Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47089  
Юлія запитує:
Підготовка до першої спихологічної допомоги
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бондаровська В. М. Особливості підготовки і проведення соціально-психологічного тренінгу. Допомога кризовим сім’ям / В. М. Бондаровська, О. Куриленко, Т. Гуцаленко. — Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. — 103 с. : табл. — (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека) (Соціальний педагог. Бібліотека).
Каплуненко Я. Ю. Перша психологічна допомога: досвід міжнародних організацій [Електронний ресурс] / Я. Ю. Каплуненко // Психологія та психосоціальні інтервенції. — 2020. — Т. 3. — С. 36-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppi_2020_3_8.
Левенець О. А. Інтегративний підхід під час надання психологічної допомоги [Електронний ресурс] / О. А. Левенець // Юридична психологія. — 2015. — № 2. — С. 95-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2015_2_10.
Москалець В. П. Психологічна допомога особистості у суспільстві сьогодення: спроба актуалізації [Електронний ресурс] / В. П. Москалець, І. Е. Ковальська. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2014. — Вип. 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_4_21.
Олійник О. О. Сімейне дозвілля як форма психологічної допомоги [Електронний ресурс] / О. О. Олійник // Питання культурології. — 2014. — Вип. 30. — С. 88-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2014_30_13.
Оніщенко Н. В. Феноменологія психологічної допомоги [Електронний ресурс] / Н. В. Оніщенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 42. — С. 74-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_14.
Оніщенко Н. Служби екстреної психологічної допомоги в Україні [Електронний ресурс] / Н. Оніщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2013. — Вип. 31. — С. 21-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2013_31_6.
Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [Є. В. Анохін та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2014. — 402 с. : табл.
Пуляк О. Підготовка студентів до надання психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] / О. Пуляк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] . Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. — 2013. — Вип. 4(1). — С. 320-323. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2013_4(1)__73.
Уварова С. Г. Особливості підготовки волонтерів з надання екстреної телефонної психологічної допомоги [Електронний ресурс] / С. Г. Уварова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2016. — Т. 21, Вип. 1. — С. 258-266. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_1_30.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.29.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47088  
Юлія запитує:
Загальні принципи психологічної реабілітації постраждалих у надзвичайних та екстримальних ситуаціях.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Голубова Т. Ф. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.33 / Т. Ф.Голубова ; Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова. — Ялта, 2008. — 40 с.
Данилова С. В. Психологічні особливості сприйняття надзвичайних ситуацій як основа ефективності діяльності гірничорятувальників [Електронний ресурс] / С. В. Данилова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2012. — Вип. 2(1). — С. 367-374. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2012_2(1)__45.
Овсяннікова Я. О. Психологічна допомога дітям, які пережили психічну травму внаслідок надзвичайної ситуації [Електронний ресурс] / Я. О. Овсяннікова // Право і Безпека. — 2012. — № 1. — С. 317-321. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2012_1_71.
Оніщенко Н. В. Психологічні наслідки надзвичайної ситуації [Електронний ресурс] / Н. В. Оніщенко // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2013. — Вип. 14(2). — С. 253-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_14(2)__36.
Оніщенко Н. В. Роль та місце екстремальних психологів при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації [Електронний ресурс] / Н. В. Оніщенко // Вісник Національного університету оборони України. — 2012. — Вип. 1. — С. 223-228. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_1_43.
Потапчук Н. Д. Психологічна експертиза офіційних повідомлень засобів масової інформації про надзвичайну ситуацію [Електронний ресурс] / Н. Д. Потапчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 3(1). — С. 85-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_3(1)__17.
Тверезовська Н. Т. Аналіз основних положень з соціально-психологічної реабілітації осіб, постраждалих від надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / Н. Т. Тверезовська // Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy . — 2020. — Vol. 11, no. 4. — С. 22-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hst_2020_11_4_6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.26.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47087  
Юлія запитує:
Поняття криза,стрес,психотравма,посттравматичний стресовий розлад.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Боженко Н. Л. Посттравматичний стресовий розлад: в епіцентрі стресу [Електронний ресурс] / Н. Л. Боженко, М. І. Боженко // Інтегративна антропологія. — 2015. — № 2. — С. 60-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ia_2015_2_13.
