Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45653
   


Автор вопроса: Каріна из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 47673  
Каріна спрашивает:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, літературу, в якій детально описуються: управління, політичний устрій, взаємини між правителями і підданими, скрабниками, воєводами в Польскій державі Х століття. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47657. А також пропонуємо переглянути ще таку літературу:
Головін Ю. Історія середніх віків. 7 кл. / Ю. Головін. — Київ : Шкільний світ, 2007. — 126 с.
Доценко В. О. Польські середньовічні історичні міфи та їх роль у політичному житті Польської держави Х – ХVІІ ст [Електронний ресурс] / В. О. Доценко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2018. — Т. 29(68), № 2. — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2018_29(68)_2_10
Іванов О. Ю. Польська державність Х–XVIII ст. як об'єкт московської експансії: історико-правовий вимір [Електронний ресурс] / О. Ю. Іванов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2021. — Вип. 51. — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2021_51_4
Макарчук В. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Макарчук ; гол. ред. Н.М. Гайдук. — 4-е вид., допов. — Київ : Атіка, 2004. — 616 с.
Машіка В. Історія у порівняннях : 7-й клас / В. Машіка // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 11. — С. 4-28.
Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян : навч. посіб. для студ. : Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. І. Ярового ; упоряд. В. І. Яровий [та ін.]. — Київ : Либідь, 2011. — 415 с.
Цельняк І. "Переселенці". Тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини : іст. розповідь / І. Цельняк ; ілюстр. та дизайн Д. Конюхова. — Львів : Край, 2009. — 407 с.

.: Раздел: История :: 29.02.2024 18.10.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Львів :: Вопрос: 47661  
Дмитро спрашивает:
Польське населення Західно-Української Народної Республіки (1918 - 1919 рр.)
Наш ответ:
Білобровець О. М. Мігрантський шлях польського населення українськими землями (1914 - 1918 рр.) [Електронний ресурс] / О. М. Білобровець // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2018. — Вип. 50. — С. 336-340. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2018_50_41
Геник М. А. Оцінка польсько-української війни 1918–1919 рр. в процесі міжнаціонального примирення [Електронний ресурс] / М. А. Геник // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 323-331. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_42
Гладишук С. О. Cприйняття польської адміністрації населенням Західної Волині в 1919–1921 рр. [Електронний ресурс] / С. О. Гладишук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2015. — № 5. — С. 50-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2015_5_11
Кобута С. Західно-Українська Народна Республіка: нетиповий приклад українського державотворення під час української революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / С. Кобута // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 51-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_9
Котляр Ю. Етнонаціональні питання в Західно-Українській Народній Республіці [Електронний ресурс] / Ю. Котляр // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2009. — Вип. 18. — С. 175-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2009_18_21
Крамар Ю. В. Настрої населення Західної Волині в період Української революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / Ю. В. Крамар // Український селянин. — 2017. — Вип. 17. — С. 56-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2017_17_14
Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 років як конфлікт історичної пам’яті [Електронний ресурс] / М. Литвин // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 10. — С. 106-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_12
Монолатій І. С. Станиславів – тимчасова столиця Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. С. Монолатій // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2018. — № 5. — С. 9-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2018_5_3
Останек А. А. Польсько-українські відносини у Станиславові у період Західно-Української Народної Республіки (1918–1919) [Електронний ресурс] / А. А. Останек // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 98-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_12
Скорич Л. В. Деякі аспекти агресії Польщі проти ЗУНР у 1918–1919 рр. [Електронний ресурс] / Л. В. Скорич // Військово-науковий вісник. — 2016. — Вип. 26. — С. 147-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_14

.: Раздел: История :: 23.02.2024 17.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Надвірна :: Вопрос: 47657  
Софія спрашивает:
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, які наукові праці можна використати для написання курсової роботи на тему "Еволюція політичного ладу у Польській державі в Х-ХІV ст"?
Наш ответ:
Софія, добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андрущенко І. В. Історія Польщі = Historia Polski : [навч. посіб.] / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко, Н. В. Шумлянська. — Київ : Арій, 2018. — 143 с. : іл.
