Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 45344  
Надія запитує:
Доброго дня!Якщо можна підкажіть,де можна знайти інформацію про будинок в якому народився М.Булгаков.Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 5.04.2021 15.50.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Бучач :: Запитання: 45338  
Аня запитує:
Потрібно літературу про Галицьку митрополію. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню!Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бадєєва Л. Заснування галицької православної митрополії (початок ХІV ст.) [Електронний ресурс] / Л. Бадєєва // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2013. — Вип. 49. — С. 5-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2013_49_3.
Вакін В.(протоієрей). Державний компонент та цивільні кордони у визначенні меж та устрою церковно-адміністративної юрисдикції на прикладі Галицької митрополії XIV ст. [Електронний ресурс] / В.(протоієрей). Вакін // Волинський благовісник. — 2020. — № 8. — С. 103-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2020_8_7.
Галицька митрополія в історії європейського християнства : матеріали міжнар. наук. конф., Галич, 14 трав. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, Нац. заповідник ”Давній Галич” ; [редкол.: О. Береговський та ін.]. — Галич : Інформ.-вид. від. Нац. заповідника «Давній Галич», 2009. — 269 с. : іл.
Побуцький С. Галицька митрополія в контексті міждержавних і міжконфесійних відносин XIV — XV століть: автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / С. Побуцький ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2008. — 20 с.
Рубан М. (диякон). Історичні передумови та наслідки утворення Галицької митрополії [Електронний ресурс] / М. (диякон) Рубан, О. І. Болдар // Труди Київської Духовної Академії. — 2016. — № 16. — С. 275-286. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tkda_2016_16_26.
Скочиляс І. Галицька митрополія XIV — першої половини XV століть: особливості еклезіального, правового та суспільного статусу [Електронний ресурс] / І. Скочиляс // Княжа доба: історія і культура. — 2011. — Вип. 4. — С. 246-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2011_4_17.
Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807-1808 років: зб. док. / упорядкув., вступ. ст. та комент. Вадима Ададурова. — Львів : Вид-во Укр. католиц. ун-ту, 2011. — LVIII, 190 с. : кольор. іл.

.: Розділ: Історія :: 3.04.2021 22.56.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна-Марія із міста: Дрогобич :: Запитання: 45335  
Анна-Марія запитує:
Добрий день! Потрібні спогади (мемуари) осіб з Рівненської області 1850-1930 рр.
Наша відповідь:
Доброго дня! Із доступних для нас джерел, пропонуємо переглянути наступну літературу:
Білявська В. Меланхолія руїн у "Спогадах з Волині, Полісся та Литви" Ю. І. Крашевського та "Мемуарах із життя" Є. Фелінської [Електронний ресурс] / В. Білявська // Київські полоністичні студії. — 2015. — Т. 26. — С. 315-322. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2015_26_32
Давидюк Л. Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви” Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект [Електронний ресурс] / Л. Давидюк // Проблеми слов'янознавства. — 2016. — Вип. 65. — С. 216-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ps_2016_65_21
Історія в спогадах [Електронний ресурс] // РівнеРетроРитм : на хвилях нашої пам’яті : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://retrorivne.com.ua/category/istorija-v-spogadah/ — Назва з екрана. — Дата звернення: 06.04.2021.
Літописці Поліського краю [Текст] : спогади працівників редакції газети "Житомирщина". — Житомир : Полісся, 2009. - 152 с.
Фініковський Ю. Мемуари Данила Шумука як історичне джерело [Електронний ресурс] / Ю. Фініковський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2019. — Вип. 28. — С. 110-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2019_28_15

.: Розділ: Історія :: 2.04.2021 16.54.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Житомир :: Запитання: 45333  
Ігор запитує:
Цікавить інформація про період нової економічної політики. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Анпілогова Т. Культурно-освітня діяльність гуманітарної інтелігенції Луганщини в період нової економічної політики [Електронний ресурс] / Т. Анпілогова // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 3. — С. 80-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2004_3_11.
Гончаренко В. Законодавчі органи України за часів нової економічної політики [Електронний ресурс] / В. Гончаренко // Вісник Національної академії правових наук України. — 2014. — № 3. — С. 74-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2014_3_9.
Комиляй Ю. Забезпечення організаційно-правових форм управління господарською діяльністю органами Всеросійської надзвичайної комісії та державного політичного управління в період становлення нової економічної політики [Електронний ресурс] / Ю. Комиляй // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 1. — С. 97-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_1_21.
Коцур Г. Нова економічна політика в Україні: історіографія: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. Коцур ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 18 с.
Лобач К. Торговельно-заготівельна діяльність споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики [Електронний ресурс] / К. Лобач // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2007. — Вип. 9. — С. 130-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2007_9_15.
Пиріг О. Ринкові відносини періоду НЕПу в Україні: історичний аспект: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. Пиріг ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2002. — 40 с.
Святець Ю. Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Ю. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 39 с.
Стадник О. Заходи радянських структур з ліквідації неписьменності серед подільського селянства в роки нової економічної політики [Електронний ресурс] / О. Стадник // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2016. - Вип. 24. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2016_24_37.
Степанчук Ю. Диференціація селян України щодо їх господарської спроможності в умовах нової економічної політики [Електронний ресурс] / Ю. Степанчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2000. — Вип. 2. — С. 130-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2000_2_29.
Степанчук Ю. Становище профспілкових організацій України в перші роки впровадження нової економічної політики [Електронний ресурс] / Ю. Степанчук // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 153-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_29.
Терела Г. Профспiлковий контроль у поглядах радянських науковцiв (період нової економічної політики) [Електронний ресурс] / Г. Терела // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2019. — № 21. — С. 13-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_21_5.
Ткаченко І. Система оподаткування приватної промисловості у роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) [Електронний ресурс] / І. Ткаченко. // Ефективна економіка. — 2011. — № 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_34.
Ткаченко І. Проблеми функціонування дрібного приватного виробництва радянської економіки періоду нової економічної політики (1921—1928 рр.) [Електронний ресурс] / І. Ткаченко // Економіка та держава. — 2011. — № 2. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_2_5.
Усеінова Г. Первинна нормативна база судової системи України в період нової економічної політики [Електронний ресурс] / Г. Усеінова // Форум права. — 2010. — № 2. — С. 524-529. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Федулова Л. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки [Електронний ресурс] / Л. Федулова, Н. Буга // Регіональна економіка. — 2008. — № 3. — С. 31-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2008_3_5.
Харасик Н. Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період Нової економічної політики (1921–1929 рр.) [Електронний ресурс] / Н. Харасик // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 1098-1103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Шевердін М. Деякі аспекти непрямого оподаткування в період нової економічної політики [Електронний ресурс] / М. Шевердін // Проблеми законності. — 2010. — Вип. 112. — С. 29-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2010_112_6.

.: Розділ: Історія :: 2.04.2021 10.26.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 45327  
Софія запитує:
Освіта на Сарненщині другої половини 19 - початку 20 ст., у контексті історико-культурної спадщини регіону
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45321; 45324.

.: Розділ: Історія :: 31.03.2021 15.38.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278859 seconds