Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 46821  
Кіра запитує:
Доброго ранку! Чи э у вашій бібліотеці книги А. Шмідт? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Кіро! У Національній бібліотеці України для дітей є такі книжки даного автора:
Шмідт А. М. Ґ. Віплала / А. М. Г. Шмідт ; іл. Ф. Гопман ; з нідерл. пер. С. Святенко ; [передм. О. Руднєвої]. - Харків : Крокус, 2021. - 102 с. : іл.
Шмідт А. М. Г. Ян і Янеке = Jip en Janneke : збирання квітів та інші оповідки / А. М. Г. Шмідт ; з нідерланд. пер. Я. Довгополий ; іл. Ф. Вестендорпа. - Київ : Видавництво Жупанського, 2012. - 126 с. : іл. - (Лауреати Андерсенівської премії).
Шмідт А. М. Ґ. Ян і Янеке : лялька-мотанка вирушає в подорож та інші оповідки / А. М. Г. Шмідт ; з нідерланд. пер. Я. Довгополий ; іл. Ф. Вестендорпа. - Київ : Видавництво Жупанського, 2011. - 125 с. : іл. - (Лауреати Андерсенівської премі).

.: Розділ: Література :: 16.11.2022 07.49.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46818  
Катя запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про химерний роман в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Грачова Т. М. Інтерпретація українських демонологічних образів у лірико-химерному романі-баладі В. Шевчука «Дім на горі» [Електронний ресурс] / Т. М. Грачова, Н. В. Найдьонова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 47(2). — С. 195-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_47(2)__46.
Двуличанська О. А. Химерна проза як органічна форма мислення В. Яворівського [Електронний ресурс] / О. А. Двуличанська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 37. — С. 104-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_37_35.
Журавська О. В. Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопів як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / О. В. Журавська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 23 с.
Журавська О. В. Ірреальність як стратегія хронотопу химерного роману [Електронний ресурс] / О. В. Журавська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2016. — Т. 277, Вип. 265. — С. 22-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_277_265_6.
Журавська О. В. Мотиви трансцендування й трансагресії в «ірреальному» хронотопі героя химерного роману [Електронний ресурс] / О. В. Журавська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_11.
Журавська О. Жанрові аспекти дослідження химерного роману в українському літературознавстві [Електронний ресурс] / О. Журавська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 114-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_21.
Ковальова Г. М. Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка [Електронний ресурс] / Г. М. Ковальова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2014. — Вип. 10. — С. 182-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2014_10_27.
Ковальова Г. Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій [Електронний ресурс] / Г. Ковальова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 140-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_33.
Коноваленко Т. В. Магічно-реалістична та химерна проза [Електронний ресурс] / Т. В. Коноваленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 10. — С. 196-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_10_30.
Куриленко Д. В. Фентезі vs химерна проза: ідіостиль ірреального [Електронний ресурс] / Д. В. Куриленко // Молодий вчений. — 2016. — № 11. — С. 210-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_51.
Моклиця М. «Химерний» як жанровий дискурс роману Василя Слапчука «Та сама курява дороги» [Електронний ресурс] / М. Моклиця // Studia methodologica. — 2016. — Вип. 43. — С. 136-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/studmethod_2016_43_17.
Русанівський В. М. Мова химерного роману [Електронний ресурс] / В. М. Русанівський // Мовознавство. — 2016. — № 4. — С. 3-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2016_4_3.
Федотенко О. В. Інтерпретація українського химерного роману другої половини XX століття в літературознавчому дискурсі: жанрово-стильовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Федотенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 20-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__5.
Шевченко В. В. Еволюція жанру «химерної прози» в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / В. В. Шевченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2015. — Вип. 2. — С. 297-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_2_61.

.: Розділ: Література :: 15.11.2022 09.38.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 46817  
Вікторія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Стильові тенденції української літератури ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Голик Р. Стиль як сталь: легальна й нелегальна література та формування ідеологічних концептів українського визвольного руху в Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / Р. Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2014. — Вип. 24. — С. 53-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_6.
Грозян С. Новітня українська література: жанрово-стильові та тематичні домінанти [Електронний ресурс] / С. Грозян // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 8. — С. 9-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_8_3.
Журенко О. М. Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01. / О. М. Журенко. — Київ, 2003. — 20 с.
Кондратюк Л. М. Стильові тенденції імпресіоністичної прози в українській, російській та англійській літературах початку ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05. / Л. М. Кондратюк. — Київ, 2009. — 20 с.
Кремінь Т. Д. Жанрово-стильові ознаки історичного роману у віршах в українській літературі першої третини ХХ століття: до проблеми сприйняття [Електронний ресурс] / Т. Д. Кремінь // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2010. — Т. 135, Вип. 122. — С. 51-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_135_122_13.
Ксьондзик Н. Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950 - 1960) [Електронний ресурс] / Н. Ксьондзик // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 141-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_28.
Мовчан Р. Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років [Електронний ресурс] / Р. Мовчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_25.
Петренко Л. Я. Поетика експресіонізму в українській літературі 20 - 40-х років ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Л. Я. Петренко. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с.
Романюк Л. М. Українська дискусія щодо «експерименту стилів» у літературі 20-х рр. ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. М. Романюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.14. — С. 145–148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Федотенко О. В. Інтерпретація українського химерного роману другої половини XX століття в літературознавчому дискурсі: жанрово-стильовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Федотенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 20-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__5.

