Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Юлія Боднарук із міста: Івано-франківська обл м. Долин :: Запитання: 42624  
Юлія Боднарук запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будьласка знайти інформацію для доповіді на тему:"Формування у дітей дошкільного віку естетичного ставлення до природи".
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Жук, В. А. Формування естетичного ставлення дітей до природи [Електронний ресурс] / В. А. Жук. – Режим доступу: https://s85cc007538949ffe.jimcontent.com/download/version/1487528567/module/10916536093/name/формування естетичного ставлення дітей до природи.pdf
Литвиненко, І. О. Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи [Електронний ресурс] / І. О. Литвиненко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_60/41.pdf
Плохій, З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : метод. посіб. / З. П. Плохій. – К. : Дошкільне виховання, 2002. – 173 с.
Половіна, О. А. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/339486.html
Присяжнюк, Л. Сучасні підходи до ознайомлення дошкільників з природою: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / Л. Присяжнюк. – Режим доступу: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789/2404/001Анотації до статті Присяжнюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Роганова, М. В. Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2017/690-1492684277.pdf
Роганова, М. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв : автореферат дисертації [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – К., 2001. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01rmvpzm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

http://leleka.rv.ua/formuvannya-u-ditey-estetychnogo-stavlennya-do-pryrody.html
https://works.doklad.ru/view/RGAwPTBCOJE.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 29.11.2018 20.42.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 42421  
Інна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати шифр УДК до статті під назвою "ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕСТЕТОСФЕРИ Й ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ: МІФОПОЕЗИС, ФОРМОТВОРЧІ НОВАЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ". Щиро вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Шифр УДК до Вашої статті приблизно такий: 316:11.852 7 або 316:008. Для більш детального шифру Вашої статті зверніться до Вашого навчального закладу.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.10.2018 20.39.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: м.Київ :: Запитання: 41957  
Антоніна запитує:
Добрий день,допоможіть будь ласка знайти літературу для статті на тему:"Генеза і природа художнього образу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://ua.textreferat.com/referat-13830.html
http://ua-referat.com/Природа_художнього_образу
http://pidruchniki.com/19110522/etika_ta_estetika/priroda_sutnist_hudozhnogo_obrazu
file:///C:/Users/User/Desktop/Pl_2003_10_50.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nz_p_2016_147_22.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2067/1/Варняк І.С., статья в Костюка.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-11782.html
http://studopedia.com.ua/1_35257_risi-hudozhnogo-obrazu.html
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5700/1/29.pdf
http://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2765-khudozhnij-obraz-referat
– Русін, Р.М. Художній образ: від класики до постмодерну / Р. Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2015. – 206, [1] с. : іл.
– Художній текст – слово – образ: лінгвостилістичний аналіз / [М. І. Голянич та ін. ; за ред. М. І. Голянич] ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 407 с.
– Ратушна О.В. Художній образ як категорія соціальної філософії : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Ратушна Олена Віталіївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 16 c.
– Опанасюк О.П. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм. – Дрогобич : КОЛО, 2004. – 232, [2] с. : іл., табл.
– Художній образ : метод. рек. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; уклад. Н. А. Мархлевська. - Київ : ДАКККіМ, 2003. - 20 с.
– Комаровська О. Художній образ твору як прояв обдарованості митця / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 4. - С. 2-6
– Хроменко І. Пообразний аналіз художнього твору / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 6. - С. 17-25.
– Русін Р.М. Художній образ як парадигма класичного та сучасного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106).
– Художній образ. Спробуймо створити його самі / Ф.Штейнбурк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2000. - № 5. - С. 20-21
– Салій В. Художній образ у музичному мистецтві / В. Салій // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 1. - С. 8-10.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 24.04.2018 20.28.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: хуст :: Запитання: 40835  
тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати план роботи гуртка з етики. Дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байдаченко Т. Розвиток творчих здібностей у процесі вивчення етики як засіб формування успішної особистості : з досвіду роботи / Т. Байдаченко // Історія України (Шкільний світ). - 2012. - № 24. - Правознавство та інші суспільні дисципліни. - 2012. - № 6. - С. 8-13.
[Гімназія № 2 м. Хмельницького експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня] : [добірка статей] // Світ виховання. - 2009. - № 6. - С. 5-30.
Руденко Ю. Засідання клубу "Інформаційна культура" / Ю. Руденко // Шкільний світ. - 2015. - № 17. - С. 17-27.
Хмель О. Стань творцем свого життя : програма гуртка / О. Хмель // Позакласний час. - 2012. - № 5-6. - С. 81-96.
Шинкаренко Л. Чомусики : гурток інтелектуального розвитку / Л. Шинкаренко, Н. Сім'ячко // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2012. - № 14. - Вкладка. - С. 1-15.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 13.06.2017 16.49.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40434  
Вероніка запитує:
Щиро вас прошу допоможіть найти матеріал на курсову роботу Цінність лбдського життя у вченні Івана Павла 2 на основі енцикліки Evangelium Vitae Розділи 1. Дар вічного життя 2.Нові загрози людського життя 3. Христос на Хресті сповнив сенс життя
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Волинець О. Проблема гуманізації суспільства у працях Івана Павла II / О. Волинець // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2010. - Вип. 22. - С. 3-8.
Волинець О. Соціокультурний аспект глобалізації у працях папи Івана Павла II / О. Волинець // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. - 2012. - Вип. 24. - С. 3-8.
Воссіна В. О. Діяльність дипломатії Святого Престолу у сфері прав і свобод людини (1978 - 2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. О. Воссіна ; Дип. акад. України при МЗС України. - Київ, 2011. - 20 c.
Гаврилюк Т. Актуальні питання католицької антропології після ІІ Ватиканського собору [Електронний ресурс] / Т. Гаврилюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. - 2013. - Вип. 646-647. - С. 169-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2013_646-647_31.
Давидчак Х. Духовна спадщина Івана Павла II в сучасному медіа-просторі України (на прикладі українських друкованих ЗМІ) / Х. Давидчак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. - 2006. - Вип. 29. - С. 235-242.
Кохановська М. Г. Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла II) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / М. Г. Кохановська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2011. - 16 c.
Кохановська М. Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] / М. Г. Кохановська // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2010. - № 1. - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_1_37.
Кохановська М. Цінність людського життя у філософсько-богословській спадщині папи Івана Павла ІІ / М. Кохановська // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 126–133. - Режим доступу: http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/Filos_V__13/16.pdf.
Марціновська Д. С. Феномен релігійної віри в католицизмі: проблемні дискурси XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Д. С. Марціновська ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2013. - 20 c.
Присухін С. І. Іван Павло ІІ про право на життя в умовах кризи сучасної цивілізації [Електронний ресурс] / С. І. Присухін // Юридична наука. - 2011. - № 2. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_2_4.
Сахній М. Формування морально-етичних рис молодої людини крізь призму філософсько-педагогічних поглядів Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] / М. Сахній // Гірська школа Українських Карпат. - 2013. - № 10. - С. 106-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_10_27.
Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945 - 1989 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / М. Трущинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2014. - 31 c.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 13.03.2017 19.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.573796 seconds