Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43492
   


Автор запитання: Дар'я із міста: м. Київ :: Запитання: 43792  
Дар'я запитує:
Доброго дня! Пишу магістерську роботу та потребую допомогу у підборі джерел за темою "Медична книга в документно-інформаційному потоці". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Дар'є, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Артамонова Н. О. Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.03 / Н. О. Артамонова ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 485 с.

Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної, фармацевтичної галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Харків, 26-27 травня 2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.nuph.edu.ua/files/exhibitions/materiali_konf.pdf

Гриценко Н. О.МЕДИЧНА ТЕМАТИКА У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ РЕФЕРАТИВНІЙ БАЗІ ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА» // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України,Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ.центрів – членів МААН. – Київ, 2016. – С. 616-618.
https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/mtr_06102016.pdf

EMCMED. Медична інформаційна система [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mcmed.ua/.Заголовок з екрану.

Олексієнко М.М. Інформаційна система прогнозування захворювання населення під впливомшкідливих домішок оточуючого середовища / М.М. Олексієнко // Управління розвитком складних систем. Зб. наук. праць. – Вип. 7, 2011.- С. 106-112.

Застосування МІС «Доктор Елекс» для автоматизації та управління діяльністю медичної установи: Методичні рекомендації 2008 / МОЗ України, Український інститут стратегічних досліджень МОЗУкраїни. — К., 2008.

Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях назалежної України: соціокомунікаційний аспект : монографія / Олена Пастушенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 564 c.

Міжрегіональна корпоративна система каталогізації медичної періодики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.vsmu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=51&limit=1&limitstart=5/

Качмар В. О. Медичні інформаційні системи – стан розвитку в Україні / В. О. Качмар // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2010. – Т. 8., №1.- С.12-17.

Литвинська С.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТУВАННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwj4nca3z6PnAhUv_SoKHZxOA3QQFjAQegQICBAB&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bdi_2013_3_11.pdf&usg=AOvVaw2II1mGCg7hm8tWV8Syf-QY

Олексієнко М.М.ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-12/133-136.pdf


Слободяник М. С. Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень / М. С. Слободяник // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Документознавство. Бібліотекознавство.
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики», (Київ, 17–
18 травня 2005 р.). – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 5–8.

Слободяник М. С. Сутнісні функції документа / М. С. Слободяник //
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна
освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», (Одеса, 10–
12 вересня 2015 р.). – Одеса : ФОП Гаража, 2015. – С. 42–43.

ФІЛІППОВА Наталя. До питання визначення об’єкта, предмета, функцій та структури медичного документознавства / /Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство:історія, сучасність, перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.,Київ, 30–31 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім.Ярослава Мудрого; [редкол.: С. Х. Литвин (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Збанацька]. – Київ Ю, 2018. – С. 105-108.

Чурпій І.К. Сучасний стан інформатизації в медицині / І.К. Чурпій, Н.В. Чурпій, В.Д. Скрипко // Буковинський медичний вісник. - 2011. - Т. 15, N 1. - С. 171-173.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 25.01.2020 17.58.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Бориспіль :: Запитання: 43737  
Катерина запитує:
Добрий ранок. Інформація про безпеку на дорозі. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абетка безпеки для дитини [Електронний ресурс] // Весела Абетка : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/ab_bezpeky.htm. — Назва з екрана.
Березанська К. Урок з курсу "Основи здоров'я" у 4 класі : [безпека руху пішоходів] / К. Березанська // Початкова школа. - 2012. - № 2. - С. 22-25.
Йохна Н. М. Урок з основ безпеки життя / Н. М. Йохна // Відкритий урок. - 2001. - № 21-22. - С. 57-60.
Тудан М. Подорож до Країни дорожних знаків : старший вік / М. Тудан, Г. Нешик, О. Цуркан // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2008. - № 40. - С. 17-18.
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5681

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 9.01.2020 07.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Нікополь :: Запитання: 43704  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підготувати доповідь за темою: " Що таке система біоритмів людини? Як її робота залежить від соціальних факторів?". Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Юлія. Скористайтеся, будь ласка, наступними джерелами інформації:

1. Щенников, Володимир Іванович. Енциклопедія знань для школярів. Біологія людини. / В.І. Щенников; - [гол. ред. Ю.В. Жиронкіна ]. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 320с.

