Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Софія із міста: Коцюбинське :: Запитання: 45804  
Софія запитує:
Добрий ранок! Порекомендуйте, бубь ласка, книги і статті про Володимира Леонтовича.
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам використати наступний список літератури:– Леонтович О. Окрилений Україною : (життєпис Володимира Леонтовича з уступами та роздумами) / О. Леонтович. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 14.
– Леонтович О. Володимир Леонтович – письменник і меценат / О. Леонтович // Пам’ятки України. – 2012. – № 8. – С. 21.
– Леонтович В. Спомини утікача / В. Леонтович. – Берлін, 1922. – С. 102-103.
– Леонтович О. Володимир Леонтович – письменник і меценат / О. Леонтович // Пам'ятки України. – 2012. – № 8. – С. 24.
– Наконечна О. Творчість В. Леонтовича в контексті української літератури кінця XIX-початку XX століття : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / О.Наконечна. – Київ, 2001. – 189 с.
– Наконечна О. Імпресіонізм як стильова домінанта прози В Леонтовича / О.Наконечна // Наука і сучасність : зб. праць. – Ч. 3. – Київ, 1998. – С. 222-228.
– Наконечна О. Жанрово-стильові модифікації малої прози В.Леонтовича / О.Наконечна // Сучасний погляд на літературу : Наук. зб. – Вип. 1. – Київ, 1999. – С. 89-95.
– Наконечна О. Особливості поетики індивідуального стилю В.Леонтовича / О.Наконечна // Наука і сучасність : зб. наук. праць. — Київ, 1999. – С. 238-245.
– Наконечна О. Моделі характеротворення у малій прозі В.Леонтовича / О.Наконечна // Сучасний погляд на літературу : наук. зб. – Вип. 3. – Київ, 2000. – С. 59-67.
– Леонтович О. Світ листів Володимира Леонтовича / О.Леонтович // Українське Слово. – 1995. – 18-25 листоп.
– Леонтович О. Володимир Леонтович: повернення із забуття / О.Леонтович // Слово Просвіти. – 1996. – № 8.
– Погребенник Ф. Володимир Леонтович : (до 130-річчя від дня народження) / Ф.Погребенник // Українське Слово. – 1996. – 1 серп. – С. 7.
– Леонтович О. Окрилений Україною / О.Леонтович //Жива вода.–1996. – № 11. – С.4.
– Леонтович О. …Високий лет думок, шляхетні почуття та відданість безмежна Україні / О.Леонтович // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 8-12.
– Наконечна О. Проблемно-тематичний спектр малої прози В.Леонтовича / О.Наконечна // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 5. – С. 29-33.
– Кочевська Л. Вірний син України / Л.Кочевська // Слово Просвіти. – 2001. – 16 листоп.
– Никанорова О. Про славу не думав / О.Никанорова // Урядовий кур’єр. – 2001. – 10 листоп.
– Щербина В. Пам'яті літератора і журналіста / В.Щербина // Вечірній Київ. – 2002. – 22 жовт.
– Цимбалюк М. Із когорти окрилених Україною / М.Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2014. – 1-7 трав. (№ 17). – С. 14.
– Погребенник В. Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича / В. Погребенник // Пам’ятки України: історія та культура. – 2012. – № 9. – С. 26-35.
– Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадському житті / І. Гирич // Пам’ятки України: історія та культура. – 2012. – № 8. – С. 2-13.
– Леонтович О. Окрилений Україною (життєпис Володимира Леонтовича з уступами і роздумами) / О. Леонтович. – Переяслав-Хмельницький : Видавництво СПД Карпук С.В., 2008. – 116 с.: фотогр. - (Бібліотека газети "Рада").
– Старовойтенко І. Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета "Громадська думка" (1905-1906) та її наступниця "Рада" (1906-1914) / І. Старовойтенко // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 34-38.
– Ковалів Ю. Володимир Леонтович / Ю.Ковалів // Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : у 10 т. : підручник / Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2013. – Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 87-89.
– Шумило Н. Володимир Леонтович - тверезий реаліст / Н.Шумило // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 трав. 2007 р. Ужгород. – С. 187-190.
– Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті / І.Гирич // Український археографічний щорічник : укр. археографічний зб. / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 268-299.
– Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадському житті / І.Гирич // Пам’ятки України: історія та культура / М-во культури України. – 2012. – № 8. – С. 2-13.
– Гирич І. Володимир Леонтович: дилема засадничого консерватизму і демократичної тактики / І.Гирич // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.). – Київ, 2014. – С. 320-341.
– Леонтович О. Володимир Леонтович: повернення із забуття / О.Леонтович // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 146-147.
– Погребенник В. Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича / В.Погребенник // Пам"ятки України: історія та культура / М-во культури України. – 2012. – № 8 (178). – С. 26-35.
– Погребенник В. Реалізм образного мислення В. Леонтовича - епіка (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") / В.Погребенник // Рідний край : наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – 2007. – № 1. – С. 70-74.
– Козачок Я. Роман Володимира Леонтовича "Хроніка Гречек" - епопея геноциду українства / Я.Козачок // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 157-165.
– Подрига В. Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича / В.Подрига // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 216-228.
– Адаменко В. Хроніка руйнації роду Гречок як хроніка руйнації ментальності українців в кінці XIX - на початку XX століття (за повістю Володимира Леонтовича "Хроніка Гречок") / В.Адаменко // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 3 (138). – С. 50-52.

