Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44817
   


Автор вопроса: Анна из города: Київ :: Вопрос: 46695  
Анна спрашивает:
Доброго дня! Хотілось дізнатися чи є у вашому фонді книга Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу. Чи можливо взяти на абонементі?
Наш ответ:
Доброго дня, Анно! Дана книга Борецька Є. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу : навч. посіб. / Є. Борецька, П. Малюга. - 2-е вид., стер. - Київ : Вища школа, 1992. - 367 с. : іл. знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на Вас!

.: Раздел: Техника. Производство :: 19.09.2022 09.36.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 46004  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання контрольної роботи на тему: "Технологія впровадження та супроводу САПР-АСУБ на підприємствах". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=336082&chapterid=116917

https://uk.wikipedia.org/wiki/Автоматизована_система_керування
https://uadoc.zavantag.com/text/26872/index-5.html
http://cad.lp.edu.ua/project/b2.pdf
https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Автоматизація бізнес процесів/2lec1.html
http://andruchov.vk.vntu.edu.ua/file/90c1e9d9c8ddc17558fe540929e140b7.pdf
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-uroku-tehnologiya-239343.html
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/33651/1/PIS_KL.pdf
https://studopedia.com.ua/1_44668_sapr-y-ih-mistse-sered-avtomatizovanih-sistem.html
http://phd.znu.edu.ua/page/dis/08_2019/dis_Nechepurenko.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/7328/1/fkit_keki_sek_deis_LEK.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/L_EIS.pdf
https://wiki.tntu.edu.ua/САПР
https://sites.google.com/view/hmcinformatic/інформаційні-технології/слюсар-з-ремонту-колісних-транспортних-засобів/2-розряд/автоматизовані-системи
https://refdb.ru/look/2852755-pall.html
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/dis-13.pdf
https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Information_Systems_and_Technology/kaf ise/tezi/17-5315_1_ZbD196rnik_tez_kafedra_D086SE.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1978/1/Lecture_notes_ on_discipline_CAD.pdf
https://kursoviks.com.ua/bd_kompyuternyye/article_post/1272-lektsiya-no2-suchasni-pidkhodi-do-rozroblennya-i-vprovadzhennya-informatsiynikh-sistem
http://infohmc4.blogspot.com/p/8.html
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/31007/1/Kadykov_magistr.pdf
http://um.co.ua/8/8-9/8-91527.html
https://poznayka.org/s42923t1.html
https://d-learn.pnu.edu.ua/data/users/9645/Lecture1_ISU.pdf
https://uchika.in.ua/referat-na-temu-avtomatizovani-sistemi.html
https://allreferat.com.ua/uk/informatuka_kompyuterni_nayku/kontrolnaya/159/page/2

.: Раздел: Техника. Производство :: 9.11.2021 09.01.06 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 45947  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з теми: "Вплив організаційно-технологічних та інших факторів на техніко-економічні показники висотних інвестиційно-будівельних проектів". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://core.ac.uk/download/pdf/322454311.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1658
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4123/1/Dis Микитюк.pdf
https://ndibv.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/04/BV63-1Shebek.pdf
http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/Організація-будівництва.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2021/03/dis_Kovalov_VV-1.pdf
http://ndch.diit.edu.ua/upload/Конференции/ТезиПЦБ.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/173968/11-Tugaj.pdf?sequence=1

