Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46660  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу: Праці дослідників проблем творчості та дитячої творчості за останні 10 років. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступний список джерел: – Біла І. Феномен дитячої творчості : [психологічна сутність дитячої творчості] / І.Біла // Дошкільне виховання. - 2011. - № 1. - С. 7-11.
– Дубовий С. Роль позакласної роботи у формуванні творчої особистості учня / С.Дубовий // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 61-63.
– Біла І.М. Проблема розвитку творчості дітей дошкільного віку у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях / І.М.Біла // Обдарована дитина. - 2013. - № 8. - С. 2-8.
– Біла І. Творчість як ціннісна потреба дошкільника / І. Біла // Вихователь-методист дошк. закл. - 2017. - № 10. - С. 38–41.
– Кудрявцев В.Т. Феномен дитячої креативності / В. Т. Кудрявцев // Дошкільна освіта. - 2012. - № 3. - С. 30-40.
– Гальченко В. М. Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці / В. М. Гальченко // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2011. - Вип. 5. - С. 14-25.
– Пархоменко О. Особливості розвитку уяви у дошкільників у процесі творчої діяльності / О. Пархоменко // Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару Ін-ту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова, 19 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Нац. центр "Мала академія наук України". - Київ, 2012. - С. 242-247.
– Силко Р.М. Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами дитячої анімації / Р. М. Силко, Т. М. Шавро // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 3. - С. 67-70.
– Дуткевич Т. В. Психологічні особливості розвитку дитячої творчості / Т. В. Дуткевич // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України. - Кам'янець-Подільський, 2013. - Вип. 15. - С. 251-256.
– Радул О. С. Проблема розвитку дитячої активності і творчості у вітчизняних освітніх документах першої третини ХХ століття / О. С. Радул // Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : [монографія] / [О. С. Радул [та ін.]]. - Кіровоград, 2015. - С. 7-37.
– Комаровська О. Кардіограма таланту: творчий портрет обдарованої особистості / О. Комаровська // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 2. - С. 60-62.
– Деркач Л. Диво дитячої творчості / Л. Деркач // Початкова школа. - 2013. - № 4. - С. 31-33.
– Новицька О. Дитяча творчість починається з казки : українська література, 5 кл. / О. Новицька // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 11. - С. 29-30.
– Розвиток творчих здібностей дитини / Т. Позняк // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2014. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 125. - С. 153-158.
– Сєрих Л. В. Розвиток креативності дитини / Л. В. Сєрих // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2013. - № 2. - вкладка,1-5.
– Атаманчук Н. М. Творчий розвиток дітей дошкільного віку засобами арт-практик / Н. М. Атаманчук, С. П. Яланська, О. М. Тур // Психологічний часопис = PSYCHOLOGICAL JOURNAL : Науковий журнал. - 2020. – Т. 6, № 10. - С. 17-28.
– Іванець Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського / Н. Іванець // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 118-121.
– Білохвощенко С. Розвиток творчої особистості в освітньому процесі загальноосвітньої школи / С. Білохвощенко, М. Кальчук, С. Махиня // Наукові записки / Міністерство освіти і науки України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2013. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 123 Т.2. - С. 46-51.
– Перуцька Д. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі зображувальної діяльності / Д. Перуцька // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. - Київ, 2012. - Вип. 3 : Матеріали I Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 23 лютого 2012 р. - С. 336-339.
– Нападій Н. Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку в декоративній діяльності / Н. Нападій // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - Вип. 22. - С. 103-107.
– Сургаєва В. В. Плекаємо творчу особистість / В. В. Сургаєва // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2010. - № 5. - С. 17-21.

