Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: щ із міста: д :: Запитання: 4671  
щ запитує:
кримське ханство
Наша відповідь:
Уважаемый Щ из города Д! Для начала ознакомьтесь с правилами виртуальной справки, расположенными на этой страничке:
http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/rule.php
Ответ на Ваш вопрос:
http://www.crimea.metakultura.ru/history/obshie/krymskhanstvo.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/066/813.htm

.: Розділ: Історія :: 3.01.2006 15.42.24 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 4666  
Роман запитує:
Де можна дізнатися родовід роду Голубець?
Наша відповідь:
Шановний Роман! Раджу Вам звернутися за інформацією до Центрального державного історичного архіву у Львові, або скористатися інформацією, розміщеною на їхньому сайті:

http://www.archives.gov.ua/NB/CDIAL-zmist.php
http://www.archives.gov.ua/Quests/#Genealogy

.: Розділ: Історія :: 2.01.2006 15.37.27 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володя із міста: Вінниця :: Запитання: 4663  
Володя запитує:
З Новим роком! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію про походження, життя та діяльність Івана Богуна. Особливо про ті моменти, що пов'язані з Вінницьким краєм. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 31.12.2005 00.27.52 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Хмельник :: Запитання: 4654  
Оля запитує:
Економічні та політичні причини та Наслідки Другої Світової війни.
Наша відповідь:
Зверніться до сторінок http://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_мировая_война, http://www.ipolitics.spb.ru/projects/history/, http://www.humanities.edu.ru/db/msg/22608, http://center.fio.ru/som/catitems.asp?id=10000115.
Або скористайтеся виданнями:
1. Гісем, Олександр Володимирович. Всесвітня історія 20 ст.: Довід. для абітурієнтів та школярів : Кінець 19 - початок 21 ст. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 640 с.
2. Роєнко, Віктор. Друга світова війна, 1939-1945 роки. - К.: Рада, 1994. - 126 с.
3. Черкашина, Ніна Костянтинівна. Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навч. посіб. / М-во освіти і науки. - К.: Професіонал, 2005. - 384 с.

