Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44536
   


Автор запитання: Ілона із міста: Тульчин :: Запитання: 43646  
Ілона запитує:
Підберіть літературу про дендропарки в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ілоно! Радимо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Батій Я. Славетні міста України : ілюстрована енциклопедія : культові споруди, перлини архітектури, замки, палаци, садиби, парки, дендропарки, мальовничі кутки природи / [Батій Я. О.]. — Харків : Торсінг плюс, 2011. — 256 с. : іл.
Ботанічні сади та дендропарки / Державна служба заповідної справи Мінприроди України ; Програма розвитку ООН в Україні ; упоряд. В. В. Кваша, О. О. Семенова, Н. В. Чувікіна. — Київ : [б. в.], 2009. — 292 с. : фотоіл. — (Заповідні території України).
Килівник В. Історія Немирівського дендропарку / В. Килівник. — Вінниця : Нова книга, 2016. — 48 c. : фотоіл., репрод., портр.
Косенко И. Мифы и сказания в парке "Софиевка". Кн. 1 / И. Косенко, Е. Шиф ; фот. Г. У. Сивко. — Умань : Ремарк, 2006. — 140 c. : іл.
Косенко І. Дендрологічний парк "Софіївка" = Dendrological park Sofiyvka : монографія / І. Косенко ; НАН України ; пер. Т. Сухомейло ; [фотогр. Г. Сівко та В. Демкова]. — Умань : Пронікс, 2003. — 230 с. : фотоіл., карти. — Текст укр. та англ. мовами.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 6.12.2019 15.44.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Рівне :: Запитання: 43594  
Юлія запитує:
Добрий день . Прошу зацікавлену літературу по темі ''Флорист'' , найкращу та інтересну виставити тендітно на сайті Інтернету. До побачення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття : матеріали конф. молодих вчених-ботаніків України, 6-10 серп. 2002 р., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Яворів. нац. природ. парк / Яворів. нац. природ. парк [та ін.] ; редкол. А. Леванець [та ін.]. — Л, 2002. — 262 с.
Громенко В. Флористико-фаунистическая характеристика биогеоценозов Крымского Присивашья: состав, структура, разнообразие : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.16 / В. Громенко ; Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. — Симф., 2011. — 254 л. : карты, рис., табл.
Лукаш О. Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна-Остер : дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О. Лукаш ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. — Київ, 1999. — 214 л. : рис.
Соколова А. К.Флористичне право України: проблеми формування та розвитку : монографія / А. К. Соколова ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2009. — 288 с.
Табунщиков Н. Цветы и творчество : руководство по флористике / Н. Табунщиков. - 2. изд., перераб. и доп. — Кихв. : [б.и.], 2006. — 208 с.: ил.
Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу = Froristic and cenotic diversity in recovering, protection and preservation of the plant world : монографія / [Алексєєва А. А. та ін. ; за заг. ред. С. М. Ніколаєнка] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Ліра-К, 2018. — 474, [1] с. : рис., табл.
Шаклеина Л. Школа флористики / Л. Шаклеина. — Суми : Мрія-1, 2012. — 111, [1] с. : ил.
Шерстюк М. Автохтонні заповідні дендросозофіти Українського Полісся (флористичний і популяційний аналіз, оцінка декоративності та фітоценокомпозиції) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.01 / М. Шерстюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 24 с. : рис., табл.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 22.11.2019 16.16.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Умань :: Запитання: 43567  
Валерій запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу до реферату за темою вирощування плодових і ягідних дерев на території України. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валерій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42214.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 14.11.2019 10.32.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Рівне :: Запитання: 43559  
Юлія запитує:
Доброго дня. Поділіться , будь ласка, найкращими сучасними рецептами ,коли буде можливість,лизунів, смайликів, слаймів, пенок , масок кондиціонерів, шампунів, мила, бальзамів, кремів, гелів, молочка, олійки для тіла . Щасливо залишатися на сайті.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Вебліографічна довідка не має найкращих сучасних косметичних рецептів. Ми підібрали для вас сучасні джерела інформації, в яких, сподіваємося, ви знайдете відповідь на ваші питання.

