Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 43502
   


Автор запитання: Марія із міста: Тернопіль :: Запитання: 40124  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання магістерської роботи за темою: Перспективи розвитку авіаційної галузі України в умовах європейської інтеграції. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Астапова Г. В. Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем впровадження інноваційних екологічних заходів [Електронний ресурс] / Г. В. Астапова, О. С. Малета // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_1_19.
Васюткіна Н. В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект : монографія / Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2014. - 334 c.
Водоласкова К. Ю. Вплив державних закупівель на подальший розвиток авіаційної галузі в Україні в контексті Європейської інтеграції [Електронний ресурс] / К. Ю. Водоласкова // Наше право. - 2013. - № 3. - С. 172-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_3_32.
Водоласкова К. Ю. Державні закупівлі як інструмент екологічної безпеки в авіаційній галузі (наземне обслуговування) [Електронний ресурс] / К. Ю. Водоласкова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 2. - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_2_4.
Голляк Ю. Б. Формування основних напрямів реалізації стратегії розвитку авіаційної галузі України в межах сталого зростання світового авіаринку [Електронний ресурс] / Ю. Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 125-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_4_16.
Демченко Д. О. Удосконалення механізмів державного регулювання авіаційних перевезень в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Д. О. Демченко ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2014. - 20 c.
Дорофєєва Х. М. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Х. М. Дорофєєва ; Маріупол. держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 22 c.
Заболотній С. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в авіаційній галузі (економіко-правові аспекти) [Електронний ресурс] / С. В. Заболотній // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 1. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_1_4.
Зуєва В. О. Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. О. Зуєва, В. Б. Череватюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 4. - С. 11-16 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_4_4.
Іваницька О. М. Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, А. Г. Гадіяк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_8.
Калиновський А. О. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України / А. О. Калиновський, Н. І. Горбаль, Н. Л. Калиновська // Бізнес Інформ. - 2016. - № 8. - С. 88-94.
Кизим М. О. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС [Електронний ресурс] / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова, О. В. Козирєва, Д. М. Костенко, Ю. М. Моісеєнко, І. Ю. Бунтов // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 6-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_2.
Кирик О. А. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. А. Кирик ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 22 c.
Коваленко О. В. Ефективність маркетинго-іноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 4. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_4_11.
Коваленко О. В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 163-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_4_26.
Коваленко О. В. Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 25. - С. 162-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2013_25_24.
Командровська В. Є. Проблеми і перспективи розвитку авіатранспортної галузі України [Електронний ресурс] / В. Є. Командровська, М. В. Колесник, І. І. Любезна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 40(3). - С. 93-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_40(3)__16.
Корчак Н. М. Тенденція розвитку вітчизняного ринку авіаперевезень в контексті підготовки України до вступу в Єдине європейське небо [Електронний ресурс] / Н. М. Корчак, О. А. Капустинський // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2011. - № 4. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_4_4.
Крапко О. М. Досвід проведення реструктуризації авіаційної галузі [Електронний ресурс] / О. М. Крапко, Г. О. Скуз // Економіка та держава. - 2012. - № 2. - С. 93-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_2_27.
Латишева О. В. Інструменти еколого - економічного регулювання авіаційної галузі [Електронний ресурс] / О. В. Латишева // Економічний форум. - 2014. - № 3. - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_6.
Марінцева К. В. Наукові основи та методи забезпечення ефективного функціонування авіатранспортних систем : монографія / К. В. Марінцева ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 503 c.
Радченко М. В. Повітряний кодекс як правова основа діяльності авіаційної галузі [Електронний ресурс] / М. В. Радченко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2014. - № 4(1). - С. 210-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2014_4(1)__29.
Швець Л. І. Актуальні проблеми розвитку сучасної авіаційної галузі як складової системи сервісного обслуговування [Електронний ресурс] / Л. І. Швець // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2013. - № 2. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduetp_2013_2_7.
