Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Ольга із міста: Дніпро :: Запитання: 47572  
Ольга запитує:
Добрий день! Потрібна література за останні 10 років за темою "Формування навичок міжособистісних стосунків дітей з порушенням слуху на уроках фізичного виховання.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу:
Афанасьєв С. Уявлення про хід розвитку рухової сфери та фізичного розвитку дітей із порушенням слуху [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. — 2014. — Вип. 14. — С. 55-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2014_14_13.
Бондар О. Сучасні технології корекції порушень координаційних здібностей школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] / О. Бондар, В. Джевага // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 552-556. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkszn_2015_19(1)__107.
Бондар О. Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Бондар, В. Джевага // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2015. — № 2. — С. 17-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_2_4.
Випасняк І. П. Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І. П. Випасняк ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2007. — 18 с.
Воробель Г. Ефективна реалізація положень концепції Нової української школи для учнів з порушеннями слуху : пошуки й експерименти / Г. Воробель // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2022. — № 2. — С. 73-81.
Демчук С. Аналіз інноваційних програм із фізичного виховання, спрямованих на корекцію порушень рухової сфери дітей із депривацією слуху [Електронний ресурс] / С. Демчук, І. Випасняк // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. — 2015. — Вип. 17. — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2015_17_25.
Джевага В. Методичні підходи до корекції порушень координаційних здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / В. Джевага // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2016. — № 2. — С. 24-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2016_2_7.
Жук В. Формування слухо-мовленнєвих навичок у дітей з кохлеарними імплантами : теорія і методологія / В. Жук // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2022. — № 2. — С. 15-27.
Колишкін О. В. Вплив засобів адаптивного фізичного виховання на процес корекції рухових порушень учнів із розладами слуху [Електронний ресурс] / О. В. Колишкін // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. — 2008. — Т. 3. — С. 65–69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2008_3_21.
Колядюк С. І. Корекція фізичного розвитку і рухової діяльності дітей з порушеннями слуху засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. І. Колядюк // Наука і освіта. — 2015. — № 4. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_4_19.
Кравцова Л. А. Особливості проведення уроку фізичної культури з глухими дітьми [Електронний ресурс] / Л. А. Кравцова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-provedenna-uroku-fizicnoi-kulturi-z-gluhimi-ditmi-232757.html. — Дата звернення 28.12.2023.
Круглик О. П. Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху в пізнавальній діяльності [Електронний ресурс] / О. П. Круглик // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 111-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2020_16(2)__13.
Маслова О. В. Впровадження концепції здоров’яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. В. Маслова // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. — 2020. — № 2. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smed_2020_2_6.
Форостян О. І. Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху як соціальна та психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. І. Форостян // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2015. — Вип. 4. — С. 75-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_4_27.
Шевченко В. М. Значення фізичного виховання для розвитку дошкільників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 26. — С. 266-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_57.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.12.2023 17.06.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Кременчук :: Запитання: 47555  
Карина запитує:
Добрий день! Прошу допомоги у пошуку літератури на тему курсової "Методика організації діяльності учнів початкових класів при роботі з папером на уроці дизайну й технологій". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу:
Алєксєєв В. Аплікація з паперу : види аплікацій : ескіз виробу : послідовність дій під час створення аплікацій / В. Алєксєєв // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 25-41.
Балакірєва В. А. Аналіз державного стандарту початкової освіти і програм з трудового навчання для початкової школи [Електронний ресурс] / В. А. Балакірєва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 279. — С. 9-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_279_3.
Бібліотечка вчителя початкових класів : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 1. — Таматична вкладка. — С. 1-48.
Жолудь Н. Інтегрований тематичний день у 1 класі / Н. Жолудь, І. Серьоженко // Початкова школа. — 2018. — № 11. — С. 42-45.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Їжачок із шишки та паперу. Веселе сонечко : для умілих рученят : творча скарбничка класовода // Розкажіть онуку. — 2021. — № 5. — С. 31-32.
Кирей Г. По роботі й нагорода : інтегрований урок : 2-й клас / Г. Кирей // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 15-16. — С. 62-75.
Колесник Н. Є. Методичні аспекти впровадження у початковій школі компетентнісного підходу у процесі трудового навчання [Електронний ресурс] / Н. Є. Колесник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 6. — С. 118-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_6_24.
