Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Надія із міста: м. Кременчук :: Запитання: 45063  
Надія запитує:
Добрий день, допоможуть, будь ласка, у пошуку джерел до теми:маленький етикет як запорука якісної взаємодії в суспільстві. Дякуб
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10762/
https://mizky.com/article/279/25-etiquette-rules
https://core.ac.uk/download/pdf/11324545.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10477/
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10922/
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u138/Презентація 2 Культура мовлення.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/9fc4fff6-cce5-4afd-bf70-2e3854c59ab4.pdf
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/metod_3157.pdf
https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Nznuoaf_2013_33_22.pdf
https://pidru4niki.com/15600610/menedzhment/movlennyeviy_etiket
– Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. Я. Зусін ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Приазов. держ. техн. ун-т”. – 4-те вид., перероб. та допов. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 204 с. : іл.
– Мацько О.М. Мовленнєвий етикет : навч. посіб. [для студентів] / О. М. Мацько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – 143 с.
– Діловий етикет : Етика ділового спілкування / [авт.-уклад. І. Афанасьєв]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 367 с
– Стахів М.О. Український комунікативний етикет / М. Стахів. – Київ : Вікар, 2008. – 245 с. : іл., табл.
– Радевич-Винницький Я.К. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Київ : Знання, 2008. – 291 с
– Личук М.І. Культура особистості та діловий етикет : навч. посіб. / М.Личук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Чернівці : Рута, 2008. – 61, [1] с.
– Лозовой В.О. Культура особистості та етикет у діловому спілкуванні : навч. осіб. / В. О. Лозовой, О. В. Уманець, М. Б. Ценко. – Харків : Регіон-інформ, 2006. – 139 с.
– Проценко О.П. Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філос. наук. 09.00.07 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2004. – 33 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.12.2020 11.25.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Полтава :: Запитання: 45061  
Лариса запитує:
Добрий вечір, допоможіть, будь ласка, у пошуках літератури до одного з розділу дисертації на тему: визначення терміну „функціональні знання". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! На жаль, з доступних нам джерел інформації нам не вдалося знайти. Конкретизуйте, будь ласка, свій запит.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.12.2020 23.41.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Шаргород :: Запитання: 45058  
Ксенія запитує:
Добрий день! Дуже потрібна інформація про педагогічну систему К. Ушинського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ксеніє! пропонуємо вашій увазі такі джерела інформації:
Березівська Л. Антропоцентризм — провідна ідея творчості основоположника наукової вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинського [Електронний ресурс] / Л. Березівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 110. — С. 12-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_110_6.
Богдан Т. К. Д. Ушинський про значення природи у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Богдан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 110. — С. 31-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_110_12.
Васянович Г. Костянтин Ушинський — класик світової педагогіки / Г. Васянович // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 4. — С. 181-189.
Дерба М. Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського крізь призму сьогодення [Електронний ресурс] / М. Дерба // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 110. — С. 37-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_110_14.
Довбня В. Костянтин Ушинський як фундатор філософсько-освітньої думки України / В. Довбня // Філос. освіти. — 2007. — № 1. — С. 231-245.
Калита Н. Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. Калита; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. — Дрогобич, 2009. — 20 c.
Калита Н. Ідея народності у вченні К. Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання [Електронний ресурс] / Н. Калита // Молодь і ринок. — 2017. — № 1. — С. 21-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_1_6.
Карпенко О. Виховання особистості у контексті антропологічних ідей Костянтина Ушинського [Електронний ресурс] / О. Карпенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2014. — № 41. — С. 312-315. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2014_41_74.
Марчук С. Гуманізм, народність та природовідповідність – визначальні принципи педагогічної системи К. Д. Ушинського [Електронний ресурс] / С. Марчук, І. Чемерис // Педагогічний часопис Волині. — 2018. — № 4. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2018_4_8.
Марчук С. Самовиховання як модель формування здорової особистості в педагогіці Костянтина Ушинського [Електронний ресурс] / С. Марчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 122. — С. 160-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_122_38.
Мусієнко-Репська В. Виховання почуттів у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського [Електронний ресурс] / В. Мусієнко-Репська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 1. — С. 59-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_1_13.
Павко А. Методологічні засади дидактики К. Ушинського [Електронний ресурс] / А. Павко, Л. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 2(1). — С. 38-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_2(1)__9.
Рогачко М. Вимоги до особистості майбутнього вихователя у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського [Електронний ресурс] / М. Рогачко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. — 2017. — № 1. — С. 85-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupupp_2017_1_18.
Садова І. Ідея народності у педагогічній концепції Костянтина Ушинського [Електронний ресурс] / І. Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2014. — Вип. 17. — С. 109-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_17_23.
Стрілець С. Ґенеза гуманістичних поглядів К. Ушинського [Електронний ресурс] / С. Стрілець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 110. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_110_10.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.12.2020 11.30.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 45053  
Соломія запитує:
Привентивне виховання діток
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адамович В. Г. Правове і превентивне виховання учнів / В. Г. Адамович // Шкільна бібліотека. — 2010. — № 4. — С. 147-148.
Андросюк О. Під гострим кутом: девіантна поведінка : події / О. Андросюк // Шкільний світ. — 2011. — № 12. — С. 6.
Березня О. О. Особливості превентивного виховання у школі / О. О. Березня // Позакласний час. — 2010. — № 2. — С. 14-25.
