Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Кропивницький :: Запитання: 45356  
Ярослав запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про добу ренесансу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославе! Перегляньте такі джерела:
Андрущенко Т. Особливості епохи Ренесансу: ідеологія, освіта та культура / Т. Андрущенко // Вища освіта України. — 2007. — № 1. — С. 19-26.
Дойчик М. Етико-антропологічні ідеї Українського ренесансного гуманізму (кінець XVI — перша третина XVII ст.): Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / М. Дойчик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кирилюк Ф. Політологія Ренесансу : навч. посіб. / Ф. Кирилюк. — Київ : Знання, 2000. — 200 c.
Коменда О. Універсальна особистість як феномен музичної культури: доба Ренесансу [Електронний ресурс] / О. Коменда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2016. — № 2. — С. 156-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2016_2_23.
Лінда С. Сематика скульптурного декору кам’яниць доби Ренесансу у Львові [Електронний ресурс] / С. Лінда, О. Кулинська // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. — 2012. — Вип. 12. — С. 70-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prtiau_2012_12_12.
Матюхіна О. Проблема людини в українській філософії доби Ренесансу / О. Матюхіна // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2009. — № 1. — С. 64-68.
Мусієнко Н. Взаємовплив масових і елітарних тенденцій у мистецтві ренесансної доби [Електронний ресурс] / Н. Мусієнко // Мистецтвознавство України. — 2013. — Вип. 13. — С. 287-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2013_13_42.
Тереховська О. Синтетичний роман як один із провідних жанрів західноєвропейської літератури доби Ренесансу (матеріали до вивчення теми) [Електронний ресурс] / О. Тереховська // Султанівські читання. — 2017. — Вип. 6. — С. 221-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2017_6_23.
Цвілюк С. Український ренесанс ХХ століття. Національно-культурні процеси в Україні доби революційно-демократичних змагань та комуністичної диктатури : постімперський контекст: монографія / С. Цвілюк. — Одеса : Астропринт, 2006. — 623 с.
Шакун Н. Історична свідомість в добу Ренесансу та Реформації: український контекст [Електронний ресурс] / Н. Шакун // Молодий вчений. — 2015. — № 3(1). — С. 97-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3(1)__22.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.04.2021 14.01.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Бровари :: Запитання: 45348  
Іван запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про М. Приймаченко. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Доброго дня, Леся! Перегляньте наступні джерела:
Багряна А. Ю. Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Олену Телігу, Вангу, Марію Приймаченко, Славу Стецько : оповідання / А. Ю. Багряна ; худож. Д. Марцін. - Київ : Антологія, 2016. - 93, [1] c. : іл. - (Життя видатних дітей).
Гоян Я. «Щоб люди жили, як квіти цвіли...» : Марія Приймаченко / Я. Гоян // Присвята : есе. / Я. Гоян. – Київ, 2001. – С. 314-345.
Данилейко В. Міф Марії Приймаченко / В. Данилейко // Образотворче мистецтво. – 2004.– № 3. – С. 51-55.
Данченко О. Мати й син / О. Данченко // Народні майстри / О. Данченко. – Київ, 1982. – С. 50-65.
Кара-Васильєва Т. Марія Приймаченко / Т. Кара-Васильєва // Українки в історії. – Київ, 2004. – С. 246-247.
Качкан В. З отчої криниці / В. Качкан // Дивосвіти / В. Качкан. – Київ, 1986. – С. 3-13.
Марія Приймаченко : альбом / авт.-упоряд. Н. Велігоцька. – Київ : Мистецтво, 1994. – 131 с.
Найден О. Панно-"вазон" "Сонячник життя" Марії Приймаченко : досвід аналізу одного твору / О. Найден // Народне мистецтво. – 2003.– № 1-2. – С.10-11.
Островский Г. Добрый лев Марии Примаченко / Г. Островський; худож. А. Зубченко. – М. : Сов. художник, 1990. – 206 c.: ил. – (Рассказы о художниках).
Фисун О. Художниця із сонячними очима / О. Фисун // Укр. культура. – 1998. – № 11-12. – С. 1.