Кондратюк Г. О. Роль та місце уроків геометрії в початковій дизайн-освіті школярів / Г. О. Кондратюк // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — Вип. 31. — С. 118-120.
Корисні речі придумані людьми : клуб чомучок // Розкажіть онуку. — 2021. — № 1. — С. 32-42.
Котелянець Н. В. Розвивальні можливості ручної обробки матеріалів на уроках трудового навчання в початковій школі [Електронний ресурс] / Н. В. Котелянець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2016. — Вип. 253. — С. 107-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_253_20.
Марченко А. Навчальний ресурс уроків трудового навчання у початковій школі для розвитку дотикового сприймання учнів [Електронний ресурс] / А. Марченко // Молодь і ринок. — 2015. — № 4. — С. 156-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_4_34.
Паршук С. М. Формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / С. М. Паршук, А. Ю. Бордунова, А. П. Дмитренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 2. — С. 211-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_2_42.
Пригодій А. В. Розвиток просторової уяви учнів основної школи в процесі технічного моделювання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. В. Пригодій ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Тименко В. П. Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / В. П. Тименко; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2010. — 40 c.
Трибуна вчительської майстерності : [добірка матеріалів] // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 3. — Тематична вкладка. — С. 3-63.
Трофанова М. Т. Розвиток творчої особистості у системі початкового трудового навчання [Електронний ресурс] / М. Т. Трофанова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2003. — Вип. 6. — С. 172-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2003_6_84.
Тягур В. М. Викладання дизайну в педагогічних навчальних закладах / В. М. Тягур // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — Вип. 31. — С. 89-92.
Україна. Міністерство освіти і науки. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 р. № 1/9-430 / Україна. Міністерство освіти і науки // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 25-27. — С. 5-32.
Чарівні перетворення: що з чого зроблено : клуб чомучок : відповідаємо на запитання учнів // Розкажіть онуку. — 2021. — № 1. — С. 25-31.
Ялинкові прикраси: паперовий Санта : для умілих рученят : творча скарбничка класовода // Розкажіть онуку. — 2021. — № 6. — С. 31-34.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.12.2023 09.03.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кременчук :: Запитання: 47548  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію з теми "Витинанка як засіб художньо-естетичного розвитку учнів початкової школи" Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє. Радимо скоростатись відповідями на запитання: Віртуальна бібліографічна довідка - Розширений пошук - Пошук за: Номером запитання - № 21941, 42601, 43828 також пропонуємо переглянути наступні джерела:

Буряківська М. В. Чудернацька витинанка : [конспект уроку] / М. В. Буряківська // Розкажіть онуку. – 2013. – № 21-22 (листоп.). – С. 101-102.
Ганжа П. О. Таємниці українського рукомесла / П.О. Ганжа. – Київ : Мистецтво, 1996. – 191 с. : іл.
Дудар Г. М. Дивовижний витинанковий світ / Галина Дудар. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 71, [5] с. : іл.
Журов В. Розвиток дрібної моторики руки. "Витинанки. Посібник" / В. Журов, О. Горелько, Д. Новік ; Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського. – Чернігів : [б. в.], 2020. – 34 с. : іл.
Зазуляк Т. К. Мистецтво витинанки: створюємо декоративну композицію / Т. К. Зазуляк // Мистецтво та освіта. - 2017. - № 4. - С. 33-39. - Бібліогр.: с. 39.
Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В. І. Лозова, Г.В. Троцько ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2 – е вид., випр. і доп. – Харків: “ОВС”, 2002. – 400 с .
Любарська Л. М. Мистецтво для тебе / Л. М. Любарська, Т. Б. Харламова ; іл. В. Кузнєцов, М. Коваленко ; худож. оформ., дизайн Н. Бридня, В. Кузнєцов. – Київ : Наш час, 2016. – 104 с. : іл., фотоіл. – (Равлик).
Мельник В. М. Мистецтво витинанки та аплікації : навч. посіб. / В. М. Мельник. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. – 223 с. : іл.
Пундєєва О. Витинанка як вид декоративного мистецтва / Оксана Пундєєва // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 2. - С. 45-47.
