Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43492
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 44096  
Марія запитує:
Цікавить література до наукової роботи "Мовний образ землі у творах Шевченка". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:

Генералюк Л. Шевченківські образи-концепти: вербально-іконічна єдність [Електронний ресурс] / Л. Генералюк // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 17. - С. 24-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_17_7

Зимомря М. Творчість Тараса Шевченка крізь призму німецькомовних інтерпретацій [Електронний ресурс] / М. Зимомря // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 18. - С. 313-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2014_18_36

Огар А. Образні аспекти концепту земля (на матеріалі української поезії) [Електронний ресурс] / А. Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі. - 2014. - 2014. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2014_2014_9

Чехівський О. Мовний образ України в поезії Т.Шевченка і його виховний потенціал / О. Чехівський // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 4. - С. 19-22.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.05.2020 13.54.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 44088  
Іванна запитує:
Добрий день) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату "Вираження емоційного стану людини фразеологічними засобами різних мов"
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бабак А. О. Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в художніх іспаномовних текстах [Електронний ресурс] / А. О. Бабак, Ю. В. Андрійченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2010. - Вип. 17. - С. 14-20. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_4

Бaбак А. О. Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в публіцистичних іспаномовних текстах [Електронний ресурс] / А. О. Бaбак, Ю. В. Андрійченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2010. - Вип. 24. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2010_24_3

Бойчук В. Фразеологічні засоби на позначення песимізму в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / В. Бойчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - 2014. - № 5. - С. 65-69. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_5_17

Венжинович Н. Ф. Відображення фізичного та емоційно-фізичного стану людини у фразеологізмах української мови [Електронний ресурс] / Н. Ф. Венжинович // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 73-78. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_22

Гамзюк М. Вираження емотивної тривалості фразеологічними одиницями німецької мови [Електронний ресурс] / М. Гамзюк // Вісник київського національньного лінгвістичного університету. Серія Філологія. - 2015. - Том. 18. – № 2. – С. 275-280. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/84257-177513-1-SM.pdf

Компанієць В. В. Засоби вираження національно-культурного компоненту у фразеологічній репрезентаціїемоційних станів людини (на матеріалі французької мови) [Електронний ресурс] / В. В. Компанієць //Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 159-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_61

Липчанко О. В. Засоби вираження емоційного концепту "гнів/ anger" в англійських та українських пареміях [Електронний ресурс] / О. В. Липчанко // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2011. - Вип. 9. - С. 283-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2011_9_45

Прищепчук І. О. Реалізація семантичної моделі "фізичні та емоційні стани людини – світіння" у германських і слов’янських мовах [Електронний ресурс] / І. О. Прищепчук // Філологічні трактати. - 2016. - Т. 8, № 3. - С. 44-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2016_8_3_8

Станкевич-Іванова В. Особливості вираження емоційного страху засобами фразеології чеської мови [Електронний ресурс] / В. Станкевич Іванова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2009. - Вип. 48. - С. 275-280. - Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/48_2009/48_2009_036_Stankevych.pdf

Фісяк І. Є. Фразеологічні одиниці німецької мови на позначення міжособистісних відносин: семантичний та функціонально-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. Є. Фісяк; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 c.

Хенкіна Г. О. Спільні й національно специфічні риси вираження емоційного стану людини [Електронний ресурс] / Г. О. Хенкіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2013. - № 9(2). - С. 123-128. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_9(2)__23

Чернова А. А. Лексичні засоби вираження емоційних концептів у сучасному іспанському художньому дискурсі [Електронний ресурс] / А. А. Чернова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-251 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2014_33_26

