Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43662
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42805  
Інна запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему: Природно-ресурсний потенціал розвитку України. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. - 2017. - № 3. - С. 87-99.
Білоскурський Р. Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України / Р. Р. Білоскурський // Екон. вісн. ун-ту Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2017. - Вип. 34/1. - С. 23-31.
Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2011. - 486 c.
Кравців В. С. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія : у 8 т. Т. 1: Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал / В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький, П. В. Жукта ін. ; ред.: В. С. Кравців; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів, 2013. - 336 c.
Купінець Л. Є. Економіко-екологічна оцінка стану та перспектив розвитку аквакультури в регіоні / Л. Є. Купінець, О. О. Фесенко ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 86 c.
Лісовський С. А. Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України / С. А. Лісовський, Є. О. Маруняк, С. А. Покляцький, О. В. Горміз, Т. М. Чіпко // Укр. геогр. журн.. - 2017. - № 2. - С. 16-25.
Михайлюк О. Аналіз природно-ресурсного, культурного і екологічного потенціалів для розвитку туризму в Одеській області / О. Михайлюк // Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-ту. - 2016. - № 4. - С. 204-216.
Морозюк Н. В. Організаційно-економічні засади сталого розвитку сільських територій : монографія / Н. В. Морозюк. - Київ : Лисенко М. М., 2014. - 303 c.
Ольшанська О. В. Регіональна економіка : тексти лекцій / О. В. Ольшанська, М. І. Фащевський, І. В. Білоконьта ін ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - Київ, 2009. - 330 c.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ] . – Київ, 2011. – Т. 1. - 441 с.
Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. - : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р., [Київ]. - Перспективи впровадження моделі «зеленої економіки» в Україні : матер. VII міжнар. бізнес-форуму, 21 квіт. 2011 р., [Київ]. – Київ, 2011. – Т. 2. - 484 с.
Руденко С. В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України : суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / С. В. Руденко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 20 c.
Філіпенко А. С. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. - Київ : Либідь, 2002. - 470 c.
Бєлоусова Н. В. Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму [Електронний ресурс] / Н. В. Бєлоусова // Молодий вчений. - 2018. - № 7(1). - С. 178-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__41.
Іванюта В. Ф. Методологічне забезпечення розвитку аграрного виробництва регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / В. Ф. Іванюта ; Рада по вивч. продукт. Сил України НАН України НАН України. — Київ, 2009. — 39 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09ivfavr.zip.
Мазур Г. Ф. Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України [Електронний ресурс] / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. - 2013. - № 10. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_15.
Олійник В. Д. Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. Д. Олійник ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10OVDDVU.zip.
Крім того, перегляньте відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання № 39963

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 8.02.2019 15.15.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 42743  
Леся запитує:
Туризм в Карпатах
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Биваліна З. І ти! Гайда з нами! : [велотуризм] / З. Биваліна // Однокласник. - 2010. - № 6. - С. 28-30.
Видолоб М. Мандрівка Горганським масивом / М. Видолоб // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 18. - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 9. - С. 4-5.
Дудка А. Найвищими хребтами Українських Карпат : пішохідний похід ІІІ категорії складності / А. Дудка // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 12. - С. 10-13.
Зеленый туризм в Карпатах летом: шпаргалка для начинающих [Електронний ресурс] // Все о туризме - туристическая библиотека : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://tourlib.net/statti_tourism/zelenyj-turizm.htm. — Назва з екрана.
Мазур Е. Зима в Карпатах / Е. Мазур ; фото О. Сови // Малятко. - 2017. - № 2. - С. 4-5.
Маланюк Т. Особливості використання наявних туристсько-краєзнавчих ресурсів Івано-Франківщини в організації виховної роботи дитячо-юнацького туризму / Т. Маланюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 76–80.
Меленко О. Горганське високогір'я : пішохідний похід ІІІ категорії складності /О. Меленко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 12. - С. 14-17.
Палатна О. Дивовижний край легенд : [Національний природний парк "Синевір"] / О. Палатна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 20. - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 10. - С. 12.
Рудик Н. Українські Карпати : урок-презентація, 8-й клас / Н. Рудик // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 6. - С. 14-19.
Срібна земля - Закарпаття : [Добірка статей] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2006.- №39-40. - С.1-48.
Шкільний туризм : [добірка статей] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2009. - № 12. - С. 1-16.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 16.01.2019 23.10.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Ніжин :: Запитання: 42684  
Олексій запитує:
Проблеми зеленого туризму в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Олекчію! Ми вже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42178, 39523.
Крім того, перегляньте нові джерела інформації:
Ілляшенко С. М. Зелений туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону {Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2013_8_4.pdf.
Оппельд Л. І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи {Електронний ресурс] / Л. І. Оппельд, А. О. Гордіян // Ефективна економіка. - 2014. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2014_1_14.pdf.
Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України {Електронний ресурс]/ В. В. Папп. - Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1899/1/agrosvit_2015_18_4.pdf.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 11.12.2018 15.07.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Київ :: Запитання: 42681  
Лера запитує:
Інтересні факти про Сонячну систему
Наша відповідь:
Доброго дня, Лера! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Баранський О. Зоряно-планетна система TRAPPIST-1 : тема номера / О. Баранський // Наше Небо. — 2017. — № 1. — С. 6-9.
Біда Д. Виміряй Місяць : сонячна система : чи далеко Місяць / Д. Біда // Колосок. — 2017. — № 12. — С. 44-49.
Борисенко С. Комети головного поясу: чужі серед своїх : сонячна система : [комети] / С. Борисенко // Наше Небо. — 2017. — № 1. — С. 14-15.