.: Розділ: Освіта :: 7.09.2022 11.59.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46657  
Катя запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти літературу: '' Міф про глобалізацію як безвихідь людства.''.
Наша відповідь:
Вільчинський В. А. Філософсько-правова інтерпретація глобалізаційних процесів як викликів людству в сучасних умовах розвитку [Електронний ресурс] / В. А. Вільчинський // Митна справа. — 2013. — № 6(2.1). — С. 9-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2
Коппель О. Уплив глобалізації на розвиток локальних цивілізацій: ключові аспекти : геополітика / О. Коппель, Ю. Цифра // Віче. — 2010. — № 17. — С. 33-35.
Лелеко, М. С. Поняття інтеграції та глобалізації : громадянська освіта : 10 клас / М. С. Лелеко // Історія та правознавство. — 2020. — № 1-3. — С. 70-74.
Лук'яненко О. Уроки до теми "Глобальні проблеми людства" у 9 класі / О. Лук'яненко // Географія та економіка в рідній школі. — 2020. — № 1-2. — С. 23-42.
Павленко П. Кінець Європи чи західне християнство як інструмент тотальної глобалізації людства [Електронний ресурс] / П. Павленко // Українське релігієзнавство. — 2012. — № 62-63. — С. 157-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2012_62-63_18
Павленко П. Римо-католицька церква в координатах сучасних глобалізаційних процесів (католицький проект позаетнічної уніфікації людства) [Електронний ресурс] / П. Павленко // Релігійна свобода. — 2010. — № 15. — С. 115-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2010_15_17
Павленко П. Ю. Західне християнство як інструмент глобалізації людства: негативний досвід Європи і можливі уроки для України [Електронний ресурс] / П. Ю. Павленко // Релігійна свобода. — 2010. — № Спецвипуск 2. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsvobspv_2010_Spetsvipusk2_10
Тарлопов І. О. Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІІ) [Електронний ресурс] / І. О. Тарлопов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — № 4. — С. 12-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2012_4_3
Шайгородський Ю. Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям? [Електронний ресурс] / Ю. Шайгородський // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2007. — Вип. 36. — С. 91-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_36_11
Шейко В. Медіація як засіб існування особистості в крос-культурному середовищі в умовах глобалізації : соціокомунікаційні технології / В. Шейко, О. Гончар, Є. Трубаєва // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 6. — С. 41-44.
Юхимчук Т. Позакласний захід на тему "Глобальні проблеми людства. Шляхи їх розв'язання" : (заняття гуртка з економіки) / Т. Юхимчук// Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 17-23.
Яроцький П. Католицька концепція інтегрального розвитку людства як вияв взаємовідношення сакрального і секулярного в глобалізованому світі [Електронний ресурс] / П. Яроцький // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 54. — С. 49-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_54_8

.: Розділ: Освіта :: 6.09.2022 19.54.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46655  
Катя запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти літературу: '' Творення світу у міфах''.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Ковальчук Н. Д. Символічний статус головних космогонічних образів в етногенезі українців [Електронний ресурс] / Н. Д. Ковальчук, В. Якубовська // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 125. — С. 280-284. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_125_71.
Кущ О. Космогонічні уявлення українців у контексті етнонаціональної педагогічної системи [Електронний ресурс] / О. Кущ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 18. — С. 226-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2017_18_55.
Матюхіна О. А. Міф про створення світу в давньослов’янській міфології [Електронний ресурс] / О. А. Матюхіна // Історія релігій в Україні. — 2018. — Вип. 28(2). — С. 281-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2018_28(2)__20.
Мишанич М. Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: історія інтерпретації і розмежування понять : Доп. на V Міжнар. конгресі україністів (м. Чернівці, 26 — 29 серп. 2002 р.) / М. Мишанич, С. Мишанич; Міжнар. асоц. україністів. — Донецьк : Норд-Прес, 2002. — 58 c.
Олійник В. В. Космогонічні символи в народних віруваннях і традиціях українців Закарпаття [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 1. — С. 182-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_1_40.
Петрушко В. М. Космогонічні уявлення у міфології корейського народу [Електронний ресурс] / В. М. Петрушко // Етнічна історія народів Європи. — 2022. — Вип. 67. — С. 123–127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2022_67_18.
Пирогов В. Л. Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців [Електронний ресурс] / В. Л. Пирогов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія : — 2014. — Т. 17, № 1. — С. 136-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_fil_2014_17_1_19.
Прокопова О. П. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. П. Прокопова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Таланчук О. М. Українська народна космогонія: Специфіка міфопоетичного мислення / О. М. Таланчук. — Київ : Б-ка українця, 1998. — 309 c.
Тарасенко М. О. Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / М. О. Тарасенко ; НАН України. Ін-т сходознав. ім. А.Кримського. — Київ, 2004. — 20 с.
Тиховська О. Космогонічні міфи у світлі психоаналізу [Електронний ресурс] / О. Тиховська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 1. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_1_22.
Ткач М. М. Міфологія : курс лекцій / М. М. Ткач. — Київ, 2008. — 279 c.
Янковський С. В. Шляхи соціокультурного світотворення: між історією та «поверненням до світу» [Електронний ресурс] / С. В. Янковський // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 10. — С. 198-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_10_56.
Ятченко В. Ф. Метафізичні виміри української дохристиянської міфології : автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.04 / В. Ф. Ятченко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2002. — 39 c.