Штангрет А. М. Теоретико-методичні засади побудови системи моніторингу економічної безпеки підприємств авіаційної галузі [Електронний ресурс] / А. М. Штангрет // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.12. - С. 206-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Юрченко М. В. Повітряний кодекс України як правова основа діяльності авіаційної галузі [Електронний ресурс] / М. В. Юрченко // Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Вип. 70. - С. 216-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2013_70_35.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 25.01.2017 22.00.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 38691  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, у створенні списку літератури для учнів до Всесвітнього дня авіації та космонавтики.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Ви не уточнили, для якого віку учнів потрібна література . Тому ми підібрали джерела інформації для різних вікових груп. Сподіваємося, що ми задовольнили ваш запит. бажаємо успіхів!
12 квітня - Всесвітній день авіації і космонавтики // Новачок. - 2009.- 14 квіт. - С.7.
Александр Игнатьевич Шаргей : теоретик космонавтики : безымянний герой
// Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 420-424.
Алексєєв, Ю. С. Перемоги в космосі куються на землі : [сьогодення та майбутнє космічної галузі] / Ю. С. Алексєєв ; вів інтерв’ю М. Пуговиця // Урядовий кур’єр. - 2010. - 10 квіт. - С. 7.
Біловицька, Наталія. "Тоді не думили, що це надзвичайний день в історії людства" : до 50-річчя з дня першого польоту людини в космос / Біловицька, Наталія // Урядовий кур’єр. - 2011. - 12 квіт. - С. 8-9.
Бобонец, З. Полет на Цереру : Посвящается Дню космонавтики / З. Бобонец // Позакласний час. - 2006. - 5-6. - С.36-42.
Виховні заходи квітня : [добірка сценаріїв] // Позакласний час. - 2011. - № 3. - С. 30-37.
Виховні заходи квітня : [добірка сценаріїв] // Позакласний час. - 2012. - № 5-6. - С. 33-49.
Дерев’янко, Ю.М. Через терни до зірок : Творчі доробки переможців конкурсу "З Україною в серці" / Ю. М. Дерев’янко // Позакласний час. - 2008.- 3. - С.13-20.
Дітям про Землю у Космосі : 12 квітня - День авіації і космонавтики : [добірка статей]// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2012. - № 5 (березень). - С. 106-113.
Дормідонтов, Анатолій. Космічні сини України / Дормідонтов, Анатолій // Урядовий кур’єр. - 2010. - 10 квіт. - С. 1.
Іващенко В. Виховання патріотизму учнів : З історії космонавтики / В. Іващенко // Шкільна бібліотека. - 2007. - №5. - С.5-8.
Календар класного керівника : 2014 : квітень // Позакласний час. - 2014. - № 3. - С. 3-48.
Колядинська, Тетяна. Глобальні космічні проекти нам під силу : 12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України / Колядинська, Тетяна // Голос України. - 2010. - 10 квіт. - С. 1, 12.
Курдовер, А. Космическое путешествие [Текст] : театрализованное представление, посвященное Дню космонавтики / А. Курдовер, Н. Петрова, Е. Половинцева // Дошкольное воспитание : Научно-методический журнал. - 2013. - № 2. - С. 122-127 :
Луценко, Людмила. Перевір себе : інтелектуальна гра до Дня космонавтики / Луценко, Людмила // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2013. - № 13. - С. 19-20. - Бібліогр.: с. 20.
Луценко, Л.Позакласне заняття-гра до Дня космонавтики : 4 клас / Людмила Луценко // Початкова школа. - 2012. - № 4. - С. 57-58. - Бібліогр.: 4 назв.
Мстислав Всеволодович Келдыш : математик : теоретик космонавтики // Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 153-157.
Найцікавіші місця Житомирщини. Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова // Позакласний час. - 2008. - №3. - С.147-150.
Первый космонавт планеты Земля : Посвящается Дню космонавтики // Шкільна бібліотека. - 2007. - №3. - С.12-19.
Пилипенко, В. М. Шлях до зірок : [сценарій бібліотечного заходу] // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 5-6. - С. 95-98.
Свачій, Л.М.[Юрій Олексійлвич Гагарін] : 9 берез. минуло 75 років від дня народження Ю.О.Гагаріна / Л. М. Свачій // Країна знань. - 2009.- №5. - С.7-9.
Сергей Павлович Королев : теоретик космонавтики, конструктор, организатор : главный конструктор // Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 169-175.
Скемська, Алла. До Всесвітнього дня авіації та космонавтики : виховний захід / Скемська, Алла // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 13. - С. 8-10. - Бібліогр.: с. 10.
