Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 43503
   


Автор запитання: Олександра із міста: Чернівці :: Запитання: 45395  
Олександра запитує:
Добрий день. Шукаю джерела до курсової роботи про поета-романтика Віктора Забіла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Віктор Забіла — поет-романтик (до 200-ліття від дня народження) / ред.: Г. Самойленко; Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2009. — 215 с. — (Л-ра та культура Полісся; Вип. 47).
Лукич В. В. Забіла і єго жартобливе «посланіє» до Шевченка [Електронний ресурс] / В. Лукич // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 133-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_21.
Лященко А. Т. Г. Шевченко і В. М. Забіла [Електронний ресурс] / А. Лященко // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 187-203. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_29.
Розлач Н. Розвиток культури Чернігівщини в другій половині XIX ст. : Історія України. 9 клас / Н. Розлач // Історія України (Шкільний світ). — 2005. — № 12. — С. 6-10.
Самойленко Г. Віктор Забіла у колі українських та російських культурних діячів ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Г. Самойленко // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_3.
Ткаченко Т. Українські альманахи першої половини XIX століття : посібник / Т. Ткаченко. — Київ : КиМУ, 2011. — 433 c.
Ткачук М. Віктор Забіла (1808-1869) / М. Ткачук // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2008. — № 37. — С. 22-24.
Якубіна Ю. Віктор Забіла і Гімназія вищих наук [Електронний ресурс] / Ю. Якубіна // Література та культура Полісся. — 2009. — Вип. 47. — С. 89-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2009_47_11.
«Я не одинокий, є з ким в світі жить...» : (дати, події, факти з життя Тараса Григоровича Шевченка) : [до 200-річчя від дня народження] : [настінний календар] // Чумацький шлях. — 2013. — № 4. — С. 2-14.
Янкович О. Факультативний курс «Романтизм у контексті світового літературного процесу» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільної гуманітарної підготовки : 9 клас : [матеріали до факультативу] / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2012. — № 2. — С. 2-40.

