Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44815
   


Автор запитання: Оля із міста: Полтава :: Запитання: 46213  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про розвиток тифлопедагогіки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оля! Радимо вам таку літературу:
Барко В. В. Внесок Іллі Семеновича Моргуліса в розвиток теорії та практики тифлопедагогіки в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / В. В. Барко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 18 с.
Барко В. В. Значення наукової школи І. С. Моргуліса для розвитку вітчизняної тифлопедагогіки [Електронний ресурс] / В. В. Барко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2015. — Вип. 30. — С. 11-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_30_4.
Барко В. В. Науковий внесок І. С. Моргуліса у розвиток вітчизняної тифлопедагогіки [Електронний ресурс] / В. В. Барко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2013. — Вип. 24. — С. 21-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_24_7.
Барко В. В. Тифлопедагогічна школа І. С. Моргуліса: теоретичні засади становлення, значення і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Барко // Логопедія. — 2015. — № 7. — С. 17-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_7_5.
[Діти з порушенням зору] : [добірка матеріалів] // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 9-10. — С. 9-72.
Колупаєва А. Навчання дітей з порушеннями зору в масових загальноосвітніх закладах / А. Колупаєва // Дефектологія. — 2011. — № 1. — С. 13-17.
Кулик Л. Г. Внесок О. М. Щербини у становлення та розвиток вітчизняної тифлопедагогіки : дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Л. Г. Кулик ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2006. — 202 с.: фотоіл.
Нафікова Л. А. Формування соціальної активності слабозорих молодших школярів засобами музичного мистецтва: автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Нафікова ; Ін-т спец. пед. АПН України. — Київ, 2009. — 18 с.
Паламар О. М. Врахування сучасних тенденцій інформатизації освіти в роботі тифлопедагога [Електронний ресурс] / О. М. Паламар // Актуальні проблеми психології. - 2015. — Т. 10, Вип. 27. — С. 403-415. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_10_27_40.
Паламар О. М. Психологічна компетентність тифлопедагога: сутність поняття та структура [Електронний ресурс] / О. М. Паламар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 26. — С. 377-382. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_80.
Паламар О. М. Психологічні аспекти професійної підготовки тифлопедагога [Електронний ресурс] / О. М. Паламар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 28. — С. 321-327. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_70.
Паламар О. М. Рефлексивний і пізнавальний аспекти психологічної компетентності тифлопедагога [Електронний ресурс] / О. М. Паламар // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 29. — С. 442-456. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_29_41.
Патлань Ю. В. «Орлині душі» Василя Єрошенка як втілення його власного досвіду учня та тифлопедагога : виховна робота / Ю. В. Патлань // Шкільна бібліотека плюс. — 2019. — № 1-2. — С. 9-14.
Синьова Є. П. Тифлопедагогіка : підручник / Є. П. Синьова, С. В. Федоренко. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 325 с. : табл.
Федоренко С. В. Внесок періодичних видань, міжнародних та національних форумів з питань освіти сліпих в теорію та практику тифлопедагогіки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. В. Федоренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2013. — Вип. 23. — С. 252-255. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_76.
Федоренко С. В. Досвід європейських країн у розвитку тифлопедагогіки у ХІХ столітті [Електронний ресурс] / С. В. Федоренко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2011. — Вип. 17(1). — С. 155-163 — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2011_17(1)__20.
Федоренко С. В. Тифлопедагогічна проблематика в науково-методичних розробках українських учених [Електронний ресурс] / С. В. Федоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2010. — Вип. 16. — С. 215-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2010_16_58.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.01.2022 16.55.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Рівне :: Запитання: 46209  
Анна запитує:
Добрий вечір. порадьте. будь ласка, літературу для написання магістерської роботи на тему: "Розвиток активного мовлення дітей третього року життя"
Наша відповідь:
Добрий день, Анно! Радимо Вам опрацювати такі джерела:
Андрусич Н. Говорімо без помилок : літературна студія / Н. Андрусич ; мал. К. Буги // Джміль. — 2020. — № 9. — С. 6 -7.
Баранова В. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку в умовах двомовності [Електронний ресурс] / В. В. Баранова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 5. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_5_4.
Богуш А. Розвиток мовленнєвих жанрів активного мовлення у дітей раннього віку [Електронний ресурс] / А. Богуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. — 2011. — № 3-4. — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2011_3-4_18.
Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш. — Київ : Вид. Дім «Слово», 2003. — 343 c.
Гавриш Н. Мовлення дитини : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. — 2021. — № 3. — С. 3-8.
Джерджевич С. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку / С. Джерджевич, Л. Джерджевич // Освіта та пед. наука. — 2014. — № 1. — С. 14-22.
«Дослідження розвитку мовлення дітей третього року життя в предметній діяльності» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/doslidzenna-rozvitku-movlenna-ditej-tretogo-roku-zitta-v-predmetnij-dialnosti-221123.html. — Дата звернення : 25.01.2022.
Жадан А. В. Розвиток мовлення. 3-4 роки / [Жадан А. В., Жадан Л. О.]. — Харків : Аргумент Принт, 2012. — 47 с. : кольор. іл. — (Серія «Школа раннього розвитку»).
Інтегрована освіта : [добірка матеріалів] // Дошкільне виховання. — 2021. — № 2. — С. 16-19.
Конструкторська діяльність: спецвипуск : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 6-60.
Майданюк А. Вислови гарні дарує природа : літературна студія / А. Майданюк ; мал. О. Томків // Джміль. — 2020. — № 11. — С. 12-13.
Методика розвитку мовлення дітей раннього віку [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-rozvitku-movlenna-ditej-rannogo-viku-348804.html. — Дата звернення : 25.01.2022.
Методика розвитку мовлення дітей 3 – го року життя. Види занять, специфіка проведення [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodika-rozvitku-movlenna-ditej-3-go-roku-zitta-vidi-zanat-specifika-provedenna-152176.html. — Дата звернення : 25.01.2022.
Освітній напрям «Мовлення дитини» : витяг із Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкільне виховання. — 2021. — № 3. — С. 9-11.
Подуфалова Л. Г. Розвиток активного мовлення дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Л. Г. Подуфалова, Н. М. Скорбатюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2013. — № 39. — С. 403-406. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2013_39_95.
Розвивальні завдання // В гостях у казки. — 2021. — № 8. — С. 14-29.
Розвиток мовлення. 3-4 роки : [метод. рек. для батьків : для спіл. роботи батьків і дітей : 3 ] / [голов. ред. О. С. Кандиба]. — Харків : Віват, 2020. — 47 с. : кольор. іл. — (Школа раннього розвитку).
Цимбал В. Батькам на замітку : рекомендації щодо розвитку мовлення / В. Цимбал // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 68-73.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.01.2022 20.08.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Онуфріївка :: Запитання: 46203  
Альона запитує:
Допоможіть будь ласка з підбором літератури для дипломної роботи «Особливості роботи з важковиховуваними дітьми в початковій школі». Або "Особливості прояву важковиховуваності".
Наша відповідь:
Добрий день, Альона. Радимо скористатися джерелами інформації:

