Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Катя із міста: Рівне :: Запитання: 47297  
Катя запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про роль вчителя у соціалізації молодших школярів. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Акіруш Т. Г. Перші кроки в навчанні : [тренінгові заняття для адаптації першокласників] / Т. Г. Акіруш// Розкажіть онуку. — 2018. — № 8. — С. 15-26.
Борбич Н. Особливості шкільної соціалізації учнів початкових класів [Електронний ресурс] / Н. Борбич // Педагогічні науки. — 2009. — Вип. 2. — С. 4-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2009_2_4
Ващук Н. Правила, етикет, пам’ятки : на допомогу вчителю Нової української школи / Н. Ващук // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 18. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 9. — С. 20-29.
Гавриш Н. Дитячий садок — початкова школа: перезавантаження?! : роздуми про наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в контексті завдань Нової української школи / Н. Гавриш, О. Ліннік // Дошкільне виховання. — 2019. — № 9. — С. 3-9.
Гладовська Ю. М. Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах компетентнісної освіти [Електронний ресурс] / Ю. М. Гладовська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socializacia-osobistosti-molodsogo-skolara-v-umovah-kompetentnisnoi-osviti-214129.html. — Дата звернення : 12.06.2023.
Ісаєва М. Соціалізація як завдання вчителя початкових класів в умовах освітньо-виховного середовища класу [Електронний ресурс] / М. Ісаєва // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2012. — № 5(2). — С. 116-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(2)__19
Крокуємо від дошкільника до школяра : методичний тренінг для педагогів початкової школи // Шкільний світ. — 2021. — № 9-10. — С. 15-19.
Муляр Н. Особливості соціалізації учня початкової школи на уроках «Я у світі» [Електронний ресурс] / Н. Муляр // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2014. — Вип. 10. — С. 253-258. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2014_10_42
Починкова М. М. Методи і прийоми критичного мислення у процесі професійної підготовки як засіб соціалізації майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / М. М. Починкова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 6. — С. 73-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_6_12
Сайко Т. Адаптація майбутніх першокласників до школи «10 кроків до навчання» : (з досвіду роботи) : підготовка до школи / Т. Сайко, Н. Березовська // Початкова школа. — 2017. — № 5. — С. 34-35.
Соколенко Н. М. Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації особистості молодшого школяра [Електронний ресурс] / Н. М. Соколенко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/psihologo-pedagogicnij-suprovid-procesu-socializacii-osobistosti-molodsogo-skolara-246036.html. — Дата звернення : 12.06.2023.
Старікова Н. А. Інтерактивні технології навчання як засіб соціалізації молодших школярів: посібник для вчителя [Електронний ресурс] / Н. А. Старікова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/interaktivni-tehnologii-navcanna-ak-zasib-socializacii-molodsih-skolariv-posibnik-dla-vcitela-192137.html. — Дата звернення : 12.06.2023.
Тафінцева С. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів [Електронний ресурс] / С. Тафінцева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2009. — № 5. — С. 137-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_5_31
Шевченко О. М. Шкільна соціалізація учнів початкових класів як умова єдності навчання і виховання [Електронний ресурс] / О. М. Шевченко // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2018. — Вип. 8. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2018_8_32

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.06.2023 11.02.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Ужгород :: Запитання: 47295  
Євгенія запитує:
Добрий день. Потрібна література про Марію Грінченко. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Євгеніє! Радимо для опрацювання таку літературу:
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Думанська М. І. Організаційно-видавничі та редакторські аспекти діяльності Марії Грінченко : автореф. дис. ... канд. з соц. комунікацій : 27.00.05 / М. І. Думанська. — Запоріжжя, 2010. — 20 с.
Думанська М. І. Особливості перекладацької творчості Марії Грінченко для дітей (на прикладі казки Г. К. Андерсена «Соловейко») / М. І. Думанська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2007. — 1, № 1. — С. 26-31.
Козар Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Л. Козар // Нар. творчість та етнографія. — 2005. — № 6. — С. 36-45.
Козар Л. Марія Грінченко та її рукописна збірка прислів’їв і приказок в історії української фольклористики(до 145 річчя від дня народження, 90 річчя від дня смерті) [Електронний ресурс] / Л. Козар // Слов’янський світ. — 2018. — Вип. 17. — С. 42-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2018_17_5
Козар Л. Марія Грінченко в історії української фольклористики / Козар Лідія // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 6. — С.36-45.
Лашко М. В. Образ дитини в підручниках Марії Грінченко [Електронний ресурс] / М. В. Лашко // Теорія та методика навчання та виховання. — 2012. — Вип. 31. — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2012_31_14
Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863 — 1928) : монографія / М. В. Лашко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. — 269 c.
Лашко М. В. Становлення Марії Грінченко як педагога-просвітника / М. В. Лашко // Шлях освіти. — 2011. — № 4. — С. 33-37.
Мовчун А. Унікальна українська родина Бориса і Марії Грінченків : з історії педагогіки / А. Мовчун // Початкова школа. — 2010. — № 4. — С. 63-65.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.06.2023 11.46.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Київ :: Запитання: 47290  
Єлизавета запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на таку тему: Розвиток мовлення дошкільників засобами арт-терапії. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Білокур І. Логопедичні вправи на розвиток мовлення : картки для автоматизації та диференціації звуків [р], [р'] / І. Білокур, Т. Поліщук // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 40 - 69.
Гарбарчук Н. Ягідки малюємо, снігурів частуємо : інтегроване заняття для дітей середньої групи / Н. Гарбарчук // Дошкільне виховання. — 2023. — № 1. — С. 24-25.
