Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Світлана із міста: Прилуки :: Запитання: 47204  
Світлана запитує:
Добрий день! Мені потрібна література про місце тварини у духовному житті людини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Воропай О. І. Звичаї нашого народу : етнограф. нарис / О. І. Воропай ; підбір іл. матеріалу та макетування М. І. Преварська. - Київ : Велес, 2009. - 431 с. : іл.
Гомілко О. Світ тварин у сучасному філософському дискурсі: зб. наук. праць / О. Гомілко // Філософсько-антропологічні студії ? 2013. – С. 267.
Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / І. Нечуй-Левицький. - Київ, 1992. – 27 с.
Померанцева О. Міфологічні персонажі в українському фольклорі / О. Померанцева. - Київ, 2001. – 116 с.
Аносов І. П. Образ людини у філософсько-антропологічних концепціях ХХ століття [Електронний ресурс] / І. П. Аносов // Versus. - 2016. - № 1 (7). - С. 6-10. - Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1172/1/1356-2792-1-PB.pdf.
Кожолянко Г. Анімістичні пережитки давніх вірувань та нові сакральні ідеї у духовній культурі українців [Електронний ресурс] / Г. Кожолянко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. — 2012. — Т. 2. — С. 139-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2012_2_13.
Корж Г. Християнська етика та проблема захисту тварин [Електронний ресурс] / Г. Корж // Історія релігій в Україні. - 2016. - С. 102-107. - Режим доступу: http://www.religio.org.ua/index.php/religio/article/download/353/352.
Мусіхіна Л. Зірослов : міфологема тваринного світу українців [Електронний ресурс] / Л. Мусіхіна. - Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. - Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?hl==uk&lr=&id=rqynEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=день європи в україні 2023&ots=abh2xo4KxR&sig=zOewgRtCl0ejQkRj0zVwplM4TzU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин [Електронний ресурс] / О. Тупик // Етнічна історія народів Європи. - 2000. - № 5. - С. 90-93. - Режим доступу: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2000/5/articles/18.pdf.

.: Розділ: Література :: 1.05.2023 09.16.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Острог :: Запитання: 47190  
Оля запитує:
Добрий день. Цікавить література про прозу Євгена Плужника. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Радимо для опрацювання таку літературу:
Білічак О. Джерелознавча база дослідження творчості Є. Плужника [Електронний ресурс] / О. Білічак // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(1). — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(1)__5
Гальчук О. Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичному прочитанні прецедентного тексту [Електронний ресурс] / О. Гальчук // Слово і час. — 2013. — № 12. — С. 92-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_12_22
Ганошенко Ю. А. Міф, архетип, традиційний образ в інтелектуальному романі 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю. А. Ганошенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2006. — 19 с.
Девдюк І. В. Екзистенціал «любов» у романах «Недуга» Є. Плужника й «Закохані жінки» Д. Г. Лоуренса [Електронний ресурс] / І. В. Девдюк // Закарпатські філологічні студії. — 2019. — Вип. 10(2). — С. 157-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2019_10(2)__32
Капленко О. М. Художня модель урбаністичного простору у романі Євгена Плужника «Недуга» [Електронний ресурс] / О. М. Капленко // Молодий вчений. — 2017. — № 4.3. — С. 93-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4
Кравченко О. Л. Спогади М. Галич і Б. Антоненка-Давидовича про Є. Плужника [Електронний ресурс] / О. Л. Кравченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(1). — С. 67-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(1)__11
Михайлова А. А. Еротичні екзистенціали у романі Євгена Плужника «Недуга» [Електронний ресурс] / А. А. Михайлова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2011. — Вип. 3(1). — С. 121-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2011_3(1)__18
Пашник О. В. Онтологічні й культурно-історичні універсалії в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. В. Пашник ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2006. — 19 с.