– Современное высотное строительство : монография / [Айрапетов А. Б., Абрамов А. М., Айрумян Э. Л. и др.] ; под ред. Н. М. Щукиной. – Москва : ГУП “ИТЦ Москомархитектуры”, 2007. – 440 с.
– Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда : дисс. докт. техн. наук: 05.23.08 / Л.Н.Шутенко. – Харьков, 2002. – 550 с.
Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови : дис. докт. техн. наук: 05.23.08/ Т.С.Кравчуновська. – Дніпропетровськ, 2011. – 392 с.
– Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. техн. наук: спец. 05.23.08 “Технологія та організація промислового та цивільного будівництва” / В. В. Савйовський. – Харків, 2010. – 44 с.
– Вакалюк А. С. Забезпечення організаційної надійності реалізації інвестиційно-будівельних проектів з комплексної термомодернізації / А. С. Вакалюк // Нові технології в будівництві. - 2014. - № 27/28. - С. 59-62.
– Ковалев В. В. Современные подходы к предварительной оценке инвестиционно-строительных проектов с учетом стохастичности процессов / В. В. Ковалев, О. В. Кирнос // Нові технології в будівництві. - 2018. - № 34. - С. 39-42 : ил.
– Дубенюк В. Н. Характеристика схем реализации инвестиционно-строительного проекта и критерии выбора / В. Н. Дубенюк // Вестник гражданских инженеров. - 2012. - № 2. - С. 264-269 : ил.
– Броневицький А. П. Організаційно-технологічні фактори, що впливають на тривалість і вартість зведення висотних будівель / А. П. Броневицький, С. П. Броневицький // Новини науки Придніпров'я. Серія. Архітектура та містобудування. - 2011. - № 3. - С. 59-63 : іл
– Інвестиційні проекти // Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / М.П. Бутко, І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін. - Київ, 2018. - С. 154-204.
– Інвестиційні проекти // Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, І.М. Олійченко та ін. - Київ, 2016. - С.303-332.

.: Раздел: Техника. Производство :: 25.10.2021 08.21.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 45743  
Світлана спрашивает:
Доброго ранку! Мені потрібна книга Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. Автора не пам'ятаю. Буду вдячна, якщо підкажете, де можна у вас взяти цю книгу.
Наш ответ:
Доброго ранку, Світлано! Книга Бланк А. Ф. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды / А. Ф. Бланк, З. М. Фомина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромбытиздат, 1990. - 255 с. знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на Вас!

.: Раздел: Техника. Производство :: 18.08.2021 09.04.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 45302  
Марина спрашивает:
Доброго дня, підберіть літературу про проблеми енергозбереження в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Антонов В. М. Альтернативна енергетика в Україні: комп'ютерні акме- еколого-економічні енергетичні комплекси : моногр. / В. М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Укр. акад. акмеології. - Київ : Agrar MG, 2018. - 261 c.
Гаврилко П. П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П. П. Гаврилко, Г. П. Гаврилко, Т. В. Гуштан // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 10. - С. 28-32.
Долінський А. А. Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води / А. А. Долінський, О. М. Ободович // Вісн. НАН України. - 2018. - № 3. - С. 49-55.
Донченко А. В. Аналіз питань енергозбереження та енергоефективності під час експлуатації рухомого складу метрополітену / А. В. Донченко, А. О. Сулим, О. С. Сіора, О. О. Мельник, В. В. Федоров // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - 2016. - № 3. - С. 108-119.
Дорошенко В. М. Міжнародний досвід фінансування енергозбереження / В. М. Дорошенко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 7/8. - С. 51-57.
Зеркалов Д. В. Екологізація енергоспоживання / Д. В. Зеркалов. - Київ : ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1998. - 273 c.
Когенераційні технології в малій енергетиці : моногр. / В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко, С. Ю. Андреєв, М. Ю. Бабак, О. В. Сенецький ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 454 c.
Кузнєцова К. О. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України / К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14. - С. 165-170.
Купчак В. Р. Розвиток енергозбереження в соціально-економічних системах регіону: проблеми та завдання управління : [моногр.] / В. Р. Купчак. - Миколаїв : Швець В. М., 2016. - 388 c.
Майстренко Н. Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці / Н. Ю. Майстренко // Проблеми заг. енергетики. - 2017. - № 3. - С. 15-22.
Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС. Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку. Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності. (Ч. II) : зб. наук. праць за матер. круглих столів, наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу / [ред. кол.: Мельник П. В. та ін.] ; Держ. податк. адмін. України [та ін.]. - Київ : Алерта, 2010. - 350 с. : рис., табл.
Череп О. Г. Енергозбереження як інструмент життєдіяльності промислових підприємств / О. Г. Череп, А. В. Барна // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2018. - Вип. 37/1. - С. 144-148.

.: Раздел: Техника. Производство :: 26.03.2021 09.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.449968 seconds