Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Антоніна із міста: м.Київ :: Запитання: 41957  
Антоніна запитує:
Добрий день,допоможіть будь ласка знайти літературу для статті на тему:"Генеза і природа художнього образу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ua.textreferat.com/referat-13830.html
http://ua-referat.com/Природа_художнього_образу
http://pidruchniki.com/19110522/etika_ta_estetika/priroda_sutnist_hudozhnogo_obrazu
file:///C:/Users/User/Desktop/Pl_2003_10_50.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nz_p_2016_147_22.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2067/1/Варняк І.С., статья в Костюка.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-11782.html
http://studopedia.com.ua/1_35257_risi-hudozhnogo-obrazu.html
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5700/1/29.pdf
http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2765-khudozhnij-obraz-referat
– Русін, Р.М. Художній образ: від класики до постмодерну / Р. Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2015. – 206, [1] с. : іл.
– Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз / [М. І. Голянич та ін. ; за ред. М. І. Голянич] ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 407 с.
– Ратушна О.В. Художній образ як категорія соціальної філософії : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Ратушна Олена Віталіївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 16 c.
– Опанасюк О.П. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм. – Дрогобич : КОЛО, 2004. – 232, [2] с. : іл., табл.
– Художній образ : метод. рек. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; уклад. Н. А. Мархлевська. - Київ : ДАКККіМ, 2003. - 20 с.
– Комаровська О. Художній образ твору як прояв обдарованості митця / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 4. - С. 2-6
– Хроменко І. Пообразний аналіз художнього твору / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 6. - С. 17-25.
– Русін Р.М. Художній образ як парадигма класичного та сучасного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106).
– Художній образ. Спробуймо створити його самі / Ф.Штейнбурк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000. - № 5. - С. 20-21
– Салій В. Художній образ у музичному мистецтві / В. Салій // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 1. - С. 8-10.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 24.04.2018 20.28.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: хуст :: Запитання: 40835  
тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати план роботи гуртка з етики. Дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байдаченко Т. Розвиток творчих здібностей у процесі вивчення етики як засіб формування успішної особистості : з досвіду роботи / Т. Байдаченко // Історія України (Шкільний світ). - 2012. - № 24. - Правознавство та інші суспільні дисципліни. - 2012. - № 6. - С. 8-13.
[Гімназія № 2 м. Хмельницького експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня] : [добірка статей] // Світ виховання. - 2009. - № 6. - С. 5-30.
Руденко Ю. Засідання клубу "Інформаційна культура" / Ю. Руденко // Шкільний світ. - 2015. - № 17. - С. 17-27.
Хмель О. Стань творцем свого життя : програма гуртка / О. Хмель // Позакласний час. - 2012. - № 5-6. - С. 81-96.
Шинкаренко Л. Чомусики : гурток інтелектуального розвитку / Л. Шинкаренко, Н. Сім'ячко // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2012. - № 14. - Вкладка. - С. 1-15.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 13.06.2017 16.49.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40434  
Вероніка запитує:
Щиро вас прошу допоможіть найти матеріал на курсову роботу Цінність лбдського життя у вченні Івана Павла 2 на основі енцикліки Evangelium Vitae Розділи 1. Дар вічного життя 2.Нові загрози людського життя 3. Христос на Хресті сповнив сенс життя
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Волинець О. Проблема гуманізації суспільства у працях Івана Павла II / О. Волинець // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2010. - Вип. 22. - С. 3-8.
Волинець О. Соціокультурний аспект глобалізації у працях папи Івана Павла II / О. Волинець // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2012. - Вип. 24. - С. 3-8.
Воссіна В. О. Діяльність дипломатії Святого Престолу у сфері прав і свобод людини (1978 - 2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. О. Воссіна ; Дип. акад. України при МЗС України. - Київ, 2011. - 20 c.
Гаврилюк Т. Актуальні питання католицької антропології після ІІ Ватиканського собору [Електронний ресурс] / Т. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. - 2013. - Вип. 646-647. - С. 169-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2013_646-647_31.