Бородулькіна Т. О. Актуалізація екзистенціальних смислів як форма психологічної інтервенції в кризовій психології [Електронний ресурс] / Т. О. Бородулькіна // Психологічні перспективи. — 2022. — Вип. 39. — С. 25-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2022_39_5.
Бурч О. І. Аналіз внутрішньоособистісного конфлікту як одного з індикаторів кризи ідентичності. Сучасні психологічні підходи до розуміння поняття ідентичності [Електронний ресурс] / О. І. Бурч // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 99-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_1(1)__22.
Бучок Ю. С. Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування [Електронний ресурс] / Ю. С. Бучок // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 3. — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2014_22_3_10.
Варбан Є. О. Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Є. О. Варбан ; Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». — Київ, 2009. — 20 с.
Гунько Б. А. Посттравматичний стресовий розлад-в розрізі часу [Електронний ресурс] / Б. А. Гунько // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2015. — Т. 19, № 1. — С. 216-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2015_19_1_59.
Демченко Я. А. Особливості прояву дезадаптації у осіб, які пережили психотравмуючу подію [Електронний ресурс] / Я. А. Демченко // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2015. — Вип. 18. — С. 74-81. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2015_18_11.
Журов В. В. Робота з особистісними сенсами в контексті посттравматичного стресового розладу [Електронний ресурс] / В. В. Журов // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 29. — С. 228-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_29_22.
Ільїна І. К. Принципи організації психотерапевтичної роботи з соціально-психологічної адаптації осіб з посттравматичними стресовими розладами [Електронний ресурс] / І. К. Ільїна // Вісник післядипломної освіти. — 2011. — Вип. 3. — С. 272-277. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2011_3_46.
Кононенко К. О. Репрезентація кризи сенсу в сучасних психологічних школах [Електронний ресурс] / К. О. Кононенко // Психологія та соціальна робота. — 2020. — Вип. 2. — С. 69-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psychsw_2020_2_7.
Корольчук В. Діагностика впливу психотравмуючих факторів на особистість [Електронний ресурс] / В. Корольчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2012. — № 3. — С. 94-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2012_3_10.
Лазоренко Б. П. Психотравма як ресурс суб’єктного життєконструювання особистості [Електронний ресурс] / Б. П. Лазоренко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. — 2015. — Вип. 7. — С. 115-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2015_7_10.
Леженіна Л. М. Проблема стресу в психологічній науці [Електронний ресурс] / Л. М. Леженіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 42(1). — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_42(1)__16.
Лісіцин В. Д. Детермінанти стресових станів як науково-психологічна проблема [Електронний ресурс] / В. Д. Лісіцин // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2010. — № 7. — С. 349-359. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apnvlop_2010_7_48.
Лозінська Н. С. Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології [Електронний ресурс] / Н. С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України. — 2018. — Вип. 2. — С. 65-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_2_11.
Пов’якель Н. І. Психологічні передумови виникнення стресових реакцій особистості [Електронний ресурс] / Н. І. Пов’якель, Т. В. Зайчикова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2012. — Вип. 37. — С. 189-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2012_37_52.
Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : метод. посіб. / [З. Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Логос, 2015. — 232 с. : іл.
Саннікова О. П. Переживання кризи: диференциально-психологічний аналіз [Електронний ресурс] / О. П. Саннікова // Наука і освіта. — 2015. — № 10. — С. 16-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_10_5.
Семенова Ю. С. Теоретико-методологічний аналіз поняття психотравма [Електронний ресурс] / Ю. С. Семенова. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2012. — Вип. 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_48.
Стельмащук Х. Р. Психологічні фактори подолання стресу [Електронний ресурс] / Х. Р. Стельмащук // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 29. — С. 671-684. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_29_60.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.22.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47086  
Юлія запитує:
Діагностично значимі ознаки соціальної дезадаптації .
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо для опрацювання такі джерела:
Андрійчук С. В. Забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного – молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / С. В. Андрійчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 115. — С. 15-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2014_115_6.
Завацька Н. Є. Особливості диференціації соціальної підтримки та соціальної інтеграції за рівнем соціальної дезадаптації особистості [Електронний ресурс] / Н. Є. Завацька, К. А. Гончарова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2013. — № 2. — С. 116-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_2_18.
Ільницька Т. Ю. Гіперкінетичний розлад у дорослих як можлива причина соціальної дезадаптації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Ільницька, І. А. Марценковський, Л. О. Булахова // Архів психіатрії. — 2016. — Т. 22, № 4. — С. 34-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_4_8.
