Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44819
   


Автор запитання: Галина із міста: Вінниця :: Запитання: 46545  
Галина запитує:
Добрий день. Цікавить література про гетьмана Павла Полуботка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Перегляньте таку літературу:
Герасименко Ю. А. Особливості інтерпретації образу Павла Полуботка в романі «Спадок» Анни Шевченко [Електронний ресурс] / Ю. А. Герасименко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 14. — С. 155-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_14_23.
Доля скарбів Полуботка // Історія та правознавство. — 2018. — № 16-18. — С. 88-89.
Когут Г. В. Килим з гербом гетьмана Павла Полуботка / Г. В. Когут // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — № 1. — С. 56-63.
Коляда І. Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви — до середини XVIII ст. : історія України : 8 клас / І. Коляда, В. Гудима // Історія в рідній школі. — 2017. — № 1. — С. 4-13.
Кононенко В. П. Інтелектуальна біографія Павла Полуботка: обстоювання традиції «модернізаційною» риторикою (до 350-річчя ПавлаПолуботка) [Електронний ресурс] / В. П. Кононенко // Український історичний журнал. — 2010. — № 4. — С. 39-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_4_5.
Криворучко О. І. Павло Полуботок і Данило Апостол у боротьбі за гетьманську булаву [Електронний ресурс] / О. І. Криворучко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2013. — Вип. 21. — С. 8-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2013_21_3.
Кучер О. Загадка спадку гетьмана Полуботока : сторінки історії / О. Кучер // Журавлик. — 2012. — № 3. — С. 13-14.
Мицик Ю. Козацькі гетьмани — правителі України : з 1648 р. / Ю. Мицик // Народне мистецтво. — 2009. — № 3-4. — С. 30-31.
Найбагатший гетьман України : 14 грудня — 365 років від дня народження Данила Апостола // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 11. — С. 77-79.
Сєров Д. О. Смерть П. Полуботка в Петербурзі: як це сталося й що саме планував Петро I / Д. О. Сєров, Т. Г. Таїрова-Яковлева // Укр. іст. журн. — 2015. - № 6. - С. 48-57.
Стецюк Б. Р. Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола [Електронний ресурс] / Б. Р. Стецюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 281-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_48.
Універсали Павла Полуботка (1722 — 1723) / ред.: П. Сохань; упоряд.: В. Ринсевич; НАН України Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. т-во ім. Шевченка, Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ. — Київ, 2008. — 720 c. — (Універсали укр. гетьманів. Матеріали до укр. дипломатарію; Сер. 1).
Шкурка М. Павло Полуботок : присвячується 350-річчю з дня народження гетьмана України Павла Полуботка / М. Шкурка // Чумацький шлях. — 2010. — № 4. — С. 16-19.

.: Розділ: Історія :: 23.06.2022 09.17.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Теребовля :: Запитання: 46535  
Леся запитує:
Добрий день. Цікавить література на про Євгена Чикаленка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для роботи такі джерела:
Богуславський О. В. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії : монографія / О. В. Богуславський. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — 452 c.
Бойко Ю. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка: джерелознавчий аспект [Електронний ресурс] / Ю. Бойко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2015. — Вип. 42. — С. 388-399. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_34.
Бойко Ю. Історіографічний огляд праць присвячених життю і діяльності Євгена Чикаленка [Електронний ресурс] / Ю. Бойко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 25. — С. 285-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2014_25_112.
Бойко Ю. О. Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. — 1929 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. О. Бойко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 15 с.
Кулик Н. Доля мецената : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2022. — 17 січня. — С. 14-15.
Кулик Н. Український Дон Кіхот : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2021. — 27 грудня. — С. 14-15.
Масненко В. В. Постать і думки Євгена Чикаленка у контексті українського консерватизму [Електронний ресурс] / В. В. Масненко // Гуржіївські історичні читання. — 2011. — Вип. 4. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2011_4_47.
Панченко В. Про успішного менеджера українського руху і «культурного хазяїна» Євгена Чикаленка / В. Панченко // Історія та правознавство. — 2018. — № 13-14. — С. 5-6.
Пархоменко В. А. Історико-мемуарна спадщина Л. Чикаленка про події 1919 р. в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Пархоменко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. — 2019. — № 1. — С. 95-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2019_1_17.
Рогожа М. М. Внесок Є. Х. Чикаленка у розвиток сільського господарства України [Електронний ресурс] / М. М. Рогожа // Історія науки і техніки. — 2018. — Т. 8, Вип. 1. — С. 218-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ictnt_2018_8_1_24.
Старовойтенко І. Листи Євгена Чикаленка як джерело дослідження його видавничої діяльності / І. Старовойтенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2005. — Вип. 14. — С. 847-859.
Старовойтенко І. М. З епістолярної спадщини Євгена Чикаленка: листування із Сергієм Єфремовим / І. М. Старовойтенко // Укр. іст. журн. — 2004. — № 3. — С. 47-61.
Старовойтенко І. Реалії української еміграції у листуванні Євгена Чикаленка з Євменом Лукасевичем (1920-1928 роки) [Електронний ресурс] / І. Старовойтенко // Ucraina magna. — 2016. — Vol. 1. — С. 135-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucrmag_2016_1_13.
Темірова Н. Р. Поміщицька демократія Євгена Чикаленка [Електронний ресурс] / Н. Р. Темірова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 38. — С. 32-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdpu_ist_2021_38_6.
Фіголь Н. М. Євген Чикаленко та газета «Рада» у формуванні мови преси на початку ХХ століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Н. М. Фіголь ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2006. — 20 с.
Царенко О. А. Дидактичні матеріали за темою «Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації» : історія України : 9 клас / О. А. Царенко // Історія та правознавство. — 2018. — № 1-2. — С. 10-23.
Чекаленко Л. Постать Євгена Чикаленка в нашій історії [Електронний ресурс] / Л. Чекаленко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2016. — Вип. 18. — С. 247-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2016_18_32.