.: Розділ: Історія :: 9.09.2021 09.07.12 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Хмільник :: Запитання: 45798  
Кіра запитує:
Добрий день. Дуже потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про роль греко-католицької церкви у Галичині. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день, Кіро! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Будз К. М. Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946 — 1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / К. М. Будз; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2016. — 19 c.
Вей О. Ю. Українська греко-католицька преса Галичини міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.) [Електронний ресурс] / О. Ю. Вей // Держава та регіони. Соціальні комунікації. — 2013. — № 2. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_14.
Гнот С. І. Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921 — 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С. І. Гнот ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2003. — 19 с.
Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Дудар // Наукові записки з української історії. — 2014. — Вип. 34. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2014_34_10.
Зайцев О. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920 - 1930-ті роки) / О. Зайцев, О. Беген, В. Стефанів; ред.: О. Зайцев; Укр. Католиц. ун-т, Центр дослідж. визвол. руху. — Львів : Вид-во Укр. Католиц. ун-т, 2011. — 383 c.
Кліш А. Б. Греко-католицька церква та суспільно-християнські організації у зміцненні кооперативного руху в Східній Галичині (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): сучасна українська історіографія [Електронний ресурс] / А. Б. Кліш // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. — 2013. — Вип. 11. — С. 28-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2013_11_5.
Комар І. В. Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької церкви у Галичині (кінець XIX — перша половина ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / І. В. Комар ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2007. — 20 с.
Комар І. Роль української греко-католицької церкви в організації охорони здоров’я дітей у Галичині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Комар // Гірська школа Українських Карпат. — 2013. — № 8-9. — С. 213-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_60
Мукомела І. Роль греко-католицького духовенства у зародженні українського кредитного кооперативного руху у Східній Галичині (друга половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Мукомела // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 2(3). — С. 99-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_2(3)__19.
Панфілова Т. О. Українське греко-католицьке духовенство і церква у формуванні й діяльності структур громадянського суспільства Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Т. О. Панфілова // Історія релігій в Україні. — 2016. — Ч. 1. — С. 409-423. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2016_1_40.
Стефанів В. В. Взаємини Греко-католицької церкви та українського організованого націоналізму у Галичині (1920 — 1930-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. В. Стефанів; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. — Львів, 2013. — 20 c.
Франків І. Я. Суспільна опіка Греко-католицької церкви над українською еміграцією з Галичини (кінець XIX — початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. Я. Франків ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 18 с.
Ходак І. В. Просвітницька та суспільно-політична діяльність ієрархів греко-католицької церкви Східної Галичини у першій половині XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. В. Ходак; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 19 c.

.: Розділ: Історія :: 8.09.2021 08.49.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45789  
Світлана запитує:
Доброго ранку! Чи можна знайти матеріали про Є. Ківлицького. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Світлана! Перегляньте наступні джерела:
Гнатенко Л. Євген Кивлицький – перший директор Всенародної бібліотеки України / Л. Гнатенко, М. Кучинський // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 1. – С. 8-10.
Гнатенко Л. А. До історії заснування, становлення та керівництва Національної бібліотеки України 1918-1920 рр. (у зв’язку з діяльністю Є.О. Ківлицького) / Л. А. Гнатенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 1998. – Вип. 1. – С. 22–25.
Ківлицький Євген Олександрович, старший бібліотекар, фактично виконував обов'язки першого директора ВБУ в 1919-1921 рр. // Степченко О. П. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-1934) / О. П. Степченко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 67–76.
Кулик Н. Подвижник бібліотечної справи : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. - 2021. - 22 березня. - С. 14-15.
Кучинський М. Багатовимірність таланту // Історичний календар : щорiчник : наук.-попул. та лiт. альм. / ред. А. В. Денисенко. – Київ : Україна, 2001. – Вип.7. – С. 112-114.
Кучинський М. Євген Кивлицький – редактор, педагог, бібліотекознавець / М. Кучинський // Пам'ять століть. – 1997. – № 4. – С. 134-139.
Ківлицький Євген Олександрович (1861–1921) : з нагоди ювілею [Електронний ресурс] / підгот. відділ фондів рукописної спадщини Ін-ту рукопису НБУВ // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/5435. - Назва з екрана.
Ківлицький Євген Олександрович (1861–1921) [Електронний ресурс] // Україніка : електронна бібліотека // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0007944. - Назва з екрана.
Первак Т. Старший "штурман" всенародної бібліотеки [Електронний ресурс] : (до 160-річчя від дня народження Є. Ківлицького) : пам' ятні дати / Т. Первак // Бібліотека у форматі Д°. - 2021. - № 1. - С. 33-35. - Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/124#page/44/mode/2up.

