Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45233  
Яна запитує:
Доброго дня, підберіть будь-ласка літературу (бажано статті науковців) для теми : Розвиток приватних загальноосвітніх шкіл в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття). Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Яфонкіна, І. П. Приватна освіта як чинник демократизації українського суспільства / І. П. Яфонкіна // Держава і право : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – Вип. 60. – С. 571-577.
– Стражнікова І. В. Система освіти України в перші роки незалежності / І. В. Стражнікова // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1. – С. 539-542.
– Галах, В. В. Специфіка реформування середньої освіти в незалежній Україні / Галах В. В. // Таврійський вісн. освіти. – 2014. – № 4. – С. 274-281.
– Бровко О. Приватна школа: ставлення, думки, соціальні очікування / О. Бровко // Шкільний світ. - 2008. - № 44. - С. 1-4.
– Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти України в умовах державотворення (початок 90-х років ХХ ст.) / Л. Березівська // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 17-21.
– Смірнова, Л. Л. Передумови виникнення освітньої реформи в Україні [на початку 90-х років ХХ століття] / Л. Смірнова // Наук. зап. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2006. – Вип. 71 : Серія: Педагогічні науки. – С. 260-263.
– Сбруєва А. А. Ідеології освітніх реформ кінця ХХ – початку ХХІ ст.: конвергентні тенденції / А. А. Сбруєва // Гуманітар. науки. – 2003. – № 2. – С. 11-16.
– І спокій нам навіть не сниться...: (Із досвіду становлення приватних загальноосвітніх шкіл в Україні) / [авт.: Д. В. Алфімов, В. І. Астахова та ін. ; редкол.: В. І. Астахова та ін. ; наук. консультанти: Л. О. Бєлова, Є. Р. Чернишова ; за заг. ред. В. І. Астахової] ; Народ. укр. акад. - Харків : Вид-во НУА, 2003. - 199 с.
– Нідзельська В. Приватна школа як ресурс модернізації національної освіти / В. Нідзельська // Освіта і управління. - 2011. - Том 14, № 1. - С. 76-79.
– Громовий В. Це не бізнес - це подвиг : (Нотатки із Всеукраїнського форуму приватних шкіл "Приватна освіта як вагома складова громадянського суспільства в Україні", м. Київ, 17 грудня 2007 року) / В. Громовий // Директор шк. - 2008. - Черв. (№ 23). - С. 20-23.
– Паращенко Л. Приватна школа як чинник демократизації освіти України / Л. Паращенко // Освіта і управління . - 2009. - Том 12, № 2. - С. 138-142.
– Дмитренко Т. У вимірі дитинства: приватні школи України / Т. Дмитренко, О. Крамарева // Завуч. Шкільний світ : Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів. - 2009. - № 25. - С. 9-13.
– Цюра С. Приватна школа : еволюція соціального партнерства школи, сім'ї і держави / С. Цюра // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX - XXI ст.) : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Вроцлавський ун-т. - Львів, 2016. - Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку. - С. 218-231.
– Прохор І. П. Теоретико-методологічні основи дослідження тенденцій розвитку приватної вищої школи України кінця XX - початку XXI ст. / І. П. Прохор // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України. - Київ ; Кіровоград, 2014. - № 3 (54) : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, Т. 2 : Присвячується світлій пам'яті академіка Івана Андрійовича Зязюна. - С. 432-437.
– Приватні школи: закрити не можна підтримувати : [круглий стіл] / Н. Лимонова, С. Манзер, О. Гредінарова, Є. Медреш ; провів Ю. Шукевич // Директор школи. Шкільний світ. – 2016. – № 4. – С. 22-32.
– Шукевич Ю. Приватна школа : рушій позитивних змін чи persona Non Grata у вітчизняній системі освіти? [дискусійний клуб ]= Ю. Шукевич // Директор школи. - 2016. - № 11. - C. 21-29
– Бєлий В. Приватна школа. Нова місія / В.Бєлий // Директор школи. - 2016. - № 4. - С. 11-17.
– Дідич М. Приватна освіта: яка вона? /М.Дідич // Директор школи. - 2012. - № 5. - С. 31-50.
– Нідзельська В. Приватна школа як ресурс модернізації національної освіти / В.Нідзельська // Освіта і Управління. - 2011. - № 1. - С. 76-79.
– Костенко І. Становлення і розвиток приватної освіти країни / І. Костенко // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., Тернопіль, 26 берез. 2004 р. / Ін-т наук. і освітн. технологій, Терноп. експерим. ін-т пед. освіти, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - [Тернопіль] : [б. в.], [2004]. - С. 113-114.
– Добрянський І. Приватна освіта як соціокультурний феномен / І. Добрянський // Наукові записки / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль : [б. в.], 2007. Сер.: Педагогіка, [№] 5' 2007. - С. 16-21.