Радей Л. Виговлення витинанок : образотворче мистецтво. 4 клас / Людмила Радей // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2011. – № 2. – Наша вкладка. – Умілі рученята. – С. 3-7 .
Романцов С. В. Витинанки: крок у майбутнє та сучасне : програма гуртка "Витинанка": метод. реком.: навч.-метод. посібник / С. В. Романцов ; Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Упр. освіти Шосткин. міськ. ради, Шосткин. міськ. центр естет. виховання. – 2-ге вид., доп. – Шостка : Сіверянщина, 2006. – 84 с.
Співак В. М. Витинанки в декоративно-прикладному та образотворчому мистецтві України : метод. вказівки до вивч. курсу "Витинанки в декоративно-прикладному та образотворчому мистецтві України"... / В. М. Співак, І. В. Фізер. – Черкаси : [Б. в.], [2009]. – 60 с. : іл.
Федоренко В. О. Витинанки – маленькі шедеври українського декоративно-прикладного мистецтва : посібник для вчителів початкових класів / В. О. Федоренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2007. – 220 c.: іл. – Бібліогр.: с. 217.
Цікаві саморобки. Аплікація. Паперопластика. Витинанка / [уклад.: Демчак С. М., Чернявська Т. Т.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 15 с. : іл. – (Готуємося до свята).
Чєн Н. В. Нетрадиційні техніки зображення: навч.-метод. посіб. / Н. В. Чєн. – Харків: Скорпіон, 2007. – 48 с.
Шахова Н. В. Художня аплікація і паперові візерунки : рек. для творч. роботи школярам, їх батькам, учителям, усім, хто захоплюється декор.-приклад. мистец. / Н. В. Шахова ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук. – Донецьк : БАО, 2006. – 48 с. : іл.
Витинанка. – Режим доступу: http://berezamaria.blogspot.com/p/blog-page_27.html
Довгалюк Н. С. Історія розвитку нетрадиційного українського мистецтва витинанки та використання його на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі / Н. С. Довгалюк, Г. В. Ямчинська. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/13283/1/Yamchynska.pdf
Стрілець О. Українське мистецтво витинанки : Навч.-метод. посіб. / Ольга Стрілець. – Режим доступу: https://mala.storinka.org/ольга-стрілець-українське-мистецтво-витинанки-навчально-методичний-посібник.html
Ответ ожидается

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.11.2023 12.20.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: анастасія із міста: Кременчук :: Запитання: 47547  
анастасія запитує:
Добрий день. Будь ласка, допоможіть з літературою до курсової. Тема "Музично-дидактичні ігри як засіб формування музичної культури молодших школярів на уроках мистецтва". Дякую.
Наша відповідь:
Бордунова Н. Зачаровані слова : (музично-дидактична гра) / Н. Бордунова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2013. — № 6. — С. 23.
Букреєва, Г. Методика роботи з музично-дидактичними іграми / Г. Букреєва // Мистецтво та освіта. — 2011. — № 4. — С. 41-46.
Волошенко О. Естетичні смаки учнів : формування та розвиток методом упровадження народних музичних ігор / О. Волошенко // Шкільний світ. — 2015. — № 19. — Музика. — 2015. — № 10. — С. 1-7.
Гаврилова Т. Музично-дидактичні ігри у формуванні музичних здібностей дітей на уроках музичного мистецтва та в позаурочний час / Т. Гаврилова // Шкільний світ. — 2017. — № 15. — Музика. — 2017. — № 8 . — С. 1-12.
Гороховська Н. Як ти знаєш музику : музично-дидактичні ігри у початкових класах / Н. Гороховська // Шкільний світ. — 2011. — № 19. — Музика. — 2011. — № 5. — С. 18-20. — Продовж. Початок № 31, № 35, 2010.
Драганчук В. Ігрова діяльність на уроках музичного мистецтва / В. Драганчук // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2016. — № 10. — С. 30-35.
Лобач О. Музично-дидактичні ігри в початковій школі / О. Лобач // Мистецтво та освіта. — 2017. — № 2. — С. 19-24.
Лобач О. Музично-дидактичні ігри в початковій школі [Електронний ресурс] / О. Лобач // Мистецтво та освіта. — 2017. — № 2. — С. 18-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2017_2_6
Музично-дидактичні ігри в початковій школі : [добірка матеріалів] // Початкова освіта. Уроки. — 2020. — № 12. — С. 7-99.