.: Розділ: Мовознавство :: 1.05.2020 13.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Ужгород :: Запитання: 44083  
Соломія запитує:
Добрий день. Підберіть, будь ласка, літературу для реферату з психолінгвістики на тему: ''Звуконаслідувальні слова в дитячому мовленні''.
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу та посилання:
Богуш А. М. Мовленевий розвиток дітей від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с.
Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку : програма та метод. реком. / уклад. А. М. Богуш. – Одеса : Маяк, 1999. – 88 с.
Детская речь : психолингвистические исследования : сб. статей / под ред. Т. Н.Ушаковой, Н. В.Уфимцевой. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 224 с.
Занько Г. П. Лексичні інновації як компонент когнітивного розвитку дитини / Г. П. Занько ; Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2012/leksychni-innovatsiji-yak-komponent-kohnityvnoho-rozvytku-dytyny/
Занько Г. П. Феномен дитячої лексики та її характерні особливості / Г. П. Занько. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Заповедник_фото/Mik_2012_15_1_71.pdf
Засєкіна Лариса. Психолінгвістика, мовленнєва діяльність, особистість: співвідношення понять у контексті мовленнєвої генези дитини / Л. Засєкіна. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Заповедник_фото/psling_2008_2_2.pdf
Ігрові вправи на звуконаслідування для занять вдома [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/igrovi-vpravi-na-zvukonasliduvanna-dla-zanat-vdoma-239625.html
Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку : монографія / Л. О. Калмикова. – К.: Фенікс, 2008. – 497 с.
Крутій К. Л. Граматична норма як компонент культури мовлення дитини дошкільного віку / К. Л. Крутій // Науковий вісник Південноукраїнського державного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2002. – Випуск 4-5. – С. 155-161.
Линник Т. Г. Специфічно дитячі слова української мови: семантика та морфологія / Т. Г. Линник. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/75163/30-Linnik.pdf?sequence=1
Логопедичні ігри та вправи [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/logopedicni-igri-ta-vpravi-90322.html
Маргітич М. Я. Методика розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку української мови / М. Я. Маргітич. – Режим доступу: http://genius-ja.uz.ua/images/files/-.pdf
Навчання дітей дошкільного віку рідної мови : навчальний посібник / уклад. Л.В. Іщенко – Умань : Жовтий, 2013. – 138 с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1268/1/НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РІДНОЇ МОВИ.pdf
Придумай слово : мовні ігри для дошкільнят / В. Л. Сухар. - Х. : Ранок, 2011. - 160 с. - (Дошкільна освіта).
Психолінгвістика : зб. наук. пр. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.9. – 308 с. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Заповедник_фото/22-22-PB.pdf
Рібцун Ю. В. До проблеми порушення звуко-складової структури слова у дітей / Ю. В. Рібцун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 23. – С. 206-208. – (Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5879/1/Звуко-складова_структура_Рібцун.pdf
Саприкіна О. В. Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя у процесі художньо-предметної діяльності : дисертація … / О. В. Саприкіна ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2007. - 228 с. – Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/507/1/Саприкіна Олена Володимирівна.pdf
Трифонова О. С. Виховання звукової культури мовлення дітей середнього дошкільного віку : монографія / О. С. Трифонова. – Одеса : СВД Черкасов, 2008.
Шахнарович А. М. Дитяча мова в дзеркалі психолінгвістики : Лексика. Семант. Грамат. / А. М. Шахнарович. - М., 1999.
Шахнарович А. М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики : на материале онтогенеза речи / А. М. Шахнарович, Н. М. Юрьева. – М. : Наука, 1990. – 165 с.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: лингвистика детской речи / С. Н. Цейтлин. – М. : Владос, 2000. – 238 с.
https://studfile.net/preview/5601867/
https://familytimes.com.ua/rozvytok-dytyny/navchayte-dytynu
http://zhuravlyk.uz.ua/poradi-faxivciv/storinka-logopeda/logopedichni-igri-ta-vpravi/
http://logopedu.com.ua/article/66_Pidbirka_virshiv_ykrainskoi_ta_narodnoi_tvorchosti_dlya_rozvitky_leksichnoi_sistemi_movlennya_ditei_rannogo_viky/
https://gimnastyka.com.ua/dytiacha/artykuliacijna/rozvytok-movy-dytyny.html
http://um.co.ua/3/3-13/3-138912.html
http://um.co.ua/5/5-5/5-5456.html