Смірнова, І. А. Всесвітній день авіації і космонавтики / І. А. Смірнова // Розкажіть онуку. - 2010. - № 3 (березень). - С. 59-63.
Фридрих Артурович Цандер : теоретик космонавтики, математик, инженер : с мечтой о красной планете // Великие учёные XX века. - М., 2001. - С. 390-395.
Шепета, Валентина. Космотренінг [Текст] : ігрова програма (до Дня космонавтики) / В. Шепета, Т. Антонова // Позашкілля. - 2011. - Липень, № 7. - С. 27-28
Яблонська, Тетяна.У безоднях космосу [Текст] : сценарій позаурочного заходу до 50-ї річниці першого польоту людини в космос / Тетяна Яблонська // Історія України. - 2011. - Березень, № 11. - С. 8-11
ДОРОГА ДО ЗІРОК:Сергій Павлович Корольов (1907–1966) : рекомендаційний бібліографічний покажчик для читачів-учнів 7–9 класів
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=2008
а також такі сайти:
AstronomyKids-179
http://akids.org.ru/
Сайт познайомить з астрономічними гуртками, олімпіадами і конкурсами, книгами та інтернет-ресурсами з астрономії; дасть можливість перевірити свої знання, вирішуючи олімпіадні завдання і виконуючи тренувальні тести; проявити себе, беручи участь в дистанційних проектах, пов'язаних з літературною та художньою творчістю.
- для дітей молодшого шкільного віку
- для дітей середнього шкільного віку
- ресурс російською мовою
KosmoPortal
http://kosmoportal.com.ua/
Цікава інформація про космос, зірки та планети
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс російською мовою
Астрономия для детей
http://kosmokid.ru
Сайт призначений для любителів загадок космосу.
- для дітей молодшого шкільного віку
- для дітей середнього шкільного віку
- ресурс російською мовою
Загадки космоса: звезды и планеты
http://www.planetysolsys.ru/
На сайті викладені лише деякі наявні відомості про зорі, їх класифікація, характеристика та закономірності руху, а також розповідається про будову і розвиток Землі та інших планет з геологічних позицій, про спільність і розходження їх природи.
- для дітей середнього шкільного віку
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс російською мовою
Зорі
http://zori.org.ua/
Цікава інформація про космос, зірки та планети.
- для дітей середнього шкільного віку
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс українською мовою
Космос
http://space.vn.ua/
Сайт присвячено космосу, його дослідженню та вивченню. Тут розміщена інформація про планети і їх супутники, комети, астероїди, зорі, галактики, НЛО.
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс українською мовою
Космосайт: интересный космос
http://kosmosait.com.ua/
Все про Сонячну систему, галактику, чорні діри, туманності тощо.
- для дітей старшого шкільного віку
- ресурс російською мовою

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 29.03.2016 12.52.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Біла Церква :: Запитання: 37971  
Оксана запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію для написання курсової роботи на тему:"Особливості поведінки пілота в екстримальних умовах" з дисипліни Інженерна та авіаційна психологія. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформмації:
Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах - http://edportal.net/referaty/psikhologiya/190035/
Медведенко О. М., Михайлик М. Ф., Рева О. М. Вплив емоційного досвіду пілотів на експлуатацію повітряних суден в екстремальних умовах - http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/AKTT/2009/AKTT209/Medveden.pdf
Психологічний портрет менеджера - http://library.if.ua/book/3/454.html
Совгіря Т. М., Коротя В. В., Порадник С. Г., Василенко О. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ - http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15394/1/ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В ПРОЦЕСІ.pdf
Психология экстремальных ситуаций / В. В. Рубцов, С. Б. Малых. – 2-е изд., стер. – М.: Психологический ин-т РАО, 2008. – 304 с.
Шапарь В. Б. Психология кризисных ситуаций / В. Б. Шапарь. – Ро-стов на Дону.: Феникс, 2008. – 452 с.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnapv_ppn_2014_4_35.pdf
http://referats.5ds.ru/referat/psihologiya/emocinii_stan_lyudini_v_ekstremalnih_umovah.html
О. І. Москаленко, КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - http://visnyk.zu.edu.ua/Articles/79/25.pdf
Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0253-97

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 10.12.2015 21.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 37531  
Олена запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка джерела інформації у електронному вигляді на тему "Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної Війни та у повоєнні роки". Дякую за увагу.