Дмитрах О. С. Україна / Польща. Історія – ключ від сучасності і фундамент майбутнього / [Олексій Дмитрах]. — Дрогобич : Коло, 2020. — 311 с. : іл.
Зашкільняк Л. О. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Інститут історичних досліджень, Центр історичної полоністики. — Львів : [б.в.], 2002. — 752с.: іл. 8 мап.
Історія Польщі : навчально-методичний посібник / П. С. Федорчак [та ін.] ; ред. П. С. Федорчак ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ : Плай, 1995. — 72 с.
Клочовський Є. Історія Польщі до кінця ХV століття / Є. Клочовський ; пер. Н. Яковенко. — Люблін : Товариство Інституту Централно-Східної Європи, 2005. — 236 с.
Ковшун Л. І. Цивілізування Сходу в історичному наративі Міхала Бобжинського: від Польщі як «primus inter pares» до «марного розпорошення життєвих сил на східному просторі» [Електронний ресурс] / Л. І. Ковшун // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. — 2017. — Т. 194. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAi_2017_194_10.
Кравчук М. Історико-правова ґенеза Державного Трибуналу: досвід Польщі [Електронний ресурс] / М. Кравчук // Історико-правовий часопис. — 2014. — № 1. — С. 18-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2014_1_6.
Куций І. Історичний образ Польщі на цивілізаційній карті Пантелеймона Куліша [Електронний ресурс] / І. Куций // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 185–194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2019_2_22.
Литвин М. Р. Коротка історія Польщі: інструмент формування національної пам’яті [Електронний ресурс] / М. Р. Литвин // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2019. — Вип. 12. — С. 209-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2019_12_15.
Лозовий В. С. Основні тенденції історичної політики Польщі: виклики для України [Електронний ресурс] / В. С. Лозовий // Стратегічні пріоритети. — 2017. — № 4. — С. 147-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_4_18.
Польща – нарис історії / за ред. Влодзімєжа Менджецького та Єжи Брацисевича ; пер. з пол. Івана Сварника ; Ін-т нац. пам’яті. Коміс. переслідування злочинів проти польського народу. — Варшава : Інститут національної пам’яті, 2015. — 365 с. : фот.
Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (Х - початок ХХІ ст.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Й. Тищик. — Львів : Світ, 2012. — 512 с. : іл., табл., фот.
Федорищак Х. Порівняльний аналіз досліджень «політики пам’яті» та «історичної політики» в Україні та Республіці Польща [Електронний ресурс] / Х. Федорищак // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. — 2016. — Вип. 10. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Polit_2016_10_21.
Чекаленко Л. Д. Історична пам’ять як чинник внутрішньої і зовнішньої політики Республіки Польща [Електронний ресурс] / Л. Д. Чекаленко // Проблеми всесвітньої історії. — 2022. — № 3. — С. 34-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2022_3_5.
Юревич Ю. Ю. Історичні витоки судового контролю щодо публічної адміністрації в Польщі: період Речі Посполитої (до 1795 р.) [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Юревич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 65. — С. 420-425. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_65_78.
Юрковська Н. Р. Польща від давніх часів до сучасності: історико-географічний нарис / Н. Р. Юрковська. — Київ : Інтерсервіс, 2016. — 383 с. : кольор. іл., табл., рис.

.: Раздел: История :: 21.02.2024 13.25.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Назарій из города: Київ :: Вопрос: 47642  
Назарій спрашивает:
Добрий день, допоможіть, будь ласка. Список літературних та інших джерел для дослідницької роботи "Повсякденне життя українців у хрущовську добу". Керівник встановив умову, не менше 60 позицій, російську літературу після 1991 року не використовувати. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Назарій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47641

.: Раздел: История :: 13.02.2024 12.07.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Христинівка :: Вопрос: 47641  
Тетяна спрашивает:
Добрий день, допоможіть, будь ласка. Список літературних та інших джерел для дослідницької роботи "Повсякденне життя українців у хрущовську добу". Керівник встановив умову, не менше 60 позицій, російську літературу після 1991 року не використовувати. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо наступні джерела:
Бадер А. Житлові умови студентства УРСР (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. — 2008. — № 15. — С. 137– 143.
