Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45727
   


Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 47758  
Альона запитує:
Добрий день. Цікавить література про запровадження Магдебурзького права в Україні, його риси та історико-правове значення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Береза О. І. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. І. Береза // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_13.
До питання про запровадження магдебурзького права в Києві / Н.О. Білоус // Укр. іст. журн. — 2008. — N 1. — С. 123-134.
Кириченко Ю. М. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України [Електронний ресурс] / Ю. М. Кириченко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 361-366. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Кобилецький М. М. Вплив магдебурзького права на розвиток місцевого самоврядування в Україні (ХІV–ХІХ століття) [Електронний ресурс] / М. М. Кобилецький // Право України. — 2020. — № 1. — С. 212-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_1_16.
Магдебурзьке право в Україні (ХІV - перша половина ХІХ ст.): іст.-прав. дослідж. / М. М. Кобилецький. — Львів: ПАІС, 2008. — 406 с.
Магдебурзьке право у селах Галичини / М. Кобилецький // Право України. — 2003. — N 8. — С. 120-124.
Макаренко О. В. Магдебурзьке право як основа самоврядування міст Гетьманщини / О. В. Макаренко // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право. — 2010. — № 3. — С. 57-59.
Мануілова К. В. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади [Електронний ресурс] / К. В. Мануілова // Менеджер. — 2016. — № 1. — С. 33-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_1_7.
Приходько Ю. Впливи Магдебурзького права на економічні зв’язки українських земель з Німецькою Ганзою [Електронний ресурс] / Ю. Приходько // Емінак. — 2018. — № 4(2). — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_4(2)__16.
Резніков А. В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права [Електронний ресурс] / А. В. Резніков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2014. — Вип. 2. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_2_6.
Ровинська К. І. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. І. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Ровинська К. І. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. І. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Савчук Н. О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. О. Савчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_1_7.
Становлення і розвиток магдебурзького права в українських містах XIV – XVI ст. (литовсько-польський період) / О. І. Маложон // Правова держава: щорічник наук. пр. — 2009. — Вип. 20. — С. 501-508.
Швидка В. Г. Вплив магдебурзького права на розвиток та законодавче закріплення договору найму житла на українських землях [Електронний ресурс] / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_56.

.: Розділ: Історія :: 15.04.2024 21.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 47753  
Ірина запитує:
Добрий деньІ Підкажіть,будь ласка,знайти інформацію про битву біля села Джурин Тернопільської області (Доба козаччини).Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Вибачте, але в доступних для пошуку джерелах не вдалось знайти інформацію за вашим запитом.

.: Розділ: Історія :: 11.04.2024 12.28.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 47743  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, із літературою для реферату на тему "Подолання політичної роздробленості у Польській державі в ХІV столітті"
Наша відповідь:
Жабчик Н. Кревська унія 1385 р. та українські землі : історія України : 7 клас / Н. Жабчик // Історія та правознавство. — 2019. — № 10-12. — С. 48-54.
Машіка В. Історія у порівняннях : 7-й клас / В. Машіка // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 11. — С. 4-28.
Пилипюк Е. Польська держава: через піднесення до свавілля : всесвітня історія : 8 клас / Е. Пилипюк // Історія та правознавство. — 2015. — № 10-11. — С. 41-46.
Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян : навч. посіб. для студ. : Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. І. Ярового ; упоряд. В. І. Яровий [та ін.]. - Київ : Либідь, 2011. — 415 с.
Циманов П. Вплив земельного роздроблення Південно-Східної Польщі на міграційні настрої сільського населення [Електронний ресурс] / П. Циманов, А. Пьотровська // Народознавчі зошити. — 2015. — № 6. — С. 1447-1454. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_6_20

.: Розділ: Історія :: 6.04.2024 17.00.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Золочів :: Запитання: 47742  
Іванна запитує:
Діяльність УВО на території Золочівського повіту в міжвоєнний період
Наша відповідь:
https://scc.knu.ua/upload/iblock/836/dis_Papenko E.M..pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Darovanets_Oleksandr/Orhanizatsiini_pochatky_UVO_ta_formuvannia_ii_struktury_1920_1922.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Sakivskyi_Ihor/Diialnist_OUN_u_Ternopilskomu_voievodstvi_u_1929-1939_rr.pdf?PHPSESSID=sfqk3mpqiukm31prk9740628o4
http://oldena.lpnu.ua/bitstream/ntb/17228/1/16-Halayko.pdf
Галайко Б. Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та Української військової організації у 1920-х роках [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Українознавство. — 2017. — № 4. — С. 179-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2017_4_11
Галайко Б. До питання створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. Галайко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 389-395. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_47
Галайко Б. М. Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації [Електронний ресурс] / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 129-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2013_752_25
Глазунов Г. Сліпанський і справа "УВО" [Електронний ресурс] / Г. Глазунов // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 244-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_16
Коляда І. Українські землі у складі Польщі 1920-1930 рр. : історія України, 10 клас / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 27-36.
Максимець Б. ОУН - 90 років: контури історії : (матеріали для інтелектуальної гри) / Б. В. Максимець // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 17-24.
Надурак Н. М. Створення УВО в українських дослідженнях: історіографічний огляд [Електронний ресурс] / Н. М. Надурак // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 159-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_19
Троханяк О. С. Причинно–наслідковий зв’язок виникнення та діяльності Української Військової Організації [Електронний ресурс] / О. С. Троханяк // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 103. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_9
Хома І. Євген Коновалець і початки УВО (серпень – листопад 1920 р.) [Електронний ресурс] / І. Хома // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 64–81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2019_2_6
Штокало В. Українська Військова Організація: документи 1074 польської влади (за фондами Центрального державного історичного архіву України у Львові) [Електронний ресурс] / В. Штокало // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 548-552. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_72

.: Розділ: Історія :: 6.04.2024 15.50.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег Володимирович із міста: Одеса, Одеська обл. :: Запитання: 47739  
Олег Володимирович запитує:
Добридень! Підкажіть, будь ласка, чи є у фонді бібліотеки видання: Морозенко А. Памятка тираспольца о 200 летней славной, беспорочной службе полка. Киев: Тип-я К.Милевского и Ко, 1912.- 38 с. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Вибачте, але у доступних джерелах пошуку не вдалось знайти літературу, яка вас цікавить!

.: Розділ: Історія :: 5.04.2024 08.57.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281121 seconds