Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46924  
Аліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література за темою "Гра слів(мовна гра) та каламбур у повсякденному спілкуванні". дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 42810. Крім того перегляньте нові джерела інформації за цією темою:
Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) / Т. А. Космеда, О. В. Халіман. - Дрогобич : Коло, 2013. - 228 с.
Болдирева А. Є. Переклад каламбурів як засобу створення гумористичного
ефекту: до постановки проблеми [Електронний ресурс] / А. Є. Болдирева. - Режим доступу: http://rgnotes.onu.edu.ua/article/download/93663/89202.
Ісакова А. К. Теоретичні аспекти дослідження поняття «Гра слів» в науковій парадигмі [Електронний ресурс] / А. К. Ісакова // Молодий вчений. - 2022. - С. 51-54. - Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/omp/index.php/conference/catalog/download/22/441/894-1.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.02.2023 10.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кропивницький :: Запитання: 46906  
Світлана запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про українську етнолінгвістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Бідношия Ю. Хобзей Н. Наукові студії: діалектологія, етнолінгвістика, лексикографія / упоряд. О. Сімович ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 832 с. (Серія «Діалектологічна скриня»). Рецензія [Електронний ресурс] / Ю. Бідношия // Народна творчість та етнологія. — 2020. — № 2. — С. 119-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2020_2_16.
Грищук Е. Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різних мовних груп України [Електронний ресурс] / Е. Грищук, А. Коваленко // Psycholinguistics. — 2019. — Vol. 25, Iss. 1. — С. 49-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2019_25_1_5.
Дерба С. Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці [Електронний ресурс] / С. Дерба // Studia linguistica. — 2012. — Вип. 6(2). — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2012_6(2)__8.
Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень / В. В. Жайворонок // Мовознавство. — 2001. — № 5. — С. 48-63.
Жуйкова М. В. Генеза образної предикації в етнолінгвістичному аспекті : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 ; 10.02.02 / М. В. Жуйкова ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. — Київ, 2009. — 36 с.
Заїнчківська І. П. До питання визначення поняття «етнолінгвістичний простір України» [Електронний ресурс] / І. П. Заїнчківська // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2010. — Вип. 4. — С. 45-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2010_4_7.
Суховій О. О. Тематичне поле віку людини в українській фразеології: етнолінгвістичний і лінгвокультурологічний підходи [Електронний ресурс] / О. О. Суховій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2004. — Вип. 10. — С. 139-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_19.
Цимбал Н. А. Мотивація української діалектної лексики в етнолінгвістичному аспекті [Електронний ресурс] / Н. А. Цимбал // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2014. — Вип. 7. — С. 194-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2014_7_44.
Шарманова Н. Етнолінгвістичні студії як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього словесника [Електронний ресурс] / Н. Шарманова // Рідна школа. — 2010. — № 7-8. — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_7-8_16.
Шарманова, Н. Етнолінгвістика : [навч. посіб. для студентів ф-ту укр. філології] / Н. М. Шарманова ; [за ред. Ж. В. Колоїз]. — Кривий Ріг : АСТЕРІКС, 2015. — 190 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.01.2023 10.28.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 46903  
Вікторія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання дипломної роботи за темою "Лексико-семантичні засоби вираження комічного у ситкомах та проблеми їх перекладу"
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте таку літературу:
Бондаренко К. Універсальне та національно специфічне в текстах гумористичних ситкомів [Електронний ресурс] / К. Бондаренко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(3). — С. 99-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(3)__26.
Волченко О. М. Лексико-семантичні та граматичні засоби реалізації зв’язності тексту в англо-українському художньому перекладі [Електронний ресурс] / О. М. Волченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 45. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_61.
Демиденко О. П. Деякі особливості відтворення мовної гри в українських перекладах англомовних ситкомів [Електронний ресурс] / О. П. Демиденко, О. В. Козиряцька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 4. — С. 82-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_4_22.
Десятник Г. О. Види, жанри і типи екранної творчості : словник-довідник / Г. О. Десятник; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2013. — 323 c.
Загороднюк Ю. А. Ситком як актуальна форма комічного в масовій культурі [Електронний ресурс] / Ю. А. Загороднюк // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 99. — С. 278-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_99_69.
Кириченко О. А. Вербалізація гумору в англомовних ситкомах [Електронний ресурс] / О. А. Кириченко, А. П. Король // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 51. — С. 214-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_82.
Пилипенко І. О. Лексико-семантичні заміни під час перекладу англомовних рекламних слоганів [Електронний ресурс] / І. О. Пилипенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(2). — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(2)__30.
Проценко Н. В. Лексико-семантичні підстановки в перекладі англомовних текстів [Електронний ресурс] / Н. В. Проценко // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2015. — Вип. 12. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2015_12_10.
Содель О. С. Застосування лексико-семантичних перекладацьких трансформацій як спосіб відтворення семантичних особливостей англійськомовних анекдотів [Електронний ресурс] / О. С. Содель // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2018. — № 16. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_16_15.
