Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 43812  
Аліна запитує:
Можна підібрати літературу за темою: Хмарні сервіси та їхні види. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Гудзовата О. О. Хмарні сервіси: можливості, безпека, перспективи: колективна моногр. : у 4 т. / О. О. Гудзовата // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т. 1 – 352 с. (Розділ 1.12). – С. 102–110.
5 аргументів за перехід в хмару [Електронний ресурс] // Tucha.ua: [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://tucha.ua/uk/blog/services/5-argumentiv-za-perekhid-v-khmaru. — Назва з екрану.
Березніков А. Види хмарних сервісів: який обрати та огляд хмарних провайдерів [Електронний ресурс] // De-novo.biz : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.de-novo.biz/blog/vidi-hmarnih-servisiv-yakij-obrati-ta-oglyad-hmarnih-provajd-8. — Назва з екрану.
Вакалюк Т. А. Хмарні технології в освіті : навч.-метод. посіб. для студентів фізико-математичного фак-ту / Т. А. Вакалюк. – Житомир : вид-во ЖДУ, 2016. – 72 с. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706333/1/Пос_ХТО.PDF
Глазунова О. Г. Хмарні сервіси Microsoft та Google: організація групової проектної роботи студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Г. Глазунова, О. Г. Кузьмінська, Т. В. Волошина, Т. П. Саяпіна, В. І. Корольчук // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. — 2017. — № 3. — С. 199-210. — Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/84/135.
Гудзовата О. О. Інформаційна безпека хмарних сервісів [Електронний ресурс] / О. О. Гудзовата // Наук. Вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2013. - № 2. – С. 228-239. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvldu_e_2013_2_27.
Гусєв В. О. Управління формуванням компетентностей здобувачів вищої освіти шляхом використання хмарних сервісів [Електронний ресурс] / В. О. Гусєв, С. В. Ушеренко // ScienceRise: Pedagogical Education. — 2016. — № 8. — С. 18-28. — Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20840/18-28.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Лекція 4: Хмарні технології [Електронний ресурс] // Комп'ютерні інформаційні технології в освіті і науці : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/navcalnapraktikakitvoin/lekciie/lekcia-hmarni-tehnologiie. — Назва з екрану.
Хмара, або куди прямує бізнес [Електронний ресурс] : презентація : шкільний урок // Thefuture.news : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: http://thefuture.news/lessons/ua/cloudservices. — Назва з екрану.
Що таке хмарні сервіси? [Електронний ресурс] // Itsg.com.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://itsg.com.ua/ua/services/hmarni-servisi/. — Назва з екрану.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 4.02.2020 15.07.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ben із міста: Suite 7000 :: Запитання: 43738  
ben запитує:
I am a CS Engineer Working Freelancer at Field Engineer which is an On-Demand Marketplace which connects businesses [url=https://www.fieldengineer.com/c1/hire-virtual-engineers]Field Engineer[/url]
Наша відповідь:
Шановний Бене! Питання вважаємо некоректне, читайте умови "Віртуальної бібліографічної довідки".

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 9.01.2020 11.39.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 43664  
Юля запитує:
Чи можете допомогти у реалізації написання кодів на мові програмування с++ та запуску їх у віртуальній машині білдер? Статистичний ряд. Побудова гістограм Розрахунок значення інтегралу, методом прямокутників методом трапеції , методом сімсона методом монте карло Дослідженняи похибки КЧХ пасивного або активного фільтра методом Монте-Карло Розрахунок та дослідження фільтрів
Наша відповідь:
Юлю, добрий день! Для вас підібрано джерела інфоормації:

Голубєва, Т. О. Вибір методу оптимізації в умовах комбінованої невизначеності [Текст] / Т. О. Голубєва // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал. - 2008. - № 1. - Бібліогр. в кінці ст.

Java. Шаблон Builder [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://developer.alexanderklimov.ru/android/java/builder.php

Карлащук В. И. «Электронная лаборатория на ВМ PC. Программа Electronics Workbench и ее применение». Салон - Р. М.: 1999.-506 с.

Кичак В.М. Основи радіоелектроніки: навч. посібн. В. М. Кичак. Ю. В. Крушевський. Д. В. Гаврілов. - Вінниця : ВНТУ, 2010. – 368 c.

Кузнецов, Н. Ю.Ускоренное моделирование методом Монте-Карло количества "хороших" перестановок на многопроцессорном комплексе СКИТ-4 [Текст] / Н. Ю. Кузнецов // Кибернетика и системный анализ. - 2016. - № 1. - С. 57-63 : фот.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів", частина 1для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Є.В., Поспеєва І.Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 70 с.

Обчислення визначених інтегралів методом Сімпсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mathros.net.ua/obchyslennja-vyznachenyh-integraliv-metodom-simpsona.html

Основи радіоелектроніки: навч. посібник для студ. виш.техн.навч. закл.: рек. МОНУ Ю. Я. Бобало. Р. І. Желяк. М. Д. Кіселичник та ін. ; за ред. Б. А. Мандзія.- Львів: ЛНУ "Львівська політехніка", 2002. - 456 с.

Паттерн проектирования: Builder
https://vertex-academy.com/tutorials/ru/pattern-builder-java/

Радіотехніка. Енциклопедичний навчальний довідник за ред.. проф.. ЮЛ. Мороза. Є.А. Мачюського. В.І. Правди. - К.. Виша школа, 1993.- 837 с.