Жукова О. А. Застосування арт-терапії в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. А. Жукова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-art-terapii-v-logopedicnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-217588.html. — Дата звернення : 08.06.2023.
Ігри-хвилинки на кожен день : працюємо з вихователями // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 1. — С. 29-33.
Кайдалова Н. Різноманітність спілкування : рухи й жести для формування мовлення / Н. Кайдалова // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 34-39.
Кормиженко Т. О. Техніки арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. О. Кормиженко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/tekhniky-art-terapii-u-roboti-z-ditmy-doshkilnoho-viku-577631.html. — Дата звернення : 08.06.2023.
Котова Л. Пригоди жабки Кваки : індивідуальне логопедичне заняття з дитиною старшої групи із ЗНМ : логопедія / Л. Котова // Дошкільне виховання. — 2022. — № 3-4. — С. 23-25.
Людкевич Н. Пригоди в мандрівці до древніх трипільців : пригоди на обкладинці / Н. Людкевич ; картину на обкл. намал. В. Дунаєва // Джміль. — 2021. — № 10. — С. 2-5.
Людкевич Н. Там, де живе любов : пригоди на обкладинці / Н. Людкевич ; картину на обкл. намал. О. Кочура // Джміль. — 2022. — № 11-12. — С. 2-5.
Маріна І. О. Арт-терапія як засіб самовираження та розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Маріна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/art-terapia-ak-zasib-samovirazenna-ta-rozvitku-ditini-162698.html. — Дата звернення : 08.06.2023.
Мостєпан К. Чарівні килими : студія декоративного мистецтва / К. Мостєпан // Джміль. — 2021. — № 9. — С. 28-29.
Найулюбленіше : самчитайлик / мал. А. Проців // Джміль. — 2022. — № 11-12. — С. 8-9.
Остапенко Г. Суперечка за сніданком : театр з кишені / Г. Остапенко, К. Остапенко ; мал. Ю. Поліщук // Джміль. — 2022. — № 11-12. — С. 20-21.
Пестрякова Л. Відкриваємо таємниці горіха : заняття для дітей старшої групи (за програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт») : природа / Л. Пестрякова, К. Чеверноженко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 11. — С. 28-30.
Пономаренко О. Лікування казкою : актуально : методичні основи казкотерапії в роботі з учнями / О. Пономаренко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 46-55.
[Поради батькам] : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 6. — С. 36-39.
Сенченко В. Квест-подорож у різноколірну країну : тема номера : логопедичне фронтальне заняття / В. Сенченко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 38-45.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.06.2023 10.27.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Київ :: Запитання: 47281  
Юля запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу з теми про психотравми. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Герман Дж. Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного терору / пер. з англ. О. Лизак, О. Наконечна, О. Шлапак. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 416 с.
Колк Б. Тіло веде лік: як лишити психотравми в минулому / Б. Колк. - Харків, 2022.
Литвиненко І. Допоможемо дітям прийняти правду життя / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2015. - № 9. - С. 8-12.
Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій : метод. посіб. / З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко, Л. Г. Царенко. - Київ : ТОВ Видавництво Логос, 2015. - 207 с.
Титаренко Т. М. Психологія особистості : словник-довідник / Т. М. Титаренко ; за ред. П. П. Горностая. - Київ : Рута, 2001. - 320 с.
Гриньова Н. Вплив психотравми на формування особистості [Електронний ресурс] / Н. Гриньова. - Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14074/1/vplyv_psychotravm_na_formyvannja_osobystosti.pdf.
Кучманич І. Психологічний механізм виникнення та перебігу психологічної травми в особистості [Електронний ресурс] / І. Кучманич, Р. Мороз // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України // Проблеми сучасної психології. - 2017. - Вип. 36. - С. 146-159. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/157082/156384.
Паливода Л. І. Проблема визначення понять «психічна травма»,«психологічна травма» і «травма втрати» у психологічних проекціях [Електронний ресурс] / Л. І. Паливода // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. - 2021. - Т. 32 (71), № 6. - С. 68-72. - Режим доступу: http://www.psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/6_2021/11.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.06.2023 09.24.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Вінниця :: Запитання: 47279  
Ірина запитує:
Добрий день. Цікавить література про формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино. Радимо вам для опрацювання такі джерела література:
Бовкуш К. П. Модель формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / К. П. Бовкуш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 6. — С. 67-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_12
Гордійчук О. Є. Практична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: сучасний стан і шляхи комплексного оновлення [Електронний ресурс] / О. Є. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 66-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_12
Гурська А. Стан готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / А. Гурська, Н. Кіпіченко // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2. — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2018_1-2_8
Джаман Т. Діагностика готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Т. Джаман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 8. — С. 171-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_8_16
Донець В. Модель формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / В. Донець // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 2. — С. 107-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_2_26
Мищишин І. Я. Особливості професійної компетентності вчителя інклюзивного класу початкової школи [Електронний ресурс] / І. Я. Мищишин, І. В. Микитюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2019. — Вип. 34. — С. 171-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2019_34_21
Міненок А. Психолого-педагогічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи в умовах впровадження інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / А. Міненок, Г. Воскобойнікова // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2016. — № 3. — С. 69-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_3_10
Ратушняк Н. О. Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи в системі підготовки майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / Н. О. Ратушняк // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 145. — С. 164-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2019_145_20
Третяк О. Педагогічна рефлексія у контексті професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, фахівця з інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. Третяк, О. Міщеня // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 11(1). — С. 144-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_11(1)__19
Шевців З. Методи діагностики рівня сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / З. Шевців // Нова педагогічна думка. — 2016. — № 4. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_4_12

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.06.2023 11.41.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.753616 seconds