Берзіня О. О. Профілактика виникнення та подолання виявів булінгу в дитячому середовищі / О. О. Берзіня // Основи здоров'я. — 2018. — № 7. — С. 2-8.
Богданович Л. Шкідливі звички : бесіда з учнями середньої та старшої школи / Л. Богданович, С. Усик // Безпека життєдіяльності. — 2018. — № 8. — С. 18-19.
Валентій Л. І. Превентивна освіта й соціальна політика / Л. І. Валентій // Виховна робота в школі. — 2017. — № 1. — С. 2-5.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 59-64.
Захаренко С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Захаренко // Рідна школа. — 2011. — № 1-2. — С. 18-22.
Липа О. О. Проект "Змістовне дозвілля" / О. О. Липа // Позакласний час. — 2010. — № 2. — С. 26-32.
Надзвичайні події : превентивне виховання : [добірка інформаційних матеріалів за повідомленнями МВС та МНС України з коментарями юриста] // Позакласний час. — 2010. — № 7. — С. 145-159.
Надзвичайні події : превентивне виховання : [добірка інформаційних матеріалів за повідомленнями МВС та МНС України з коментарями юриста] // Позакласний час. — 2010. — № 8. — С. 149-158.
Надзвичайні події : превентивне виховання : [добірка інформаційних матеріалів за повідомленнями МВС та МНС України з коментарями юриста] // Позакласний час. — 2010. — № 9. — С. 145-156.
Превентивне виховання підлітків : [добірка статей] // Позакласний час. — 2011. — № 3. — Позакласний час плюс. — С. 65-80. — За матеріалами науково-методичного посібника В. М. Оржеховської, О. І. Пилипенко "Превентивне виховання".
Сотнікова, Т. О. Практичні аспекти організації превентивного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі / Т. О. Сотнікова // Виховна робота в школі. — 2017. — № 1. — С. 6-17.
Теслюк В. Бібліотека — координатор діяльності, спрямованої на профілактику насильництва щодо підлітків / В. Теслюк, А. Стульнікова // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 10. — С. 44-48.
Ткаченко Н. М. Проект "Сприяння просвітницькій роботі серед учнів середнього підліткового віку щодо превентивного виховання" / Н. М. Ткаченко // Позакласний час. — 2010. — № 2. — С. 33-44.
Харчишина М. О. Програма превентивного виховання важковиховуваних молодших школярів : практичний досвід / М. О. Харчишина // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2017. — № 8. — С. 13-21.
Шамаріна Т. Толерантність — мистецтво жити разом [Електронний ресурс] / Т. Шамаріна, О. Петренко // Бібліотека у форматі Д°. — 2016. — № 4. — С. 18-21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.12.2020 23.57.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Кропивницький :: Запитання: 45050  
Катя запитує:
Добрий день! Цікавить література про педагогічну діяльність і спадщину А. Макаренка. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Антонова О. Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття : монографія / О. Антонова, О. Березюк, Ю. Березюк, С. Вітвицька, О. Власенко; ред.: О. Дубасенюк; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2013. — 303 c.
Антонова О. Особливості професійної підготовки педагогічно обдарованих студентів у контексті ідей А.С. Макаренка / О. Антонова // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2008. — Вип. 38. — С. 26-30.
Гайда Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Й. Гайда; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Київ, 2004. — 20 c.
Зязюн Л. Виховні системи Антона Макаренка та Олександра Нілла в інтерпретації французьких вчених / Л. Зязюн // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. — 2006. — № 3/4. — С. 200-215.
Зязюн Л. Два видатні педагоги-менеджери освіти: Антон Макаренко і Олександр Нілл в оцінках європейських учених [Електронний ресурс] / Л. Зязюн // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2010. — Вип. 7. — С. 215-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2010_7_41.
Калагурка Х. Педагогічна система Антона Макаренка у науковій рецепції Федора Науменка [Електронний ресурс] / Х. Калагурка // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 21. — С. 86-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2018_21_21.
Кривошеева Г. Проблема професійного довголіття майбутніх педагогів у контексті педагогічної спадщини Антона Семеновича Макаренка [Електронний ресурс] / Г. Кривошеева // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 11. — С. 178-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_11_41.
Луганська А. Педагогічні здобутки Антона Макаренка у вітчизняній та світовій практиці [Електронний ресурс] / А. Луганська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 7(1). — С. 29-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_7(1)__7.
Міхно О. Психолого-педагогічні аспекти виховної системи Антона Макаренка / О. Міхно // Проф.-техн. освіта. — 2013. — № 2. — С. 8-12.
Моргун В. Парадокси педагогічного гуманізму, або як любити дітей за Антоном Макаренком та Янушем Корчаком [Електронний ресурс] / В. Моргун // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 12. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_12_46.
Пащенко В. Учення Антона Макаренка в контексті викликів системи виховання XXI століття [Електронний ресурс] / В. Пащенко // Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 2. — С. 102-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2009_2_22.
Сидоряк З. Теорія і практика фізичного виховання дітей у педагогічній спадщині Антона Макаренка [Електронний ресурс] / З. Сидоряк // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 13. — С. 271-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_13_36.
Щербак О. Ідеї Антона Макаренка живуть і сьогодні / О. Щербак // Проф.-техн. освіта. — 2008. — № 1. — С. 14-17.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.12.2020 08.51.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.256711 seconds