Суховеєнко К. І. Тема родини в п’єсі Є. Плужника «У дворі на передмісті» [Електронний ресурс] / К. І. Суховеєнко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2014. — Вип. 3(1). — С. 181-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2014_3(1)__19
Токмань Г. «Розрита» і «занедбана» могили: діалог Євгена Плужника з Тарасом Шевченком [Електронний ресурс] / Г. Токмань // Слово і час. — 2013. — № 4. — С. 79-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_4_10
Школа В. М. Екзистенціальні мотиви у п’єсі Євгена Плужника «Змова у Києві»[Електронний ресурс] / В. М. Школа // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 13. — С. 133–138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_13_19

.: Розділ: Література :: 23.04.2023 11.10.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 47189  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, я досліджую творчість Ольги Кобилянської і мені потрібно літературу про характеристику малої прози Ольги Кобилянської. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу:
Дроботун О. М. Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Дроботун ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с.
Зайцева Ю. Г. Мовні засоби інтимізації поезії в прозі О. Кобилянської [Електронний ресурс] / Ю. Г. Зайцева // Лінгвістичні дослідження. — 2016. — Вип. 43. — С. 170-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2016_43_25.
Кирилюк С. Д. Новела О. Кобилянської «Битва» в «німому кіно» української прози періоду fin de si?cle [Електронний ресурс] / С. Д. Кирилюк // Сучасні літературознавчі студії. — 2018. — Вип. 15. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2018_15_17.
Лимаренко А. Аудіодискурс малої прози Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / А. Лимаренко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2011. — Вип. 545-546. — С. 63-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_545-546_14.
Мацяк О. М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Мацяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2006. — 19 с.
Назаревич Л. Т. Екзистенційність як філософська та худождньо-естетична домінанта української малої прози кінця XIX – початку XX ст. : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. Т. Назаревич ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Науменко Н. Казкова поетика у творенні рослинного образу (на матеріалі малої прози О. Кобилянської та У. Кравченко) [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2011. — Вип. 545-546. — С. 141-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_545-546_32.
Островська А. С. Форми вираження авторської свідомості в творчості письменників нової генерації кінця XIX – початку XX століття (на матеріалі малої прози В. Стефаника, О. Кобилянської, М. Коцюбинського) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / А. С. Островська ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Дніпропетровськ, 1999. — 19 с.
Руснак Н. Мала проза О. Кобилянської як об’єкт лінгвістичного дослідження [Електронний ресурс] / Н. Руснак, І. Антофійчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов’янська філологія. — 2014. — Вип. 732-733. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2014_732-733_44.
Руснак Ю. М. Порівняння та засоби його вираження у малій прозі Ольги Кобилянської: когнітивний та стилістичний аспекти [Електронний ресурс] / Ю. М. Руснак // Записки з українського мовознавства. — 2020. — Вип. 27. — С. 127-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2020_27_17.
Семчук Д. «Симфонічна проза» Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Д. Семчук // Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 2. — С. 14-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_2_5.
Ткаченко Т. І. Жанрове розмаїття малої прози Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / Т. І. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 285-293. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2015_1_35.

.: Розділ: Література :: 21.04.2023 07.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Вінниця :: Запитання: 47187  
Надія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: шукаю літературу про жанр літературної казки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надія! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Байдацька С. Жанрово-стильові особливості літературної казки в творчості Юзефа Ігнація Крашевського [Електронний ресурс] / С. Байдацька // Київські полоністичні студії. — 2016. — Т. 27. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2016_27_5.
Гарачковська О. О. Українська літературна казка 70 - 90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. О. Гарачковська ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 18 с.
Горбач Н. Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Горбач, Т. Здіховська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. — 2016. — № 1(1). — С. 39-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_1(1)__9.
Горлова О. В. Жанрові особливості авторської казки [Електронний ресурс] / О. В. Горлова // Східнослов’янська філологія. Літературознавство. — 2015. — Вип. 28. — С. 10-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sfillz_2015_28_4.
Грищук В. В. Літературна казка: становлення і розвиток жанру [Електронний ресурс] / В. В. Грищук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2013. — Вип. 1(1). — С. 22-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2013_1(1)__6.