.: Розділ: Література :: 13.04.2021 20.08.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Майя із міста: Вінниця :: Запитання: 45388  
Майя запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про творчість Р. Стаута. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мвйя! Перегляньте наступні джерела:
Бавин С. Зарубежный детектив ХХ века : популярная детективная энциклопедия (в русских переводах) / С. Бавин. – М. : Кн. палата, 1991. – 206 с.
Зарубежная литература ХХ века : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / под ред. В. Толмачёва. – М. : Издат. центр “Академия”, 2003. – 640 с.
Бабенко К. П. Використання художнього англомовного тексту для розвитку мислення студентів (на прикладі оповідань Р. Стаута) [Електронний ресурс] / К. П. Бабенко // Наук. записки Вінниц. держ. педагог. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2015. - Вип. 43. - С. 20-24. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2015_43_6.pdf.
Лужна О. Р. Американський роман в Україні у 80-х рр. ХХ ст. : бібліогр. огляд / [Електронний ресурс] / О. Р. Лужна // Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія : Філолог. науки. – 2013. – Кн. 4. - С. 213-218. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzfn_2013_4_44.pdfмм.
Рекс Тодхантер Стаут [Електронний ресурс] // Флибуста : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://flibusta.site/a/11965. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 12.04.2021 18.52.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Носівка :: Запитання: 45355  
Кіра запитує:
Доброго дня! Цікавить література про Д. Конрада та зв'язки з Україною. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кіро! Перегляньте наступні джерела:
Бабійчук Т. Екскурсія в музей Джозефа Конрада у Тереховому / Т. Бабійчук // Укр. літ. в загальноосвітній шк. - 2012. - № 5. - С. 36-45.
Житомирщина : [добірка статей] // Музеї України. - 2004.- № 6. - С. 4-23.
Романюк А. І. Хроніка одного життя : спомини і роздуми / А. І. Романюк. - Львів : "Мс", 2006. - 495 с.
Конрад Джозеф // Зарубіжні письменники : енциклопед. довідник. Т. 1 : А — К / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль, 2005. — С. 783.
Свенціцька О. Англійська література : курс за вибором : 8-11 кл. / О. Свенціцька // Світова літ. (Шк. світ). - 2013. - № 2. - С. 3-49.
Скавронський П. Джозеф Конрад про географію та географічні дослідження : до 150-річчя з дня народження видатного англійського письменника, мореплавця / П. Скавронський // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 11-12. - С. 44-48.
Соколянський М. Українські ремінісценції Джозефа Конрада / М. Соколянський, В. Цибульська // Всесвіт. - 1996. - № 8-9. - С. 139-141.
Фешовець О. Післямова до українського видання / О. Фешовець // Конрад Дж. Серце пітьми / Дж. Конрад. - Львів, 2019. - С. 169-174.
Токмань Г. Ювілей письменника: наук. зміст та інноваційна методика відзначення : на прикладі вшанування Дж. Конрада та О. де Бальзака в Бердичів. педагог.у коледжі : методика, пошук, досвід / Г. Токмань // Всесвітня літ. в шк. України. - 2020. - № 1-2. - С. 20-25.
Якимчук Л. Конрадоманія : у рамках VII Міжнар. фестивалю "Книжковий Арсенал" Польський ін-т та Британська Рада представили спільний проект "Рік Конрада" в Україні / Л. Якимчук // Культура і життя. - 2017. - 26 трав. - С. 7.
Абліцов В. Г. Конрад Джозеф [Електронний ресурс] / В. Г. Абліцов, Г. П. Герасимова // Енциклопедія історії України : Т. 5: Кон-Кю / редкол. В. А. Смолій та ін. ; Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2008. - 568 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Konrad_J.
Бердичівський провісник глобалізації Джозеф Конрад [Електронний ресурс] : лекторій // Youtube.com : [відеохостинг]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=sfV94DwGRbo. - Назва з екрана.
Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність [Електронний ресурс] // Наук. зб. «Велика Волинь» : матер. Всеукр. наук.-краєзнавч. конф. (м. Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.). / упоряд. П. С. Скавронський. — Бердичів : ФОП Мельник М.В., 2016. — Вип. 54. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/2016-008-Збірник-Музеї-Бердичівського-краю-історія-та-сучасність.pdf.
Омелян Л. "Шляхтич з України" [Електронний ресурс] / Л. Омелян // Zbruc.eu : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zbruc.eu/node/73857. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 7.04.2021 07.46.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Запоріжжя :: Запитання: 45354  
Дмитро запитує:
Доброго дня, пані та панове. Надайте, будь ласка, відомості про наявність у вашому фонді творів Кропоткіна П.О. (у деяких виданнях Крапоткіна) у перекладі українською мовою.
Наша відповідь:
Доброго дня! У фонді Національної бібліотеки України для дітей в наявності є одна книга:
Кропоткин П. Крепость и побег : сокр. отр. из "Записок революционера" / П. Кропоткин ; грав. П. Староносова. - Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1930 (Москва : "Мосполиграф", 13-я типо-цинкография). — 46 с.

.: Розділ: Література :: 7.04.2021 04.31.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Коростишев :: Запитання: 45352  
Соня запитує:
Доброго дня! Мені потрібно для написання есе література про Ю. Вісландер. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго вечора, Соня! Нажаль, дуже мало літератури про шведську письменницю. Перегляньте наступні джерела:
Висландер Юя [Електронний ресурс] // Albuscorvus.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://albuscorvus.ru/author/jujja-wieslander/. - Назва з екрана.
Висландер Ю. "Детей не надо воспитывать, надо уметь их слушать" [Електронний ресурс] : інтерв'ю зі шведською письменницею ; бесіду вела А. Шарко // Lady.tut.by : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lady.tut.by/news/work/484725.html. — Назва з екрана.
Джуджа Висландер [Електронний ресурс] // Флибуста : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://flibusta.site/a/80908. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 6.04.2021 14.53.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.909291 seconds