.: Розділ: Історія :: 29.12.2005 16.08.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яшик із міста: УНР :: Запитання: 4650  
Яшик запитує:
Допоможіть,будь ласка,відшукати реферат на тему"Українське суспільство ХІV-XVI ст.Стан освіти.Розвиток друкарства".
Наша відповідь:
1.Ісаєвич, Ярослав Дмитрович.Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні/ Ярослав Ісаєвич,. -Львів: Вища школа, 1975. -149,[2] с. -Бібліогр. в приміт.: с. 132-150
2.Огієнко, Іван.Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу: Курс, читаний в українським народнім ун-ті: З малюнками і портретами українських культурних діячів/ Іван Огієнко,. -Репринт. відтворення вид. 1918 р.. -К.: МП "Абрис", 1991. -272 с.: іл.. -Пер.вид.: . -Бібліогр. в підрядк. приміт.; Покажч. власн. прізвищ: с.265-269.. -ISBN 5-7707-1680-0
Вих. дан. ориг.: К.: Вид-во Книгарні Ч. Череповського: Друк. І. Чоколов,1918
3.Огієнко І. Історія українського друкарства.-Репринт.ізд.-К.,1994.-446 с.
4.Украинские книги кирилловской печати ХVI-XVIII вв.: Каталог изд., хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. В 3-х вып./ Предисл. А. А. Сидоров; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Отдел редких книг. -М.: ГБЛ, 1976.
Вып. 1: 1574 г. - 1 пол. XVII в./ Сост.: А. А. Гусева, Т. Н. Каменева, Ред. И. М. Полонская. -1976. -447,[1] с.: ил, гербы. -Библиогр. с.68-69. - Указ. имен, заглавий, типографий, иконографический: с. 34-40
Прил.: заставки, концовка, ил., гербы, типогр. марки, рамки
5.Книжные центры Древней Руси XI - XVI вв.: Разные аспекты исслед. : [Сб. ст.]/ АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. -СПб.: Наука: С.-Петербург. отд-ние, 1991. -363,[2] с.; 22 см. -ISBN 5-02-028010-0
6.Ісаєвич, Ярослав Дмитрович.Літературна спадщина Івана Федорова/ Ярослав Дмитрович Ісаєвич,. -Львов: Вища школа. Вид-во при ЛДУ, 1989. -191 с.: іл. -Бібліогр.: с.178-182; Імен. та геогр. покажч.: с.183-191.. -ISBN 5-1-000539-7
7.Ісаєвич, Ярослав.Українське книговидання: Витоки. Розвиток. Проблеми/ Ярослав Ісаєвич,; Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. -Львів, 2002. -515,[2] с.: портр. -Бібліогр.: с. 445. Покажчик осіб та геогр. назв с. 482-511. -ISBN 966-02-2292-0
8.Сірополко, Степан.Історія освіти в Україні: Видання здійснено за заповітом світлої пам'яті Михайла Галандюка/ Степан Сірополко,; Ред. Юрій Вільчинський,; Укр. вільний ун-т; Друзі тов-ва ім. Григорія Ващенка. -К.: Наук. думка, 2001. -911, [1] с.: портр. -Покаж. імен та прізвищ с.889-905. -ISBN 966-00-0684-5
9.Любар, Олександр Опанасович.Історія української школи і педагогіки: Навч. посібн./ Олександр Любар, Мирослав Стельмахович, Дмитро Федоренко,; За ред. Олександра Любара,. -К.: Знання, 2003. -449,[1] с. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр. в кінці розд.. -ISBN 966-620-180-1
10.Тітов, Хв.Стара вища освіта в Київській Україні XVI - поч. XIX в.: (Із 180 малюнками)/ Хв. Тітов,; Українська Академія Наук. Історично-філологічний відділ. -К.: З друкарні Укр. Акад. Наук, 1924. -432,[4] с
11.Грушевський, Михайло Сергійович.Історія України-Руси: В 10 т.,13 кн./ Михайло Сергійович Грушевський; Михайло Грушевський. -К.-Львів: Друк. П.Барського, 1904.
Т.4: XIV-XVI віки - відносини політичні. -2-е вид., розширене. -1907. -535 с. -Покажч. імен і предм.: с.517-525
Примітки: с.424-496
На переломі: Друга половина XV - перша половина XVI ст./ Упоряд. і передм. О.В.Русиної. -К.: Україна, 1994. -351,[1] с.: карт.. -(Сер. "Історія України в прозових творах та документах"). -ISBN 5-319-01070-2
Приміт.: с.348-351.
12.Грушевський, Михайло Сергійович. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ М.С.Грушевський; Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін.; АН України. Ін-т укр. археогр.; Ін-т історії України. -Репринтне вид.. -К.: Наук. думка, 1992- . -(Сер. "Пам'ятки історичної думки України"). - ISBN 5-12-002468-8
Т.4: XIV-XVI віки - відносини політичні. -1993. -535 с. -Покажч.: с.517-525.. -ISBN 5-12-003208-7
Вих. дані ориг.: К.: Львів: Друк. П.Барського, 1907.. Приміт.: с.424-496.
13.Русина, Олена Володимирівна.Україна під татарами і Литвою/ Олена Володимирівна Русина,; Олена Русина; НАН України. Ін-т археології, Ін-т історії України. -К.: Альтернативи, 1998. -319 с.: іл.. -(Сер. "Україна крізь віки": В 15 т.; Т.6).
14.Грушевський, Михайло Сергійович.Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ Михайло Грушевський,; Ред. П.С.Сохань. -Репринтне вид. 1907 р.. -К.: Наук. думка, 1991 -(Сер. "Пам'ятки історичної думки України")
Т.6: Життя економічне, культурне, національне XIV-XVIІ віків. -1995. -667 с. -Покажч. імен і предм.: с.634-649. -ISBN 5-12-004322-4
Примітки: с.601-633
15.Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: студії з історії ХIV ст./ Наук. ред. Ф. М. Шабульдо, Укл. О. Д. Брайченко; НАНУ, Ін-т історії України. -Київ, 2003. -139 с.: іл. -Бібліогр. с. 132-138. -ISBN 966-583-198-4
16.Кулиш, Пантелеймон Александрович. История воссоединения Руси/ Пантелеймон Александрович Кулиш. -СПб.: Тип. т-ва "Общественная Польза", 1874
17.Кулиш, Пантелеймон Александрович.Отпадение Малороссии от Польши: (1340-1654): В 3 т./ Пантелеймон Александрович Кулиш. -М.: Университет. тип., 1889
18.Уривалкін, Олександр Миколайович.Історія України (середина ХIII - середина ХVII ст.): Навчальний посібник/ Олександр Уривалкін,. -К.: Кондор, 2005. -281,[1] с.: іл. -Бібліогр.: с. 275-282. -ISBN 966-8276-28-0

.: Розділ: Історія :: 28.12.2005 21.30.13 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.434666 seconds