріархальне село: кілька роздумів про образ міста. – Режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/127-volodymyr-masliychuk-kharkiv-iak-patriarkhalne-selo-kilka-rozdumiv-pro-obraz-mista
********
Білоцерківський В. Історія України: Навчальний посібник/ Василь Білоцерківський,. - 3-е вид., виправлене і доп.. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.
Бойко О. Історія України: Навчальний посібник/ Олександр Бойко,. - 3-тє вид., випр., доп.. - К.: Академвидав, 2007. - 687 с.
Єфремов С Квітка // Єфремов С Історія українського письменства. — К., 1995.
Жулинський М. Квіт-ка-Осяов'яненко // Слово і доля. — К., 2002.. Куліш П. Григорій Квітка-Основ'яненкота його повісті., — Спб., 1858.
Квітка-Основ’яненко Г.Ф. О Харькове и уездных городах Харьковской губернии // Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у семи томах. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 57.
Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Украинцы // Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у семи томах. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1981. – с. 84-85.
Г. Квітка-Основ'яненко //Історія української літератури. Т. 1. — К., 1987.
«Сего сословия жители, оставив прежнюю одежду, оставляют и обычаи свои» (Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Украинцы // Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у семи томах. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1981. – с. 88).
ТурчинМ. Філософська повість на Україні: Про творчість П Квітки-Основ'яненка//Дивослово. — 1993. — № 11

.: Розділ: Література :: 22.04.2012 02.52.11 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Ніжин :: Запитання: 27999  
Сергій запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової роботи з української літератури на тему "Архетипи дороги і хати в новелістиці Стефаника". Дякую!
Наша відповідь:
Шановний Сергій! Рекомендую звернути увагу На збірки Василя Стефаника "Синя книжечка" та "Дорога"


1.Лесин, Василь Максимович.
Творчість Василя Стефаника [] : (Ідейно-творчі шукання письменника. Новелістична майстерність) / Василь Лесин. - Львів : Видавництво Львівського університету, 1965. - 214 с. : портр

2.Гнідан, Олена Дмитрівна
Василь Стефаник. Життя і творчість [Текст] : Посібн. для вчителя / Олена Гнідан,. - К. : Рад. школа, 1991. - 219,[3] с. : 8 арк. іл ; 17 см. - Бібліогр. впідрядк. примітках.


3.Матвіяс, І. Г.
Стилістичні нюанси новелістики Василя Стефаника [Текст] / І. Г. Матвіяс // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2010. - № 34. - С. 2-6. - Бібліогр.
- С. 5-15в кінці ст5.

4.Гоян, Я.
Дорога [Текст] : (Життєва дорога і творча доля Василя Стефаника) / Я.Гоян // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 2 . - С. 2-


5.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Magisterium/Lit/2002_8/02_drobot_iv.pdf
Новелістика Василя Стефаника

6.http://disser.com.ua/contents/5799.html
Символіка в образній структурі української новелістики кінця ХІХ - початку ХХ ст. 2002 года


7.http://newright.primordial.org.ua/maftyn.htm
Антеїзм
як основа мислення
Василя Стефаника

Символіка в образній структурі української новелістики кінця ХІХ

При цьому спостерігається синтез архетипів національної культури та оригінальних .... Експресіоністична оповідь новел Василя Стефаника відзначається майже ... З ним пов'язане посилене звучання мотивів дороги та боротьби, ... Так, у новелі В.Стефаника “Синя книжечка” герой продає хату

.: Розділ: Література :: 20.04.2012 10.54.15 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: іра із міста: Луцьк :: Запитання: 27967  
іра запитує:
Допоможіть будь ласка знайти усю можливу інформацію про "Книгу життя адама і єви", її характеристика, опис зображуваних подій.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Іро!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Старозавітні_апокрифи
2) матеріал до теми:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Kn_AdamEva.php
3) матеріал до теми:
http://new-christ.info/kniga-tain-enoha/kniga-adama-i-evi-i-.php
4) матеріал до теми:
http://e-istina.org/index.php?option=com_content&task=view&id=752&limitstart=1
5) матеріал до теми:
http://www.evangelie.ru/forum/t101576-4.html
6) матеріал до теми:
http://aorlov.livejournal.com/84181.html
7) матеріал до теми:
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge2/davudenkov_dogmatika_1g_11_all.shtml
8) матеріал до теми:
http://4stor.ru/legendi/16839-adam-i-eva.html
9) матеріал до теми:
http://jesuschrist.ru/forum/839599,,3.php
10) матеріал до теми:
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph2/adam_eva_lat.shtml
11) матеріал до теми:
http://forum.proboga.com/index.php/topic/8767-kniga-zhizni-i-shkola-zhizni/
Успіхів!

.: Розділ: Література :: 18.04.2012 11.54.40 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.273029 seconds