2. Заведея, Татьяна Леонтьевна. Универсальный справочник школьника и студента. / Т. Л. Заведея; - [пер. М. В. Богатыренко ]. – Донецьк: ТОВ ООО ПКФ «БАО», 2009. – 384с.: ил.


3. Сергєєва, Людмила Сергіївна. Енциклопедія. Науково-популярне видання. / Л.С. Сергєєва; - [гол. ред. М. Городецька ]. – К.: ТОВ «Перо», 2008. – 120с.

4. Богданова, Дар’я Кузьмівна. Довідник школяра і студента. Біологія. / Д.К. Богданова; - [ ред.: З. В. Нечволода, Л.І. Куриленко ]. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2005. – 592с.: іл.

5. Мусієнко, М. М. Біологія. Основні поняття. / М. М. Мусієнко, П.С. Славний. – К.: Либідь, 1994. – 96с. – укр. і рос. мовами.

6. Аспиз, Мирра Евсеевна. Энциклопедический словарь юного биолога. / М.Е. Аспиз; - [гл. ред. В. Ю. Кирьянов ]. – М.: Педагогика, 1986. – 352 с., ил.

https://pidruchniki.com/77460/prirodoznavstvo/bioritmi_fiziologichna_osnova_cherguvannya_aktivnosti

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmbt/berezyuk_bezpeka_zhittyediyalnosti/25.htm

https://works.doklad.ru/view/HJ_B-ApynU4.html

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/27345/

https://dovidka.biz.ua/bioritmi-lyudini-ta-yih-vidi/

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1443/1/biorytm_pos.pdf

https://korali.info/temy/zhittya-u-stili-bioritmiv.html

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 20.12.2019 10.41.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Єлиховичі :: Запитання: 43555  
Ігор запитує:
Патологія IX—XII ПАР ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Актуальні питання клініки, діагностики та лікування краніальних невралгій та невропатій
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10038/1/Мет.Актуальні пиання діагн.pdf
Тихонова О.О., Тарасенко Я.А. Периферична нервова система (с.52, с.102-123)
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/1040/1/perf_nerv.pdf
Тарасенко Я.А. Теоретичні передумови до вивчення периферичної нервової системи: черепні нерви
http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/371/1/cvet2014.pdf
VIII, IX, X, XI, XII пара черепних нервів
http://anatom.ua/basis/text/all/3-4/
http://medbib.in.ua/vidyi-patologiy-cherepno-mozgovyih-nervov.html
Патологія ІX - XII пар черепних нервів. Бульбарний та псевдобульбарний синдроми. Нейропатія лицевого нерва. Синдроми ураження язикоглоткового, блукаючого та під'язикового нервів
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/nervous_desease/classes_stud/uk/stomat/ptn/неврологія/4/04. IХ-ХІІ пари ЧМН.htm
Семіотика пошкодження каудальної групи (ІХ, Х, ХІІ) черепних нервів і їх надядерних шляхів. Бульбарний, псевдобульбарний і альтернуючі синдроми
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/nervous_desease/classes_stud/uk/med/lik/ptn/неврологія/4/03. симптоми ураження черепних нервів.htm
Синдроми ураження язикоглоткового та блукаючого нервів
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=318&article=17468
Ураження системи під’язикового нерва
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=318&article=17469
https://ukrshealth.ru/rizne/medicina/28088-pid-jazikovij-nerv-obstezhennja-pid-jazikovogo.html
Додатковий нерв (XI). Синдроми, дослідження функції
http://medstudia.com/medviva/dodatkoviy-nerv-xi-sindromi-doslidzhennya-funktsiyi
Ізольоване ураження додаткового нерва
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/986/1/dodatkoviy nerv.pdf
Клінічні аспекти диференціальної діагностики бульбарного і псевдобульбарного синдромів
http://www.mif-ua.com/archive/article/11482
Бульбарний і псевдобульбарний синдроми — схожі симптоми, але різне лікування
https://ac.org.ua/26484/бульбарний-і-псевдобульбарний-синдр/
Бульбарний синдром
https://noilluk.netlify.com/zaxvoryuvannya0/bulbarnij-sindrom-pr2766
Бульбарний та псевдобульбарний синдром: причини, симптоми і лікування
http://doctor03.in.ua/nevrologiya/bylbarnii-ta-psevdobylbarnii-sindrom-prichini-simptomi-i-likyvannia.html