Буров С. Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику : навч. курс «Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику» / [Сергій Буров, Олександр Войтенко ; заг. ред. Сергій Буров]. – Київ : Сучасний письменник : Центр інформації про права людини, 2015. – 183 с.
Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітації : навч. посібник / за ред. О. М. Полякової. – Суми: Університецька книга, 2009. – 346 с.
Клочко О. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Клочко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2016. – 20, [1] с.

Козирєв М. П. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / М. П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2020. - 351 с. : табл. - Бібліогр.: с. 339-351.
Левицька Л. А. Реабілітаційна педагогіка : навч. посіб. / Л. А. Левицька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : Видавець Ямчинський О. В., 2019. – 297 с.
Муринець Н. Я. Девіантна поведінка дитини: правовий вимір : монографія / Н. Я. Муринець. – Львів : Растр-7, 2021. – 351 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 270-295.
Нечерда В. Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти : метод. посіб. / В. Б. Нечерда, В. І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс, 2019. – 132 с. : рис.

Оржеховська В. М. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища: посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 194 с.

Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : метод. рек. / [В. П. Остапович та ін. ; за заг. ред. В. О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків ; 2017. – 95 с. : іл.

Силкіна С.А. Важковиховуваність підлітків як соціально-педагогічна проблема / С. А. Силкіна // Теорія і практика освіти в сучасному світі. – 2014. – №7. – С. 70-74.
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. – Київ: Центр учбової літератури, 2011 – 488 с.
Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф. О. В. Безпалько. - Київ : Академвидав, 2014. - 309 с. : табл. - (Серія "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 305-309.
Технології соціальної роботи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. - 486 с. - Бібліогр.: с. 412-428.
Чубук Р. В. Соціальна педагогіка : [навч. посіб.] / Р. В. Чубук – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 348 с.

Iндивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми // https://www.freepapers.ru/16/indivdualnij-pdhd-u-robot-z/141077.889867.list4.html

Психологія «важких» дітей. https://studfile.net/preview/7341843/
Робота з важковиховуваними дітьми // https://studfile.net/preview/5458011/page:41/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.01.2022 13.55.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 46157  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про використання коміксів у навчанні школярів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надія! Перегляньте таку літературу:
Бойко І. Чим комікс відрізняється від дружнього шаржу? / І. Бойко // Шкільний світ. — 2011. — № 8. — Образотворче мистецтво. — 2011. — № 2. — С. 14-16.
Використання скетчноутингу та коміксів в освітньому процесі [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-sketcnoutingu-ta-komiksiv-v-osvitnomu-procesi-465307.html. — Дата звернення : 22.12.2021.
Вострякова Н. В. Використання коміксу у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / Н. В. Вострякова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(1). — С. 226-233. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(1)__35.
Даниленко Є. В. Дидактичні комікси з біології, як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів молодшого підліткового віку [Електронний ресурс] / Є. В. Даниленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. — 2011. — Вип. 3. — С. 186-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_35.
Дегтярьова Г. Комікс: відоме і невідоме : створення коміксів за творами української літератури / Г. Дегтярьова // Методичні діалоги – журнал для вчителів української мови й літератури. — 2013. — № 1-2. — С. 8-17.
Комікси в освіті як ефективний інструмент для навчання [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/komiksi-v-osviti-ak-efektivnij-instrument-dla-navcanna-303672.html. — Дата звернення : 22.12.2021.
«Комікси в сучасному освітньому процесі» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/komiksi-v-sucasnomu-osvitnomu-procesi-359788.html. — Дата звернення : 22.12.2021.
Лавренова М. В. Шляхи використання коміксів в освітньому процесі [Електронний ресурс] / М. В. Лавренова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2018. — Вип. 2. — С. 143-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_2_42.
Лавренова М. Практичне застосування коміксів на заняттях мовно-літературної освітньої галузі [Електронний ресурс] / М. Лавренова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2020. — Вип. 1. — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2020_1_8.
Лошпун О. Б. Організація імітаційно-ігрової діяльності на уроках історії в старших класах / О. Б. Лошпун // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 32. — С. 547-552.
Нападій Н. Манга: фантазуємо, малюємо, розповідаємо / Н. Нападій // Палітра педагога. — 2018. — № 4. — С. 16-18.
Ольшанський Д.В. Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів: автореф. дис. канд... пед. наук: 13.00.09 / Д.В. Ольшанський ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2002. — 20 с.
Пустиннікова І. М. Підвищення зацікавленості учнів навчальним матеріалом за допомогою коміксів [Електронний ресурс] / І. М. Пустиннікова, Ю. О. Семенюк // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — 2013. — № 2. — С. 105-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_2_29.
Чикалова Т. Г. Дидактичні можливості використання коміксів на уроках у початковій школі [Електронний ресурс] / Т. Г. Чикалова // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 20(3). — С. 52-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_20(3)__13.
Юрженко В. В. Досвід використання навчальних коміксів в технологічних освітніх системах найбільш розвинутих країн світу [Електронний ресурс] / В. В. Юрженко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 124. — С. 303-306. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_124_80.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.12.2021 09.35.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 46156  
Катя запитує:
Доброго дня! Мені потрібно посилання на дидактичну гру 'Травна система'. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль, дидактична гра "Травна система", яка допоможе вивчити будову та назви органів травної системи, можливо тільки придбати і у вільному доступі її немає.
Можливо Вам допоможе дана стаття, яка розповідає про створення тестів з біології:
Пишняк А. С. Використання GOOGLE форм при викладанні шкільного курсу біології людини (8 клас) [Електронний ресурс] / А. С. Пишняк, Л. А. Константиненко // Інноваційні здоров’язберігаючі технології у закладах освіти : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. В. В. Танської, О. А. Сорочинської, О. В. Павлюченко. – Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. - С. 93-94. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11110/16.Solonenko_fbge_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.12.2021 08.57.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.982205 seconds