Шаров І. Приймаченко Марія Оксентіївна / І. Шаров, А. Толстоухов // Художники України : 100 видатних імен / І. Шаров, А. Толстоухов – Київ, 2007. – С. 319-323.
Шестакова О. Одкровення і загадки Марії Оксентіївни / О. Шестакова // Народне мистецтво. – 2008. – № 1-2. – С. 4-9.
Шинкарук М. „Гороховий звір” М. Приймаченко / М. Шинкарук // 100 найвідоміших шедеврів України. – Київ, 2004. – С. 490-493.
Марія Приймаченко. 1908–1997 [Електронний ресурс] // Бібліотека укр. Мистецтва. – Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/mariya-priymachenko/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.04.2021 08.33.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Черкаси :: Запитання: 45313  
Марія запитує:
Допоможіть знайти літературу про Аллу Горську. Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Дубовик С. О. До питання вивчення життя і творчості діячів українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці Алли Горської у ЦДАМЛМ України) [Електронний ресурс] / С. О. Дубовик // Архіви України. — 2018. — № 4. — С. 83-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_4_10
Захаров Б. Нарис з історії дисидентського руху в Україні, 1956-1987 [Текст] / Б. Захаров ; [вступ. ст. А. М. Русначенка]. — Вид. 2-ге, стер. — Харків : Права людини, 2016. — 190 c.
Зінченко А. Діяльність та інтелектуальна спадщина українських дисидентів і правозахисників при вивченні суспільних процесів в Україні на уроках історії та української літератури / А. Зінченко // Історія в рідній школі. — 2017. — № 5. — С. 6-13.
Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років / Г. Касьянов. — 2-е вид., випр. і допов. — Київ : КЛІО, 2019. — 245 с.
Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х - у 1980-ті рр. : [матеріали до уроків] / І. Коляда, Р. Хомич // Історія в рідній школі. — 2019. — № 4. — С. 32-37.
Кривенко Л. Активізація опозиційного руху в ІІ половині 1960-х років - на початку 1970-х рр. : історія України : 11 клас / Л. Кривенко // Історія та правознавство. — 2019. — № 16-18. — С. 37-43.
Лісовий В. Український дисидентський рух [Електронний ресурс] / В. Лісовий // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 310-314. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_103
Петрик О. Наш край у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - 1980-ті рр.) : історія України : 11 клас / О. Петрик // Історія та правознавство. — 2017. — № 7-8. — С. 30-36.
Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна : біобібліогр. нарис / Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; упоряд. М. А. Лук'яненко ; наук. ред. В. О. Кононенко. — Київ , 2011. — 199 с.
Рожкова Л. І. Дисидентський рух на Сумщині в 1960 – на початку 1980-х рр.: особистості, ідеї, напрями діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Рожкова // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. — 2019. — Т. 2. — С. 33-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAi_2019_2_7
Савченко С. Із сузір'я нескорених : до 90-річчя від дня народження А. Горської (1929-1970) / С. Савченко // Дати і події: календар знаменних дат. — Київ, 2019. — 2019, 2-е півріччя, № 2. — С. 45-48.
Секо Я. Центральноєвропейський дискурс у контексті дисидентського руху 1980-х рр. [Електронний ресурс] / Я. Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 1(2). — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_1(2)__10
Федик Л. Б. Дисидентський рух як форма протидії державним та партійним органам радянської влади в 60-80-х рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. Б. Федик // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2017. — № 4. — С. 49-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2017_4_10
Цюп'як В. Р. Особливості історіографії дисидентського руху в Україні в 1950–1980-ті рр. [Електронний ресурс] / В. Р. Цюп'як // Проблеми політичної історії України. — 2020. — Вип. 15. — С. 224-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppiu_2020_15_25

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.03.2021 13.58.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Львів :: Запитання: 45294  
Наталя запитує:
Добрий день. Підкажіть будь ласка наукову літературу до теми «характер–предмет дослідження культурології». Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Багмет М. І. Право як предмет культурології (есе) [Електронний ресурс] / М. І. Багмет // Вісник Академії адвокатури України. — 2012. — Число 3. — С. 164-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2012_3_27
Біляк О. Культурологія : навч. посіб. для студентів... / О. Біляк, Н. Феделеш ; уклад. авт. — Мукачеве : Ліра, 2015. — 168 с.