Наша відповідь:
Шановна Олено! На жаль, на Ваш запит електронних джерел недостатньо. Тому пропонуємо звернутися до друкованих видань:
ІСТОРІЯ НАУ: КРОК У СТАНОВЛЕННІ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. – Режим доступу: http://www.readera.org/other/istoria-nau-krok-u-stanovlenni-aviatsiynoye-haluzi-ukrayenye-10184011.html
Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної війни та у повоєнний час (1941-1946). – Режим доступу: http://e-works.com.ua/work/6357_Kiivskii_aviaciinii_instityt_za_chasiv_Velikoi_Vitchiznyanoi_viini_ta_y_povoennii_chas_1941_1946.html
Авіаційний в роки повоєнної відбудови (1944 - 1947): (Назустріч 75- річному ювілею Нац. авіац. ун-ту) // Авіатор: газета НАУ. – 2007. – 27 жовт. (№12). – С.4.
Далі була війна... : (У дзеркалі історії) // Авіатор: газета НАУ. - 2003. -6 черв. (№ 8). - С. 10.
КАІ в роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945): [Назустріч 75-річному ювілею Нац. авіац. ун-ту] // Авіатор: газета НАУ. - 2007. - 15 верес. ( № 10). - С. 4.
Київський авіаційний інститут (КАІ): 1937 - 1941: (У дзеркалі історії) // Авіатор: газета НАУ. - 26 квіт. (№ 6). - С. 3.
На шляху прогресу: до 80-річчя Нац. авіац. ун-ту (1933) // Дати і події. – 2013. - №2. – С.41-44.
Національний авіаційний університет: літопис / [М.С.Кулик, М.Г.Луцький, А.В.Полухін та ін.]. – К.: НАУ-друк, 2010. – 368 с.
Національний авіаційний університет (1933-2003): нариси історії / В.П. Бабак, М.С. Кулик, В.О. Касьянов та ін.; за ред. В.П. Бабака. - К.: НАУ, 2003. – 240 с.
Національний авіаційний університет. Історія і сучасність. - К. : НАУ- друк, 2010.-116 с.
Харук А.І. Стан авіаційної промисловості в Україні на початку Другої світової війни (1939–1941 рр.) // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Держава та армія”. – 2005. – № 541. – С. 48–53.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 24.10.2015 22.58.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Славутич :: Запитання: 37496  
Олена запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, джерела інформації та де їх можна можна дістати в електронному вигляді, якщо це книги, на тему "Використання цивільної авіації у народному господарстві України в 60-х роках ХХ століття". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути:
Савин В.С. Авиация в Украине : очерки истории / В. С. Савин. – Х.: Основа, 1995. – 264 с. – Режим доступу: http://maxima-library.org/avtory/avtorskie-serii/b/295283.
Біля витоків вітчизняної авіації. – Режим доступу: http://1000years.uazone.net/pub/avia.doc
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах. Додатково пропонуємо:
Віддані магії неба (Спроба дослідження історії цивільної авіації Чернігівщини) [Текст] / [авт.-упоряд. В. І. Солонікова ; ред. І. Я. Каганова]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2013. - 263 с.
Горяшко A. M. Гражданская авиация Украины / А. М. Горянко. – К.: Техника, 1982. - 144 с.
Історія повітроплавання та цивільної авіації України : бібліографічний покажчик / наук. ред. В. Гребенніков. - Київ : НАУ, 2015. - 184 с.
Кулаев Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины : монография / Ю. Ф. Кулаев. - К. : Феникс, 2004. - 666 c.
Троценко А. М. Історія цивільної авіації України / А. М. Троценко. – К.: Аеробізнес, 2004. – 637 с.
Троценко А. М. Цивільна авіація України / А. М.Троценко, А. П.Пелаченко. – К.: Агробізнес, 2003. – 128 с.
Харук А. І. Нарис історії авіаційної промисловості України (1910 - 1980-ті рр.) : монографія / А. І. Харук; Нац ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2010. - 301 c.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 20.10.2015 17.51.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.112495 seconds