Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43830
   


Автор запитання: Катерина із міста: Черкаси :: Запитання: 45339  
Катерина запитує:
Доброго дня! Потрібна допомога. Пишу курсову роботу та мені не вистачає літератури до таких тем: 2. Провести аналіз шляхів впровадження інноваційних засобів чергування у роботі з дітьми шостого року життя. 3. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження нових методів чергування у закладах дошкільної освіти. Практичне значення робота полягає в методичній розробці практичних рекомендацій, зокрема для вихователів щодо впровадження методів чергування з дітьми шостого року життя.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Cмольникова Г. В. Особливості інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Cмольникова, А. А. Семененко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. — 2018. — Вип. 30. — С. 129-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2018_30_28
Волинець К. Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / К. Волинець // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 14. — С. 69-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_14_12
Врочинська Л. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми [Електронний ресурс] / Л. І. Врочинська // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2018. — Вип. 9. — С. 141-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2018_9_16
Грицишина Т. І. Інноваційна освіта – дошкільнятам [Електронний ресурс] / Т. І. Грицишина // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2017. — № 3. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2017_3_15
Давидова М. Особливості управління процесом формування готовності вихователів закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / М. Давидова // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 26(1). — С. 57-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__11
Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 492 с. — Режим доступу: https://core.ac.uk/reader/42971150
Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції. 21-22 травня 2020 року, м. Нікополь. — Нікополь: Навчально-методичний кабінет, 2020 — 348с. — Режим доступу: https://nikpedkol.ucoz.net/_tbkp/zbirnnik.pdf
Коваленко Є. І. Інноваційна діяльність у закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Є. І. Коваленко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2015. — № 4. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2015_4_11
Коновальчук І. І. Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. І. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 4. — С. 85-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_4_16
Косенчук О. Г. Інноваційна особистість майбутнього педагога дошкільної освіти як наукова проблема [Електронний ресурс] / О. Г. Косенчук // Інноватика у вихованні. — 2018. — Вип. 7(2). — С. 123-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7(2)__15
Лисенко Н. Сучасна дошкільна освіта: шлях від традицій – до інновацій [Електронний ресурс] / Н. Лисенко // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 12. — С. 14-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_12_4
Лисенко О. Інновації у дошкільній освіті: умови ефективності інноваційних педагогічних процесів [Електронний ресурс] / О. Лисенко, Б. Івасик // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 12. — С. 215-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_12_34
Листопад О. А. Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. А. Листопад // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2019. — № 2. — С. 183-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2019_2_36
Омельченко М. Управління інноваційними підходами у дошкільній освіті в Україні [Електронний ресурс] / М. Омельченко // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 3. — С. 38-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_3_6
Староста В. І. Готовність вихователів закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. І. Староста, О. В. Гошко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2018. — Вип. 51. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2018_51_21

