Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45378
   


Автор вопроса: Таня из города: Славута :: Вопрос: 40716  
Таня спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть віднайти матеріал реферату на тему : Специфіка форми фінських рун.особливості творення та традиційного існування фінського фольклору, творці та виконавці фінських рун. Дуже дякую)
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! На жаль, на цю тему не так багато матеріалів, це все, що вдалося знайти.Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Будур, Н. Эпос финнов [Текст] / Н. Будур // Мифы и легенды народов мира.- Т.3. Финляндия, Россия, Восток. - М., 2000. - С. 9-11.

Калевала [Текст] : пересказ П. Полевого в редакции Н. Будур // Мифы и легенды народов мира.- Т.3. Финляндия, Россия, Восток. - М., 2000. - С. 12-58.

Калевала. Фінський народний епос [Текст] / авт. передм. Д. Павличко ; пер. з фін. Є. Тимченка. - К. : Основи, 1995. - 347 с.

Література середньовіччя // Література : для дітей середнього шкільного віку /авт.- упоряд. О.К. Васильєва, Ю.С. Пернатьєв; худож.-оформлювачі Б.П. Бублик, С.В. Правдюк. - Х., 2003. - С.161-168.

Осипенко, О. А. Руни: етимологія та походження [Текст] / О. А. Осипенко // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури, (Київ, 21 трав. 2015 р.) / голов. ред. О. С. Онищенко. - Київ : НБУВ, 2015. - С. 141-142.

Павличко, Д. Калевала [Текст] / Д. Павличко // Літературознавство. Критика : [в 2 т.] / Дмитро Павличко. - К. : Основи, 2007. - Т. 2. : Світова література. - С. 412-430 .

Терещенко, О. Магічні уявлення давніх скандинавів (ІХ-ХІ ст.): на матеріалі фольклорних та археологічних джерел [Текст] / О. Терещенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Історичні науки : сборник / Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2009. - Вип. 73 : № 6. - С. 48-53.

Шехтман, Вениамин. Магический шепот рун / Шехтман, Вениамин // Чудеса и тайны планеты Земля. - 2010. - № 4 . - С. 26-29.

Калевала - фінський національний епос http://ua-referat.com/Калевала_-_фінський_національний_епос

Скандинавские руны http://godsbay.ru/vikings/runes_magic.html

Финский фольклор http://e-finland.ru/info/culture/finskiyi-folklor.html

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 8.05.2017 10.20.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Дніпро :: Вопрос: 40553  
Анна спрашивает:
Билини Київського циклу Української традиції.
Наш ответ:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Йовенко Л. Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) [Електронний ресурс] / Л. Йовенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2014. - Вип. 48. - С. 203-208. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppps_2014_48_34.pdf.
Кітов Д. Героїзація образу Дніпра в билинах Київського циклу [Електронний ресурс] / Д. Кітов // Етнічна історія народів Європи. - 2007. - Вип. 23. - С. 83–88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_23_15.
Козлов М. Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.) [Електронний ресурс] / М. Козлов // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 12-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_6.
Козлов М. М. Ілля Муромець та Соловей розбійник (з історії протистояння язичницьких громад Східної Русі та чернігівських князів наприкінці XII ст.) [Електронний ресурс] / М. М. Козлов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2013. - Вип. 10. - С. 426-434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2013_10_47.
Конча С. Билини київського циклу: загальне і конкретне у наповненні терміну [Електронний ресурс] / С. Конча // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 3. - С. 99-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_3_14.
Конча С. В. Билинний Ілля Муромець. Витоки епічного образу : монографія / С. В. Конча ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 559 с.
Піонтковська Т. О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв'язку мови "Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 10.02.01 / Т. О. Піонтковська ; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2009. - 17 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ptount.zip.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка традиції : монографія / Н. М. Ярмоленко. - Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. - 552 c.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Н. М. Ярмоленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - 36 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11YANDSP.zip.
Билини київського циклу української традиції. - Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1011472/8/Ukrainski_bilini_(zbirka).html.

