Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43510
   


Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 42058  
Андрей запитує:
Можна будь ласка інформації для курсових робіт : 1) Основи методики вдосконалення фізичних якостей; 2) Система планування фізичного виховання в школі; 3) Педагогічні особливості як фактор успішності діяльності інструкторів з фітнесу Дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Методи вдосконалення фізичних якостей
http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/5696-methods-of-improving-the-physical-qualities.html
https://studfiles.net/preview/5461978/page:44/
Методи вдосконалення фізичних якостей (с.148)
http://194.44.152.155/elib/local/sk697191.pdf
https://studfiles.net/preview/5252681/page:2/
Теорія і методика вдосконалення швидкості, удосконалення спритності, гнучкості
http://stud.com.ua/29457/meditsina/fizichna_kultura
http://eprints.cdu.edu.ua/371/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_1.pdf
Особливості методики розвитку рухових якостей у школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/3kurs/lek/7.pdf
Розвиток витривалості і сили
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3213/1/Goc.pdf
https://studopedia.su/20_15022_osnovi-metodiki-rozvitku-vitrivalosti.html
Основи методики вдосконалення фізичних якостей
http://ua.textreferat.com/referat-597.html
https://www.br.com.ua/referats/fizkultura/19285.htm?dl
Планування фізичного виховання школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/2kurs/lek/11.pdf
Особливості планування та методики контролю за процесом фізичного виховання школярів
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/tmfv/tmfv/fs/3kurs/lek/10.pdf
Планування навчального процесу з фізичної культури учнів середніх класів в загальноосвітніх навчальних закладах
http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/article/download/80269/75864
Особливості планування процесу фізичного виховання школярів
https://works.doklad.ru/view/Is6LJSzysHk.html
Характеристика основних документів планування навчального процесу з фізичного виховання
http://studopedia.com.ua/1_42187_harakteristika-osnovnih-dokumentiv-planuvannya-navchalnogo-protsesu-z-fizichnogo-vihovannya.html
http://studcon.org/osoblyvosti-planuvannya-robit-iz-fizychnoyi-kultury-uchniv-riznyh-klasiv-zagalnoosvitnih-shkolah
https://www.br.com.ua/kurs/fizkultura/19779.htm
Фітнес з методикою викладання
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1763/1/otravenko.pdf
Професійні компетентності фітнес тренера
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vgnpu_2016_31_18.pdf
https://studfiles.net/preview/5721472/page:17/
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2016/03/Psihologiya-trenera_2014.pdf
http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=2845

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.05.2018 18.52.22 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41993  
Андрей запитує:
Необхідно інформацію по предмету для викладання:"Методика фізкультурно - оздоровчої роботи у ВНЗ". Щиро дякую!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Радимо Вам звернутися до наступних посилань: – http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6066/1/Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.pdf
https://studiya-zdorov-ya.webnode.com.ua/_files/200000435-9e4a29f435/Фізкультурно-оздоровча робота зі студентською молоддю.pdf
http://www.rusnauka.com/20_AND_2009/Sport/49157.doc.htm
http://oaji.net/articles/2014/755-1397547541.pdf
https://www.uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/diss_kateryna_u.m.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31162/
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2878
file:///C:/Users/User/Desktop/89498-187909-1-SM.pdf
http://lib.khnu.km.ua/dysk/2008/bazylchuk_model.htm
https://knowledge.allbest.ru/sport/3c0b65635b2ac69b5c43a89521316c26_0.html
http://lib.iitta.gov.ua/3173/1/22.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nz_p_2012_103_57.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Pavlenko.pdf
http://allref.com.ua/uk/skachaty/Fizkul-turno-ozdorovitel-nye_zanyatiya_so_studentami
http://3w.ldufk.edu.ua/files/avtoreferaty/2000/ivanova_h_y.PDF
http://ird.npu.edu.ua/files/zyravel.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2749/1/Методичні_рекомендації_до_семінарських_занять.PDF
http://pidruchniki.com/70185/pedagogika/fizichne_vihovannya_studentiv
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2921/1/Sotnyk2.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/2195/1/V_Chekmaryova_konf_GI.pdf
http://library.iapm.edu.ua/metod/2484_fiz_vuh_vuw_n_zakl.pdf
http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/rab_progr_fv_u_vnz.pdf
http://fizkult.cdu.edu.ua/attachments/article/164/Фролова Л.С. Фахова практика_навчальний посібник.pdf
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/21210/1/І_том.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7476/1/Саиостійна робота студентів з фізичного виховання.pdf
– Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посібник / В.Л.Волков. – Київ : Освіта України, 2008. – 256 с.
– Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання / упор. С.І.Операйло, В.М.Єрмолова, Л.І.Іванова. – Харків, 2006. – 560 с.
– Наговицын Р. С. Модернизация содержания физкультурно-оздоровительной деятельности в вузе. Инновационная система физических упражнений / Р. С. Наговицын, И. В. Ипатов // Alma Mater (Вестн. высш. шк.). - 2013. - № 3. - С. 56-59.
– Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю : навч. посібник для студентів фак. фіз. виховання ун-тів і пед. ін-тів. - Київ – Вінниця, - 1995. - Ч. 1. - 124 с.
– Бріжатий О.В. Фізкультурно-оздоровча робота у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів м. Глухова / О.В.Бріжатий, П.Ф.Рибалко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків. - 2002. - № 12. - С. 26-30.
– Джуринський П.Б. Інтерактивні методи навчання студентів напряму піготовки ”Фізичне виховання” на репродуктивно-діяльнісному етапі / П. Б. Джуринський // Наука і освіта. – 2015. – № 2. – С. 21-26.
– Фролова Л.С. Фахова виробнича практика. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Фролова, І. Д. Глазирін. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. - 271 с. : рис., табл.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 4.05.2018 23.33.22 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41987  
Андрей запитує:
Добрий день !!! Допоможіть у інфрмації до курсової роботи "медико-біологічний контроль в оздоровчому фітнесі" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамась О. А. Аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к внедрению технологий оздоровительного фитнеса / О. А. Атамась // Вектор науки ТГУ. – 2013. – № 1. – С. 33–35.
Базилевич Н. Особливості організації оздоровчого фітнесу «FitCurves» як здоров’язбережувальної технології для жінок / Н. Базилевич // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 2. – С. 4–8.
Баліцька Є. П. Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі / Є. П. Баліцька // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 3–6.
Беляк Ю. І. Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу / Ю. І. Беляк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 11. – С. 3–7.
Благій О. Тенденції розвитку групових фітнес-програм / О. Благій, Н. Лисакова // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 54–58.
Благій О.Особливості побудови фітнес-програм з використанням засобів велокінетики / О. Благій, А. Нестеров // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2007. - № 1. - С. 38-40.
Василенко М. М. Обґрунтування змісту варіативної частини стандарту вищої фізкультурної освіти майбутнього фітнес-тренера / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 37. – С. 132–137.
Василенко М. М. Сучасні вимоги до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 38. – С. 119–124.
Ващук Л. Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні / Л. Ващук // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2013. – № 3. – С. 7–9.
Гончарова Н. Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу / Н. Гончарова, Л. Денисова, В. Усиченко // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2012. – № 2. – С. 163–166.
Седляр Ю. В. Анализ средств, методов и форм физического воспитания, направленных на профилактику и коррекцию нарушений осанки студентов/ Ю. В. Седляр //Физическое воспитание студентов, 2011. - № 1. - С. 114-117.
Эволюция фитнеса как индустрии здорового образа жизни / Молодежные субкультуры Москвы / Сост. Д. В. Громов, отв. ред. М. Ю. Мартынова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2009. – 544 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.05.2018 18.25.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41942  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть з написанням роботи на тему: "ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ З КІННОГО СПОРТУ СЕРЕД АМАТОРІВ УКРАЇНИ: історія, умови розвитку, організаційні та методичні аспекти, сучасний стан". Бажано підібрати джерела у форматі pdf з режимом доступу. Дуже потрібно, Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! На жаль, літератури з даної тематики практично немає. Можливо Вам підійдуть наступні джерела:
Гриньова М. Кінний спорт в Україні, або чи скачуть наші козаки? [Електронний ресурс] / М. Гриньова. – Моя газета : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://moyagazeta.com/news/a-4680.html.
