Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Олена із міста: Маріуполь :: Запитання: 46281  
Олена запитує:
Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для бакалаврської роботи "Інноваційні технології навчання зарубіжної літератури в старшій школі"
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо Вам опрацювати таку літературу:
Використання інформаційних та інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-informacijnih-ta-interaktivnih-tehnologij-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-133201.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Використання традиційних та інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-tradicijnih-ta-interaktivnih-tehnologij-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-119650.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Дмитрієва Л. Креативно-інноваційна траєкторія самовираження особистості на уроках літератури : нова українська школа / Л. Дмитрієва // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 14-15.
Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/interaktivni-tehnologii-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-8179.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : моногр. / О. О. Ісаєва. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. — 380 c.
Ковбасенко Ю. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: «за» і «проти» / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 7-8. — С. 29-31.
Ковбасенко Ю. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: «за» і «проти» / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 9. — С. 7-13.
Король темної сторони : урок за новелою С. Кінга «Мораль» : сучасна література в школі : методика, пошук, досвід / О. Волосецька [и др.] // Всесвітня література в школах України. — 2021. — № 5. — С. 50-55.
Курсова робота «Використання інноваційних технологій як засіб активізації пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-vikoristanna-innovacijnih-tehnologij-ak-zasib-aktivizacii-piznavalnoi-aktivnosti-ucniv-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-510952.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Москаленко А. А. Інноваційні технології на уроках зарубіжної літератури : школа педагога / А. А. Москаленко // Зарубіжна література в школі. — 2019. — № 13-14. — С. 3-6.
Сметюх О. Використання інноваційних технологій навчання як засіб формування творчої особистості на уроках зарубіжної літератури : нова українська школа / О. Сметюх // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 9-12.
Стаття «Інноваційні форми та методи навчання на уроках зарубіжної літератури» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/stattya-innovaciyni-formi-ta-metodi-navchannya-na-urokah-zarubizhno-literaturi-207889.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Сучасні технології навчання та їх використання на уроках зарубіжної літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-tehnologii-navcanna-ta-ih-vikoristanna-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-194704.html. — Дата звернення : 16.02.2022.
Тертична Л. Сторітеллінг як методичний прийом вивчення біографії : із досвіду роботи / Л. Тертична // Всесвітня література в сучасній школі. — 2020. — № 4. — С. 28-30.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.02.2022 11.58.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Чернігів :: Запитання: 46259  
Юля запитує:
Добрий день. Допоможіть з пошуком електронних джерел на тему Розвиток критичного мислення у молодших школярів. Потрібно саме електронні джерела. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Радимо вам опрацювати такі електронні джерела за вашим запитом:
Домбровська Н. М. Обґрунтування концепції взаємодії критичного та творчого мислення у навчанні молодших учнів [Електронний ресурс] / Н. М. Домбровська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2018. — № 2. — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2018_2_7.
Дорожко І. В. Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі відгадування загадок [Електронний ресурс] / І. В. Дорожко, Л. М. Туріщева // Новий Колегiум. — 2019. — № 1. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2019_1_13.
«Інструменти розвитку критичного мислення у молодших школярів» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/webinar/instrumenti-rozvitku-kriticnogo-mislenna-u-molodsih-skolariv-473.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Карпенко А. А. Технологія критичного мислення як засіб розвитку обдарованості молодших школярів [Електронний ресурс] / А. А. Карпенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 125. — С. 316-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_78.
Кловак Г. Т. До проблеми розвитку критичного мислення учнів молодшого шкільного віку в Україні [Електронний ресурс] / Г. Т. Кловак, В. О. Собко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 1. — С. 130-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2020_1_17.
Колток Л. Критичне мислення молодших школярів як психолого-педагогічний феномен [Електронний ресурс] / Л. Колток, Л. Білецька // Молодь і ринок. — 2019. — № 9. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_9_14.
Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках з предмету «Я досліджую світ» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kriticne-mislenna-ak-zasib-formuvanna-ta-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-molodsih-skolariv-na-urokah-z-predmetu-a-doslidzuu-svit-404850.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Парфілова С. Педагогічні стратегії розвитку критичного мислення молодших школярів в умовах нової української школи [Електронний ресурс] / С. Парфілова, Є. Харькова, О. Шаповалова, К. Кєрєзора // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 7. — С. 179-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_7_19.
Практичні прийоми розвитку критичного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prakticni-prijomi-rozvitku-kriticnogo-mislenna-molodsih-skolariv-429301.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Розвиток критичного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-kriticnogo-mislenna-molodsih-skolariv-180276.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
«Розвиток критичного мислення школярів» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-kriticnogo-mislenna-skolariv-472499.html. — Дата звернення : 09.02.2022.
Сенчило А. В. Пізнавальна самостійність як складова розвитку критичного мислення молодших школярів [Електронний ресурс] / А. В. Сенчило // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2017. — Вип. 15. — С. 104-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_15_35.
Чугай С. Формування критичного мислення в процесі соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / С. Чугай, О. Хващевська // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2020. — Вип. 13. — С. 151-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2020_13_16.
Шквир О. Критичне мислення молодших школярів: сутність і особливості [Електронний ресурс] / О. Шквир // Молодь і ринок. — 2019. — № 4. — С. 27-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.02.2022 11.38.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 46234  
Юлія запитує:
Добрий день. Мені потрібні джерела про фінансову грамотність для учнів початкових класів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юлія! Перегляньте таку літературу:
Алєксєєв В. Банківська система : навчальний проект : 3-4-ті класи / В. Алєксєєв // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 17. — С. 44-63.
Андрійчук В. Навчання фінансової грамотності учнів початкової школи: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / В. Андрійчук // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. — 2021. — Вип. 1. — С. 81-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2021_1_12.
Булавенко С. Д. Дидактичні основи формування фінансової грамотності учнів [Електронний ресурс] / С. Д. Булавенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 150. — С. 18-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_150_7.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Кодола І. В. Навіщо потрібна скарбничка? : до тематичного тижня «Ми підприємливі» / І. В. Кодола // Розкажіть онуку. — 2019. — № 9. — С. 9-10.
Корж С. Товари і послуги. Що можна купити за гроші : (Я досліджую світ, 1 клас) / С. Корж // Початкова школа. — 2019. — № 10. — С. 25-26.
Кузьменко Т. Про доходи і витрати, або Плануємо сімейний бюджет : школа економіки / Т. Кузьменко ; мал. Т. Очередько // Джміль. — 2019. — № 2. — С. 22-23.
Кузьменко Т. Як стати мільйонером : школа економіки / Т. Кузьменко ; мал. О. Шатохіна // Джміль. — 2019. — № 7-8. — С. 28-30.
Кузьменко Т. Розумний шопінг : школа економіки / Т. Кузьменко, О. Шатохін ; мал. О. Шатохіна // Джміль. — 2018. — № 12. — С. 22-24.
Кузьменко Т. Чи вмієте ви розпоряджатися грошима? : школа економіки / Т. Кузьменко, О. Шатохін ; мал. О. Шатохіна // Джміль. — 2018. — № 10. — С. 22-24.
Куриш Н. Формування фінансової грамотності учнів – інвестиції у майбутнє економіки України [Електронний ресурс] / Н. Куриш, Д. Куриш // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2016. — Вип. 2. — С. 19-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2016_2_4.
Расулова Л. Отримати, порахувати, вкласти, примножити... : формування економічної компетентності в дітей молодшого шкільного віку / Л. Расулова, А. Новаковська, Л. Швець // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2019. — № 18. — Методичний порадник. — № 9. — С. 8-41.
Реалізація наскрізних ліній у початковій школі через інтеграцію інноваційних практик в освітнє середовище / Т. І. Головченко [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 22-24. — С. 68-103.
