Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Ізабелла із міста: Київ :: Запитання: 38950  
Ізабелла запитує:
Доброго дня допоможіть знайти інформацію про Будову, принцип дії одно- та двопотокових піскових фільтрів з інтернет ресурсів, дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ізабелло!
Ми вже давали відповідь на аналогічне питання. В розділі Розширенний пошук треба здійснити пошук за номером запитання. № 38948.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 4.05.2016 09.30.25 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ізольда із міста: Київ :: Запитання: 38948  
Ізольда запитує:
доброго дня, будь ласка допоможіть знайти інформацію на курсову про режим роботи піскового фільтру,інтернет джерела
Наша відповідь:
Доброго дня, Ізольдо!
Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланннями:
http://www.mps.kz/download/pesoch_filtr.pdf
ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ. ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ http://www.azuropool.ru/netcat_files/File/FILTR/фильтр_azuro.pdf
Инструкция по установке обслуживанию песочной фильтровальной установки
http://www.studfiles.ru/preview/5226437
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. Тема: Очищення води від механічних забруднень.
http://ep3.nuwm.edu.ua/2250/1/619203 zah.pdf
Орлов В.О. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. – Рівне: НУВГП, 2005. – 163 с.
http://sodrugestvo21vek.ru/shest-rejimov-raboty-pesochnogo-filtra
6 режимов работы песочного фильтра
http://www.simeon-pool.ru/u/File/instruction/01/hayward_filtr_peschanie.pdf
Инструкция по монтажу и эксплуатации. Песчаные фильтровальные установки
http://udobnovdome.ru/pesochnyj-filtr-dlya-bassejna
Песочный фильтр для бассейна
На все добре і хай щастить!

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 4.05.2016 01.20.32 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Суми :: Запитання: 38629  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу для відповідей на запитання з контрольної роботи по предмету "Охорона праці".Ось перелік: 1.Нормування та контроль у галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці; 2.Метеороголічні умови у виробничих приміщеннях. Нормування параметрів мікроклімату. 3.Сутність захисного заземлення, норми допустимого опору,порядок розрахунку 4 поняття про процеси горіння та вибуху
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
За умовами нашої довідки ми не виконуємо декілька запитів одночасно. Пропонуємо звернутися до наступних джерел щодо питання № 1:
1. ДСТУ ГОСТ12.0.230:2008 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — III, IV, 15 c., включ. обкл.(. — Національний стандарт України). Нац. вступ укр..— Текст стандарту рос.
2. Гогіташвілі, Георгій Григорович Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : Навч. посіб. / Г.Г.Гогіташвілі, Є.-Т.Карчевські, В.М.Лапін. — К. : Знання, 2007. — 367 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 330-332.
3. Словник законодавчих та нормативних термінів з охорони праці : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; [уклад. О. Л. Проценко]. — К. : УБС НБУ, 2008. — 154, [1] с. — Бібліогр.: с. 141-145. —. — Абетк. покажч.: с. 146-154.
4. Збірник нормативних актів з охорони праці / Фонд соц. страхування від нещасних випадків на вир-ві та проф. захворювань України, Упр. виконавчої дирекції Фонду в Терноп. обл. ; уклад. О. С. Чернов. — Т. : Підруч. і посіб., 2008. — 157 с. : табл.
5. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці : (Реєстр ДНАОП, НАОП, НПАОП) : Станом на 01.01.2006 р. — Х. : Форт, 2006. — 149 с.
6. Законодавчо-нормативні документи з охорони праці : [Збірник] / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [Уклад.: Юхименко А.П., Нечипоренко М.Г.]. — Хмельницький, 2005. — 158, [1] с. : табл.
7. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці : [Реєстр ДНАОП] : (Станом на 1 січня 2003р.) / [Відп. за вип. Г.Є.Лискова]. — Х. : Форт, 2003. — 191 с.
8. Лавріненко, Олег Володимирович Правовий механізм нагляду і контролю за додержанням законодавства України про охорону праці / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. — Донецьк : Вебер, 2007. — 117 с. — Бібліогр.: с. 111-116.
