Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кропивницький :: Запитання: 41183  
Тетяна запитує:
Допоможіть будь ласка зробити список літератури на тему системи електронного документообігу
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://pidruchniki.com/74248/informatika/sistema_elektronnogo_dokumentoobigu
https://fossdoc.com/vybor-sed
http://stud.com.ua/54470/informatika/sistemi_elektronnogo_dokumentoobigu
http://www.docflow.ua/products/10324/
http://mego.info/матеріал/22-огляд-сучасних-систем-електронного-документообігу
http://naub.oa.edu.ua/2015/порівняльний-аналіз-систем-електрон/
http://old.minjust.gov.ua/7546
http://bdpx.github.io/edm/СИСТ_ЕЛ_ ДОКУМЕНТООБІГУ_(Тарнавський_конспект_лекцій).pdf
http://ebooktime.net/book_14_glava_69_12.2._Системи_елек�.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Сленг/vkp_2012_7_10.pdf
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=3772
http://b-ko.com/book_28_glava_16_Види_систем_елек.html
https://dms-solutions.co/uk/products/eldoc-document-management-system/
http://corpsite.am-soft.ua/wp-content/uploads/2014/03/Типичная-система-документооборота.pdf
https://www.viaduk.com/viaduk/web5ua.nsf/0/ACC6E5C6C0A30BD9C225726F0051E265
http://nc.gov.ua/communication/learning/course/index.php?COURSE_ID=2&TYPE=Y
http://avia.gov.ua/uploads/documents/8556.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20146/1/7-44-53.pdf
https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2017/GCH117/pdf/15.pdf
http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/dcc74a43-a939-4314-8f50-f6b1e80cf498.pdf
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Sistema_elektronnogo_dokumentoobigu_OPTIMA-WORKFLOW
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://pidruchniki.com/1969040264559/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/elektronni_dokumenti_elektronniy_dokumentoobig
– Казієва Н. Критерії вибору системи електронного документообігу / Н. Казієва // Діловодство та документообіг. – 2017. – № 4. – С. 8-13.
– Макаренко О. І. Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу / О. І. Макаренко, О. В. Кіщенко // Молодий вчений. – 2015. – № 1 (Ч. 2). – С. 8-10.
– Плешакова-Боровінська М. Системи електронного документообігу в діяльності / М. Плешакова-Боровінська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 35-38.
– Система електронного документообігу в державному управлінні : [навч. посіб.] / Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. Каф. інформатизації держ. упр. ; [Уклад. І.В.Клименко, К.О.Линьов]. – Київ, 2006. – 31 с. : іл., табл.
– Крутова А.С. Електронний господарський документообіг: стан та перспективи розвитку : монографія / А. С. Крутова, О. В. Чумак, А. В. Янчев ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2012. - 212 с. : рис., табл.
– Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 трав. 2010 р. / Харківська державна академія культури, Ін-т держ. управління та інформ. діяльності ; наук. ред.: М. С. Слободяник, Г. В. Власова. - Київ : Б. в., 2010. - 300 с.
– Ємельянова В. Автоматизована система електронного документообігу "Діловодство суду" - ще один крок до відкритості судів для громадян / В. Ємельянова // Вісник Вищого Адміністративного суду України. - 2009. - 2. - С. 43-48.
– Білова Т. Г. Система моніторингу документообігу в рамках електронного урядування / Т. Г. Білова, В. О. Ярута // Культура та інформаційне суспільство XXI століття. У 2 ч. Ч. 2 : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квіт. 2010 р. - Харків : ХДАК / ред. кол.: В. М. Шейко, ін. та, 2010. - С. 155-156.
– Крутова А. С. Електронний документообіг в органах державної влади України : реалії сьогодення та перспективи розвитку / А. С. Крутова, О. В. Чумак // Фінанси України. - 2012. - № 12. - С. 112-124.
– Двойленко І. Вирішення типових проблем впровадження систем електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах державної влади / І. Двойленко // Управління сучасним містом. - 2007. - № 1-12. - С. 53-58.
