Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Тетяна із міста: м.Славута :: Запитання: 43502  
Тетяна запитує:
Доброго дня!Допоможіть з підбором літератури на тему "Україна на шпальтах бритинської преси"
Наша відповідь:
Тетяно! Добрий день! Оскільки ви не вказали, який період теми "Україна на шпальтах британської преси" вас цікавить, ми зібрали джерела інформації, що відображають різні часи й епохи. Радимо скористатися ними.

Бутиріна М. В. Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі [Електронний ресурс] / М. В. Бутиріна, Ю. С. Гаркавенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. - 2016. - Вип. 10. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_10_4

Варех Н. В. Етнокультурні медіастереотипи України в британській пресі [Електронний ресурс] / Н. В. Варех // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 42. - С. 113-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_42_16

Карлова В. Вплив засобів масової інформації на формування української національної свідомості [Електронний ресурс] / Карлова В. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm

Кулик С. Особливості висвітлення деяких аспектів української історії у британській пресі (За матеріалами інтернет-версій видань "The Times", "The Guardian", "The Independent") [Електронний ресурс] / С. Кулик // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. - 2011. - Вип. 1. - С. 393-403. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2011_1_37

Україна у відгуках зарубіжної преси Електронний ресурс]: [2011-2019] - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=452

Федорук Я.О. Англійські газети про Україну на початку московсько-польської війни в 1654 р. / Я.О. Федорук // Український історичний журнал. — 2017. — № 5. — С. 91-102. — Бібліогр.: 55

Худіш П. М. Міжнародна реакція на приєднання Закарпаття до СРСР (1944 - 1945 рр.) / П. М. Худіш // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2016. - Вип. 45. - С. 211-216. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 28.10.2019 09.45.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: м. Івано-Франківськ :: Запитання: 43501  
Софія запитує:
Розвиток читацької діяльності молодших школярів: сучасні методи та підходи.
Наша відповідь:
Софіє, добрий день! За вашим запиом підібрано такі джерела інформації:

Бенза С., Качак Т. Б. Проблеми оновлення форм і методів роботи з дитячою книжкою у початковій школі [Електронний ресурс] / Бенза С., Качак Т. Б. // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. - Івано-Франківськ, 2016. - С. 12-14. - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/3563.pdf
Богатир В. Формування навички швидкого читання // Початкова освіта. - 2005. -№8. -с. 14-16.
Вашуленко О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів. // Початкова школа. - 2007. -№12. -с. 16-21.
Гурин, Наталія.Літературні цікавинки : 2-й клас : матеріал складено відповідно до підручника В. О. Науменко "Літературне читання. 2 клас" / Гурин, Наталія // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2015. - № 3. - С. 18-19.
Джеджелей О. Диференційований підхід до формування навички читання у 4-річній школі // // Початкова школа. - 2002. - № 4. - с. 10-11.
Дуда В. Вправи, які розвивають гнучкість і швидкість читання вголос та мовчки, вміння вгадувати подальший текст // Відкритий урок. - 2002. - № 10. -с. 74-76.
Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання / Тетяна Карнаух // Початкова школа. - 2011. - № 2. - С. 5 - 8.
Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: літературознавчі та науково-методичні статті, рецензії / Т. Б. Качак. -Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. -132 с
Коба B. I. Розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 23. -с. 3-14.
Компаній О. В. Дидактичні засади формування читацьких інтересів молодших школярів в умовах інформаційного навчального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. Компаній; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2013. - 19 c. - укp.
Кохно Т.Н. Формування читацьких навичок на уроках літературного читання у 3-му класі : метод. рекомендації / Кохно Т.Н. - Київ: Педагогічна думка, 2014. - 52 с.
Курпіта В. І. Дидактична гра як метод формування навичок читання у дітей 6-річного віку // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 29-30. - с. 49-66.
Левченко О. М. Тренувальні вправи для учнів початкових класів "Вчимося читати швидше" // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 15. -с. 2-6.
Мартиненко В. Формування досвіду читацької діяльності третьокласників (на матеріалі робочого зошита з літературного читання) [Електронний ресурс] / В. Мартиненко // Початкова школа. - 2014. - № 10. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_10_6
Мартиненко В. Читацька діяльність молодших школярів: сучасні тенденції розвитку // Початкова школа. - 2017. - № 8.- С. 16 20
http://lib.iitta.gov.ua/707722/1/Мартиненко.pdf
Митник О. Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / Митник О., Швець С., Буряк Г. // Початкова школа.- 2017. - No1.- С.10 12.
Науменко, Віра. Оволодіння читацькою компетентністю : [з використанням інформаційно-комунікативних технологій] / Науменко, Віра, Польова, Анастасія, Черваньова, Олена // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 4. - Методичний порадник. - 2012. - Вип. 1. - С. 3-6.
Паламарчук Л. Формування та удосконалення навичок читання // Початкова освіта. - 2004. - № 2. - с. 6-10.
Підлуцька О.Проблеми розвитку читацької культури молодших школярів [Електронний ресурс] // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. - Івано-Франківськ, 2016. - С. 107-110. - Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/3563.pdf
Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник/ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с: іл.
Проект "Творче читання" [Електронний ресурс]. - Режим доступу
: http://urccyl.com.ua/vsia-ukraina-chytaie-ditiam/proekt-tvorche-chytannia/
Савченко О. Я. Щоб книга була в житті дитини: вітчизняний і зарубіжний досвід / Олександра Савченко / / Початкова школа. - 2016. - No 5. - С. 22-26
Трояновська Г. Театралізація - дійовий метод формування життєвих компетенцій особистості учня / Трояновська Г. // Початкова школа. -2016. - No 7.- С.14 15.
Трунова В. Основні положення щодо позакласного читання в початкових класах / Валентина Трунува // Початкова школа. - 2011. - № 9. - С. 21 - 23.
Федоренко Ю. П. Сутність читацької діяльності в початковій школі [Електронний ресурс] / Ю. П. Федоренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 63. - С. 147-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_31
Шахрай В. Організація театрально-ігрової діяльності школярів як засобу їх соціального розвитку у процесі навчання / Валентина Шахрай // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 33 - 38.