Бадер А. Матеріальний стан українського студентства (1956–1964 рр.) / А. Бадер // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. — 2007. — № 23. — С. 90–96.
Бажан О. Антирелігійна політика в УРСР в 1950-ті роки: позиція церкви, настрої серед віруючих / О. Бажан // Релігія і церква в історії України: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. — Полтава: АСМІ, 2006. — 556 с.
Бажан О. Мовний процес в Українській РСР в умовах початкового періоду десталінізації (1953–1955 рр.) / О. Бажан // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 95–103.
Бажан О. Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950–1960-х рр. / О. Бажан // Український історичний журнал. — 2008. — № 5. — С. 147–158.
Бажан О. Наступ на православну церкву в Україні (друга половина 50-х — 80-і роки ХХ ст.) / О. Бажан // Український історичний збірник. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1997. — Вип. 1. — С. 297–317.
Баран В. Правляча верхівка в Україні у 1950–60-і роки / В. Баран // Сучасність. — 1997. — № 7–8. — С. 104–118.
Баран В. Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. — 447 с.
Баран В. Україна в добу Хрущова / В. Баран // Політична історія України. ХХ століття: У 6-т. — Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) — Київ: Генеза, 2003. — С. 97–198.
Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. / В. Баран. — Львів: МП «Свобода», 1992. — 123 с.
Баран В. Українське село в добу реформ М. Хрущова / В. Баран, В. Даниленко, А. Середа, О. Середа // Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. — Київ: Наук. думка, 2006. — Т. 2 — С. 411–476.
Боднар Г. Міграції сільського населення до Львова в 50–80-х роках ХХ ст.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Г. Бондар. — Львів: Національний університет ім. І. Франка, 2007. — 19 с.
Брегеда М. Ставлення селянства радянської України до курсу на соціальну переорієнтацію економіки держави (1953 р.) / М. Брегеда // Український селянин: Збірник наукових праць. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. — Вип. 11. — С. 142–145.
Брегеда М. Суспільно-політичні настрої української інтелігенції після ХХ з’їзду КПРС / М. Брегеда // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. — Вінниця, 2006. — С. 275–279.
Булгакова О. Науково-педагогічна інтелігенція України як об’єкт державної політики (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) / О. Булгакова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 232–245.
Веселова О. Українське село в 1946–1965 рр.: нові кадри / О. Веселова, В. Морочко // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 475–480.
Вовк В. Дозвілля міського населення наддніпрянської України в 50–80-х рр. ХХ ст. / В. Вовк // Український історичний збірник — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 299–306.
Вовк В. Побут міського населення Наддніпрянської України в 1950–80-х рр. / В. Вовк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. — Вип. 14. — Серія: Історія: Зб. наук. пр. — Вінниця, 2008. — С. 206–212.
Горбатюк О. Електрифікація сільського господарства УРСР в 1953–1964 рр.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Горбатюк. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013. — 20 с.
Горло Н. Вплив гідробудівництва на Дніпрі на соціальну сферу Наддніпрянщини (50–70-ті рр. ХХ ст.) / Н. Горло // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 221–231.
Даниленко В. Особливості радянського парламентаризму в Україні (друга половина ХХ ст.) / В. Даниленко // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. — Вип. 36. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — С. 88–125.
Даниленко В. Політичні зміни в СРСР і Україні в період хрущовської «відлиги» Ї/ В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 3–17.
Даниленко В. Спроба «соціалізації» радянської економіки в роки хрущовської «відлиги» (1955–1965 рр.) / В. Даниленко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 5–20.
Заплотинська О. Літературно-мистецьке життя України в дзеркалі партійної політики 1960-х років / О. Золотинська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 304–317.
Ісайкіна О. Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Ісайкіна. — Київ: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2006. — 20 с.
Ковпак Л. Соціальна політика М. С. Хрущова // М. С. Хрущов і Україна: Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю з дня народження М.С. Хрущова / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — С. 87–92.
Ковпак Л. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.) / Л. Ковпак. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — 250 с.
Кривчик Г. Державна влада в добу хрущовської «відлиги» (1956–1964 рр.) / Г. Кривчик // Історія державної служби в Україні: В 5 т. — Київ: Ніка-Центр, 2009. — Т. 2. — С. 403–435.
