Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Віра із міста: Київ :: Запитання: 46584  
Віра запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: Ейдетика у розвитку дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віро! Пропонуємо вам для опрацювання наступну літературу:
Антощук Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви : школа мислення / Є. Антощук // Дошкільне виховання. — 2014. — № 1. — С. 18-19.
Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини / А. Бесєдіна // Рідна шк.. — 2009. — № 2/3. — С. 61-62.
Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. Богуш, І. Попова. — Київ : Слово, 2014. — 194 c.
Васильченко Л. Прийоми мнемотехніки: розвиваємо пам’ять і зв’язне мовлення дітей : працюємо з вихователями / Л. Васильченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 10. — С. 59-62.
Васько А. М. Ейдетика для дошкільнят : (програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики) / А. М. Васько // Обдарована дитина. — 2013. — № 4. — С. 51-59.
Васько А. М. Ейдетика для дошкільнят : (програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики) / А. М. Васько // Обдарована дитина. — 2013. — № 5. — С. 46-52. — Закінч. Початок № 4, 2013.
Газіна І. Ейдетика в дошкільній освіті [Електронний ресурс] / І. Газіна // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 305-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_19(1)__55.
Ейдетика в розвиткові дитини [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetika-v-rozvitkovi-ditini-479877.html. — Дата звернення : 11.07.2022.
Ейдетика як ефективний метод розвитку пам’яті дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetika-ak-efektivnij-metod-rozvitku-pamati-ditej-doskilnogo-viku-488348.html. — Дата звернення : 11.07.2022.
Ейдетика, як засіб креативного розвитку дошкільнят [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetikaak-zasib-kreativnogo-rozvitku-doskilnat-121905.html. — Дата звернення : 11.07.2022.
Маліцька Н. І. Використання прийомів ейдетики при проведенні занять у логопедичній групі / Н. І. Маліцька // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія. — 2014. — Вип. 5. — С. 212-216.
Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Очеретна // Наука і освіта. — 2013. — № 5. — С. 41-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_5_13.
Павловська І. Допоможемо гостю з Місяця : заняття з використанням елементів ейдетики для дітей середньої групи / І. Павловська, Н. Горобчук // Дошкільне виховання. — 2014. — № 4. — С. 33-35.
Паламарчук Л. Б. Особливості навчання обдарованих дітей / Л. Б. Паламарчук, С. М. Бабійчук // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. — 2016. — № 25. — С. 75-80.
Пащенко О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / О. Пащенко // Дошкільне виховання. — 2011. — № 7. — С. 24-26.
Пащенко О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / О. Пащенко // Дошкільне виховання. — 2012. — № 2. — С. 24-26.
Пестун О. Г. Ейдетика — легкий спосіб сприйняття складної інформації : дошкільна освіта / О. Г. Пестун // Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 22-24.
Полонська М. А. Подорож у країну годинників : комплексне заняття з логіко-математичного розвитку та мовленнєвого спілкування : з елементами ейдетики : світ дошкілля / М. А. Полонська // Розкажіть онуку. — 2018. — № 8. — С. 49-50.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.07.2022 10.50.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Умань :: Запитання: 46568  
Антоніна запитує:
Добрий день. Цікавить література про соціальну педагогіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бегас Л. Д. Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога [Електронний ресурс] / Л. Д. Бегас // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 5-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_3.
Борбич Н. Підготовка майбутніх вихователів до захисту дитинства в процесі вивчення соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Борбич // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2020. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2020_2_18.
Демарьов О. Г. Художня література як соціальна педагогіка [Електронний ресурс] / О. Г. Демарьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 169-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_24.
Рижанова А. О. Методологічні проблеми соціальної педагогіки в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А. О. Рижанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(1). — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(1)__10.
Савицька А. Ю. Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Савицька // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_4.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Яковлева О. В. Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 5(1). — С. 24-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__5.
Янченко Т. В. Взаємодія соціальної педагогіки та педології у контексті їх наукового становлення (20-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Т. В. Янченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 256-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_27.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.07.2022 12.15.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46561  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: діджиталізація освіти у вищих навчальних закладах України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте таку літературу:
Євстрат’єв С. В. Діджиталізація аграрної освіти і аналіз впровадження результатів міжнародних освітніх проєктів [Електронний ресурс] / С. В. Євстрат’єв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 133-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2019_2_19.
Кириченко М. О. Вплив діджиталізації на рівень розвитку освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії Сovid-19 [Електронний ресурс] / М. О. Кириченко, І. Г. Отамась // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. - 2021. — Вип. 17. — С. 157-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2021_17_13.