.: Розділ: Мовознавство :: 30.04.2020 14.46.28 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 44001  
Інна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу про лексико-семантичний аспект псевдонімів українських письменників. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Німчук В. В. Про українську псевдонімію та криптонімію / В. В. Німчук // Українська мова. – 2002. – № 2. – С. 30-58.
Павликівська Н. М. Питання української псевдонімії ХХ століття : моногр. / Н. М. Павликівська. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 338 с.
Чучка П. П. Українські псевдоніми: статус, структура і функції / П. П. Чучка // Наук. записки Кіровоград. держ. педуніверситету ім. В. Винниченка. Серія : Філол. науки (мовознавство). – 2001. – Вип. 37. – С. 82–83.
Кашталян О. М. Словозмінна парадигматика українських прізвищ [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. Наук : 10.02.01 / О. М. Кашталян ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 19 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10kompup.zip.
Павликівська Н. М. Вивчення псевдонімів у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці [Електронний ресурс] / Н. М. Павликівська // Наук. записки [Вінниц. держ. педагог. ун-ту імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2011. - Вип. 14-15. - С. 45-50. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_filol_2011_14-15_11.pdf.
Павликівська Н. Псевдонім як засіб вторинної номінації особи [Електронний ресурс] / Н. Павликівська // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Вип. 14–15. – С. 135-141. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mv_2012_14-15_22.pdf.
Павликівська Н. Псевдонімія як антропонімна категорія [Електронний ресурс] / Н. Павлівська // Філологічний дискурс : зб. наук. праць. – 2019. – № 9. – С. 214-221. – Режим доступу: https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/phildiscourse/article/view/986.
Павликівська Н. М. Українська псевдонімія ХХ століття [Електронний ресурс] : автореф. дис. … докт. філол. наук : спец. 10.02.01 – українська мова / Н. М. Павликівська. – Київ, 2010. – 36 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10PNMUPS.zip.
Петрова О. В. Особливості номінації в псевдонімії німецької та української мов : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / О. В. Петрова. – Д., 2005. – 20 с.
Хіміч Я. Г. Псевдоніми українських письменників: лексико-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Я. Г. Хіміч // Актуальні проблеми слов’янської філології : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / уклад. І. М. Бакаленко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – С. 119-121. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/conf-slovyanska-filologia-2015//docs/mater__ali-__nternet-konferents__yi_2017.pdf.
Щербакова Н. В. Псевдоніми сучасних українських митців в аспекті етнокультури / Н. В. Щербакова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – 2011. – Вип. 32. – С. 42-47. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_lingv_2011_32_10.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2020 18.36.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 43955  
Вікторія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової на тему " Міфоніми у романі Леоніда Кононовича"Чигиринський сотник"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віктріє! Перегляньте наступні джерела:
Бондар-Терещенко І. Володар ключів: у лицарському світі Леоніда Кононовича / І. Бондар-Терещенко // Кононович Л. Чигиринський сотник / Л. Кононович. - Харків : Ранок : Фабула, 2016. -С. 3-7.
Сокур А. Національна містика Леоніда Кононовича [Електронний ресурс] / А. Сокур // Укр. мова та літ. - 2009. - № 17/19. - С. 54-57.
Богданова А. С. Національні екзистенціали роману Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / А. С. Богданова // Укр. література в просторі культури і цивілізації : зб. наук. праць студентів, аспірантів і мол. вчених. – Запоріжжя : Запоріз. нац. університет, 2020. – Режим доступу: http://ukrlit-2017.blogspot.com/2020/02/blog-post_32.html#more.
Зуєнко Я. М. Джерела мітологізму в романі Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / Я. М. Зуєнко // Укр. література в просторі культури і цивілізації : зб. наук. праць студентів, аспірантів і мол. вчених. – Запоріжжя : Запоріз. нац. університет, 2020. - С. 30-32. – Режим доступу: http://ukrlit-2017.blogspot.com/2020/02/blog-post_9.html.
Парсамян А. Лексико-семантична класифікація міфодемонімікону роману Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / А. Парсамян // Мол. наука : зб. праць 12 університет. конф. студ., аспірантів і мол. вчених, 15-17 квіт. 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – С. 47-50. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/MN2019/tom_2.pdf.
Смирнов О. В. Фольклорно-міфологічна основа образу пекла в романі Л. Кононовича «Чигиринський сотник» [Електронний ресурс] / О. В. Смирнов // Укр. література в просторі культури і цивілізації : зб. наук. праць студентів, аспірантів і мол. вчених. – Запоріжжя : Запоріз. нац. університет, 2020. - С. 67-69. – Режим доступу: http://ukrlit-2017.blogspot.com/.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.04.2020 18.36.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248202 seconds