.: Розділ: Історія :: 21.06.2022 09.41.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Трускавець :: Запитання: 46531  
Ігор запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про громадсько-політичну діяльність Михайла Гориня. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вербицький Б. Д. Розвиток суспільно–політичних поглядів Михайла і Богдана Горинів [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 114. — С. 83-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_23.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 137. — С. 303-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Слабошпицький М. Михайло Горинь: людина-книга : штрих до портрета / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2020. — 8 серпня. — С. 1.
Шановська О. А. Велика місія Михайла Гориня [Електронний ресурс] / О. А. Шановська // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 35. — С. 220-232. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2016_35_18.
Шелемей Т. В. Громадсько-політична діяльність Михайла Гориня в 1961–1965 рр. [Електронний ресурс] / Т. В. Шелемей // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 48. — С. 181-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_48_36.

.: Розділ: Історія :: 20.06.2022 21.12.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Ужгород :: Запитання: 46530  
Василь запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: постать Петра Калнишевського в історії України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44827. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бутич І. Лист кошового отамана Петра Калнишевського [Електронний ресурс] / І. Бутич // Студії з архівної справи та документознавства. — 1998. — Т. 3. — С. 150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1998_3_29.
Дмитрушко В. Петро Калнишевський у працях українських дослідників (1991-2013 рр.) [Електронний ресурс] / В. Дмитрушко // Часопис української історії. — 2013. — Вип. 27. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2013_27_26.
Коцур Г. Г. Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г. Г. Коцур, Ю. І. Шовкун. — Київ : Книги-ХХІ, 2012. — 183 c.
Коцур Г. Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення [Електронний ресурс] / Г. Коцур // Етнічна історія народів Європи. — 2011. — Вип. 35. — С. 28–32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2011_35_7.
Ласкава Ю. В. Акценти трактування образу та засоби характеротворення останнього кошового Запорізької Січі Петра Калнишевського в українській літературі [Електронний ресурс] / Ю. В. Ласкава // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 3. — С. 145-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_3_26.
Ласкава Ю. В. Фактографія історичної фігури останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського [Електронний ресурс] / Ю. В. Ласкава // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2014_2_18.
Молоткіна В. Постать кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в історіографії [Електронний ресурс] / В. Молоткіна // Наукові записки з української історії. — 2018. — Вип. 44. — С. 222-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2018_44_30.
Пономарьов О. Архівні документи про повторне обрання Петра Калнишевського кошовим отаманом у 1765 році [Електронний ресурс] / О. Пономарьов // Часопис української історії. — 2016. — Вип. 34. —. 11-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2016_34_4.
Фігурний Ю. Державницька та етнокультурна діяльність Петра Калнишевського в контексті агресивної політики Росії щодо України й українців у другій половині ХVІІІ ст. [Електронний ресурс] / Ю. Фігурний // Часопис української історії. — 2016. — Вип. 34. — С. 51-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2016_34_9.

.: Розділ: Історія :: 20.06.2022 14.30.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліда із міста: Київ :: Запитання: 46529  
Ліда запитує:
Добрий день. Цікавить література про Біловезькі угоди. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бойко О. Д. Україна: від путчу до Пущі (серпень — грудень 1991 р.) : моногр. / О. Д. Бойко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. — 224 c.
Годлюк А. М. Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму: автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.04 / А. М. Годлюк ; НАН України; Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин. — Київ, 2009. — 17 с.
Голубець М. А. Біловезька зустріч — крах імперії зла: (доп. вид. до 20-ї річниці підписання Угоди про створення Співдружності незалеж. держав) / М. Голубець. — Львів : Манускрипт, 2011. — 113 с.
Голубець М. Біловезька зустріч, напередодні та опісля (до 10-ї річниці від дня підписання угоди) / М. Голубець. — Львів : Поллі, 2001. — 62 с.
Довбня О. А. Короткий термінологічний і понятійний довідник з курсу «Історія України» / О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2007. — 64 c.
Кузьменко Ю. В. Серпневий путч 1991 р. та його вплив на партійно-радянську номенклатуру УРСР [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко // Український історичний журнал. — 2011. — № 4. — С. 41-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2011_4_4.
Кульчицький С. Передумови, перебіг і підсумки «параду суверенітетів» / С. Кульчицький // Укр. іст. журн. — 2018. — № 5. — С. 163-191.
Орлова Т. В. Пострадянські країни: основні тенденції розвитку / Т. В. Орлова. — Київ : Знання, 2010. — 64 c. — (Б-чка т-ва Знання. Сер. міжнар.; N 1).
Скоморовський В. Б. Правові наслідки Біловезьких домовленостей 1991 року [Електронний ресурс] / В. Б. Скоморовський // Правова держава. — 2013. — № 16. — С. 251-255. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2013_16_43.
Сурнін В. Б. Серпневий путч 1991 року у віддзеркаленні історії [Електронний ресурс] / В. Б. Сурнін // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. — 2012. — Вип. 28. — С. 95-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2012_28_15.

.: Розділ: Історія :: 20.06.2022 07.54.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.473562 seconds