Малацай І. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища [Електронний ресурс] / І. Малацай, Л. Ороновська, Р. Бердо // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(2). — С. 245-254. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(2)__42.
Овдійчук Л. Специфіка літературознавчої підготовки майбутнього учителя української мови та літератури в умовах діджиталізації освіти [Електронний ресурс] / Л. Овдійчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2020. — Вип. 2. — С. 116-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2020_2_16.
Прокопенко А. О. Основні аспекти розвитку діджиталізації освіти в теорії та практиці педагогіки / А. О. Прокопенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2021. — № 8(2). — С. 302-311. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2021_8(2)__33.
Семко І. Б. Аналіз ризиків освітніх проєктів в умовах діджиталізації [Електронний ресурс] / І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Управління розвитком складних систем. — 2021. — Вип. 48. — С. 39-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2021_48_7.
Харківський В. С. Діджиталізація освітнього процесу в закладах післядипломної медичної освіти [Електронний ресурс] / В. С. Харківський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2020. — № 67. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2020_67_16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.06.2022 21.13.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Київ :: Запитання: 46547  
Діана запитує:
Добрий день. Цікавить концепція психолога Жана Піаже.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Богуш А. М. Психолінгвістична концепція егоцентричного мовлення Жана Піаже [Електронний ресурс] / А. М. Богуш // Психолінгвістика. — 2009. — Вип. 3. — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_3_3.
Голець М. І. Етика матері і дитини. Нарис з історії виховання дітей раннього віку : навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Голець. — Київ : Вища шк., 2005. — 159 c.
Кірносова Н. Лічильні слова китайської мови у світлі концепції числа Ж. Піаже [Електронний ресурс] / Н. Кірносова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література. — 2011. — Вип. 17. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Sm_2011_17_6.
Кузнєцова О. О. Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті американської філософської думки : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / О. О. Кузнєцова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 18 c.
Максименко С. Д. Генетична епістемологія Ж. Піаже [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 32. — С. 7-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_32_3.
Остапчук М. В. Цілісне мислення при розвивальному навчанні / М. В. Остапчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 40. — С. 60-65.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.06.2022 15.10.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Київ :: Запитання: 46543  
Даша запитує:
Добрий день. Мені потрібно література на тему: тьюторство у школі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дашо! Перегляньте таку літературу:
Альохін М. М. Тьюторський супровід соціального розвитку учнів початкової ланки приватної школи як інноваційна соціально-педагогічна технологія [Електронний ресурс] / М. М. Альохін // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — 2020. — № 2. — С. 87-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2020_2_14.
Вєтров С. Поняття та алгоритм тьюторської діяльності / С. Вєтров // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 35-47.
Вєтров С. Тьюторський рух в Україні / С. Вєтров // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 30-32.
Дем’яненко Н. Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі / Н. Дем’яненко // Рідна школа. — 2012. — № 4-5. — С. 32-38.
Дякіна І. Тьюторська педагогіка — шлях до формування всебічно розвиненої особистості учня : нова українська школа / І. Дякіна // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 14-16.
Каплуновська Олена. Тьюторство — дієва форма методичного супроводу педагогів / О. Каплуновська // Дошкільне виховання. — 2016. — № 3. — С. 10-13.
Максимов О. Основні напрями організації тьюторської діяльності в середньому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. Максимов, Т. Шевчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 1. — С. 151-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_1_26.
Осадча К. Інформаційно-комунікаційні технології здійснення тьюторської діяльності у системі шкільної освіти [Електронний ресурс] / К. Осадча // Молодь і ринок. — 2016. — № 8. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_6.
Осадча К. Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Осадча // Молодь і ринок. — 2017. — № 5. — С. 63-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_5_14.
Осадча К. Сутність та зміст тьюторської діяльності вчителя у роботі з дітьми шкільного віку / К. Осадча // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 56-55.
Осадча К. Сучасні моделі підготовки педагогів до здійснення тьюторської діяльності [Електронний ресурс] / К. Осадча // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2018. — Вип. 1. — С. 207-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2018_1_24.
Погрібна Н. Тьюторські технології як чинник модернізації сучасної освіти [Електронний ресурс] / Н. Погрібна // Рідна школа. — 2016. — № 1. — С. 78-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_1_18.
Погрібна Н. Упровадження тьюторської діяльності в практику роботи закладу освіти / Н. Погрібна // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 48-55.
Попович О. В. Педагогічні умови впровадження модульно-тьюторської технології навчання (на матеріалі вивчення філософсько-політологічних дисциплін студентами технічних спеціальностей) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Попович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2001. — 23 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.06.2022 13.48.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.929839 seconds