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 11.11.2019 23.51.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 43550  
Оксана запитує:
Доброго дня. Шукаю інформаію до розділу курсової роботи "Застосування комплексних методів та процедур фізичної реабілітації при патологіях лицевого, язикоглоткового, блукаючого та під'язикового нервів". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Сподіваємося, що підібрані нами матеріали допоможуть вам у написанні курсової роботи. Бажаємо успіхів!

Бєлікова Н.О. Термінологія напряму підготовки ”Здоров’я людини”: [Навч. посібник] / Н.О.Бєлікова, Л.П.Сущенко. – К.: ТОВ “Козарі”, 2009. — 182 с.
Бєлікова Н.О. Тестові завдання з дисципліни “Фізична реабілітація” / Н.О.Бєлікова, Л.П.Сущенко. – К.: ТОВ “Козарі”, 2009. – 36 с.

Воронін, Денис Михайлович. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. М. Воронін, Є. О. Павлюк. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 144 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10468/1/Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи.pdf

Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

Іваницька, Олена Сергіївна. Лікування периферійних уражень лицевого нерва продуктами ембріофетоплацентарного комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / О. С. Іваницька ; МОЗ України, Укр. мед. стомат. акад. - Полтава, 2007. - 20 с. - Бібліогр : с. 15-16 (11 назв)

Кривошеєва, Анна Ігорівна. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика ускладнень у хворих після оперативних втручань на привушній та піднижньощелепній залозах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / А. І. Кривошеєва ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ, 2016. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Макарова Г. А. Спортивна медицина : [учебн. для студ. высш. учеб. заведений] / Г. А. Макарова. – М. : Советский спорт, 2003. – 480 с.
Мошков В.А. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней / В. А. Мошков. – М., 1999. – 438 с.

Мурза В.П. Психолого-фізична реабілітація : підруч. / В.П.Мурза. – Київ: Олан, 2005. – 608 с.

Мухін В.М. Фізична реабілітація : підруч. / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 472 с.

Порада А.М. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / А.М.Порада, О.В. Солодовник, Н.Є Прокопчук. – 2-е вид. – Київ: Медицина, 2008. – 248 с.
Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура : підручник / В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. університет, 2005. – 234 с.

Третьякова, Альбіна Ігорівна. Клініко-нейроміографічна діагностика та контроль лікування уражень лицевого нерва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нервові хвороби" / А. І. Третьякова ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2004. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв)

Фізична реабілітація в стоматології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2008. - 95 с. : табл., схеми. - Бібліогр. в кінці розд.

Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи[Електронний ресурс] // Фізична реабілітація : підруч. –Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ : Олімпійська література", 2005. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/5650032/
Физическая реабилитация : учебник для студентов высших учебных заведений] / Под общей ред. проф. С. Н. Попова. Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 608 с.

Язловецький В.С. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / В.С.Язловецький, Г.Е.Верич, В.М.Мухін. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2004. – 238 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 10.11.2019 22.50.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.245061 seconds