Філончук З. В. Проблеми впровадження фінансової грамотності в сучасній школі [Електронний ресурс] / З. В. Філончук // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 2(2). — С. 112-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(2)__22.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.02.2022 20.39.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Дніпро :: Запитання: 46231  
Аліна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про децентралізацію освіти в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Перегляньте таку літературу:
Бойко Т. Ю. Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ю. Бойко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2017. — Вип. 27(2). — С. 147-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(2)__37.
Заблоцька А. В. Децентралізаційні ризики у питанні фінансування закладів освіти України [Електронний ресурс] / А. В. Заблоцька // Науковий вісник: державне управління. — 2020. — № 2. — С. 149-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2020_2_15.
Зелюк В. В. Процес децентралізації в Україні на засадах ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах [Електронний ресурс] / В. В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. — 2017. — № 8. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_8_3.
Лопушинський І. П. Стан та перспективи реформування освіти в умовах децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Лопушинський, О. І. Ковнір. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_31.
Марущенко О. А. Становлення інноваційної освіти в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О. А. Марущенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2004. — 20 с.
Онищенко Н. Підготовка вчителя в умовах реформування освіти Китайської Народної Республіки / Н. Онищенко // Рідна школа. — 2020. — № 1. — С. 55-61.
Пазюк С. З. Децентралізація освіти в громаді: нові можливості та ризики : нова українська школа / С. З. Пазюк // Управління школою. — 2017. — № 16-18. — С. 2-5.
Cидоренко В. В. Діяльність школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Cидоренко // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 16. — С. 173-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2021_16_14.
Тупичак Л. Л. Особливості децентралізації управління освітньою системою як шлях до модернізації вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Л. Л. Тупичак // Ефективність державного управління. — 2017. — Вип. 4. — С. 56-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2017_4_8.
Управління освітою громади : [добірка статей] // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 13-14. — С. 52-94.
Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні [Електронний ресурс] / Л. Юрчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2009. — Вип. 4. — С. 276-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_4_36.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.02.2022 09.58.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Руська Поляна :: Запитання: 46228  
Оксана запитує:
Добрий ранок! Допожіть підібрати літературу по темі: Особливості організації театралізованої діяльністі дітей дошкільного віку.
Наша відповідь:
Доброго дня. Радимо вам переглянути наступні джерела:
Макаренко Л. В. Організація театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі / Л. В. Макаренко – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 256 с.
Олійник О.М. Театрально – ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу: навч.-метод. посіб./ О.М. Олійник- Камянець- Подільський: Волощук В.О., 2017.
Організація театралізованої діяльності дошкільників
https://vseosvita.ua/library/organizacia-teatralizovanoi-dialnosti-doskilnikiv-273658.html
Методичні рекомендації щодо організації театралізованої діяльності в середній групі
https://detkam.in.ua/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-teatralizovanoyi-d.html
https://dnzdun.at.ua/publ/metodichni_rekomendaciji/metodichni_rekomendaciji_shhodo_organizaciji_teatralizovanoji_dijalnosti_v_dnz/2-1-0-5
https://mydocx.ru/6-101744.html
Розвиток театральної діяльності
https://dnz27.ucoz.com/publ/metodichni_rekomendaciji_i_poradi/konsultaciji/rozvitok_teatralnoji_dijalnosti/10-1-0-23
Етапи підготовки різних видів театрів та взаємодія педагогів дошкільних навчальних закладів в процесі театралізованої діяльності із дітьми дошкільного віку
http://melitopol-dnz2.edukit.zp.ua/Files/downloads/Ставицька етапи театралізованої гри (1).pdf
https://ua-referat.com/Театралізація_в_дитячому_садку
Театралізована діяльність дошкільників
https://vseosvita.ua/library/posibnik-teatralizovana-dialnist-doskilnikiv-257021.html
http://zhuravlyk.uz.ua/organizaciya-zhittyediyalnosti-ditej-v-dnz/kreativnij-rozvitok/teatralizovana-diyalnist/teatralizovan-diyalnosti-ditej/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 31.01.2022 05.40.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.3575 seconds