.: Розділ: Освіта :: 5.09.2022 20.42.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46647  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про розвиток дошкільної освіти в Польщі. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://nus.org.ua/articles/vykorystovuvaty-kozhnu-sytuatsiyu-dlya-navchannya-yak-pratsyuyut-dytyachi-sadochky-v-polshhi/
https://migrant.biz.ua/polsha/navchannya/dityachi-sadki-v-polshhi.html
https://present5.com/doshkilna-osvita-v-polshhi-plan-1-upravlinnya/
http://vsetutpl.com/dytyachi-sadky-v-polschi
file:///C:/Users/User/Desktop/Nz_p_2012_107(2)__3.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/24698/1/Бондаренко.pdf
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/236346/234855
http://mir.dspu.edu.ua/article/view/228266/227412
https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/01026104_0.html
http://eprints.cdu.edu.ua/4136/1/mihal.pdf

– Чепіль М. Розвиток теоретичних засад виховання дітей у закладах дошкільної освіти Польщі / М.Чепіль // Молодь і ринок. – 2021. № 1(187). – С. 17-22.
– Деркач С. Освітні реформи в Польщі / С. Деркач // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2007. - № 21. - С. 158-162.
– Лугіна О. Дошкільна освіта Польщі: аналіз змін / О. Лугіна // Наукові Записки. Серія: Педагогічні Науки. - Вип. 107 (2). - C. 1-7.
– Федорик Ю.В. Реформи польської освіти: досягнення й перспективи / Ю.В.Федорик // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ, 2005. - № 1.
– Василюк А. В. Стан і тенденції дошкільної освіти в Польщі / А. В. Василюк // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2006. – № 5. – С. 171-175.
– Толерантність системи освіти в Польщі / за матеріалами migrant.info. // Директор школи. Україна. - 2011. - № 5. - С. 65-69.
– Мажец Б. Моніторинг та аналіз досягнень дітей на основі модифікацій дошкільних виховних програму Польщі / Б. Мажец // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. - 2017. - Вип. 22 (1), Ч. 1. - С. 154-160.
Крім того, можете використати за розширеним пошуком відповідь на запитання № 42844.

.: Розділ: Освіта :: 1.09.2022 16.22.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Луцьк :: Запитання: 46639  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить питання: Болонський процес в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Радимо вам таку літературу:
Бастричев В. С. Деякі аспекти розвитку вищої освіти України у світлі Болонського процесу [Електронний ресурс] / В. С. Бастричев // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2016. — № 12. — С. 27-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2016_12_7.
Вавренюк С. А. Проблеми болонського процесу для системи вищої школи України [Електронний ресурс] / С. А. Вавренюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 18. — С. 59-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_18_13.
Гуріна О. О. Болонський процес як юридична гарантія реалізації права на вищу освіту (зарубіжний досвід та практика України) [Електронний ресурс] / О. О. Гуріна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2010. — Вип. 12. — С. 30-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_12_6.
Закревська А. Болонський процес як передумова інтеграції вищої освіти України до європейського освітньо-наукового простору [Електронний ресурс] / А. Закревська // Геополітика України: історія і сучасність. — 2016. — Вип. 1. — С. 251-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2016_1_23.
Коломієць О. Ю. Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи [Електронний ресурс] / О. Ю. Коломієць, Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 36. — С. 416-419. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_36_67.
Мартіросян О. І. Україна і Болонський процес як освітня стратегія і соціокультурний механізм демократичного розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Мартіросян, В. Д. Порошина, Т. Г. Купрій // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 140. — С. 109-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2018_140_16.
Пермяков А. А. Вища освіта україни і болонський процес [Електронний ресурс] / А. А. Пермяков, Л. В. Григоренко, Н. І. Зеленкова // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2007. — Вип. 17. — С. 234-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2007_17_32.
Прилипко С. М. Якість вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] / С. М. Прилипко, Г. П. Клімова // Право та інновації. — 2014. — № 1-2. — С. 80-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2014_1-2_12.
Саковська О. М. Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження [Електронний ресурс] / О. М. Саковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 31. — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2012_31_18.
Теліга С. В. Болонський процес в Україні: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Теліга // Вісник Закарпатського художнього інституту. — 2015. — Вип. 6. — С. 150-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2015_6_40.
Хан Є. Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського історичного простору [Електронний ресурс] / Є. Хан // Європейські історичні студії. — 2017. — № 7. — С. 45-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eis_2017_7_5.

.: Розділ: Освіта :: 25.08.2022 15.36.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 3.745206 seconds