Видовищний вибух : 30 червня — 110 років тому над Центральним Сибіром пролетів величезний метеорит // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 5. — С. 102.
Гайдай Є. Підкорювачі Марсу з планети Земля : астробіологія / Є. Гайдай // Колосок. — 2018. — № 5. — С. 32-37.
Корч І. Зонд Nev Horizons: місія до Плутона : астрономічні дослідження / І. Корч // Колосок. — 2017. — № 7. — С. 2-5.
Мельник В. Базальти кам'яних планет : сонячна система. Планети / В. Мельник, С. Гордієнко // Наше Небо. — 2017. — № 2. — С. 4-11.
Пішкало М. Сонце грізний та лагідний господар : зорі / М. Пішкало // Наше Небо. — 2017. — № 4. — С. 20-28.
Последние новости с Плутона : солнечная система. Новости // Вселенная, пространство, время. — 2016. — № 11. — С. 22-23.
Строение Земли : энциклопедия // ZAVARNIK kids. — 2018. — № 3. — С. 18-19.
Цікавинки з Місяця // В гостях у казки. — 2017. — № 7. — С. 28-29.
Шевчук О. Звідки та чому "дме" сонячний вітер? : Сонячна система / О. Шевчук // Колосок. — 2018. — № 1. — С. 34-41.
Шевчук О. Земля — наша рідна планета : Сонячна система. Ч. 1 / О. Шевчук // Колосок. — 2018. — № 2. — С. 40-48.
Шевчук О. Карликові планети : Сонячна система / О. Шевчук // Колосок. — 2017. — № 4. — С. 38-45. — Продовж. Початок № 10-12, 2013; № 1-4, №11, 2015; № 1-4, 2016; №1, № 2, № 3, 2017.
Шевчук О. Сонце — наша рідна зоря : сонячна система / О. Шевчук // Колосок. — 2017. — № 10. — С. 42-49.
Шевчук О. Хвостаті красуні зоряного неба : сонячна система : [комети] / О. Шевчук // Колосок. — 2017. — № 3. — С. 42-49.
Шевчук О. Чи небезпечні для нас "амури" та "аполлони"? : сонячна система : [навколоземні астероїди] / О. Шевчук // Колосок. — 2017. — № 12. — С. 36-43.
Шевчук О. Як одне правило "знайшло" два пояси : сонячна система : [пошук вченими закономірностей її будови] / О. Шевчук // Колосок. — 2017. — № 1. — С. 42-49.
Шевчук О. Як одне правило "знайшло" два пояси : сонячна система : історія відкриття поясу Койпера : [малі небесні тіла]. Ч. 2 / О. Шевчук // Колосок. — 2017. — № 2. — С. 42-49. — Продовж. Початок № 1, 2017.
Щукина Н. Солнце: источник жизни и причина катастроф : солнечная система. Ч. 1 : Звезда по имени Солнце / Н. Щукина // Вселенная, пространство, время. — 2016. — № 8. — С. 4-11.
Щукина Н. Солнце: источник жизни и причина катастроф : солнечная система. Ч. 2 : Свет, дающий жизнь / Н. Щукина // Вселенная, пространство, время. — 2016. — № 9. — С. 16-23. — Продовж. Початок № 8, 2016.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 10.12.2018 23.40.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42631  
Соломія запитує:
Доброго вечора! Чи можете надати бібліографічний матеріал для магістерської роботи "Традиції святкування релігійних свят на Україні" (на прикладі православної, греко-католицької церков та київського патріархату. про зміни у святкуванні 50 років тому і сьогодні)
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42636.
Баранова В. В. Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья // В. В. Баранова. – М.: ГУ ВШЭ, 2010. – 287 с.
Браун Ф. Маріупольські греки / Ф. Браун // Живая старина. – 1890.— С. 78-92.
Волкова Н. Греки Кавказа / Н. Волкова // Сайт Кубанського державного університету. – Режим доступу: http://history.kubsu.ru/pdf/kn6_15-43.pdf.
Греки Кавказа // Народы Кавказа / Под ред. Б. А. Гардинова, А. Н. Гулиева, С. Т. Еремяна. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – Т.2. – С. 421-432.
Елоева Ф. Н. Проблемы языков дисперсних групп. Тюркоязычные православне греки Цалкинского и Тетрицкаровского районов Грузии. – СПб.: Б.И., 2002. – 112 с.
Зайковская Т. В. Традиционные верования и представления греков Аджарии (античные истоки образовсв. Илии и св. Георгия) / Т. В. Зайковская // Советская этнография. – 1989. – № 2. – С. 105-115.
Иванова Ю. В. Греческие этнические группы в СССР / Ю. В. Иванова // Расы и народы. – 1988. – Вып. 18. – С. 206-220.
Кауринкоски К. Греки Приазовья: Особенности этнокультурной идентичности / Кауринкоски К. // Пер. сфранц. Ю.В. Агавельян, Н.П. Космарской [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.azovgreeks.com/library.cfm.
Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах При-азовья. По материалам экспедиции 2001-2004 гг. / Под ред. М. Л. Кисилиер. – СПб.: Б.и., 2009. – 443 с.
Особистий архів автора. Інтерв’ю з представниками грецької спільноти Маріуполя та Харкова (2012-2013 рр.).
Сихарулидзе А. К вопросу о значении изображения быка на Триалетских вешапах и вешапоидах / А. Сихарулидзе // Кавказский этнографический сборник. – Тбилиси: МЕЦНИЕРЕБА, 1972. – С. 24-52.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 1.12.2018 21.15.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244053 seconds