Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 44064  
Максим запитує:
Добрий вечір! Підберіть літературу про нуклеїнові кислоти.
Наша відповідь:
Доброго дня. Максиме! Ми уже відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 43426. Також пропонуємо переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Бондаренко З. Нуклеїнові кислоти. Білки : Матеріали до уроку з теми "Молекулярні основи біології людини" (9 клас) / З. Бондаренко // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2000. — 34. — Вкладка. — С. 1-8.
Вареников А. Фосфор і життя : хімія й біологія : [фосфор в організмі людини] / А. Вареников // Хімія для допитливих. — 2013. — № 3. — С. 10-11.
Дегтяр М. Взаємодія іонів двовалентних металів з неканонічними структурами нуклеїнових кислот: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / М. Дегтяр ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2003. — 19 с.: рис.
Ковальська В. Взаємодія ціанінових барвників з нуклеїновими кислотами. Спектрально-люмінесцентні властивості серії пірилієвих та піридинієвих моно/триметинціанінів / В. Б. Ковальська, І. В. Валюх, О. М. Костенко, С. Ю. Дмитрієва, О. І. Толмачов, С. М. Ярмолюк // Біополімери і клітина. — 2002. — 18, № 6. — С. 540-546.
Механізми біохімічних реакцій : навчальний посібник / Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. Клевета, К. П. Дудок; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 316 c. — (Біологічні студії).
Оберніхіна Н. В. ?-Eлектронна афінність азотистих основ нуклеїнових кислот [Електронний ресурс] / Н. В. Оберніхіна, Р. O. Ніколаєв, О. Д. Качковський, З. Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 6. — С. 75-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2019_6_14.
Петрушко І. А. Cтруктурні перетворення в молекулах компонентів нуклеїнових кислот при аніоноутворенні та їх біологічне значення [Електронний ресурс] / І. А. Петрушко, М. І. Суховія // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. — 2005. — Вип. 17. — С. 103-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufiz_2005_17_22.
Репницька О. Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / О. Репницька ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2002. — 19 с.
Рубін Ю. Фізичні властивості біологічно активних аналогів компонентів нуклеїнових кислот: Автореф. дис... д-ра фіз. мат. наук: 03.00.02 / Ю. Рубін ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2002. — 32 с.
Сиса І. Вивчення особливостей взаємодії іонів перехідних металів з нуклеїновими кислотами, що знаходяться на різних рівнях структурної організації: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 03.00.02 / І. Сиса ; Харк. держ. ун-т. — Харків, 1999. — 17 с.
[Творчі доробки вчителів біології] : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2013. — № 4. — С. 2-72.
Токар В. П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними ?-електронмісткими сполуками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / В. П. Токар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 136 с. : рис., табл.
Фінюк Н. С. Використання нових ефективних нанорозмірних полімерних носіїв для введення нуклеїнових кислот у клітини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Н. С. Фінюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 28.04.2020 20.34.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Київ :: Запитання: 44055  
Руслан запитує:
Хімія в житті суспільства
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслане! Пропонуємо Вам переглянути наступних джерел:
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції / за заг. ред. О.А. Блажка. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 204 с.
Богданова Д. А. Перевернутый урок. Как объяснить тему так,чтобы все поняли и чтобы никому не было скучно? / Д. А. Богданова // Дети в информационном обществе. ? № 11. ? 2012. ? С. 68-71.
Бугайчук К. Л. Международная зимняя школа e-learning 2014 [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук. – Режим доступу: http://bugaychuk.blogspot.com/2014/02/e-learning2014.html. — Назва з екрана.
Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології [Електронний ресурс] // 10 Min School : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.10minschool.ua/video/680. — Назва з екрана.
Узагальнення знань з хімії. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] // Твоя бібліотека : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://history.vn.ua/pidruchniki/grygorovich-chemistry-9-class-2017/55.php. — Назва з екрана.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 27.04.2020 23.33.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Київ :: Запитання: 44054  
Руслан запитує:
Реферат з хімії: Мінеральні речовини
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслан! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антонюк Н. Г. Вода - найкоштовніший мінерал Землі : хімія / Н. Г. Антонюк // Країна знань. - 2014. - № 9-10. - С. 24-30. - Продовж. Початок № 7-8, 2014.
Антонюк Н. Г. Найкоштовніший мінерал Землі : хімія / Н. Г. Антонюк // Країна знань. - 2014. - № 7-8. - С. 16-19.
Ищенко С. Лечебник на каждый день : Очищение. Целители: слово и руки. Массаж... / С. Ищенко. - М.; Курск : Радио классик: Курск, 1999. - 511 с.
Іванова І. Г. Вітаміни та мікроелементи, їхній вплив на здоров'я : урок курсу "Основи здоров'я" у 3-му класі / І. Г. Іванова // Початкове навчання та виховання. - 2019. - № 13-15. - С. 65-68.
Різнорівневі вправи : методичний комплекс вправ для 9-го класу / уклад. О. Батіг, Л. Безручко, Н. Гладиш, Н. Кріцак, І. Лемега, О. Мроць, Т. Павлосюк // Біологія (Шкільний світ). - 2018. - № 22. - С. 4-16, 25-39.
Романюк Н. Живемо не для того, щоб їсти... : твоє здоров'я. Ч. 2 : Ми є те, що ми їмо / Н. Романюк // Колосок. - 2014. - № 3. - С. 18-25.
Сєрова Н. Продукт і солодкий і корисний : [мед] / Н. Сєрова // Хімія для допитливих. - 2012. - № 3. - С. 20-23.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 27.04.2020 23.24.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 43888  
Вероніка запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, конспекти уроків з хімії з екологічним спрямуванням у фахових виданнях. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Радимо вам скористатися наступними джерелами інформації:
Возна Р. Нітратна безпека : погляд на проблему забруднення нітратами : тема номера / Р. Возна // Хімія (Шкільний світ). — 2019. — № 6. — С. 29-33.
Демченко С. Мінеральні добрива : урок із використанням прийому "системний оператор". 10-й клас / С. Демченко // Хімія (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 14-25.
Загубинога О. Вода під прицілом науковців : інтегрована авторська програма гуртка : тема номера / О. Загубинога // Хімія (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 18-65.
Конспекти уроків «Уроки хімії з екологічними аспектами» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekti-urokiv-uroki-himii-z-ekologicnimi-aspektami-77054.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.03.2020.
Майстер-класи з хімії [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://naurok.com.ua/biblioteka/himiya/typ-13. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.03.2020.
Мельниченко Л. Місто. Транспорт. Проблеми : інтегрований урок, 10-й клас / Л. Мельниченко // Хімія (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 55-63.
Резниченко В. Виховання екологічної культури на уроках хімії : методичні орієнтири / В. Резниченко // Хімія (Основа). — 2019. — № 1-2. — С. 4-14.
Урок «Хімія та екологія» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/urok-himiya-ta-ekologiya-105452.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.03.2020.
Хімія – методичні матеріали [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/himia. — Назва з екрана. — Дата звернення 06.03.2020.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 6.03.2020 09.33.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 43789  
Микола запитує:
Підкажіть, будь ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки: Розенберг М.Й. Норми оцінок з фізики.- К.: Радянська школа, 1939. Розенберг М.Й. Іспити з фізики в середній школі.- К.: Радянська школа, 1939. Розенберг М.И. Из истории развития методики физики на Украине // Физика в школе.- 1954.- № 3.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! На жаль, у доступних нам джерелах такої інформації ми не знайшли.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 24.01.2020 14.50.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.620799 seconds