Давидчак Х. Духовна спадщина Івана Павла II в сучасному медіа-просторі України (на прикладі українських друкованих ЗМІ) / Х. Давидчак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. - 2006. - Вип. 29. - С. 235-242.
Кохановська М. Г. Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла II) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / М. Г. Кохановська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2011. - 16 c.
Кохановська М. Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] / М. Г. Кохановська // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2010. - № 1. - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_1_37.
Кохановська М. Цінність людського життя у філософсько-богословській спадщині папи Івана Павла ІІ / М. Кохановська // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 126–133. - Режим доступу: http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_V__13/16.pdf.
Марціновська Д. С. Феномен релігійної віри в католицизмі: проблемні дискурси XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Д. С. Марціновська ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2013. - 20 c.
Присухін С. І. Іван Павло ІІ про право на життя в умовах кризи сучасної цивілізації [Електронний ресурс] / С. І. Присухін // Юридична наука. - 2011. - № 2. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_2_4.
Сахній М. Формування морально-етичних рис молодої людини крізь призму філософсько-педагогічних поглядів Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] / М. Сахній // Гірська школа Українських Карпат. - 2013. - № 10. - С. 106-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_10_27.
Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945 - 1989 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / М. Трущинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2014. - 31 c.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 13.03.2017 19.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 40313  
Наталія запитує:
Доброго вечора! Прошу Вас допомогти знайти матеріал з теми: "Спокуса як моральна, етична, релігійно-філософська категорія". Спокуса у літературних творах українських та зарубіжних письменників. Тема: Етика. Естетика. Філософія. Релігія. Література. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися відповідями на запитання в архіві виконаних довідок за номерами: 40298, 40299, 40300, 40303, 40307, а також наступну інформацію:
1. Андієвська, Емма. Спокуси Святого Антония [Текст] / Емма Андієвська. - [Мюнхен] : Сучасність, 1985. - 222 с. : іл. - (Бібліотека Прологу і Сучасности ; ч. 166).
2. Артерберн, Стівен. Боротьба кожного чоловіка. Перемога у війні із сексуальними спокусами або раз і назавжди [Текст] / Стівен Артерберн, Фред Стокер і Майк Йоркі ; [пер. В. Дубина]. - Черкаси : Смірна, 2014. - 223 с. - (Актуально сьогодні ). - Назва обкл. : Боротьба кожного чоловіка. Перемога у війні із сексуальними спокусами: одна перемога за один раз.
3. Ільюшина Е.Я. Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / Е.Я. Ільюшина ; НАН України. Ін-т соціол. — К., 2004. — 20 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04ieytss.zip. - Зокрема, встановлено, що цілеспрямоване застосування принципів плюральності й ототожнення реальності з текстом, деконструкції та децентралізації як методологічних установок, а також ключових понять і категорій (постмодерну, постмодерністської ситуації, постмодерного суспільства, мовних ігор, гіперреальності, симулякра, симуляції, спокуси, спокушання, місця проживання [habitat] спільноти, само-монтування [self-assembly]) дозволяють реконструювати суспільство, в якому найзначущою стає знакова реальність.
4. Константинов, Володимир Юхимович. Спокуса. Неймовірні злигодні печерського св. Мойсея Угрина в польському полоні 1018-1025 рр. [Текст] : [іст.-драм. повість] / Володимир Константинов. - К. : Юніверс-М, 2010. - 187, [2] с. : іл. - (Україна - Русь Споконвічна).
5. Кримський С. Пізнання як трансценденція софії і спокуса практикою [Електронний ресурс] / С. Кримський // Психологія і суспільство. - 2015. - № 4. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2015_4_6
6. Левицький, Иван. Чортяча спокуса [Текст] : оповидання / И. Левицький. - 2.выд. - К. : [б.в.], 1889. - 52 с.