– Курташова І.В. Електронний документообіг і його особливості / І.В. Курташова
// Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 231-237.
– Мельник Т. Електронний документообіг та електронний підпис / Т. Мельник
// Бухгалтерський облік та аудит. - 2008. - № 7. - С. 47-53.
– Чирський, Ю. Запровадження системи електронного документообігу в Україні
// Юридичний журнал : Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практики. - 2006. - № 6. - С. 90-92.
– Шпірко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні : проблеми, нові можливості, шляхи розвитку / А. Шпірко, А. Прокопенко // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 3. - С.36-41.
– Кісь Я.П. Методи документування консолідованої інформації : навчальний посібник / Я. Кісь, Р. Голощук ; ред. В. В. Пасічник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 238,[2] с.
– Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації : результати досліджень / ред. І. Г. Малюкова. - К. : Поліграф-Плюс, 2007. - 254 с. : табл.
– Правове регулювання інформаційної діяльності : навчальний посібник / Володимир Жарких [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ін-т. - К. : Каравела, 2017. - 231,[1] с.
– Асеев Г. Г. Электронный документооборот : учебник / Г. Г. Асеев. - Киев : Кондор, 2007. - 498 с. : табл.
– Ковтанюк Ю. Реєстрація документів у системі електронного документообігу / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. - 2016. - № 3. - С. 41-43.
– Казієва Н. Критерії вибору системи електронного документообігу / Н. Казієва // Діловодство та документообіг. - 2017. - № 4. - С. 8-13
– Система електроного документообігу - "серце" будь-якої установи // Діловодство та документообіг. - 2016. - № 11. - С. 10-14.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 25.10.2017 17.35.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кропивницький :: Запитання: 41180  
Світлана запитує:
Надайте будь ласка літературу з теми: «Web-портал як інструмент управління інформаційними ресурсами підприємства"
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 25.10.2017 13.20.12 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 40516  
Максим запитує:
Доброго дня, допоможіть найти літературу на доповідь з інформатики "комп'ютерні програми та електронні пристрої"
Наша відповідь:
Комп'ютер для дітей
Доброго дня, Максиме!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галактика новинок : книги серії "Комп'ютер для дітей": інформаційний бюлетень для учнів середнього шкільного віку / Харківська обласна бібліотека для дітей; підгот. В. В. Лопата. - Х., 2003. - 5 с.
Дворчик Ш. Мышка Программышка в стране Информатике / Ш. Дворчик, Л. Василенки ; Пер. с фр. А.Серединского. - М. : Радио и связь, 1990. - 128 с. : ілюстр.
Єланська А. Секрети твого успіху : етикет і мистецтво спілкування : енциклопедія / А. Єланська ; худож. О. Перекрестенко. - К. : Махаон-Україна, 2006. - 192 с. : ілюстр.
Комп'ютерні ігри, що вчать програмувати : ігровий портал // Велика дитяча газета. - 2017. - № 1. - С. 2-3.
Письма из сети // Клепа. - 2005.- №6. - С.8-9.
По "секрету" - всему свету : [організація шкільного побуту та учнівське життя світу] : [добірка статей] // Розкажіть онуку. - 2010. - № 10. - Расскажите внуку. - 2010. - Вып. 2. - С. 2-6.
Ткачук Н. У комп'ютерному світі : (інформаційно-ігрова програма) / Н. Ткачук // Шкільний бібліотекар. - 2013. - № 6. - С. 13-16.
Хмуренко Л. Хто з нас хазяїн, а хто слуга: електронні пристрої чи я? : 7-8 кл. / Л. І. Хмуренко // Виховна робота в школі. - 2013. - № 6. - С. 46-50.