– Хмелюк В. С. Система освіти в Україні, напрями її реформування / В. С. Хмелюк, О. І. Білик, Н. Ю. Подольчак // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2020. – Вип. 17. – С. 112-115.

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Berezivska_L.D._Reforming_general_secondary_education_2019.pdf
http://education-ua.org/ua/articles/143-privatni-shkoli-v-ukrajini-uverkh-skhodami-yaki-vedut-donizu
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/156.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN16/11rsoovu.pdf
https://vseosvita.ua/library/rozrobka-teoreticnih-zasad-dialnosti-privatnih-pocatkovih-skil-v-ukraini-kinec-hh-pocatok-hhi-stolitta-53554.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2021 14.03.56 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Буча :: Запитання: 45199  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить література про соціальну педагогіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Алєксєєнко Т., Басюк Т., Безпалько О., Братусь І., Буніна Л. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник для студ. ВНЗ / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут проблем виховання АПН України / І.Д. Звєрєва (ред.). — Київ : Центр навчальної літератури, 2006. — 314с.
Барахтян М., Безпалько О., Капська А., Карпенко А., Ковчина О. Соціальна педагогіка: навч.- метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. — Київ, 1998. — 220с.
Безпалько О. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ : Логос, 2003. — 134с.
Блужан Т. Насильство над дітьми як соціально-психологічна проблема : психологія виховання / Т. Блужан // Виховна робота в школі. — 2020. — № 10. — С. 2-4.
Богданова І. Соціальна педагогіка: навч. посіб. — Київ : Знання, 2008. — 343с.
Відмиш Л. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. Відмиш, І. Гіталова // Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Гусак П., Смолюк І., Бартків О., Грицюк Л., Гунько С. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Педагогічний ін-т / П.М. Гусак (ред.). — Луцьк : Вежа ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. — 112с.
Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація / С. Дембіцький // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. — 2016. — № 3. — С. 140-155.
Євтух М, Сердюк О. Соціальна педагогіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). — Київ : МАУП, 2002. — 229с.
Капська А., Барахтян М., Безпалько О., Вайнола Р., Долинська Л. Соціальна педагогіка: навч.-метод. комплекс / Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді; Кафедра соціальної педагогіки Національного педагогічного ун-ту ім. М.П.Драгоманова / А.Й. Капська (ред.). — Київ : ДЦССМ, 2003. — 335с.
Капська А., Міщик Л., Зайцева З., Безпалько О., Вайнола Р. Соціальна педагогіка: навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Український держ. центр соціальних служб для молоді. — Київ, 2000. — 264с.
Майстерня професійного самовдосконалення : Сходинки до вершини "Я" : факультативний курс // Позакласний час. — 2019. — № 10. — С. 39-46.
Професія захисту : 2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 9. — С. 18-22.
Сокол Л. Соціальне партнерство : що це за явище і чому важливо його розвивати? : тренінг для учнів 9-11-х класів / Л. Сокол // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 5-17.
Харченко Н. Атмосфера в колективі : тренінгове заняття зі створення позитивної комфортної атмосфери в колективі / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 18-23.
Харченко Н. Порятунок ведмедя : тренінгове заняття з командоутворення / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 24-28.
Шпонтак І. Виховання без насильства / І. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. — 2020. — № 2. — С. 19-20.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.03.2021 17.41.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 45184  
Віка запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу за темою "Елементи орф-педагогіки в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Дебелая Ж. Пошуки шляхів формування духовного світу людини засобами музики / Ж. Дебелая, Н. Чорноіваненко // Музика в школі : зб. статей. – Вип. 6. – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 16–23.
Леонтьева О. Карл Орф : монографія / О. Леонтьева. – М. : Музыка, 1984. – 334 с.
Шульгіна В. Д. Музична україніка : монограф. / В. Д. Шульгіна. - Київ : НМАУ, 2000. - С. 91-92.
Азарова А. "Шульверк" Карла Орфа як система розвитку музичного слуху дитини [Електронний ресурс] / А. Азарова. - Теорія та методологія. - 2012. - № 3. - С. 66-72. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/StudM_2012_3_10.pdf.
Анна Велика. Використання Орф-педагогіки в Україні [Електронний ресурс] / Анна Велика. - Самбірсько-Дрогобицька єпархія : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://sde.org.ua/zmi/zlus/item/4154-vykorystannya-orf-pedagogiky-v-ukrajini.html. - Назва з екрана.
Значення музично-педагогічної концепції Карла Орфа для розвитку творчих здібностей дитини [Електронний ресурс]. - Велика ідея : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://biggggidea.com/project/klyuchik-do-rozumu-dushi-i-sertsya/blog/2321/. - Назва з екрана.