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 5.04.2017 18.17.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Зоряна из города: Львів :: Вопрос: 40157  
Зоряна спрашивает:
Доброго вечора! Мені потрібен матеріал на курсову роботу по даних пунктах РОЗДІЛ І. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР 1. 1. Казка як літературний жанр (походження, жанрово-видові класифікації) 1.2. Літературознавчий дискурс народної казки (історія дослідження в українському літературознавстві) РОЗДІЛ ІІ. ЖАНРОЛОГІЧНО-МЕТОДИЧНА ПРОЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 2.1 Форми роботи з опрацювання українських народних казок на уроках класного і позакласного читання 2.1.1. Прийоми вивчення казок про тварин 2.1.2. Прийоми вивчення соціально-побутових казок 2.1.3. Робота із текстом чарівної казки. 2.2 Розвиток творчих здібностей молодших школярів (із використанням тексту казки)
Наш ответ:
Зоряно, доброго дня!
За правилами нашої довідки ми даємо відповідь тільки на одне питання (http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/rule.php - Правила, що діють на віртуальній довідці) з Вашого запиту.
Отже відповідь на питання Розділу І:
http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2008/usna_narodna_tvorchist-filonenko.pdf
Філоненко С. О. Усна народна творчість: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.
http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/ifsk/mk-ifsk-1.pdf
“У тридев’ятому царстві”: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – 171 с.
http://skazki.smeha.net/ukrainskie/info.html
Що таке українські народні казки як художнє відображення історії українського народу?
http://www.ukrlit.vn.ua/info/folk/5_1.html
КАЗКОВА ТА НЕКАЗКОВА ІСТОРИЧНА ПРОЗА. НАРОДНІ КАЗКИ
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nznuoa/fil/2012_27/52.pdf
Задорожна О.В. Характеристики казки як своєрідного жанру народної казки
http://notatka.com.ua/publ/konspekti_urokiv_svitovoji_literaturi_5_klas/urok_5_tema_kazka_jak_zhanr_folkloru_riznovidi_kazo/63-1-0-805
Урок № 5 Тема. Казка як жанр фольклору. Різновиди казок
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/207/1/Ukrainska liyeratura dlya ditey ta unactva.pdf
КизиловаВ. В. Українська література для дітейта юнацтва: новітній дискурс : навчально-методичний посібник для студ. Вищих навч. закл. – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2015. – 236 с
1. Українська дитяча література [Текст] : навч. посібник / ред. Л. М. Кіліченко. - К. : Вища школа, 1984. - 216 с.
2. Цуріка, Л. Історія дитячої книги зі стародавніх часів до сьогодення [Текст] / Л. Цуріка. - К. : АВІАЗ, 2013. - 72 с. : цв.ил. - ISBN 978-966-8936-87-6 (в пер.) : 30.71 гр
***
1. Білокінь, І. В. Сторінками народних казок [Текст] / І. В. Білокінь // Все для вчителя. - 2010. - N 26. - С. 60-62.
2. Красенко, О. Г. До нас у гості завітала казка [Текст] : бібліотечний урок / О. Г. Красенко // Шкільний бібліотекар. - 2015. - N 3. - С. 22-26.
3. Матковська, Т. Українська народна казка "Ох" [Текст] : 5 клас / Т. Матковська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - N 10. - С. 29-
4. Музика, Т. Народні казки. Казка "Про правду і кривду" [Текст] : 5 клас / Т. Музика // Українська мова та література. - 2011. - N 25/27. - С. 23-
5. Пиличкова, С. Формули в народних казках [Текст] / С. Пиличкова // Народна творчість та етнографія. - 2009. - N 3. - С. 22-25.
6. Піддубна, Д. Нова класифікація казок [Текст] : [на допомогу бібліотекарю] / Д. Піддубна // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 5. - С. 26-28.
7. Прокопова, О. П. Жанрові особливості народних казок та методика вивчення їх у школі [Текст] / О. П. Прокопова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002. - N 2. - С. 22-26.
8. Прокопова, О. П. Українська народна казка як ефективний засіб навчання і виховання [Текст] / О.П. Прокопова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - N4. - С. 25-27.
9. Сучасна українська дитяча література [Текст] // Шкільна бібліотека. - 2011. - N 11. - С. 38-42.
10. Тиховська, О. Архетипний зміст українських чарівних казок [Текст] / О. Тиховська // Дивослово. - 2013. - N 2. - С. 42-48.
Інші питання Ви можете задати в наступних запитах.
Успіхів!