Римар Л. Музично-дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва : [добірка ігор] / Л. Римар // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2013. — № 5. — С. 32-37.
Саєнко К. Дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва в початковій школі : дидактичний кейс / К. Саєнко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2017. — № 3. — С. 34-35.
Турчин Т. Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку / Т. Турчин // Рідна школа. — 2011. — № 7. — С. 64-68.
Чігріна В. Принцип історизму в процесі сприйняття музики : досвід / В. Чігріна // Шкільний світ. — 2012. — № 39. — Музика. — 2012. — № 10. — С. 1-2.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.11.2023 11.27.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: МАР'ЯНА із міста: Новий Стародуб :: Запитання: 47540  
МАР'ЯНА запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти інформацію на таке питання "Диференціація навчання за інтересами"
Наша відповідь:
Дєнічєва О. Індивідуалізація та диференціація навчання у процесі розвитку особистості у навчальних закладах Австрії [Електронний ресурс] / О. Дєнічєва // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — 2018. — Вип. 6. — С. 145–153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2018_6_14
Загородня А. А. Профільне навчання як форма радикальної диференціації освітнього процесу [Електронний ресурс] / А. А. Загородня // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2020. — № 2. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2020_2_4
Загородня А. Диференціація змісту навчання у старшій школі: історико-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / А. Загородня // Молодь і ринок. — 2018. — № 3. — С. 30-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_3_8
Ілініцька Н. С. До питання диференціації навчання [Електронний ресурс] / Н. С. Ілініцька // Актуальні питання мистецької педагогіки. — 2017. — Вип. 6. — С. 31-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2017_6_8
Колечинцева Т. Проблема диференціації та диференційованого підходу до навчання у дидактиці та методиці фізики [Електронний ресурс] / Т. Колечинцева // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 39(2). — С. 181-185. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_39(2)__33
Олексін Ю. П. Диференціація навчання як один із ключових напрямів оновлення сучасної школи [Електронний ресурс] / Ю. П. Олексін // Імідж сучасного педагога. — 2015. — № 8. — С. 35-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_8_10
Олексін Ю. П. До етапів в історіографії індивідуалізації і диференціації навчання. Періодизація стану наукової формалізації проблеми диференціації навчання [Електронний ресурс] / Ю. П. Олексін // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2015. — № 52. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2015_52_3
Ольхова Н. Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу навчання у новій українській школі [Електронний ресурс] / Н. Ольхова, Р. Рославець, С. Орлова // Acta paedagogika volynieses. — 2022. — Вип. 2. — С. 116-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_2_18
Пісоцька М. Е. Диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз [Електронний ресурс] / М. Е. Пісоцька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 45. — С. 225-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_45_31
Прокоф’єва М. Ю. Зміст і структура спецкурсу для майбутніх учителів початкових класів "індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" [Електронний ресурс] / М. Ю. Прокоф’єва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 32. — С. 399-402. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_32_83
Третьякова К. В. Організація самостійної роботи студентів із використанням Internet-ресурсів як засобів диференціації, оптимізації та індивідуалізації навчання [Електронний ресурс] / К. В. Третьякова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2015. — Вип. 11. — С. 82-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2015_11_28
Уруський А. Сутність індивідуалізації та диференціації навчання у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / А. Уруський // Молодь і ринок. — 2015. — № 5. — С. 161-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_36
Шевчук Л. М. Індивідуальні особливості учнів як важливий аспект реалізації індивідуального й диференційованого підходів у процесі навчання [Електронний ресурс] / Л. М. Шевчук // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 49(2). — С. 44-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_49(2)__11
Шевчук Л. Сутність та специфіка поняття "диференціація навчання": інформація для ознайомлення педагогів [Електронний ресурс] / Л. Шевчук // Проблеми сучасного підручника. — 2020. — Вип. 25. — С. 219-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2020_25_21
Шпарик О. М. Проблема диференціації навчання в дослідженнях українських учених та науковців близького зарубіжжя [Електронний ресурс] / О. М. Шпарик // Український педагогічний журнал. — 2015. — № 4. — С. 152-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_4_20

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.11.2023 10.52.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.315112 seconds