Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Катя із міста: Черкаси :: Запитання: 46421  
Катя запитує:
Добрий день. Потрібні джерела інформації про патріотичне виховання дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений доступ — Пошук за номером запитання — N45889.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.05.2022 15.08.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Суми :: Запитання: 46419  
Віталій запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу за темою "Система безперервної освіти"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вороненко Ю. В. Внесок Україно-Швейцарської Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Вороненко, Н. Г. Гойда, В. В. Краснов // Здоровье женщины. — 2015. — № 7. — С. 14-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2015_7_4.
Говоруха М. О. Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті [Електронний ресурс] / М. О. Говоруха, О. П. Гульчій, М. С. Пономаренко, Г. В. Загорій // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2016. — Вип. 25. — С. 556-563. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2016_25_89.
Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education-2017) : матеріали XLII Міжнар. наук.-метод. конф., 9-10 лют. 2017 р., Полтава / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава : ПУЕТ, 2017. — 364 c.
Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики [Електронний ресурс] / О. Захар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. — 2015. — № 831. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2015_831_6.
Ігнатьєва А. І. Удосконалення дистанційного навчання студентів в системі безперервної освіти / А. І. Ігнатьєва // Фізико-математична освіта. — 2017. — Вип. 1. — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_1_12.
Лисенко М. Безперервна освіта: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / М. Лисенко // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2013. — № 5. — С. 52-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_5_11
Савченко С. О. Розвиток безперервної освіти і шляхи її впровадження в університеті [Електронний ресурс] / С. О. Савченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. — 2012. — № 2. — С. 38-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2012_2_6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.05.2022 11.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 46409  
Соломія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему "педагогічне партнерство чи педагогічна взаємодія". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 190 с.
Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу : монографія / Гриньова В. М. [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології. — Харків : Щедра садиба плюс, 2013. — 207 с.
Гончар О. В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект) : монографія / О. В. Гончар ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х. : ХНАДУ, 2011. — 423 с.
Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Б. О. Грудинін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 5. — С. 245-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Мельник І. М. Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Мельник // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_27.
Наход С. А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / С. А. Наход // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_6.
Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Ю. Петрик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 75(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__35.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.05.2022 14.41.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46390  
Єлизавета запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Емоції та почуття у сфері людських стосунків". Завчасно дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Єлизавето! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/10086/
https://pidru4niki.com/1931071037363/psihologiya/emotsiyi_pochuttya
https://uk.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/emocii.pdf
http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/11/GRS-21-IV-Pry-roda-10.11.20.pdf
https://goaravetisyan.ru/uk/vse-o-emociyah-v-psihologii-shpargalka-po-chuvstvam-i-emociyam-dlya-ne-psihologov/
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2848/1/1.pdf
https://vseosvita.ua/library/statta-psihologia-emocii-i-pocutta-172466.html
file:///C:/Users/User/Desktop/emotsij_i_pochuttya.pdf

– Кульчицька О.І. Почуття та емоції у розвитку особистості / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина. - 2007. - № 1. - С. 3-16.
– Палеха Ю.І. Почуття та емоції / Ю.І.Палеха // Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М.Основи психології та педагогіки : навч.-метод. посіб. - Київ, 1999. - С. 37-40.
– Емоції і почуття // М'ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посіб. / П.А.М’ясоїд. - Київ,1998. - С. 357-378.
– Емоції і почуття // Проколієнко Л.М. Сімейне виховання. Підлітки / Л.М.Проколієнко. - Київ,1981. - С. 55-69.
– Афектна сфера особистості: потяги та емоції, емоції й почуття, воля. Психічні стани особистості // Психологія : підруч. / За ред. Ю.Л.Трофімова. - Київ, 2001. - С. 337-382.
– Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко ; Міністерство освіти та науки України. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 272 с.
– Варій М. Й. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / М.Й Варій, В. Л. Ортинський ; Львівський державний університет внутрішніх справ. - 2-е вид., випр. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 376 с.
– Загальна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко [та ін.]. - Київ : А. П. Н., 2002. - 464 с.
– Ваніна С. В. Наші емоції / С. В. Ваніна // Все для вчителя. - 2015. - № 9. - С. 51-52.