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 31.01.2017 21.04.15 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Зоряна из города: Львів :: Вопрос: 40033  
Зоряна спрашивает:
Українська народна казка у дитячому читанні: жанрологічно-методична проекція
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Авсієвич Н. Креативність педагога як умова розвитку творчих здібностей учнів у процесі опрацювання народних казок на уроках читання в початкових класах [Електронний ресурс] / Н. Авсієвич // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2012. - № 5(1). - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(1)__3
2. Аналіз українських народних казок на уроках читання в початкових классах. - Режим доступу: http://www.novapedahohika.com/noloms-744-1.html
3. Вернигора Н. М . Література для дітей у XX столітті: жанрово-тематичний аспект. - Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1329
4. Гагарін М. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ ЯК ЗАСОБУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 183, ч. 4. - С. 34-38. - Бібліогр.: 6 назв. - укp. - Розкрито специфіку та складові елементи різноманітних жанрів українських народних казок, їх потенціал щодо морального виховання учнів початкової ланки навчання. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchu/ped/2010_183_4/N183-4p034-038.pdf
5. Гамаш А. До проблеми взаємин літератури і фольклору / А. Гамаш // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 485 – 490.
6. Гарачковська О. Жанр казки в дослідницькому дискурсі / О. Гарачковська // Київ. старовина. - 2007. - № 6. - С. 129-137. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.
7. Годзь Н. Питання стереотипів "Свій" - "Чужий" та група стереотипів "ворог" - "друг" у народних українських казках у призмі розгляду питання ідентичності та футурології [Електронний ресурс] / Н. Годзь // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2013. - Вип. 12(2). - С. 161-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2013_12(2)__18
8. Горбач Н. Жанр авторської казки в українській дитячій літературі: витоки та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Горбач, Т. Здіховська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2016. - № 1(1). - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_1(1)__9
9. Горбонос О.В. Українська літературна казка 10 - 30-их років ХІХ ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Горбонос ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2008. — 20 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2008/08govkrs.zip
10. Демедюк М. В. Національна специфіка української народної казки: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / М. В. Демедюк ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 20 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10DMVUNK.zip
11. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору / І. Денисюк // Слово і чаc. – 2003. – № 9. – C. 17 –23; № 10. – C.41–49
12. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Л.Ф. Дунаєвська ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 36 с. — укp. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/1998/98dlfeet.zip
13. Каранда М. В. Українська народна казка як засіб національного виховання молоді під час викладання філософсько-культурологічних дисциплін [Електронний ресурс] / М. В. Каранда // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. - 2012. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2012_1_5
14. Карпенко С. Д. Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин : монографія / С. Д. Карпенко. - Біла Церква, 2008. - 170 c. - укp.
15. Карпенко С. Д. Проблематика досліджень української народної казки у вимірі слов’янських культур [Електронний ресурс] / С. Д. Карпенко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 2. - С. 311-320. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_2_55
16. Карпенко С. Європейський підхід до класифікації жанру української народної казки [Електронний ресурс] / С. Карпенко // Мова і культура. - 2014. - Вип. 17, т. 1. - С. 386-392. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_1_67
17. Кизилова В. В. Жанрові модифікації різдвяної казки в новітній українській літературі для дітей: поліфонія категорії дива [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2015. - Вип. 6. - С. 240-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_6_36
18. Лавриненко С. Т. Лінгвокультурна презентація категорії "правда" в українських народних казках [Електронний ресурс] / С. Т. Лавриненко // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - Вип. 46(2). - С. 290-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(2)__38
19. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. - К. : "Знання-Прес", 2006. - 591 c. - укp. - Висвітлено розвиток народної творчості від витоків до сучасності. Проаналізовано особливості побутування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класифікацію жанрів з урахуванням сучасних досліджень історії, етнопсихології, культурології, міфології. Розглянуто кожне явище народної творчості у його зв'язку з художньою літературою. Охарактеризовано християнство та його вплив на розвиток української народної словесності. Акцентовано увагу на календарно-обрядовій та родинно-обрядовій творчості, героїчному епосі, баладах, ліричних піснях, казковій та історичній прозі, пареміографії, дитячому фольклорі.
20. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. - К. : "Знання-Прес", 2006. - 591 c. - укp.
21. Нагорна О. М. Чарівний світ народної казки на уроках читання в початковій школі // Національно-патріотичне виховання молодших школярів засобами українського етнодизайну : зб. наук. праць між регіон. студ. наук.-практ. конф. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. – С. 170 – 173
22. Особливості української народної казки. - Режим доступу: http://www.planeta.co.ua/ua/other/features_of_folk_tales.php
23. Подлєсна В. Ф. Жанрова-стильова своєрідність ксомологічної казки "Дніпрової чайки" [Електронний ресурс] / В. Ф. Подлєсна // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). - 2012. - Вип. 14. - С. 117-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_17
24. Удуд Марія. Українська народна казка: від любові до артбуку. - Режим доступу: http://www.chytomo.com/interview/ukraiinska-narodna-kazka-vid-lyubovi-do-artbuku
25. Українські народні казки. Казки про тварин. - Режим доступу: http://proridne.org/Українські народні казки про тварин/
26. Черевченко В. В. Міфологічні витоки української народної чарівної казки [Електронний ресурс] / В. В. Черевченко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип. 4. - С. 236-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_94
27. Черевченко В. Етносимволіка змісту і форми української народної казки (на прикладі орнітологічної лексики) [Електронний ресурс] / В. Черевченко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. - Вип. 81(2). - С. 221-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(2)__57