.: Розділ: Література :: 15.11.2022 08.03.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46812  
Світлана запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: необарокові тенденції в творчості українських письменників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Радимо вам таку літературу:
Бійчук Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича «Екзотичні птахи і рослини» [Електронний ресурс] / Г. Бійчук // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 12. — С. 22-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_12_8.
Бродська Р. Сакральний вимір необарокової прози Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Р. Бродська // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. — 2013. — Вип. 678. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2013_678_14.
Донченко Л. Міфологічні параметри необарокової прози Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Л. Донченко // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 81. — С. 45-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_81_6.
Ковалів Ю. І. Необарокова лірика Юрія Липи [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 45-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_16.
Міронова Т. Необароковість та неоміфологізм в творчості сучасних українських митців (на прикладі артпроєктів «Mironova Gallery») [Електронний ресурс] / Т. Міронова // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2020. — Вип. 16. — С. 115-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2020_16_9.
Панченко В. Творець українського мистецького необароко [Електронний ресурс] / В. Панченко // Українознавство. — 2015. — № 1. — С. 162-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2015_1_18.
Скляренко Г. Я. Необарокові тенденції в українському мистецтві кінця 1980-х - 2000-х років: актуальність національного досвіду [Електронний ресурс] / Г. Я. Скляренко // Сучасне мистецтво. — 2020. — Вип. 16. — С. 35-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2020_16_5.
Сусол Л. О. «Записки українського самасшедшого» Ліни Костенко: необарокові образно-поетичні візії універсальних символів на тлі епохи [Електронний ресурс] / Л. О. Сусол // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2011. — Вип. 23. — С. 284-300. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_23_33.
Сусол Л. О. Українське необарокове осмислення феномену класичності в епоху постмодернізму (міркування про ідейно-смисловий базис «Річки Геракліта» Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Л. О. Сусол // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2011. — Вип. 22. — С. 233-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_22_26.
Юрчук О. О. Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / О. О. Юрчук. — Київ, 2007. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 10.11.2022 08.48.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46804  
Софія запитує:
Добрий день. Необхідні джерела на тему: модерністські тенденції у поезії Молодої музи. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бикова Т. Художня модифікація Шевченківських ландшафтних образів-концептів у поезії «Молодої музи» [Електронний ресурс] / Т. Бикова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2014. — Вип. 1. — С. 29-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2014_1_9.
Бикова Т. Шевченківська концептосфера води у творчості поетів «Молодої Музи»: особливості інтерпретації [Електронний ресурс] / Т. Бикова // Шевченкознавчі студії. — 2014. — Вип. 17. — С. 158-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_17_22.
Діц В. О. Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний і стилістичний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. / В. О. Діц. — Київ, 2006. — 15 с.
Лупак Н. М. Музичність літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття (у творчості «молодомузівців») [Електронний ресурс] / Н. М. Лупак // Питання літературознавства. — 2006. — Вип. 71. — С. 64-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2006_71_10.
Мацько В. П. Наукова рефлексія Мирона Степняка в просторі дослідження «Молодої музи» (початок 30-х років ХХ століття) [Електронний ресурс] / В. П. Мацько // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Сер. : Історична та філологічна. — 2013. — Вип. 10. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2013_10_13.
Нісевич С. І. «Прерафаелітське братство» і «Молода муза» в типологічному аспекті [Електронний ресурс] / С. І. Нісевич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 27. — С. 240-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_74.
Шегеда О. Поетика водної стихії у поезії «Молодої Музи» [Електронний ресурс] / О. Шегеда // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2011. — Вип. 547-548. — С. 38-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_547-548_9.
Шегеда О. П. Модерністські тенденції у поезії «Молодої музи» : автореф. дис...канд. філол. наук : 10.01.01. / О. П. Шегеда. — Київ, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 7.11.2022 15.20.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253523 seconds