Зубенко О. А. Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна [Електронний ресурс] / О. А. Зубенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 7. — С. 127-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_7_19.
Кизилова В. В. Марко Вовчок і літературна казка: авторський внесок у розбудову жанру [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 1(3). — С. 145-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_1(3)__28.
Овдійчук Л. М. Сучасна авторська казка як жанр у контексті шкільної літературної освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Овдійчук, Г. М. Примич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2019. — Вип. 2. — С. 129-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2019_2_17.
Овдійчук Л. М. Сучасна авторська казка як жанр у контексті шкільної літературної освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Овдійчук, Г. М. Примич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2019. — Вип. 2. — С. 129-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2019_2_17.
Сажина А. В. Поетика та рецептивно-жанрологічні ресурси рекламного тексту : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / А. В. Сажина ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Тернопіль, 2007. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 20.04.2023 14.54.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Полтава :: Запитання: 47185  
Наталія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Ганну Барвінок, бажано електронні ресурси і видання останніх років.
Наша відповідь:
Бобер В. О. Релікти звичаєвого права у творах Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / В. О. Бобер // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 43(1). — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_43(1)__8
Владимирова В. М. Несподівані ракурси долі (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова "Романи Куліша" та І. Корсака "Перстень Ганни Барвінок") [Електронний ресурс] / В. М. Владимирова // Філологічні трактати. — 2017. — Т. 9, № 1. — С. 127-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2017_9_1_19
Галич О. А. Ганна Барвінок у біографічному просторі [Електронний ресурс] / О. А. Галич // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 13. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2015_13_4
Зелена Ю. Особливості художнього психологізму в оповідній манері Ганни Барвінок та Марка Вовчка (на матеріалі оповідання Ганни Барвінок "Хатнє лихо" та Марка Вовчка "Козачка") [Електронний ресурс] / Ю. Зелена // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 43(1). — С. 236-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_43(1)__33
Ковалів Ю. І. Олесь Гончар. Ганна Барвінок [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 4. — С. 109-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_4_18
Лисак В. М. Виховна концепція родини в житті та творчості Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / В. М. Лисак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2014. — Вип. 2. — С. 113-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_2_14
Мелешко В. "Перстень Ганни Барвінок" Івана Корсака як художньо-біографічний роман [Електронний ресурс] / В. Мелешко, С. Кононенко // Рідний край. — 2017. — № 2. — С. 96-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2017_2_33
Ситнік Г. Фольклоризм індивідуального стилю Тараса Шевченка і Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / Г. Ситнік // Шевченкознавчі студії. — 2016. — Вип. 19. — С. 248-253. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2016_19_31
Стецюк С. Ю. Специфіка зображення гендерних стереотипів у прозі Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / С. Ю. Стецюк // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 43(2). — С. 252-259. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_43(2)__33
Ткаченко В. Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Філологічний дискурс. — 2017. — Вип. 6. — С. 173-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2017_6_18
Ткаченко В. Християнські мотиви у прозовій творчості Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Філологічний дискурс. — 2020. — Вип. 10. — С. 172-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2020_10_19
Токар Н. В. Жанрові модифікації історичного роману у творчості Івана Корсака (на прикладі романів "Завойовник Європи", "Перстень Ганни Барвінок", "Корона Юрія ІІ") [Електронний ресурс] / Н. В. Токар // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 91. — С. 128-414. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2018_91_10
Хайло А. С. Портрет оповідача у творах Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / А. С. Хайло // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 43(2). — С. 293-300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_43(2)__38
Янковська Ж. Відображення концепту "дім — поле — храм" в оповіданні Ганни Барвінок "Домонтар" [Електронний ресурс] / Ж.. Янковська // Народознавчі зошити. — 2016. — № 3. — С. 710-717. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2016_3_24
Янковська Ж. Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок [Електронний ресурс] / Ж. Янковська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 335-340. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_66

.: Розділ: Література :: 20.04.2023 09.17.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314101 seconds