Баранова, Інна Іванівна. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м'яких лікувально-косметичних засобів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.01 / Баранова Інна Іванівна ; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2011. - 43 с. : рис., табл.
Башура, Олександр Геннадійович. Практичне керівництво з аромокосметичних засобів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Технологія парфумерно-косметичних препаратів" / О. Г. Башура, І. І. Баранова ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х. : Видавництво НФаУ : Золоті сторінки, 2003. - 80 с. - (Косметологія і аромологія). - Бібліогр.: с. 77-78. -
Білоус С. Б. Дослідження з розробки косметичних засобів на основі наночастинок срібла, золота і міді [Електронний ресурс] / С. Б. Білоус, С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко // Фармацевтичний часопис. - 2018. - № 4. - С. 27-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2018_4_6
Бобро С. Г. Актуальність створення косметичних засобів на основі стандартизованих субстанцій прополісу для лікування вугрової хвороби [Електронний ресурс] / С. Г. Бобро // Український медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. - С. 78-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2014_17_1_37
Ващенко О. О. Обґрунтування складу нового косметичного засобу депігментуючої дії [Електронний ресурс] / О. О. Ващенко, К. Ф. Ващенко, С. В. Вольбин // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2016. - № 1. - С. 112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujdvc_2016_1_51
Губченко Т. Д. Розробка складу та технології лікувально-косметичного крему з густим екстрактом листя горіха грецького : автореф. дис... канд. фармац. наук / Т. Д. Губченко; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2008. - 21 c. - укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08gtdlgg.zip
Гудзь О. В. Косметична сировина. Методичні підходи до прогнозування ризику / О. В. Гудзь, М. Г. Проданчук // Хім. пром-сть України. - 2006. - № 6. - С. 7-12. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.
ДСТУ 4315:2004. Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови [Текст] / розроб. О. Гудзь [та ін.]. - Офіц. вид. - Чинний від 01.07.2005. - К. : Держспоживстандарт України, 2005. - ІІІ, 8 с. - (Національний стандарт України)
Кордіяка Ю. Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей [Електронний ресурс] / Ю. Кордіяка, М. Міхалєва, Р. Байцар // Вимірювальна техніка та метрологія . - 2014. - Вип. 75. - С. 107-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/metrolog_2014_75_24
Лисянська Г. П. Застосування гелеутворювачів органічної природи у сучасних косметичних засобах / Г. П. Лисянська, І. О. Пухальська, Д. М. Пухальська // Актуал. питання фармацевт. і мед. науки та практики. - 2010. - № 2. - С. 89-91. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Лисянська Застосування гелеутворювачів органічної природи$

Малоштан Л. М. Дослідження активності настойки листя каштана кінського з метою розробки складу лікарських і косметичних засобів [Електронний ресурс] / Л. М. Малоштан, А. О. Башура, Н. П. Половко, О. Є. Струс // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2012. - № 1. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apfimntp_2012_1_20

Манк В. В. Склад композицій рослинних олій для косметичних засобів [Електронний ресурс] / В. В. Манк, Т. А. Полонська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2016. - Т. 22, № 3. - С. 217-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2016_22_3_27
Павх О. І. Розробка складу лікувально-косметичного засобу для профілактики випадіння волосся [Електронний ресурс] / О. І. Павх, Л. В. Соколова, Г. Р. Козир, О. М. Барна // Запорожский медицинский журнал. - 2012. - № 3. - С. 26-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_3_9
Парфумерно-косметичні засоби [Текст] : навч. посіб. / [С. І. Коваленко та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. фармацев. хімії, Каф. орган. і біоорган. хімії. - Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2018. - 319 с. : іл. - Бібліогр.: с. 314-319.
Петровська, Людмила Станіславівна. Вивчення листя горіху грецького для розробки складу та технології косметичного засобу [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Петровська Людмила Станіславівна ; Українська фармацевтична академія. - Х., 1998. - 124 л. - л. 115-123
Полова Ж. М.
Використання нанотехнологій у косметичних засобах – великий потенціал чи потенційний ризик? [Електронний ресурс] / Ж. М. Полова, І. С. Чекман // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 5. - С. 95–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_5_28
Посилкіна О. В. Дослідження сутності й основних характеристик лікувально-косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка // Фармацевтичний журнал. - 2016. - № 3-4. - С. 21-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2016_3-4_6
Посилкіна О. В. Методичні підходи до позиціонування лікувально-косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка // Фармацевтичний часопис. - 2017. - № 4. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2017_4_11
Прокопенко В. Дослідження хімічного складу косметичних засобів [Електронний ресурс] / В. Прокопенко, М. Кіркова // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 6. - С. 35-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_6_13
Радзієвська І. Г. Дослідження складу олійної фази косметичних засобів [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, Т. А. Полонська // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. - 2015. - № 62. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2015_62_27
Рехлецька О. В. Застосування олії авокадо у косметичних засобах / О. В. Рехлецька // Фітотерапія. - 2015. - № 1. - С. 66-67. - укp.
Ромашко І. С. Використання баранячого жиру у виробництві косметичних засобів [Електронний ресурс] / І. С. Ромашко, У. Р. Драчук, І. М. Басараб // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. - 2017. - Т. 19, № 75. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuftech_2017_19_75_30
Струс О. Є. Маркетингові дослідження лікарських та косметичних засобів на основі лікувальних грязей (пелоїдів) [Електронний ресурс] / О. Є. Струс // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 1. - С. 59-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_1_12
Технологія косметичних засобів [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [О. Г. Башура та ін.] ; за ред. д-ра фармацевт. наук, проф. О. Г. Башури і лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки, акад. УАН, проф. О. І. Тихонова ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ : Оригінал, 2017. - 550, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 540-544.
Ханик Н. Л. Дослідженння пріоритетів для споживачів при виборі косметичних засобів по догляду за шкірою [Електронний ресурс] / Н. Л. Ханик, І. І. Петерчук // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 5. - С. 159-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2012_15_5_51
Хрокало Н. А. Бактерицидні компоненти гігієнічних і косметичних засобів [Електронний ресурс] / Н. А. Хрокало, І. В. Черниш, В. Г. Єфімова. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2017. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2017_5_5
Черненко, Віталій Петрович. Розробка складів, технології та дослідження косметичних засобів з фенольним гідрофільним препаратом прополісу [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Черненко Віталій Петрович ; Українська фармацевтична академія. - Х., 1996. - 120 л.
Яловенко О. І. Сучасний та перспективний метод гігієнічної оцінки очищувальних косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. І. Яловенко // Медичні перспективи. - 2010. - Т. 15, № 1. - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2010_15_1_24