.: Розділ: Історія :: 3.09.2021 08.32.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванка із міста: Житомир :: Запитання: 45777  
Іванка запитує:
Історичні цікаві факти про Бабин Яр. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванко! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела Інформації:
Бурдинський Ю. С. Бабин Яр у спогадах тих, хто вижив : історія України : 11 клас / Ю. С. Бурдинський // Історія та правознавство. — 2018. — № 25-26. — С. 37-48.
[Добірка матеріалів про історичні події в країні та світі, історичні довідки, цікаві факти про Другу світову війну, видатних історичних, політичних, педагогічних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка // Позакласний час. — 2018. — № 8. — Школа патріота. — С. 1-48.
Жулинський М. «Антологія пам'яті» : українці — читайте! / М. Жулинський // День. — 2021. — 15-16 січня. — С. 30-31.
Криволапов М. З історії встановлення пам'ятника в Бабиному Яру : про трагедію у Бабиному Яру знає увесь світ, але й до наших часів ані в історичних, ані в літературних творах до кінця об'єктивно не розкрита ця нелюдська страшна трагедія... / М. Криволапов // Українська культура (міні). — 2017. — № 4. — С. 52-60.
Україна. Міністерство освіти і науки. Щодо проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру : лист Міністерства освіти і науки, 2 верес. 2016 р. // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. — 2016. — № 15-16. — С. 111-115.
Український календар : вересень : [календар подій] // Позакласний час. — 2020. — № 8-9. — С. 3-5.
Чому автор роману «Бабин Яр» був проти його публікації // Українська літературна газета. — 2020. — 9 жовтня. — С. 17.
Яременко Н. Уроки історії: Бабин Яр : до річниці трагічних подій у Бабиному Яру : лекторій для учнів 9-11-х класів / Н. Яременко // Шкільний світ. — 2017. — № 15. — С. 7-10.

.: Розділ: Історія :: 31.08.2021 14.10.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Полтава :: Запитання: 45775  
Надія запитує:
Добрий день, попоможіть, будь ласка, знайти літературу з теми:"Пам'ятники жертвам Бабиного Яру". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Пропонуємо вам наступні посилання:
Бабий Яр. Охранные доски, памятники и памятные знаки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kby.kiev.ua/komitet/ru/reserve/art00082.html
Бабий Яр помнит ... [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kpi.ua/ru/babyn_yar
Бабин Яр: меморіал повинен бути українським [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/104404
Вшанування жертв Бабиного Яру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вшанування_жертв_Бабиного_Яру
Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» (Київ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zeft.in.ua/natsionalnij-istoriko-memorialnij-zapovidnik-babin-yar-kiyiv/
Пам'ятник «Менора» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам'ятник_«Менора»
Памятник детям, расстрелянным в Бабьем Яру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_детям,_расстрелянным_в_Бабьем_Яру
Пам'ятники, встановлені у Бабиному Яру та поблизу нього [Електронний ресурс] // Укрїнський інститут національної пам’яті : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua:8080/ua/466.htm
Трагедія Бабиного Яру // Шкільна бібліотека. – 2021. - № 6. – С. 6-8
Українська пам'ять Бабиного Яру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/03/23/159194/
https://babel.ua/ru/texts/42957-kak-babiy-yar-vyglyadit-seychas-pamyatniki-monumenty-kresty-mogilnye-plity-zakladnye-kamni-i-odno-istoricheskoe-zdanie-bolshoy-fotoreportazh-babelya
https://life.pravda.com.ua/culture/2020/09/29/242500/
http://wek.kiev.ua/uk/Загиблим_у_Бабиному_Яру_пам’ятник
https://www.radiosvoboda.org/a/28884476.html

.: Розділ: Історія :: 31.08.2021 13.24.53 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248275 seconds