Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 46770  
Марія запитує:
необхідно знайти статтю на тему "виникнення і подальший розвиток шкільної справи в Україні"
Наша відповідь:
Богомолова М. Ю. Стан шкільництва в україні періоду формування нової освітньої політики держави 20-30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Ю. Богомолова // Педагогічний альманах. — 2018. — Вип. 37. — С. 260-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_37_44
Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920 рр.) / Г. Васькович ; З супровід. словом А.Алексюка. — Київ, 1996. — 359 с.
Гарбузова І. Розвиток кооперативного шкільництва в наддніпрянській україні (20-ті рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Гарбузова // Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. — 2009. — Вип. 2. — С. 78-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_12
Гожень Я. Розвиток українського шкільництва в Другій Речі Посполитій та в Генеральному губернаторстві [Електронний ресурс] / Я. Гожень // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 1. — С. 75-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_1_14
Денисенко В. Освіта і шкільництво у давній Руси-Україні / В. Денисенко // Пам'ять століть. — 2005. — №3-4. — С.15-24.
Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна", 1941-1944 = Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine, 1941-1944 : у світлі нім. док. / Б. Єржабкова ; пер. з нім. Г. П. Задвернюк [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2008. — 270 с.
Зелінська О. Навчальний процес давнього українського шкільництва крізь призму слова [Електронний ресурс] / О. Зелінська // Філологічний часопис. — 2016. — Вип. 2. — С. 48-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2016_2_8
Ковтун В. Розвиток українського шкільництва та національне виховання молоді як імператив світоглядних ідей Михайла Грушевського [Електронний ресурс] / В. Ковтун // Українознавство. — 2017. — № 1-2. — С. 179-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_1-2_18
Легеза І. Розвиток шкільної справи на підкарпатській русі в 1919-1929 роках [Електронний ресурс] / І. Легеза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 21. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_35
Любар О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. Любар, М. Стельмахович, Д. Федоренко ; за ред. О. Любара. — Київ : Знання, 2003. — 450 с. — (Вища освіта 21 століття).
Покась В. Шкільництво в Україні: становлення та історична генеза інтернатної освіти : педагогічний ретродосвід / Покась, Віталій // Рідна школа. — 2011. — № 3. — С. 43-47.
Попп Р. Повоєнне шкільництво у світлі звітних документів Українського націоналістичного підпілля [Електронний ресурс] / Р. Попп // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2020. — Вип. 3. — С. 168–185. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2020_3_13
Рікарді О. В. Становище українського шкільництва у Східній Галичині в 1870–х – поч. ХХ ст. : спроба історичного аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Рікарді // Галичина. — 2015. — Ч. 27. — С. 339-345. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2015_27_46
Руда О. В. Наступ на українське шкільництво: діяльність кураторії Львівського шкільного округу в 1921–1926 роках [Електронний ресурс] / О. В. Руда // Новітня доба. — 2021. — Вип. 9. — С. 30-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/novdob_2021_9_5
Сікорський П. І. Проблеми реформування шкільництва за концепцією "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / П. І. Сікорський // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2022. — Вип. 36. — С. 159-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2022_36_20
Совгар О. М. Захист українського шкільництва в діяльності культурно-освітніх товариств Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. М. Совгар // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2017. — Вип. 17. — С. 86-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_17_25

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.10.2022 20.12.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 46754  
Валерія запитує:
Добрий день. Цікавить питання: охорона психічного здоров'я підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність [Електронний ресурс] / В. Г. Арефьєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2014. — Вип. 118(3). — С. 6-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(3)__3.
Мельник Л. П. Особливості просоціальної поведінки в підлітковому та юнацькому віці [Електронний ресурс] / Л. П. Мельник, О. М. Чайковська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 135-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_17.
Михайлова Н. А. Аналіз дослідження психофізіологічних чинників навчальної успішності підлітків, як основи психічного здоров’я [Електронний ресурс] / Н. А. Михайлова, О. В. Гончаров, Л. А. Гончарова // Молодий вчений. — 2016. — № 1(3). — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(3)__7.
Мозгова Т. П. Від лікування розладів поведінки — доохорони психічного здоров’я підлітків [Електронний ресурс] / Т. П. Мозгова, І. В. Лещина, С. В. Федорченко // Український вісник психоневрології. — 2016. — Т. 24, вип. 1. — С. 73-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_1_18.
Уханова А. І. Просоціальна поведінка в контексті психічного здоров’я підлітків [Електронний ресурс] / А. І. Уханова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2020. — Вип. 10. — С. 97-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2020_10_18.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.10.2022 14.36.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Київ :: Запитання: 46733  
Леся запитує:
Доброго дня, допоможіть з підбором літератури на тему: Методи моделювання в психології та його види
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондар Л. В. Загальна психологія: навч. посіб. / Л. В. Бондар ; Нац. авіац. ун-т. — Київ : НАУ, 2018. — 127 с.
Бушуєва Т. В. Експериментальна психологія : [навч. посіб.] / Т. В. Бушуєва. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2019. — 247 с.