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.04.2021 15.24.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тимофій із міста: Ніжин :: Запитання: 45337  
Тимофій запитує:
Доброго вечора! Допоможуть з літературною за темою "Розвиток емоційної сфери у дошкільників". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тимофію! Перегляньте наступні джерела:
Выготский Л. С. Педагогическаяпсихология / Л. С Выготский. — М., 1991. — 480 с.
Зеньковський В. В. Психологія дитинства / В. В Зеньковський. — М., 1998. — 378 с.
Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э Изард. — СПб., 2000. — 250 с.
Мельничук І. В. Генеза емоційних особливостей у сучасних дітей / І. В. Мельничук // Наука і освіта. — Одеса, 2002. — № 5. — С. 42—44.
Кононко О. Соціально-емоційний розвиток особистості / О. Кононко. - Київ, 1998. - 255 с.
Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків. – Київ : Академвидав, 2008. – 432 с.
Трофаїла Н. Д. Емоційна сфера дитини та її розвиток у науковій
літературі / Н. Д. Трофаїла // Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХIстолітті : вісн. наук. лабораторії / [гол. ред. І. П. Рогальська-Яблонська]. – Умань : АЛМІ, 2015. –Вип. IV. –С. 85-88.
Блозва А. І. Корекція емоційної сфери дошкільника засобами гри [Електронний ресурс] / А. І. Блозва, О. М. Красуля // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2014. - Вип. 199(1). - С. 53-59. - Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/download/3294/3218.
Особливості емоційної сфери дошкільників [Електронний ресурс] // ДНЗ № 31 "Білочка" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://bilochka31.org.ua/osoblivosti-emotsiynoyi-sferi-doshkilnikiv/. - Назва з екрана.
Особливості розвитку емоцій у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] // Емоції в житті дошкілььника : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/osoblivosti-rozvitku-emotsij-u-ditej-doshkilnogo-viku/. - Назва з екрана.
Панькова А. О. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... спец. 053 – Психологія / А. О. Панькова. - Миколаїв, 2020. - 16 с. - Режим доступу: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/927/1/Панькова.pdf.
Система засобів ефективного впливу на емоційний розвиток дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] // Емоції в житті дошкілььника : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/sistema-zasobiv-efektivnogo-vplivu-na-emotsijnij-rozvitok-ditej-doshkilnogo-viku/. - Назва з екрана.
Трофаїла Н. Д. Емоційний розвиток дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Д. Трофаїла // Наук. вісн. МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагог. науки. - 2014. - Вип. 1 (45). - С. 155-158. - Режим доступу: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/36_3.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.04.2021 21.30.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45336  
Катя запитує:
Доброго вечора, підкажіть розробки уроків для дошкільників
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Готуємося до зимових свят : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2020. — № 10. — С. 3-31.
Емоційний інтелект : [тематичний номер] // Палітра педагога. — 2019. — № 5. — С. 3-31.
Карпенко Л. В. Кицькин дім : конспект заняття з вихованцями молодшої групи / Л. В. Карпенко // Безпека життєдіяльності. — 2020. — № 1. — С. 9-10.
Комунікативні компетенції : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 7-8. — С. 8-73.
Косаренко О. В. Фантастичні пригоди малюків : групові розвивальні заняття для дітей середнього дошкільного віку із синдромом Дауна : корисне кожному / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 10. — С. 16-22.
Моральне виховання : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2020. — № 11. — С. 3-31.
Образотворча діяльність дітей : [добірка матеріалів] // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 5-111.
Овочі та фрукти : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2020. — № 7-8. — С. 3-31.
Тіщенко С. Музика серця : заняття-п'єса з пріоритетом музичного розвитку / С. Тіщенко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 60-65.
Трибуна педагогічної майстерності : [добірка конспектів занять] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 12. — С. 47-64.
Ушакова М. Тиждень шляхетності : виховуємо благородну дитину / М. Ушакова, І. Івченко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 13-14. — С. 62-69.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 1 : Екологія // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 3-49.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 2 : Великдень у нашому ЗДО // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 4. — С. 2-49.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.04.2021 23.58.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 45329  
Катерина запитує:
Цікавлять сучасні книги з психології для батьків. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступні книги:
Ваґнер Т. Мистецтво навчати : як підгот. дитину до реал. життя / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт ; пер. з англ. Н. Борис. — Київ : Наш формат, 2017. — 311 с.
Головін В. Як бути класним татом : історії та досвід відомих батьків / В. Головін ; дизайн В. Кириченко. — Київ : Брайт Букс, 2019. — 279 с.
Горбунова В. Виховання без травмування, або Навіщо дітям дорослі? / В. Горбунова ; худож. Т. Сорудейкіна ; дизайнер обкл. Ю. Сорудейкіна. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 318 с.
Курсінка М. Виховання надзвичайної дитини : порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей / М. Курсінка ; пер. з англ. О. Синиця. — 2-е вид. — Київ : Наш формат, 2017. — 430 с.
Леман К. Новий підліток до п'ятниці : сварки та суперечки в минулому! Слухняний і сумлінний підліток - за 5 днів! : пер. з англ. / К. Леман. — Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. — 332 с.
Лібер Р. Як говорити з дітьми про гроші / Р. Лібер ; пер. з англ. А. Ящук і К. Мужиновський. — Київ : Наш формат, 2019. — 190 с.
Літкотт-Гаймс Д. Як виховати дорослого = How to raise an adult : зламайте батьк. стереотипи та підготуйте свою дитину до успіху / Д. Літкотт-Гаймс ; пер. з англ. О. Замойської. — Київ : Наш формат, 2016. — 391 с.
Петрановська Л. Таємна опора : емоц. зв'язок у житті дитини / Л. Петрановська ; пер. з рос. О. Рибки ; дизайнер обкл. С. Кривошей. — Харків : Vivat, 2019. — 221 с.
Просвєтова А. 13 ключів до розуміння себе, свого оточення та своїх стосунків / А. Просвєтова ; іл. М. Мороз ; обкл. Н. Абраменкової. — Київ : Агенція "ІРІО", 2020. — 139 с.
Сухенко Т. Як обрати професію майбутнього : посіб. з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80 / Т. Сухенко ; пер. з рос. О. Коноз ; худож.-оформ. В. Кобець ; дизайн В. Гливи. — 2-е вид., допов. та перероб. — Харків : Фоліо, 2019. — 91 с.
Шаткін Д. Народжені бути вільними : чому підлітки ризикують та як захистити їх від небезпек / Д. Шаткін ; пер. з англ. О. Замойська. — Київ : Книголав, 2019. — 303 с.
Шрагіна Л. Немовля. Малеча. Підліток : мудрі формули виховання / Л. Шрагіна. — Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. — 154 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.04.2021 08.36.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: смт. Березівка Харьковская обл :: Запитання: 45319  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою до теми "Використання нейропсихологічних прийомів як запорука формування навчальних здібностей учнів початкової школи" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Нейропсихологічний супровід навчання учнів у початковій школі
https://vseosvita.ua/library/nejropsihologicnij-suprovid-navcanna-ucniv-u-pocatkovij-skoli-95502.html
Нейропсихологічний підхід у розвитку дітей у початковій школі: рекомендації та вправи
https://vseosvita.ua/news/neiropsykholohichnyi-pidkhid-u-rozvytku-ditei-u-pochatkovii-shkoli-rekomendatsii-ta-vpravy-18576.html
Методичні рекомендації "Нейропсихологічне читання "
https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-neyropsihologichne-chitannya-230462.html
Вправи, що допоможуть учням краще запам’ятовувати та налаштують на роботу
https://osvitoria.media/experience/22416/
Нейропсихологічна корекція як стимулятор розвитку і формування різних структур мозку дітей
http://irc.dvorichna-vo.gov.ua/info/page/16552
Навчання на основі знань про мозок
https://upsh.com.ua/files/2020-10/UPSh_2020-10_p3.pdf
http://logopedy.ks.ua/news/57
https://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/05/Пристінська-М.В..pdf
Нейропсихологічна корекція як стимулятор розвитку і формування різних структур мозку у дітей
http://cprpp.kupyansk-rada.gov.ua/files/docs/2020/25613_Vikoristannya_neyropsikhologichnikh_priyomiv_u_pra.ppt

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.03.2021 18.14.59 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.601827 seconds