7. Ліпін М. Патріотизм: спокуса ідеологією [Електронний ресурс] / М. Ліпін // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2009. - № 3. - С. 113-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2009_3_15
8. М’ясникова Н. О. Страх та спокуса як детермінанти відповідальності (філософський аналіз) [Електронний ресурс] / Н. О. М’ясникова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 260-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_67
9. Матушевська Н. В. Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси [Електронний ресурс] / Н. В. Матушевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 4. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_58
10. Матушевська Н. В. Структура концепту СПОКУСА (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел [Електронний ресурс] / Н. В. Матушевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Філологічні науки. - 2015. - Вип. 4. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2015_4_17
11. Мукан В. С. Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п’єси "Спокуси несвятого Антона") [Електронний ресурс] / В. С. Мукан // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 37(2). - С. 82-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__15
12. Немчинов І. Антиномії свободи, або Три спокуси Достоєвського [Електронний ресурс] / І. Немчинов // Sententiae. - 2013. - № 2. - С. 38-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2013_2_4
13. Омельян М. В. Вчення преподобного Феодора Студита про морально-аскетичне життя християнина : автореф. дис. ... канд. богосл. наук / М. В. Омельян; Київ. православ. богосл. акад. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату. - К., 2013. - 26 c. - укp. – Зокрема, значну увагу приділено спасінню людини як перемозі над спокусами, блаженному життю праведників та долі грішників в есхатології божественної справедливості Страшного Суду та значенню чеснот в набутті досконалого прикладу християнського життя.
14. Петросаняк, Галина. Спокуса говорити [Текст] : [вірші, есеї] / Галина Петросаняк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 94 с. - Текст укр. та нім.
15. Петрушов В. Спокуса гріховності Ніцше та страх спокуси Кіркегора як екзистенційна іпостасність адогматизму [Електронний ресурс] / В. Петрушов // Молодь і ринок. - 2010. - № 9. - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_9_9
16. Полюга, Михаил Ю. Искушение тайной [Текст] = Спокуса таємницею : стихи / Михаил Полюга ; в пер. Михайла Пасічника. - Вид. 2-ге, допов. - Житомир : Рута, 2010. - 128 с. - Текст парал. рос. та укр. мовами.
17. Ральчук О. Інформаційне суспільство: між ейфорією спокус та законами універсуму : заглиблюючись у світ "антиідеалів" Станіслава Лема [Електронний ресурс] / О. Ральчук // Вісник Національної академії наук України. - 2003. - № 2. - С. 36-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2003_2_7
18. Рекрут, Євген. Спокуса слова і душі [Текст] : поетична збірка: вірші, пісні, гумор та сатира / Є. Рекрут. - Горохів : Волинська обласна друкарня, 2004. - 84 с.: іл.
19. Рисак О. О. У вимірах самітності і спокуси владою: Три драматичні поеми Лесі Українки - "У пущі", "Кассандра", "Камінний господар" / О. О. Рисак; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа", 1999. - 68 c. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.
20. Рисак, Олександр Опанасович. У вимірах самітності і спокуси владою [Текст] : три драматичні поеми Лесі Українки- "У пущі", "Кассандра", "Камінний господар" / О. О. Рисак ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Лабораторія лесезнавства. - Луцьк : РВВ "Вежа", 1999. - 68 с.
21. Сабол, Севастіян. Про спокуси [Текст] / С. Сабол. - Львів : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 1994. - 59 с. - (Слово доброго пастиря).
22. Сухова Н. М. Спокуса освіти ХХІ століття: український досвід [Електронний ресурс] / Н. М. Сухова // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2011. - № 1. - С. 139-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2011_1_35
23. Тези ХХХІV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 16 - 18 берез. 2009 р., Житомир. Т. 1 / Житомир. держ. технол. ун-т, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка, Житомир. військ. ін-т ім. С.П.Корольова Нац. авіац. ун-ту, Житомир. нац. агроекол. ун-т, Науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету (34 2009 Житомир). - Житомир, 2009. - 147 c. - укp. – Зокрема, розглянуто трудові традиції та ментальні особливості українського народу, роль і місце страху в сучасному суспільстві, співвідношення спокуси, добра і зла у релігії.
24. Фольварочний, Василь Іванович. Спокуса [Текст] : драми / В. І. Фольварочний. - Чернівці : Зелена Буковина, 2000. - 271 с.