.: Розділ: Освіта :: 27.10.2019 22.22.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43495  
Анна запитує:
Прошу допомогти підібрати інформацію та статті на тему: "Підготовка майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами" (тобто до роботи в інклюзивному класі)
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Шевченко В. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти
http://lib.iitta.gov.ua/716317/1/Педагогіка 43_Переяслав(1)-162-170(1).pdf
В. О. Шишенко Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивного навчання
http://oaji.net/articles/2017/1054-1530530098.pdf
Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/014-45.pdf
Коврігіна Л. М. Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2017/11/04.pdf
Волошина О.В., Джой Н.М. Модель підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями в умовах інклюзивної освіти
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2015_43_43.pdf
Баранець Я.Ю. До питання формування професійної компетентності
педагога інклюзивного закладу
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2015/1/12.pdf
Гордійчук О.Є. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до взаємодії з тьютором: теоретичні орієнтири
http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/pw0834.pdf
Демченко І.І. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до засвоєння педагогічних засад інклюзивної освіти
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_64/77.pdf
О.Є. Іванашко, Н.К. Вічалковська Особливості психологічної готовності
майбутніх учителів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами в
рамках інклюзії
http://mgsys.kpi.ua/index.php/2227-6246/article/download/159330/158607
Шевців З. Педагогічна система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2017_2_18.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шевців З$
Шевців З. Дисертація «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу»
http://www.rshu.edu.ua/images/afto/d_002.pdf

.: Розділ: Освіта :: 25.10.2019 21.56.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 43475  
Мар'яна запитує:
Допоможіть, будь ласка, із підбором літератури на тему "Формування системи завдань,спрямованих на реалізацію культурологічної змістової лінії на уроках української мови в школі".
Наша відповідь:
Доброго дня, Мар"яно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ukrreferat.com/chapters/movoznavstvo/realizatsiya-kulturologichnoi-zmistovoi-linii-na-urokah-ukrainskoi-movi-problemi-i-perspektivi-referat.html
https://ru.calameo.com/read/0027637352f8fece066ad
https://vseosvita.ua/library/formuvanna-kulturologicnoi-kompetentnosti-ucniv-126141.html
https://chagovecludmila.jimdo.com/методична-скарбничка/соціокультурна-лінія/
http://lokhvytsia-school3.edu.poltava.ua/Files/downloads/Зразок випускної роботи-дистанційні курси.docx
http://frunze-school.edukit.mk.ua/Files/downloads/Культурологічний підхід до викладання української мови та літератури.doc
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0903&T=02&lng=1&st=0
https://studfiles.net/preview/5462204/page:6/
http://referatcentral.org.ua/linguistics_philology_load.php?id=1162
– Антончук О. М. Соціокультурна змістова лінія у навчанні орфографії української мови / О. М. Антончук // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : БДПУ, 2013. - № 1. - С. 6-10.
– Ярмолюк А Соціокультурний аспект навчання української мови: система вправ і завдань / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 3. - С. 14-20.
– Ярмолюк А. Соціокультурна змістова лінія в структурі уроку української мови / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 4. - С. 28-33.