Методика Карла Орфа в практиці музичного керівника дитячого дошкільного закладу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://veselka.oits.pro/wp-content/uploads/2019/02/МЕТОДИКА-КАРЛА-ОРФА.pdf.
Музичне виховання дошкільнят за системою К. Орфа [Електронний ресурс]- Калинка: КЗ "ДНЗ № 45 ВМР" м. Вінниця : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу:https://dnz45.edu.vn.ua/музичне-виховання-дошкільнят-за-сист/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.03.2021 12.49.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Дніпро :: Запитання: 45174  
Євгенія запитує:
Добрий день! Необхідна література для реферату на тему Робота з обдарованими дітьми. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41539. Також радимо Вам переглянути наступні посилання:
Готовність педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами / В. Демченко // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2008. — N 4. — С. 33-36.
Дидактична двовекторність організації роботи з дітьми в аспекті розвитку їх обдарувань / Т. Мантула // Вісник Житомирського державного університету. — 2008. — N 41. — С. 58-63.
Запровадження діагностики та рівневого оцінювання педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми / П. Соломчук // Нова педагогічна думка. — 2007. — N 4. — С. 17-20.
Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 128 с.: табл. — (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям) (Сільська школа України. Завуч. Бібліотека).
Значення та роль світоглядної культури вчителя в системі роботи з обдарованими дітьми та молоддю / С. Макаренко // Нова пед. думка. — 2007. — N 4. — С. 44-46.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Майданенко С. Розвиток духовного потенціалу обдарованої дитини / С. Майданенко // Початкова школа. — 2018. — № 7. — С. 1-2.
Методичні рекомендації. Робота з обдарованими дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-robota-z-obdarovanimi-ditmi-10946.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими та здібними дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-sodo-organizacii-roboti-z-obdarovanimi-ta-zdibnimi-ditmi-205349.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю / С. Терепищий [та ін.]. — Київ : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. — 20 с.
Мозгальова Н. Обдаровані діти: виявлення, навчання, розвиток [Електронний ресурс] / Н. Мозгальова, І. Герасимова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 26(1). — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__23.
[Обдаровані діти] : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-41.
Обдарованість як багатогранне явище / О. Коваленко // Вісник Черкаського університету. Сер. Пед. науки. — 2009. — Вип. 157. — С. 82-86.
Освітнє середовище, що належить дитині : організація та проведення інтелектуального марафону в 3-4-х класах / Н. І. Анікіна [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 16-18. — С. 11-32.
Особливості роботи з обдарованими дітьми / уклад. М. Тіхонова, А. Молдованова ; Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2007. — 176 с.
Особливості роботи з обдарованими дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-roboti-z-obdarovanimi-ditmi-104466.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми / Л. Герасіменко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 5. — С. 45-51.
Пінчук Н. Технологія роботи з обдарованими дітьми: спецкурс / Н. Пінчук ; АПН України, Університет менеджменту освіти. — Київ : [б.в.], 2009. — 20 с.
Позакласна робота з географії: Сценарії заходів, робота з обдарованими дітьми / В. Андрєєва (уклад.). — Харків : Видавнича група "Основа", 2006. — 234с.
Прокопчук О. Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках біології : педагогічна майстерня / О. Прокопчук // Біологія (Основа). — 2020. — № 16-18. — С. 6-22.
Рашковська І. Обдарований учень : портрет і правила виховання / І. Рашковська // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 38-45.
Робота з обдарованими дітьми [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/robota-z-obdarovanimi-ditmi-179264.html. — Дата звернення : 01.03.2021.
Титарчук О Обдарована дитина : що потрібно знати батькам і педагогам / О. Титарчук // Шкільний світ. — 2019. — № 8. — С. 15-19.
Шулигіна Р. Обдаровані діти в освітньому просторі сучасного навчального закладу [Електронний ресурс] / Р. Шулигіна // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 3. — С. 56-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_3_16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.03.2021 11.50.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Міла із міста: Ужгород :: Запитання: 45173  
Міла запитує:
Доброго дня.Цікавить література по темі Формування і регулювання соціально-психологічного клімату трудового колективу.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі
https://pidru4niki.com/11500409/psihologiya/sotsialno-psihologichniy_klimat_trudovomu_kolektivi
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vetp_2012_40_73.pdf
Основні засади формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npmaupe_2013_2_28.pdf
Факторний аналіз формування позитивного соціально-психологічного клімату колективу
http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_71_2_2019_ukr/15.pdf
Безай В.В. Управлінська діяльність. Психологічний клімат і мотивація діяльності працівників
http://center.kr-admin.gov.ua/News/Bezay.pdf
Удосконалення соціально-психологічного клімату на промисловому підприємстві
http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/06.pdf
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату трудового колективу підприємства
http://global-national.in.ua/archive/20-2017/68.pdf
Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_2/14.pdf
http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_2/12.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.03.2021 10.38.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.256167 seconds