Використання комп’ютера читачами-дітьми в бібліотеці. Підсумки он-лайн опитування - http://odb.km.ua/?dep=38&w=show_dpage&dep_up=615&dep_cur=624&dpage_id=158
Комп’ютерна грамотність - http://lecture.in.ua/programa-oblasnogo-seminaru-treningu-dovidkovo-bibliografichne.html?page=3

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 29.03.2017 11.11.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 40445  
Христина запитує:
Доброго вечора!Мені потрібно матеріал до теми:Використання комп'ютерних та мультимедійних засобів навчання на заняттях з англійської мови в ДНЗ. Дякую:)
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vird/2011_17/Pdf/16.pdf
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/download/10227/13428
http://eprints.zu.edu.ua/16266/1/стаття_Мокіна1.pdf
http://www.psyh.kiev.ua/Павелко_М.О._Застосування_комп’ютерних_програм_при_навчанні_іноземних_мов_у_ДНЗ
http://www.psyh.kiev.ua/Яценко_Ж.В._Використання_мультимедійних_технологій_у_навчанні_англійській_мови_у_дошкільному_освітньому_закладі
http://www.psyh.kiev.ua/Когут_К.А._Навчання_англійської_мови_дітей_дошкільного_віку
http://www.psyh.kiev.ua/Поліщук_О.В._Застосування_комп’ютерних_технологій_для_навчання_англомовної_лексики_дітей_п’ятого_року_життя
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2013_1_32.pdf
http://osnova.com.ua/preview/book/4759/ДНВ45 Usi zanatta angl DNZ.pdf

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 14.03.2017 20.19.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 40393  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію з теми: "Інтелектуальна система керування теплоенергоцентраллю"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
На жаль, нам не вдалося знайти інформацію, яка б стовідсотково відповідала запиту. Можливо, що для отримання кращого результату Вам треба було його конкретизувати. Проте, пропонуємо скористатися наступними джерелами:
Войтенко В. Система керування для дослідження інтелектуальних баластів світловипромінювальних діодів [Електронний ресурс] / В. Войтенко, С. Яценко // Технічні науки та технології. - 2016. - № 2. - С. 175-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnt_2016_2_28.
Гібридні моделі та методи керування інтелектуальними динамічними процесами виробничих систем : монографія / Є. І. Кучеренко, С. М. Трохимчук, В. Є. Кучеренко, О. Д. Дрюк. - Харків : Бровін О.В., 2016. - 297 c.
Довбиш А. С. Інтелектуальна автоматизована система керування з оптимізацією часових параметрів аналізу вхідних даних [Електронний ресурс] / А. С. Довбиш, В. В. Москаленко, А. С. Рижова // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Технічні науки. - 2013. - № 3. - С. 7-14 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_tekh_2013_3_3.
Довбиш А. С. Інтелектуальні інформаційні технології в електронному навчанні : монографія / А. С. Довбиш, А. В. Васильєв, В. О. Любчак ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2013. - 176 c.
Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими : [монографія] / Т. М. Базюк, І. В. Блінов, О. Ф. Буткевич, І. С. Гончаренко, С. П. Денисюк ; ред.: О. В. Кириленко ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2016. - 399 c.
Клюйко Ю. І. Розробка інтелектуальної системи керування освітленням "розумного будинку" [Електронний ресурс] / Ю. І. Клюйко, Б. М. Злотенко. // Технології та дизайн. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_2_8.
Котов І. А. Логіко-імовірнісне моделювання надійності систем електропостачання в інтелектуальних системах керування [Електронний ресурс] / І. А. Котов // Технологический аудит и резервы производства. - 2013. - № 6(4). - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2013_6-4_5.
Кулагін Д. О. Проектування інтелектуальної системи керування тяговими електроприводами [Електронний ресурс] / Д. О. Кулагін, І. С. Роменський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - № 2(9). - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2(9)__8.
Левицький С. М. Комп’ютерна модель системи автоматичного керування трансформаторами з інтелектуальним регулятором [Електронний ресурс] / С. М. Левицький, К. І. Колмачов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 3. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvpi_2013_3_12.
Міхнєва Г. П. Інтелектуальна система керування вимірювальним роботом [Електронний ресурс] / Г. П. Міхнєва // Авиационно-космическая техника и технология. - 2011. - № 8. - С. 184–186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2011_8_36.
http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/references/201603/vtdo_ro_7.pdf

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 6.03.2017 09.15.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.957802 seconds