Максим О. В. Висвітлення проблем соціальної дезадаптації у дослідженнях вітчизняних та іноземних психологів [Електронний ресурс] / О. В. Максим, Т. А. Рябовол // Молодий вчений. — 2015. — № 4(3). — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_4(3)__25.
Мурашкіна Ю. Д. Дезадаптація як соціально-психологічний феномен [Електронний ресурс] / Ю. Д. Мурашкіна // Педагогічний пошук. — 2016. — № 2. — С. 77–80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_2_24.
Пампура І. І. Причини та особливості соціальної дезадаптації неповнолітніх [Електронний ресурс] / І. І. Пампура // Наука і правоохорона. — 2016. — № 3. — С. 333-338. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2016_3_46.
Пшук Н. Г. Зміст та ефективність програми психокорекції та психопрофілактики соціальної дезадаптації у студентської молоді [Електронний ресурс] / Н. Г. Пшук, Д. П. Слободянюк // Український вісник психоневрології. — 2015. — Т. 23, вип. 3. — С. 163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2015_23_3_112.
Слободянюк Д. П. Роль емоційного і соціального інтелекту в генезі соціальної дезадаптації у молоді [Електронний ресурс] / Д. П. Слободянюк // Медична психологія. — 2015. — Т. 10, № 2. — С. 42-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mpsl_2015_10_2_12.
Томчук С. М. Генеза негативних психічних станів молодших школярів та їх корекція : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / С. М. Томчук ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2006. — 20 с.
Христофор Т. О. Адаптація першокласників в НУШ : тренінгові заняття : зернини досвіду / Т. О. Христофор// Розкажіть онуку. - 2021. - № 6. - С. 35-42.
Шахрай В. М. Профілактика соціальної дезадаптації підлітків через залучення їх до театрально-ігрової діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Шахрай // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 3. — С. 39–46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2012_3_8.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.19.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47085  
Юлія запитує:
Сімейне виховання як чинник девіації у підлітковому віці.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бесєдін А. А. Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх : Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / А. А. Бесєдін ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2002. — 19 с.
Дубовик К. Є. Вплив факторів сімейного неблагополуччя на формування девіантної поведінки у неповнолітньої особистості [Електронний ресурс] / К. Є. Дубовик. // Державне будівництво. — 2007. — № 1(1). — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1(1)__20.
Землянська О. В. Проблемна сім’я та її вплив на формування девіантної поведінки особистості [Електронний ресурс] / О. В. Землянська, А. В. Сорока, І. М. Шалімова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 1998. — № 3-4. — С. 358-363. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1998_3-4_54.
Ілійчук Л. Сімейне неблагополуччя як передумова девіантної поведінки неповнолітніх [Електронний ресурс] / Л. Ілійчук // Обрії. — 2013. — № 1. — С. 16-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_1_7.
Корецький С. М. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. М. Корецький ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2003. — 20 с.
Литовченко І. В. Дисфункціональність інститутів соціалізації молоді у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філосов. наук : 09.00.03 / І. В. Литовченко ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2011. — 20 с.
Мураненко К. Ю. Роль сім’ї у формуванні девіантної поведінки дитини [Електронний ресурс] / К. Ю. Мураненко // Психологічний часопис. — 2019. — № 3. — С. 42-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_3_5.
Оржеховська В. М. Сучасні проблеми дитячої бездоглядності в Україні та шляхи їх вирішення / В. М. Оржеховська // Постметодика. — 2009. — № 2. — С. 5-6.
Парфанович І. Патронажна робота з сім’ями дівчат девіантної поведінки [Електронний ресурс] / І. Парфанович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 21. — С. 145-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_50.
Товканець О. Взаємодія школи і сім’ї у профілактиці девіантної поведінки учнів [Електронний ресурс] / О. Товканець, Л. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 226-230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_67.
Холковська І. Л. Взаємодія класного керівника з сім’єю у процесі профілактики девіантної поведінки підлітків [Електронний ресурс] / І. Л. Холковська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2016. — № 45. — С. 49-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_45_12.
Яремчук В. В. Вплив різних моделей сім’ї на девіантну поведінку в підлітковому віці [Електронний ресурс] / В. В. Яремчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2015. — № 1. — С. 400-407. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2015_1_54.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.14.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.2953 seconds