Пиж Б.В. Сайт розрахунку цифрових фільтрів. Підсистема розрахунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cad.kpi.ua/attachments/093_2017d_Pyzh.pdf

Розвязок інтеграла методом Чебиша Гауса Сімпсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://works.doklad.ru/view/cRPjwXRgN28/all.html
Сисоєв В. М. Основи радіоелектроніки : підруч. / В. М. Сисоєв. - Київ : Вища школа. 2004. - 279 с.

Статистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD : монографія / П. С. Кособуцький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 412 с. : іл.

Чисельне інтегрування методом Монте-Карло[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mathros.net.ua/chyselne-integruvannja-metodom-monte-karlo.html

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 12.12.2019 00.06.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Світловодськ :: Запитання: 43442  
Алла запитує:
Специфіки гібридної війни
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Світова гібридна війна:український фронт. За редакцією В. Горбуліна - https://folio.com.ua/system/books/samples/000/000/359/original/ГорбулинСвітоваГібриднаВійна.pdf?1536370645
2. Магда Є. Виклики гібридної війни: інформаційний вимір - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizvru_2014_5_29.pdf
3. Запорожець О.Ю. Феномен гібридної війни у сучасних міжнародних відносинах - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3344/3022
4. Загорулько А.П. Удосконалення державного управління правоохоронними органами як фактор підвищення їх ефективності в умовах гібридної війни - http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7741/1/ilovepdf_com-14-23.pdf
5. Яворська Г.М. Гібридна війна як дискурсивний конструкт - http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/7-1485959947.pdf
6. Парахонський Б.О., Яворська Г.М. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів - http://panorama.niss.gov.ua/content/articles/files/2-1496745531.pdf
7. Кравченко В.Ю. Теорія «гібридної війни»: український вимір - https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/691/731/
8. Сабрі К.Н. Інформаційно-іміджевий аспект гібридної війни - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/51.pdf
9. «Гібридна» війна Росії – виклик і загроза для Європи. Центр Разумкова - http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2016_12_14/GIBRID-WAR-FINAL-1-1.pdf
10. Смолянюк В.Ф., Крутій В.О. Політична система суспільства в умовах Гібридної Війни: спрямованість трансформацій - http://fil.nlu.edu.ua/article/download/168236/169003
11. Інформаційний вимір гібридної війни: досвід України. Матеріали науково-практичної конференції - https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirn-gibr-mizhn-konf.pdf
12. Федина С. Гібридні загрози міжнародній безпеці та шляхи протидії - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/download/9412/9345
13. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення. Всеукраїнська науково-практична конференція - https://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/ЗБІРНИК-КОНФЕРЕНЦІЇ-09.06.2017-р..pdf
14. Курбан О.В. Сучасна гібридна війна та її інформаційна складова - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bdi_2016_4_12.pdf
15. Бебик В.М. Інформаційний простір як театр військових дій: війська, зброя, розвідка, котррозвідка - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/download/3391/3068

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 10.10.2019 13.25.11 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Бориспіль :: Запитання: 43429  
Мирослава запитує:
Добрий день, цікавить інформація про мови програмування. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мирославо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42426; № 42231. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Булига О.Конспекти лекцій з навчальної дисципліни ”Основи програмування та алгоритмічні мови” / О. Булига, К. Булига ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. електроніки та обчисл. техніки. — Київ : НТУ, 2009. — 134 с. : іл., табл.
Глибовець, А. Практикум з мови програмування [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А. Глибовець, М. Глибовець, В. Проценко ; Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2010. — 209 с. : табл.
Довгалець С. Алгоритмічні мови та програмування [навчальний посібник для студентів напряму підготовки ”Системна інженерія”] / С. Довгалець, Р. Маслій ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 115 с. : іл., табл.
Еволюція мов програмування, Різне, Програмування, статті [Електронний ресурс] // ЕASYСODE : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://easy-code.com.ua/2012/08/evolyuciya-mov-programuvannya-rizne-programuvannya-statti/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.10.2019.
Навіщо і як ефективно вчити мову програмування Сі: вичерпна підбірка ресурсів для освоєння [Електронний ресурс] // Exo : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://echo.lviv.ua/dev/7385. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.10.2019.
[Педагогічна творчість дипломантів-переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року — 2013"] : [добірка статей]. Вип. 10 : Обличчя школи // Все для вчителя. — 2014. — № 6. — С. 2-36.
Робинсон С. Microsoft ACCESS, 2000 : учебный курс / С. Робинсон ; пер. с англ. А.Зеленин; Худож. Н.Биржаков. — СПб. та ін. : Питер, 2001. — 511 с. : илл. — (Учебный курс).
Шевчук П. Від PASCAL до С# : на допомогу вчителю інформатики / П. Г. Шевчук // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2011. — № 5. — С. 40-45. — Продовж. Початок № 4, 2011.
Які мови програмування обирають українські програмісти [Електронний ресурс] // LVIV.COM : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://lviv.com/lab/yaki-movy-programuvannya-obyrayut-ukrayinski-programisty/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.10.2019.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 4.10.2019 12.59.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.307386 seconds