Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43492
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 45267  
Катерина запитує:
Доброго дня! Скажіть будь ласка чи є у фонді вашої бібліотеки книга Марії Морозенко "Іван Сірко великий характерник"?
Наша відповідь:
Доброго дня! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є в наявності такі книги:
Морозенко М. Іван Сірко : великий характерник ; Славетний кошовий / М. Морозенко ; іл. М. Паленка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. — 367 с.
Морозенко М. Іван Сірко великий характерник / М. Морозенко ; ілюстр. М. Паленка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2012. — 165 с.
Морозенко М. Іван Сірко великий характерник / М. Морозенко ; ілюстр. М. Паленка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2010. — 165 с.

.: Розділ: Література :: 19.03.2021 10.34.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 45262  
Аня запитує:
Цікавить література про особливості творчості Томаса Манна. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Баринова Е. Античность и христианство в новелле Томаса Манна "Смерть в Венеции” как противопоставление Востока и Запада [Електронний ресурс] / Е. Баринова // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 80. — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_80_3.
Бондаренко Г. Слов’янські типи в новелістиці Томаса Манна [Електронний ресурс] / Г. Бондаренко // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2011. — Вип. 12. — С. 40-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2011_12_6.
Ковальова О. Вербалізація константи культури "СМЕРТЬ" в індивідуально-авторській концепції Томаса Манна [Електронний ресурс] / О. Ковальова // Нова філологія. — 2014. — № 67. — С. 64-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_67_15.
Корольова Н. Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману "Будденброки") [Електронний ресурс] / Н. Корольова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2013. — Вип. 23. — С. 220-230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2013_23_30.
Корольова Н. Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна [Електронний ресурс] / Н. Корольова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2012. — Вип. 21. — С. 217-224. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2012_21_31.
Маценка С. Констеляція "Бетховен-Леверкюн" у романі "Доктор Фаустус" Томаса Манна [Електронний ресурс] / С. Маценка // Слово і час. — 2016. — № 4. — С. 53-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_4_9.
Маценка С. Пародійна манера письма у "Докторі Фаустусі" Томаса Манна [Електронний ресурс] / С. Маценка // Від бароко до постмодернізму. — 2018. — Вип. 22. — С. 37-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbdp_2018_22_8.
Мельник М. Мовне вираження портретної характеристики головної героїні роману Томаса Манна "Будденброки" [Електронний ресурс] / М. Мельник, Х. І. Бовкіт // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 64(2). — С. 30-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_64(2)__13.
Хандогіна Л. Естетичні погляди Томаса Манна в соціокультурному просторі Німеччини (перша половина XX століття) : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Л. Хандогіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - Київ, 2004. - 15 c.
Шапошнікова Л. Багатофункціональний лейтмотив у прозі Томаса Манна (на прикладі новели "Tonio Kroger") [Електронний ресурс] / Л. Шапошнікова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 60. — С. 254-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_97.

.: Розділ: Література :: 18.03.2021 16.34.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 45238  
Марія запитує:
Добрий день! Порекомендуйте список літератури за темою «Управління інноваційними процесами в закладах дошкільної освіти». Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бочко С. М. Інноваційний менеджмент в управлінській діяльності керівника дошкільного навчального закладу
http://eprints.zu.edu.ua/24699/1/Бочко.pdf
Гончар Н. Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника дошкільного навчального закладу
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/214592.pdf
Значення інноваційних технологій в управлінні розвитком дошкільного навчального закладу
http://eprints.zu.edu.ua/20914/1/Назаревич.pdf
Давидова М. Особливості управління процесом формування готовності вихователів закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності
https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2691/5/Давидова М. О. Особливості управління.pdf
Бабіч Н.О. Управління дошкільним навчальним закладом у контексті інноваційного підходу
https://dnz.ucoz.net/blog/babich_n_upravlinnja_doshkilnim_navchalnim_zakladom_v_konteksti_innovacijnogo_pidkhodu/2014-02-04-29
Інноваційний підхід до управління дошкільним навчальним закладом
http://194.44.152.155:8080/bitstream/123456789/4248/1/gsuk_2016_15_37 (3).pdf
Павленко В. Інновації в управлінні навчальними закладами
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vpm_2012_9_36.pdf
Інноваційна діяльність у ДНЗ
http://osnova.com.ua/preview/book/6139/Страницы из DNK009_blok.pdf
https://www.pedrada.com.ua/article/1874-yak-upravlyati-kolektivom-pd-chas-nnovatsyno-dyalnost

.: Розділ: Література :: 16.03.2021 08.01.30 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Крістіна із міста: Ужгород :: Запитання: 45232  
Крістіна запитує:
Добрий день. Чи є джерела про літературно - критичні праці про Ліну Костенко, і думки дослідників про культурологічну насиченість творів Ліни Костенко?
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно! РАдимо Вам попрцаювати з наступними посиланнями:– http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3960
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kostenko_L
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27259/1/Дячок_дис.pdf
https://nlu.org.ua/resourses/nashi_vydannya/lina.pdf (У цьому біобібліографічному покажчику подано більше 3 тисяч статей та книг про Ліну Костенко)
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31857/09-Dyuzheva.pdf?sequence=1
http://eprints.zu.edu.ua/6917/1/Катерина Дюжева.PDF
http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=793
https://core.ac.uk/download/pdf/12081591.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Briukhovetskyi_Viacheslav/Lina_Kostenko.pdf?PHPSESSID=tgkvmlsslbf5i3cno63gif8dv0
https://blog.yakaboo.ua/ru/uryvok-z-knygy-lina-kostenko/
https://eprints.oa.edu.ua/1690/1/Krylovets.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Diachok_Svitlana/Intertekst_u_poezii_Liny_Kostenko.pdf? (сторінка 144)