Дьяков С. Й. Теоретическое моделирование психосемантических структур субьектности личности / С. Й. Дьяков // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2011. — Вип. 22. — С. 192-199. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_33.
Євтух М. Б. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях : підруч. для студ. ВНЗ / М. Б. Євтух, . Кулик, Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна. — Київ : Інформ. системи, 2012. — 426 c.
Жигайло Н. І. Психологічне моделювання процесу духовного становлення особистості в юнацькому віці [Електронний ресурс] / Н. І. Жигайло // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2011. — Вип. 1. — С. 156-170. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2011_1_15.
Москалець В. П. Загальна психологія : підручник / В. П. Москалець ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Київ : Ліра-К, 2020. — 562 с.
Олефір В. О. Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями / В. О. Олефір // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2015. — Вип. 50. — С. 152-166. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2015_50_19.
Резнік В. С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності / В. С. Резнік; Поділ. держ. аграр.-техн. акад. — Кам'янець-Поділ. : "Абетка-НОВА", 2001. — 219 c.
Чабан Г. В. Моделювання соціально-психологічних процесів у навчальних структурах [Електронний ресурс] / Г. В. Чабан, Р. А. Чабан // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2013. — Вип. 4. — С. 165-171. — Електронні дані. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2013_4_26.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.10.2022 13.17.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 46723  
Ніна запитує:
Добрий день. Цікавить література про науково-педагогічну діяльність К. Ціолковського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Перегляньте таку літературу:
Батько космонавтики : 17 вересня – 160 років від дня народження Костянтина Ціолковського // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 8. — С. 51-52.
Гончаренко В. Повітряні «мамонти» : досьє ерудита / В. Гончаренко // Юний технік України. — 2011. — № 5. — С. 6-7.
Громозова О. М. Великі першовідкривачі космосу. Час яскравих осяянь. Микола Іванович Кибальчич. Костянитин Едуардович Ціолковський : віхи історії / О. М. Громозова // Країна знань. — 2018. — № 6. — С. 18-21.
Констянтин Едуардович Ціолковський : галерея видатних особистостей // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 15-16. — С. 118-127.
Остапчук М. В. Родовід та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського [Електронний ресурс] / М. В. Остапчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 116. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_116_26.
Остапчук М. В. Таємниці родоводу та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського [Електронний ресурс] / М. В. Остапчук, М. Д. Пашковець, О. М. Остапчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2014. — Вип. 48. — С. 146-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2014_48_31.
Паскаленко В. В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці XIX – на початку XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. В. Паскаленко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2016. — 20 c.
Петричиць І. В. Внесок українських науковців у розвиток космонавтики : проводимо позакласний захід / І. В. Петричиць // Фізика в школах України (Основа). — 2019. — № 7-8. — С. 51-56.
Поджара Т. А. Космос – вчора, сьогодні, завтра : матеріали до Всесвітнього дня авіації та космонавтики / Т. А. Поджара // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 3. — С. 41-43.
Сиротюк В. Урок на тему: «Уявлення про Всесвіт. Творці астрономії. Дослідження Всесвіту людиною» / В. Сиротюк, Ю. Мирошніченко // Фізика та астрономія в школі. — 2011. — № 8. — С. 16-20.
Яроцький Л. В. Філософія історії : курс лекцій / Л. В. Яроцький. — Житомир : Полісся, 2009. — 332 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.09.2022 08.52.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Чернівці :: Запитання: 46650  
Таня запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про розвиток соціальної педагогіки в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Перегляньте таку літературу:
Безпалько О. В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 3. — С. 14–21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2012_3_4.
Богомолова М. Ю. Феномен «соціальне виховання» в історії педагогіки й освіти України (20 – 30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / М. Ю. Богомолова ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2021. — 40 с.
Відмиш Л. І. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. І. Відмиш, І. Г. Гіталова // Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Євтух М. Б. Правові основи української педагогіки: етика та соціальні норми : навч. посіб. / М. Б. Євтух , С. К. Стефанюк . — Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. — 311 с.
Майстерня професійного самовдосконалення : Сходинки до вершини «Я» : факультативний курс // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 39-46.
Поліщук В. А. Соціальна педагогіка як наукова основа здійснення соціальної політики сучасного українського суспільства [Електронний ресурс] / В. А. Поліщук // Педагогічний дискурс. — 2007. — Вип. 2. — С. 131-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2007_2_30.
Сокол Л. Соціальне партнерство : що це за явище і чому важливо його розвивати? : тренінг для учнів 9-11-х класів / Л. Сокол // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 5-17.
Цихуляк І. М. Проекція соціальної панорами української виховної педагогіки та її аксіологічний вимір [Електронний ресурс] / І. М. Цихуляк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 20. — С. 152-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_20_41.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Штефан Л. А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20 — 90-ті рр. ХХ ст.) : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Л. А. Штефан ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2003. — 492 с.
Яковлева О. В. Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 5(1). — С. 24-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__5.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.09.2022 09.57.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.91956 seconds