– Збарак О. Позитивні емоції : 5 корисних порад на кожен день / О. Збарак // Психолог. - 2018. - № 3-4. - С. 60-62.
– Сторожук І. Калейдоскоп емоцій : зростаємо, долаємо, розуміємо, створюємо / І. Сторожук // Психолог. - 2019. - № 5. - С. 44-54.
– Краснік О. Емоції та почуття : геометричні арттехніки / О. Краснік // Психолог. - 2021. - № 1-2. - С. 84-93.
– Краснік О. Володар емоцій : розвиток емоційного інтелекту / О. Краснік // Психолог. - 2021. - № 3-4. - С. 42-91.
– Малачли О. Емоції : Педагогічні пошуки // Хімія. Біологія (Шкільний світ). - 2001.- № 12. - С. 3-4.
Лівін М. Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях / М. Лівін, І. Полудьонний. - Київ : Наш формат, 2021. - 262, [1] с. : іл.
– Кравчук С. Л. Психологічні особливості образи як негативної емоції особистості / С.Л.Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка : Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 2005. - № 22-23. - С. 27-29.
– Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посібник / Т.С.Кириленко. - Київ : Либідь, 2007. - 256 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.05.2022 16.28.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Лубни :: Запитання: 46382  
Микола запитує:
Цікавить література стосовно педагогічного партнерства і взаємодії. Дякую.
Наша відповідь:
Апрєлєва І. В. Соціально-педагогічне партнерство в освіті – сутність, основні ідеї [Електронний ресурс] / І. В. Апрєлєва // Теорія та методика навчання та виховання. — 2021. — Вип. 51. — С. 7-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2021_51_3
Борлак Л. Педагогічне партнерство : актуально / Л. Борлак // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 5. — С. 42-47.
Буйняк М. Г. Розуміння сутності партнерства у педагогічній діяльності вчителями спеціальних шкіл [Електронний ресурс] / М. Г. Буйняк, С. П. Миронова, О. В. Чопік // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 35-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_6
Гапонько Т. Партнерські стосунки - запорука успіху! : тренінг для вчителів та батьків / Т. Гапонько // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 7-9. — С. 5-7.
Голота Н. Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти [Електронний ресурс] / Н. Голота, А. Карнаухова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 3. — С. 27-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_3_5
Калініна Л. Соціально-педагогічне партнерство як демократична модель державно-громадської взаємодії та компонента підручника для керівника освіти [Електронний ресурс] / Л. Калініна, Н. Лісова // Проблеми сучасного підручника. — 2019. — Вип. 22. — С. 105-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2019_22_14
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33
Кіян О. І. Соціальне партнерство як педагогічне явище у формуванні громадянина-патріота [Електронний ресурс] / О. І. Кіян // Молодий вчений. — 2020. — № 4(1). — С. 145-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_4(1)__33
Кіян О. Сучасні вектори соціально-педагогічного партнерства в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / О. Кіян // Проблеми освіти. — 2021. — Вип. 1. — С. 54-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pros_2021_1_6
Кондратець І. "Перезавантаження" після відпустки : мотиваційно-рефлексійний тренінг для педагогів / І. Кондратець // Дошкільне виховання. — 2019. — № 8. — С. 16-20.
Павлова О. В. Принцип партнерства у педагогічній системі В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / О. В. Павлова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2018. — № 3(1). — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2018_3(1)__24
Резніченко І. Педагогічне партнерство сім’ї і школи в умовах НУШ [Електронний ресурс] / І. Резніченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2018. — Вип. 59. — С. 279-285. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2018_59_35
Семеній Н. Високий рівень педагогічної культури батьків як умова успішного партнерства між учителями та батьками / Н. Семеній // Імідж сучасного педагога. — 2021. — № 5. — С. 98-101.
Терещенко Т. Педагогічне партнерство школи та сім’ї як чинник оптимізації музичного виховання дітей [Електронний ресурс] / Т. Терещенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2015. — Вип. 12(1). — С. 235-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2015_12(1)__33
Хомич Л. О. Партнерство педагогічної науки і практики: нові виміри [Електронний ресурс] / Л. О. Хомич // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2017. — Вип. 1. — С. 82-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2017_1_11

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.05.2022 14.15.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.149402 seconds