Ми ? ретро. Історія кінного спорту України у фотографіях : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://equiua.com/index.php?topic=385.0.
Положення про всеукраїнські змагання аматорів з кінного спорту на 2012 рік . – Режим доступу: http://paradeallure.com/wp-content/uploads/polozh_main.pdf.
Романюк Стефанія. Київський феномен кінного спорту : усе тримається на ентузіазмі та бажанні створювати [Електронний ресурс] / С. Романюк. – День : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kiyivskiy-fenomen-kinnogo-sportu.
Соболь О. М. Особливості використання коней для оздоровчо-екологічних цілей в умовах аматорських кінноспортивних організацій Херсонської області // Матеріали ІІІ міжнар. конф. «Еколого-економічні аспекти розвитку конярства» (Харків – Солочин, 18-21 верес. 2008 р.). – С.18-24.
Постернак Л. І. Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Постернак // Аграрна наука Сучасні проблеми селекціїта харчові технології. – 2017 – Вип. 2 (96). – С. 230-236. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/anxt_2017_2_34.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 21.04.2018 09.20.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41937  
Андрей запитує:
Можете будь ласка підсказати інформацію по темі "Планування розвитку швидкісно - силових якостей учнів старшого шкільного віку"? дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вильчковский Е. С. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: учеб. пособие. / Е. С. Вильчковский, А. И. курок. - Сумы: Универсальная книга, 2004. - 428 с.
Вильчковский Е. С. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Е. С. Вильчковский. - Л. : ВНТЛ, 1998. - 336 с.
Дмитренко Т. Теория и методика физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста:пособие. для дошкольных. отделение пед. ин-тов и учащихся дошкольных. отделений пед. училищ / Т. Дмитренко. - М. : Высшая школа, 1979. - 242 с.
Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева. - 3-е изд., Испр. и доп. - М. : Просвещение, 1985. - 256 с.
Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания: [учеб. для студ. высш. учеб. закл. физ. воспитания и спорта] / под ред. Т. Ю. Круцевич. - М.: Олимпийская литература, 2008. - Т. 2. – 366 с.
Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания: учебн. для ин-тов физ. культуры / под. ред. Л. П. Матвеева, А. Д. Новикова. - второй изд., Испр. и доп. - М.: Физкультура и спорт 1976. - Т. 2. - 256 с.
Присяжнюк С. И. Физическое воспитание : учебное пособие // С. И. Присяжнюк. - Киев: «Просвита», 2008. - 501 c.
Русова С. Ф. Теория и практика дошкольного воспитания / С. Ф. Русова. - Л.; Краков; Париж: Просвита, 1993. - 127 с.
Сергиенко Л. П. Тестирование двигательных способностей школьников: учебное пособие // Л. П. Сергиенко. - Киев: «Олимпийская литература», 2001. - 428 с.
Физиология спорта и мышечной деятельности: курс лекций для студентов факультета физического воспитания и спорта / Составители : Мицкан Б. М., Султанова И. Д., Лисовский Б. П. - Ивано-Франковск : Кушнир М., 2010. - 264 с.
Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания школьников Часть 1. // Б. М. Шиян. - Тернополь : Учебная книга - Богдан, 2008. - 272 с.
Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания школьников Часть 2. // Б. М. Шиян. - Тернополь: Учебная книга - Богдан, 2008. - 286 с.
Этиже Л. Н. Динамика показателей амплитуды движений шеи и плеча у пациентов с шейным дископатии: спортивный вестник // Л. Н. Этиже. - Киев: Удивительный, 2006. - 298 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 19.04.2018 22.16.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.26376 seconds