Крупина В. «... жертв багато, а в газетах нічого не пишуть...» (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві) / В. Крупина // Український історичний журнал. — 2012. — № 4. — С. 140–153.
Крупина В. Освітні параметри і культурні орієнтири представників влади УРСР хрущовського періоду / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 179–187.
Крупина В. Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників / В. Крупина // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 17. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. — С. 157–166.
Кульчицький С. Спроби реформ (1956–1964) / С. Кульчицький // Український історичний журнал. — 1998. — № 2. — С. 102–114; № 3. — С. 120–129; № 4. — С. 91–102.
Лаєвська Ю. Перетворення в економіці України в 1953–1964 рр.: історіографія проблеми: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ю. Лаєвська. — Донецьк: Донецький національний університет, 2008. — 20 с.
Логвиненко О. Загальнообов’язкова освіта в Україні: досвід і проблеми 50– 60-х рр. ХХ ст. / О. Логвиненко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 12. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 375–386.
Лук’янець О. Соціальні умови життя міського населення Української РСР (1950-ті — середина 1960-х рр.): Автореферат дисертації на здобуття науковогоступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / О. Лук’янець. — Київ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2012. — 16 с.
М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від дня народження М.С. Хрущова. — Київ: Інститут історії України НАН України, 1995. — 200 с.
Мічуда В. Відбудова мережі культурно-освітніх установ на селі у повоєнні роки (1945–1955 рр.) / В. Мічуда// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 354–359.
Мічуда В. Проектування і будівництво колгоспних сіл у післявоєнні роки (1946–1950) / В. Мічуда // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 213–217.
Романюк І. Загальна середня освіта на селі у кінці 1950-х — на початку 60-х рр.: правда проти статистики / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 6. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 282– 289.
Романюк І. Проблеми медичного обслуговування сільського населення України в 1950–60-ті рр. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 457–465.
Романюк І. Протидія сільського населення антирелігійній пропаганді у 1950-х та початок 60-х рр. / І. Романюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 288–295.
Романюк І. Стан матеріально-технічного забезпечення українського села після реорганізації МТС у 1958 р. / І. Романюк // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 408–414.
Романюк І. Українське село у 50-ті — першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І. Романюк. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 256 c.
Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: колективна монографія / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 698 с.
Ткаченко О. Житлові умови міського населення в повоєнний період (1945– 1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 207–212.
Ткаченко О. Проблема побутового обслуговування міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.) / О. Ткаченко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 7. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 415–421.
Ткачук Н. Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953–1958 роки): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України / Н. Ткачук. — Київ: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1994. — 22 с.
Хоменко Н. Дозвілля студентів ВНЗ під час навчального року (кінець 1940-х — 1967-мі рр.) / Н. Хоменко// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 14. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 127–146.
Хоменко Н. Дозвілля студентів України в період літніх канікул (50–60 pp. XХ ст.) / Н. Хоменко// Український історичний збірник. — Вип. 9. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — С. 271–281.
Хоменко Н. Матеріально-побутове становище студентів вищих навчальних закладів Української РСР в 50–60-ті рр. ХХ ст. / Н. Хоменко // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 415–433.
Хоменко Н. Студентство у навчальному процесі: повсякденний вимір (1950– 60-ті рp.) / Н. Хоменко // Український історичний збірник. — Вип. 10. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 214–230.
Янковська О. Матеріально-побутове становище робітників регіонів України в повоєнні роки у свідченнях громадян (за матеріалами НКВС–КДБ УРСР) / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 8. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 225–246.
Янковська О. Матеріально-побутове становище сільського населення України в повоєнний період: земельні питання, житло, праця / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 11. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. — С. 388–398.
Янковська О. Соціальна складова реформ М. Хрущова / О. Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 16. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. — С. 21–38.
Янковська О., Бачинський Д. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950-ті — 1960-ті рр.): житлове забезпечення / О. Янковська, Д. Бачинський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — Вип. 18. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. — С. 132– 149.

.: Раздел: История :: 13.02.2024 08.35.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.3562 seconds