Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44336  
Оля запитує:
Вчений М.В.Ломоносов
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Астафуров В. М. В. Ломоносов : кн. для учащихся / В. Астафуров. — М. : Просвещение, 1985. — 145 с. : ил. — (Люди науки).
Боровская Е. Язык поэзии М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина / Е. Боровская // Русский язык и литература в учебных заведениях. — 2004. — № 3. — С. 36-47.
Егоров П. Великий трудолюбец / П. Егоров, В. Руднев // Библиотека. — 2009. — № 10. — С. 73-75.
Карпеев Э. Михаил Васильевич Ломоносов : кн. для учащихся / Э. Карпеев ; худож. А. Кулемин. — М. : Просвещение, 1987. — 96 с. : ил.
Корнєєв В. Учений-енциклопедист Михайло Ломоносов / В. Корнєєв // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2005. — № 37. — С. 12-15.
Коршак Є. Ломоносов - очима друзів і сучасників : до 300-річчя від дня народження Михайла Ломоносова / Є. Коршак, Н. Коршак, Т. Буяло // Фізика та астрономія в школі. — 2010. — № 6. — 2-а с. обкл.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) : русский ученый-энциклопедист, поэт // Все обо всех. — М., 1997. — Т. 2. — С. 163-167.
Ломоносов Михаил Васильевич // Литература : справочник школьника. — М., 2000. — С. 266-268.
Любченко Г. Поэт, художник, академик / Г. Любченко // Богдан. — 2006. — № 1. — С. 18-19 ; № 2. — С. 6-7 ; № 3. — С. 6-7 ; № 4. — С. 6 ; № 6. — С. 6-7 ; № 7. — С. 6.
Макарова С. "Се Пиндар, Цицерон, Вергилий - слава россов, неподражаемый, бессмертный Ломоносов..." / С. Макарова // Литература в школе. — 2003. — № 4. — С. 2-6.
Малов В. Как Ломоносов мозаичным мастером был / В. Малов // А почему?. — 2009. — № 4. — С. 24-26.
Малов К. "В мире расширять науки" : музеи мира / К. Малов // А почему?. — 2009. — № 10. — С. 14-17.
Михаил Васильевич Ломоносов // Биографии великих химиков. — М., 1981. — С. 53-60.
Некрасова Е. Ломоносов-художник / Е. Некрасова ; ред. Е. Штейнер, худож. Л. Иванова. — М. : Искусство, 1988. — 143 с. : ил.
Палієнко Л. Ломоносов: відомий і невідомий : до 240-ї річниці з дня смерті / Л. Палієнко // Географія та основи економіки в школі. — 2005. — № 3. — С. 50-52.
Попова Т. Світова культура епохи Просвітництва в діалогах з учнями про видатних фізиків / Т. Попова // Фізика та астрономія в школі. — 2007. — № 4. — С. 18-22.
Соловьев В. Северное сияние / В. Соловьев // История России для детей и взрослых / В. Соловьев. — М., 2007. — С. 196-201.
Соловьев Ю. Учение М. В. Ломоносова об атомах и молекулах / Ю. Соловьев // История химии / Ю. Соловьев. — М., 1976. — С. 117-119.
Тихомиров О. Михайло Ломоносов / О. Тихомиров ; пер. з рос. В. Гайдученко ; худож. В. Перцов. — Київ : Веселка, 1986. — 24 с. : іл.
Уткина Н. Михаил Васильевич Ломоносов : к 275-летию со дня рождения / Н. Уткина. — М. : Мысль, — 1986. — 224 с.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 29.05.2020 15.58.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 44280  
Інна запитує:
Чи є у вашій бібліотеці книга Перельмана. Фізика на кожному кроці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! У Національній бібліотеці для дітей книга Перельман Я. Фізика на кожному кроці / Я. Перельман. - Тернопіль, 2018. - 357 с Чекаємо вас після карантину.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 23.05.2020 07.52.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Кропивницький :: Запитання: 44243  
Єгор запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про хімічний елемент перманганат калію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єгор! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Василенко Т. Про вплив перманганату калію на дію марганцевого цеоліту в процесі водопідготовки [Електронний ресурс] / Т. Василенко, В. Коляда // Металургія. — 2016. — Вип. 2. — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Metalurg_2016_2_22.
Лаврик Р. Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni): Автореф. дис. канд. хім. наук: 02.00.01 / Р. Лаврик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 18 с.
Мінаєва В. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз : навч. посіб. / В. Мінаєва, Т. Нінова, Ю. Шафорост; МОНМС України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 455 c.
Опейда Л. Закономірності окиснення N-гідроксифталіміду перманганатом калію у кислому середовищі [Електронний ресурс] / Л. Опейда // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки. — 2017. — Т. 48. — С. 128-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_him_2017_48_16.
Опейда Л. Окисление N гидроксифталимида перманганатом калия в нейтральной среде [Електронний ресурс] / Л. Опейда, А. Матвиенко, М. Симонов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Хімія і хімічна технологія. — 2014. — Вип. 2. — С. 104-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_chem_2014_2_13.
Опейда Л. Про особливостi початкової стадiї окиснення N-гiдроксифталiмiду перманганатом калiю [Електронний ресурс] / Л. Опейда, А. Попов // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 4. — С. 86-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2016_4_14.
Опейда Л. Реакційна здатність N-гідроксифталіміду та N-гідроксисукциніміду у взаємодії з перманганатом [Електронний ресурс] / Л. Опейда, Ю. Гринда, О. Хавунко, А. Якимович, О. Гевусь // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. — 2018. — Вип. 59(2). — С. 467-473. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_kh_2018_59(2)__29.
Руденко Л. Окислительная очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов перманганатом калия [Електронний ресурс] / Л. Руденко, О. Джужа, В. Хан // Доповiдi Національної академії наук України. — 2007. — № 2. — С. 143-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2007_2_27.
Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту [Електронний ресурс] / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія. — 2015. — Вип. 1. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknyx_2015_1_12.
Шпак А. Фазовий склад оксидів систем Li - Mn - Co та Li - Mn - Ni і дослідження їх структурних та електрохімічних властивостей : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / А. Шпак; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2016. — 21 c.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 18.05.2020 19.24.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Семен із міста: Дрогобич :: Запитання: 44241  
Семен запитує:
Цікавить хімічна промисловість України. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Адоніна О. Є. Стратегічний аналіз хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / О. Є. Адоніна //Управління розвитком. - 2014. - № 14. - С. 14-17. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_14_7