Горбань О. Проблеми аксіології та термінології в сучасних культурологічних дослідженнях (Рецензія на монографію: Чікарькова М. Ю. Сучасна культура: проблеми аксіології та термінології: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 240 с.) [Електронний ресурс] / О. Горбань // Схід. — 2018. — № 5. — С. 108-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2018_5_20
Доманська О. Український національний характер та культурний час у культурологічному вимірі [Електронний ресурс] / О. Доманська // Культурологічна думка. — 2015. — № 8. — С. 59-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2015_8_10
Донцов Д. Культурологія / Д. Донцов ; упоряд. Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. О. А. Гугалова. — Харків : Бібколектор, 2016. — 602 с.
Культурологія : Могилянська школа / [Р. В. Демчук та ін.] ; під ред. М. А. Собуцького, Д. О. Короля, Ю. В. Джулая ; Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”, Каф. культурології. — Київ : О. Філюк, 2018. — 295, [2] с.
Культурологія : навч. посіб. : [для самост. роботи студентів / Левчук К. І., Богатчук В. З., Богатчук С. С., Бойко Ю. М.] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця : ВНАУ, 2019. — 381 с.
Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (26–27 листоп. 2020 р.) / М-во культури та інформ. політики України, М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [під ред. В. М. Шейка та ін.]. — Харків : ХДАК, 2020. — 438 с.
Олійник О. М. Брендинг міста як предмет культурологічного дослідження: ключові позиції [Електронний ресурс] / О. М. Олійник // Культура і сучасність. — 2019. — № 1. — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2019_1_11
Пічугіна Ю. О. Сучасні інформаційні технології у проблемному полі культурологічних досліджень: до питання визначення похідних понять [Електронний ресурс] / Ю. О. Пічугіна // Молодий вчений. — 2018. — № 8(1). — С. 29-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_8(1)__9
Рябуха Н. О. Музична мініатюра як предмет культурологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. О. Рябуха // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2008. — № 1. — С. 73-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_1_11
Рябуха Н. О. Музична мініатюра як предмет культурологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. О. Рябуха // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2008. — № 1. — С. 73-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_1_11
Савенко М. О. Еволюція універсального жіночого образу в контексті Богородичної традиції як предмет культурологічного дослідження: історичний та транскультурний виміри [Електронний ресурс] / М. О. Савенко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2017. — Вип. 2. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2017_2_16
Скорик А. Дискурс мас-медіа в системі сучасних досліджень культурологічного характеру [Електронний ресурс] / А. Скорик // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. — 2014. — Вип. 19. — С. 71-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mmik_2014_19_10
Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів / [С. М. Волков та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Сабадаш ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. — Київ : Ліра-К, 2019. — 307 с.
Чеботаєва О. М. Актуальні проблеми інституціоналізації культурологічної науки [Електронний ресурс] / О. М. Чеботаєва // Молодий вчений. — 2017. — № 9. — С. 191-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_9_45

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.03.2021 01.04.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Новомосковськ :: Запитання: 45284  
Ольга запитує:
Добрий день. Необхідний список літератури для написання реферату про культуру Українського народу. Дякую
Наша відповідь:
1.Скарбниця українських народних премудростей / Автор-укладач Шкода М. Н. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 800 с., 8 арк. іл.: іл.
2.Дорогоцінна скарбниця премудростей українського народу / Автор-укладач Шкода М. Н. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 576 с.: іл.
3.Шкода М. Н. Свята і пам’ятні дати моєї країни. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 256 с.: іл.
4.Дорогоцінна енциклопедія українознавства. - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 288 с.: іл.
5.Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993.- 288 с.; іл.
6.Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. Слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.; іл. («Пам’тки історичної думки України»)
https://www.yakaboo.ua/ukrains-ka-kul-tura-korotka-istorija-kul-turnogo-zhittja-ukrains-kogo-narodu.html
https://lyubosvit.com.ua/ua/culture-and-history/
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/30444/
http://proukraine.net.ua/?page_id=587
http://izbornyk.org.ua/cultur/cult26.htm
http://www.nbuv.gov.ua/node/2982

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.03.2021 21.41.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.246642 seconds