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 12.01.2017 16.26.15 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: василь из города: синельникове :: Вопрос: 40007  
василь спрашивает:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Витоки Різдняно-новорічних свят в дохристиянські культурі українського народу"
Наш ответ:
Шановний, Василь, скористайся , будь ласка, наступною інформацією:

1.Войтович В. М. Витоки Різдвяно-новорічних свят в дохристиянській культурі українського народу. // Роль християнства в утвердженні освіти, науки та мистецтва: історія, уроки, перспективи. Науковий збірник. — Рівне: ППФ «Волинські обереги».- 2000. — С. 295—309.

2.Войтович В. М. Релігійно-міфологічний світогляд давніх слов’ян: Спроба узагальнення./Войтович В. // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університет. — Рівне: РДГУ.- 2000.- Вип. 5. — С. 4—23.
3.Войтович В. М. Українська міфологія. — К.: Либідь. 2002. — 664 с
4.Гуркіна Г. О.Традиції та звичаї українців / [худож.: Г. Г. Гадалашвілі та інші]. - Харків : Торсінг плюс.- 2008. - 95 с. - (Моя Україна)
5.Свята, традиції, звичаї українського народу/ [упоряд. Г. В. Біляєва ; худож.: П. В. Мірончик, Н. О. Ель-Маулюд]. - Харків : Белкар-книга, 2005. - 80 с.
6.Українські традиції і звичаї: для дітей середнього шкільного віку / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко та інші ; худож. В. М. Юденков]. - Харків : Фоліо.- 2008. - 318 с. : ілюстр. - (Дитяча енциклопедія)
7.Українські традиції та звичаї / [авт.-упоряд.: В. М. Скляренко та інші ; худож. В. М. Юденков]. - Харків : Фоліо.- 2006. - 318 с. : ілюстр. - (Дитяча енциклопедія)
8.Шкода М. Н.Традиції і свята українського народу / [іл. О. К. Перепелиця]. - Донецьк : БАО.- 2007. - 384 с. : ілюстр
Режим доступу:
http://ethnography.org.ua/content/novorichni-tradyciyi-v-ukrayini
http://westudents.com.ua/glavy/34033-zimoviy-tsikl-narodno-obryadovost-korochun-rzdvo-snp-dduh-quotrayquot.html
http://kobzar1814.blogspot.com/2012/04/blog-post_24.html

.: Раздел: Мифология. Фольклор :: 5.01.2017 10.56.47 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.319918 seconds