Гудзь Т. П. Моделювання впливу зовнішніх факторів на фінансову рівновагу підприємств хімічноїпромисловості України / Т. П. Гудзь // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 11. - С. 19-24.

Залізнюк В. П. Оцінка маркетингових передумов нарощування експорту підприємствами хімічноїпромисловості України [Електронний ресурс] / В. П. Залізнюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 26-33. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2015_2_6

Іщук С. О. Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський // Економіка промисловості. - 2019. - № 1. - С. 65-81.

Іщук С. Хімічна промисловість регіонів України: оцінка динаміки розвитку та ефективності функціонуванняи [Електронний ресурс] / С. Іщук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2019. - № 1. - С. 68-76. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2019_1_11

Коваль Л. П. Кластеризація регіонів України за потенціалом розвитку хімічної промисловості [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 5. - С. 37-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_5_8

Коваль Л. П. Корпоративна соціальна відповідальність в хімічній промисловості: проблеми та практики реалізації в Україні та світі [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Економіка і управління. - 2018. - № 3. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018_3_7

Коваль Л. П. Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / Л. П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2018. - Вип. 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_3_7

Кушниренко В. В. Оцінка стану та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / В. В. Кушниренко // Управління розвитком. - 2013. - № 22. - С. 137-138. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_22_55
Ляховська О. В. Загальна характеристика найбільших підприємств хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / О. В. Ляховська // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 12(1). - С. 23-27.

Мусієнко В. Д. Використання конкурентних стратегій на підприємствах хімічної промисловості України в умовах інноваційного розвитку, як необхідна умова конкурентної боротьби [Електронний ресурс] / В. Д. Мусієнко, О. О. Погудіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 11. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_11_10

Олійник А. Д. Хімічна та нафтохімічна промисловість України: стан, тенденції та напрями стратегічного розвитку [Електронний ресурс] / А. Д. Олійник, С. В. Антоненко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 185-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_2_27
Шевцова Г. З. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова, Н. В. Швець // Вісник економічної науки України. - 2017. - № 2. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_2_23

Шевцова Г. З. Особливості сучасного потенціалу підприємств хімічної промисловості України [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова, О. В. Браславська // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 140-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_24

Шевцова Г. З. Розвиток підприємств хімічної промисловості України: сучасні тренди і напрями модернізації [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 9(4). - С. 145-150. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(4)__36

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 18.05.2020 18.14.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Родовиліа :: Запитання: 44067  
Світлана запитує:
Реферат: Хімія як наука.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Волков В. А. Выдающиеся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова // М. : Высшая школа, 1991. — 656 с.
Камінський О. М. Історія хімії: [навч. пос. для студентів спеціальності 102 Хімія] / О. М. Камінський, Р. О. Денисюк, О. У. Кондратенко та ін. — Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. — 197 с.
Ковтун Г. О. Про хіміків / Г. О. Ковтун. – Київ : Академперіодика, 2006. – 264 c.
Ковтун Г. О. Світ хімії та хіміків [Електронний ресурс] / Г. О. Ковтун // Наука та інновації. — 2006. — № 5. — С. 124-132. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/113891/16-Kovtun.pdf?sequence=1.
Орловський С. Т. Історія хімії / С. Т. Орловський. – Київ : Рад. школа, 1959. – 415 с.
Семрад О. О. Історія хімії: навч. посібник / О. О. Семрад, В. Г. Лендел, О. П. Кохан. — Ужгород: ВАТ «Патент», 2003. — 207 с.
Шуліка В. М. Видатні хіміки. Матеріали до уроків / В. М. Шуліка. — Харків : Вид. група «Основа», 2004. — 128 с. — (Серія «Бібліотека журналу «Хімія»»; Вип. 4).

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 28.04.2020 20.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276643 seconds