25. Шаф О.В. Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Шаф ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 21 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07sovazk.zip. - Проаналізовано сонетну творчість Е.Андієвської з метою з'ясування її місця та ролі у західноєвропейському культурному контексті, виявлено жанрову, художньо-естетичну, стилістичну специфіку її творів. Вивчено сонетний доробок Е.Андієвської (збірки "Народження ідола", "Риба і розмір", "Кути опостінь", "Пісні без тексту", "Наука про землю", "Каварня", "Спокуси святого Антонія"
26. Шикула О.П. Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О.П. Шикула ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 16 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05soptgs.zip. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2005/05soptgs.zip. - Зокрема, висвітлено погляди українського мислителя на внутрішню духовну свободу людини, досягнуту в результаті самопізнання та самовдосконалення та роль даного чинника у визволенні від обтяжливих спокус і негативного впливу зовнішнього світу.
27. Штейнбук Ф. М. Конвергенція топосу спокусливості у творах сучасної світової літератури [Електронний ресурс] / Ф. М. Штейнбук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 54. - С. 237-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_54_92
28. Явтушенко Н.Г. Драматургія Панаса Мирного. Жанрові особливості: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.Г. Явтушенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08yngmjo.zip. - Досліджено жанрову своєрідність драматургічної спадщини Панаса Мирного, зокрема, розглянуто його п'єси "Лимирівна", "У черницях", "Перемудрив", "Згуба", "Не вгашай духу!", "Спокуса".
29. Яковенко, Тетяна Василівна. Спокуса сповіді [Текст] : лірика / Т. В. Яковенко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001. - 96 с.: іл.
30. Яровицька Н. А. "Розстріляні" Будди: спокуса безвідповіддю [Електронний ресурс] / Н. А. Яровицька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. - 2011. - № 958(1), вип. 44. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2011_958(1)_44_8

.: Розділ: Етика. Естетика :: 25.02.2017 00.01.27 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юліан із міста: жовква :: Запитання: 40159  
юліан запитує:
коротке ессе по твору Ім. Канта критика практичного розуму
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліано! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://pidruchniki.com/69791/filosofiya/kritika_praktichnogo_rozumu
http://ukrbukva.net/78713-Kritika-prakticheskogo-razuma-I-Kanta.html
http://bukvar.su/filosofija/52909-Etika-Kanta-Kritika-prakticheskogo-uma.html
http://ukrefs.com.ua/52909-Etika-Kanta-Kritika-prakticheskogo-uma.html
http://ibib.ltd.ua/kritika-prakticheskogo-razuma-21124.html
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/294-problema-lyudini--svobodi-u-flosof-kanta-.html
http://um.co.ua/8/8-2/8-211229.html
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4 KURS/4/2/20Chast1Rozd3Tema3Paragraf1.htm
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/filosofiya/part2/006.htm
http://yur.in.ua/1r/te-01068.html
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/490/Minakov_Vira yak zdatnist rozumu.pdf
– Козлов О. Критика "Критики" І.Канта / Козлов О. // Філософська і соціологічна думка. - 1995.- № 1-2. - С.158-170.
– Гусєв В.І. Критична філософія Іммануїла Канта / Гусєв В.І. // Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу 17-18 ст. : підручник. - Київ, 1998. - С. 310-351.
– Жучков В.А. Философия И.Канта / Жучков В.А. // История западноевропейской философии : учеб. пособие. - Москва, 1998. - С. 155-175.
– Гусєв В.І. Критична філософія Іммануїла Канта / Гусєв В.І. // Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст. – Київ, 2000. - С. 311-350.
– Павлова Т.С. Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-філософський аналіз) : Автореф. дис… канд. філос. наук : 09.00.05 / Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2007. – 18 с.
– Мінаков М. А. Вчення Канта про віру розуму. – Київ : [Центр практ. філос.], 2001. – 139 с.
– Мінаков М.А. Кантове поняття віри розуму в контексті німецького просвітництва : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / М.А.Мінаков ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - Київ, 2000. - 168 арк.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 1.02.2017 12.56.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247955 seconds