Содель О. Стратегiї i тактики вiдтворення комiчного, втiленого в англомовному анекдотi, в украiномовному перекладi [Електронний ресурс] / О. Содель // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 75. — С. 117-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_75_27.
Сунько Н. О. Лексико-семантичний аспект перекладу англомовних рекламних слоганів на українську мову [Електронний ресурс] / Н. О. Сунько, К. О. Сологуб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 2. — С. 208-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_2_57.
Філонік О. Ю. Блендинг як засіб перекладу гри слів в англомовному ситкомі [Електронний ресурс] / О. Ю. Філонік, С. Ю. Уінтерз // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 220-224. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_63.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.01.2023 20.44.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Вінниця :: Запитання: 46893  
Галина запитує:
Добрий день. Необхідна література про подільські говірки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Березовська Г. Г. Мотиви номінації одягу в говірках Східного Поділля [Електронний ресурс] / Г. Г. Березовська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 43. — С. 76-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_43_20.
Березовська Г. Г. Номінація спіднього одягу в говірках Східного Поділля [Електронний ресурс] / Г. Г. Березовська // Лінгвістика. — 2013. — № 1. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_1_12.
Березовська Г. Г. Структурна організація та географія назв одягу і прикрас у східноподільських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. Г. Березовська; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2011. — 20 c.
Гороф’янюк І. ЛІНГВІСТИЧНА РОЗКІШ ПОДІЛЛЯ: рецензія на Н. Коваленко. «Західноподільські та суміжні говірки. Тексти : у 2-х т.». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 1048 с. [Електронний ресурс] / І. Гороф’янюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2020. — Вип. 31. — С. 205-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2020_31_24.
Іщенко Л. Р. Загальні назви явищ погоди за диференційними ознаками у говірках центрального Поділля [Електронний ресурс] / Л. Р. Іщенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 6. — С. 93-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_15.
Коваленко Б. О. Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця XIX — початку XX ст. : монографія / Б. О. Коваленко; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Друкарня «Рута», 2020. — 383 c.
Краєвська Г. П. Номінація каменю в говірках Центрального Поділля [Електронний ресурс] / Г. П. Краєвська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2013. — Вип. 40. — С. 52-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_40_15.
Краєвська Г. П. Структурно-семантична організація композитів у говірках Центрального Поділля [Електронний ресурс] / Г. П. Краєвська // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 139-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_26.
Краєвська Г. Про деякі фонетичні явища в говірках Центрального Поділля (на матеріалі термінології традиційних народних ремесел) / Г. Краєвська // Лінгв. студії : зб. наук. пр. — 2016. — Вип. 31. — С. 59-62.
Мартинова Г. І. Сучасний мовний світ Західного Поділля. Рецензія на: Коваленко Н.Д. Західноподільські та суміжні говірки. Тексти: у 2 т. Т. 1. 536 с.; Т. 2. 512 с. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020 [Електронний ресурс] / Г. І. Мартинова // Українська мова. — 2020. — № 4. — С. 108–114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2020_4_10.
Потапчук І. М. Народні назви на позначення підвищеного рельєфу в говірках Західного Поділля [Електронний ресурс] / І. М. Потапчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2009. — Вип. 20. — С. 523-527. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_140.
Шеремета Н. П. Говіркове мовлення у мовному просторі Поділля [Електронний ресурс] / Н. П. Шеремета // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 34. — С. 314-317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_89.

.: Розділ: Мовознавство :: 16.01.2023 11.49.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 46868  
Ольга запитує:
Доброго часу доби! Дуже потребую допомоги з літературою з теми "Зарубіжний досвід комп?ютерної лексикографії в укладанні словника епітетів та аналіз словників епітетів в українській/слов?янській лексикографії". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексієнко Л. А. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Л. А. Алексієнко, С. П. Бибик, О. І. Бондар, В. О. Винник, Б. К. Галас; ред.: І. С. Гнатюк, К. Г. Городенська, П. Ю. Гриценко; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : КММ, 2012. — 484 c. — (Не все сплива рікою часу...).
Дубічинський В. Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології : навч. посібник / В. Дубічинський ; Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2004. — 164 с.
Кульчицький І. Комп’ютерно-технологічні аспекти створення сучасних лексикографічних систем / І. Кульчицький ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. — Київ : Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України, 2002. — 58 с.: рис.
Ментинська І. Б. Становлення української комп’ютерної термінології: лексикографічний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Ментинська, Г. В. Наконечна // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2018. — № 2. — С. 273–278. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2018_2_26.
Черницький В. Комп’ютерна лексикографія : навч. посібник / В. Черницький ; Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : НУК, 2004. — 84 с.
Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія : [монографія] / В. А. Широков; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. — Київ : Наук. думка, 2011. — 351 c.
Широков В. А. Інформаційна теорія та системотехнічні засади комп’ютерної лексикографії : дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / В. А. Широков ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. — Київ, 1999. — 384 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.12.2022 16.43.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290694 seconds