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 12.11.2019 19.31.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Львів :: Запитання: 43452  
Марта запитує:
Добрий вечір! Допоможіть знайти джерела для написання дипломної роботи на тему: "Митні органи як суб"єкти запобігання економічній злочинності". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/546/1/27.pdf
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/konf_ef_260310.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1922/Маслій І.В. Дисертація.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/Dis-Буркаль.pdf
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/Дисертація-на-здобуття-наукового-ступеня-кандидата-юридичних-наук-Гуда-Андрія-Михайловича.pdf
http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/26.pdf
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_20/1/40.pdf
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/zapobigannya-ta-viyavlennya-koruptsiyi.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10095/1/Hristich_Kalman_Boyko_32-69.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/138/files/1476ea53-bc6e-45b5-9b99-0930d6a75567.pdf
http://ird.gov.ua/sep/sep20163(119)/sep20163(119)_015_VoytseshchukAD.pdf
https://nam.kiev.ua/files/publications/978-966-8406-47-8-monog.pdf
https://studfiles.net/preview/5776853/page:7/
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/318-prichini-mitnikh-zlochiniv-ta-jikh-osnovni-vidi
http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/26-1-2017/13.pdf
https://pidruchniki.com/1584072021588/ekonomika/ekonomichna_bezpeka
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1432/1/Burlac_Vladuslav_FMO_51.pdf
– Додін Є. В. Повноваження митних органів у протидії митній злочинності / Є. В. Додін // Митна безпека. Серія «Право». – 2010. – № 1. – С. 61-69.
– Смолянінова О. Я. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати митних платежів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / О. Я. Смолянінова ; наук. конс. B. I. Завидняк ; офіц. опон.: В. Д. Басай, О. Є. Омельченко ; Європ. ун-т. - Київ : Б. в., 2019. - 19 с.
– Коросташова І. М. Організаційно-правові засади контролю в митній службі України : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. / І. М. Коросташова. - Київ : Б. в., 2006. - 20 с.
– Корупція та регулювання підприємницької діяльності в Україні: митні процедури та транспортування товарів. Порівняльний аналіз національних досліджень 2007-2009 рр. для Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" / USAID. - Київ : USAID, 2009. - 43 с.
– Бережнюк І. Г. Економічна ефективність митної справи: аналіз критеріїв оцінки / І. Г. Бережнюк // Фінанси України. - 2007. - № 1. - С. 58-66.
– Дьомін Ю. Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні / Ю. Дьомін // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 3 (фил №2). - С. 88-90.
– Бабірад-Лазунін В. О. Організація інформаційного забезпечення статистичного оцінювання контрабанди та митних правопорушень в Україні / В. О. Бабірад-Лазунін // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 18. Економіка і право / Нац. пед. уні-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 22. - С. 93-103.
– Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері / Б. М. Головкін // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.) : у 2-х т. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. - Одеса : Гельветика, 2017. - Т. 2. - С. 285-287.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 14.10.2019 18.53.58 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.249807 seconds