.: Розділ: Освіта :: 19.10.2019 21.09.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43463  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: організації простору вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://kpi.ua/922-9
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3717
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17552/1/Вища освіта України.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86995/06-Moiseeva.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Грищук Ю. В. Розвиток сучасної вищої освіти в Україні євроінтеграційний контекст.pdf
http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/53660.doc.htm
https://knute.edu.ua/file/MjkyMQ==/01d626453878c72a91c026651e5a0735.pdf
https://kneu.edu.ua/get_file/4365/Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті ЄПВО на період до 2020 року.doc
http://eprints.zu.edu.ua/17332/1/Stattya_Kovalchuk_1.pdf
– Андрущенко В. Основні характеристики Європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 5-16.
– Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. – 2012. – № 1–2. – С. 3-8.
– Гейко С. Проблеми підвищення якості освіти в Україні в контексті Євроінтеграції / С. Гейко // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2010. – С. 237–241.
– Гриневич Л. Вища освіта України: на шляху інтеграції до Європейського освітнього простору / Л. Гриневич // Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 8-13.
– Грицюк Л. Реалізація програм «Подвійний диплом» як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до Європейського простору вищої освіти / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа. – 2014. – № 7. – С. 46-54.
– Закусило О. Проблеми входження України в європейський освітній простір / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – № 1. – С. 11-16.
– Золотарьова І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти в Україні / І. Золотарьова, Ж. Шоша // Вища школа. – 2010. – № 10. – С. 42-48.
– Когут С. Я. Теоретичні засади професійної педагогічної освіти в контексті європейської інтеграції / С. Я. Когут // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф., м. Рівне, 5 груд. 2013 р. – Рівне, 2013. – С. 285-287.
– Колупаєва Т. Є. Стандарти вищої освіти України у європейському вимірі / Т. Є. Колупаєва // Професійний розвиток педагога : матеріали IV регіон. наук.-практ. семінару «Сучасний вчитель початкових класів: реалії та перспективи», 10 груд. 2013 р., Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2013. – С. 10-13.
– Радівілова Т. Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі / Т. Радівілова // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посіб. – Львів, 2014. – С. 69-92.
– Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7-14.
– Уваркіна О. Українська освіта на шляху до європейського освітнього простору / О. Уваркіна // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 38-44.
– Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 44-50.
– Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 4. - С. 30-37.
– ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", [7 листоп. 2013 р., м. Київ] : [матеріали] / підгот.: В. Луговий, С. Калашнікова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2014. - № 1. - С. 112-115.
– Калашнікова С. Якість - необхідна умова європейської інтеграції вищої освіти України / С. Калашнікова, Ж. Таланова // Пед. газ. - 2012. - Жовтень (№ 10). - С. 1-2.
– Луговий В. Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу", [25-26 жовтня 2012 р., м. Київ] / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України. - 2013. - № 1. - С. 112-115.
– Савченко О. Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти / О. Савченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2012. - Ч. 3. - С. 273-278.
– Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 2). Темат. вип. Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу ; Т. 1 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; [голов. ред. В. П. Андрущенко ; редкол. В. С. Бакіров та ін. ; ред. рада темат. вип. : Калашнікова С. та ін.]. - [Київ] : [б. в.], 2012. - 133 с.
– Чугаєвський В. Г. Соціалізуючі функції вищої освіти в контексті європейської інтеграції / В. Г. Чугаєвський // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. - Київ, 2013. - Вип. 12. - С. 110-118.
– Інтеграція національної науки до Європейського наукового простору : межрегіон. наук.-практ. конф., 25-27 жовт. 2006 р. : тези доповідей / Нац. інформ. центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій, Запоріз. обл. союз промисловців і підприємців, Запоріз. держ. центр н.-техн. і екон. інформації, ТОВ Наук. ВО "Лідер-К" ; [упоряд. С. М. Сєлін ; комп'ютер. верстка В. В. Алексеєнко]. - Запоріжжя : [Б. в.], 2006. - 62 с.
– Сидорчук Н. Місце університетської освіти у мережі європейського освітнього простору / Н. Сидорчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. - Вип. 469 : Педагогіка та психологія. - С. 201-206.
– Прокопенко І. Ф. Якість освіти в умовах євроінтеграції / І. Ф. Прокопенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків], 2009. - Вип. 23/24 (27/28). - С. 67-73.

.: Розділ: Освіта :: 16.10.2019 15.54.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.412345 seconds