– Барабаш С. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби : автореф. дис. … канд. філол. наук. – Львів, 2004. – 44 с.
– Барабаш С. Поетична історіософія Ліни Костенко: безсмертя духу. – Кіровоград, 2003. – 96 с.
– Башкирова О. Версифікація Ліни Костенко: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : дисертація… канд. філол. наук. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 219 с.
– Салига Т. Поезія – це завжди неповторність : мотиви худож. мислення у творчості Л. Костенко / Т. Салига // Вітчизна. – 1986. – № 5. – С. 164–169. – (Студії. Рецензії. Полеміка).
– Базилевський В. Поезія як мислення : творчість Ліни Костенко в контексті сучасності / В. Базилевський // Літ. Україна. – 1987. – 10 верес. – С. 3. – (Літературний процес).
– Ільницький М. Ліна Костенко : [творч. портр.] / М. Ільницький // Історія української літератури. У 2 т. Т. 2. Радянська література / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. Л. М. Новиченко]. – Київ, 1988. – С. 675-683.
– Фізер І. Шедеври поетичної літоісторії Л. Костенко / І. Фізер // Сучасність. – 1988. – № 7/8. – С. 291-296.
– Барабаш С. Пам’ять розуму і серця в ліриці Ліни Костенко / С. Барабаш // Література. Діти. Час : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. – Київ, 1989. – Вип. 14. – С. 65-70.
– Брюховецький В. С. Ліна Костенко : нарис творчості / В. Брюховецький ; [ред. С. О. Герейло]. – Київ : Дніпро, 1990. – 262 с.
– Ставицька Л. О. Серцем вистраждане слово / Л. О. Ставицька // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 23-29.
– Саєнко В. П. Поетична культурологія Ліни Костенко / В. П. Саєнко // Одеський університет. – 1993. – 9 лют.
– Стежками слова Ліни Костенко / С. Г. Барабаш, В. А. Гошовська, Г. С. Бондаренко, В. А. Барабаш. – Харків : Оригінал, 1993. – 83 с.
– Чекан О. “За дивним зойком слова...” : роздуми над поезією Л. Костенко / О. Чекан, Ю. Чекан // Київ. – 1993. – № 1. – С. 136-140.
– Краснова Л. В. Грані поетичної майстерності Ліни Костенко / Л. В. Краснова // Слово і час. – 1995. – № 7. – С. 45-53.
– Ткаченко А. О. Ліна Костенко / А. О. Ткаченко // Українська література : [посіб. для старшокласників і абітурієнтів] / за ред. М. К. Наєнка. – Київ, 1995. – С. 313-319.
– Заремська І. М. Вербалізація лінгвокультурного концепту “нація” в художній картині творів Ліни Костенко / І. М. Заремська // Наук. зап. Філологічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [відп. ред. Г. В. Самойленко]. – Ніжин, 2013. – Кн. 4. – С. 206-209.
– Матеуш В. Ліна Костенко / В. Матеуш // Від Шевченка до сучасної літератури / В. Матеуш. – Хмельницький, 2012. – С. 86-113.
– Сусол Л. Необарокові тенденції в мультикультурному універсумі поетики Ліни Костенко / Л. Сусол // Наук. зап. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – Вип. 94 : Серія: Філологічні науки (літературознавство). – С. 336-345.
– Саєнко В.П. Поетична культурологія Ліни Костенко// Актуальні проблеми літературознавства. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1998. – Т. 3. – С. 80-90.
– Саєнко В. П. Концепт “культура” в естетичному просторі поезії Ліни Костенко і продуктивні моделі активних художніх центрів у сучасній українській літературі / В. П. Саєнко // Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. 16 : наук. журн. / Мво освіти і науки України ; [ред. кол.: П. Ю. Саух, П. В. Білоус, О. А. Дубасенюк]. – Житомир : ЖДПУ ім. І. Франка, 2004. – С. 164-168.
– Саєнко В. Поетична культурологія Ліни Костенко / В. Саєнко // Українська мова та література. – 2005. – Ч. 9. – С. 3-8.
– Слоньовська О. Культурологічні паралелі в сюжетних віршах Ліни Костенко тематичного пласту “з чужого поля” / О. Слоньовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 7-8. – С. 6-11.

.: Розділ: Література :: 15.03.2021 08.56.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45229  
Аліна запитує:
Доброго дня! Чи є у бібліотеці книжка Попеляста квітка?
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Книжка А. Комб'єр. Попеляста квітка є у читальному залі Національної бібліотеки України для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Література :: 12.03.2021 16.55.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243345 seconds