9. Баклан, О. В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці : Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України. — К. : [Поліпром], 2003. — 166, [1] с. : табл. — Бібліогр. в підряд. приміт.
http://ubooks.com.ua/books/000192/inx20.php
http://pidruchniki.com/15290527/bzhd/sistema_standartiv_bezpeki_pratsi
http://studopedia.org/7-162407.html
http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=6846
http://studopedia.su/5_29220_standarti-v-galuzi-ohoroni-pratsi.html
http://inter.ptngu.com/головна/оксм/охорона-праці/система-стандартів-техніки-безпеки
http://www.tiroel.in.ua/component/option,com_yfiles/Itemid,35/task,view.download/cid,160/
http://uristinfo.net/obzhd/261-bezpeka-zhittedijalnosti-kovzhogamalkopolezhaev/8358-24-osnovni-printsipi-keruvannja-sistemoju-bezpeki-na-pidpriemstvah-v-ustanovah-organizatsijah.html
http://ifreestore.net/2744/1/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=71153
http://ukrbukva.net/print:page,1,19494-Normuvannya-kontrol-u-galuz-ohoroni-prac-Predmet-ohorona-prac-iyogo-m-sce-sered-nshih-nauk.html
http://vuzlib.com.ua/articles/book/22456-Osnovi_okhoroni_praсі/1.html
http://referat.co/ref/378361
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/njj_2011_1_4.pdf
Рекомендовану літературу з Вашого питання можна подивитися на сайті: http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/prog_BGD-2012.pdf

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 21.03.2016 23.04.07 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Никита із міста: Сумы :: Запитання: 38281  
Никита запитує:
Здравствуйте! Вас есть книга Соколов А.Я. Транспортирующие и перегрузочные машины для комплексной автоматизации пищевых производств. – М.: Пищевая промышленность, 1964?
Наша відповідь:
Доброго дня, Нікіта! Дана книга є у фондах двох бібліотек.
Научно-техническая библиотека Национального технического университета "Харьковский политехнический институт":
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&Z21ID=&P21DBN=BOOK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=<.>R=55.63$<.>&S21COLORTERMS=0
Библиотека Могилевского государственного университета продовольствия:
http://80.249.86.8:8902/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=Элеваторы ковшовые
Пропонуємо скористатися міжбібліотечним абонементом через Сумську обласну наукову бібліотеку.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 5.02.2016 15.52.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м.Суми :: Запитання: 38234  
Ірина запитує:
Підвищення коефіцієнта потужності будівельних майданчиків
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Автоматичний регулятор коефіцієнта потужності - Режим доступу : http://findpatent.com.ua/patent/86/862311.html
Електротехніка і будівництво - http://eprints.kname.edu.ua/12665/1/Elektrotechnika_v_boudivn.pdf
Электротехнический справочник : в 3т. Т. З. Кн. 2. Использование электрической энергии [Текст] / подобщ. ред. профессоров МЭИ : И. Н.
Орлова (гл. ред.) идр. - М. : Єнергоатомиздат, 1988. - 661 с.
Некрасова Н. Р., Коваленко О. Ю. Общая электротехника и электроника / Под общ. ред. С. А. Панфилова.
- Саранск, Мордовский ГУ, 2003. - Режим доступа: http://toe.stf.mrsu.ru/Demo_versia/book/
Передача електроенергії й основи електроспоживання - http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/tema11_ukr.pdf
Сайт компанїї "Сучаснітехнологіїнагрівання" [Електроннийресурс]. - Режим доступу : http://www.stn.com.ua/.
Спосіб керування компенсатором реактивної потужності і пристрій його реалізує. - Режим доступа : http://findpatent.com.ua/patent/228/2282295.html
http://8ref.com/16/referat_160586.html
http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/tema12_ukr.pdf
http://remonty.co.ua/raznoe/3855-Kak-sdelat-elektrosnabzhenie-stroitel-noiy-ploshadki.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 31.01.2016 16.03.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251825 seconds