Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 35746  
Оля запитує:
Доброго дня. Я пишу роботу на тему: "Забобони та прикмети в житті християнина". Допоможіть, будь ласка віднайти таку інформацію: 1. Українські забобони та прикмети (з поясненням звідки виникли) 2. обрядовірство (церковні забобони, пов"язані із таїнствами шлюбу, хрещення, поховання,церковних свічок, хрестів...) 3. українські свята та язичництво (пояснення язичницьких звичаїв у християнських святах) 4. забобони певних професій, стосовно грошей, золота, води, значееня підкови та інших оберегів 5. про домовика і звідки він узявся 6. гадання на Білії. Буду Вам дуже вдячна!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо загальні матеріали з Вашої теми.
По всім 6 конкретним темам рекомендуємо надавати окремі запити, згідно з правилами віртуальної довідки: http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/rule.php

1. Борисенко В . Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців : навч. посіб. / Валентина Борисенко. — К. : Унісерв, 2000. — 191 с.
2. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н.Н. Велецкая. — М. : Наука, 1978. — 239 с.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К., 1993.
4. Данилюк А .Г. Українська хата / А. Данилюк. — К., 1991. — 110 с.
5. Катрій о. Юліан Я. Наша християнська традиція / о. Юліан Я. Катрій. - 2-ге вид., випр. та доп. - Л. : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 1999. - 394 c. - (Укр. духов. б-ка). - Бібліогр.: с. 375-379. – [Розглянуто християнську спадщину Східної Церкви, а також становлення української Церкви. Описано життя давніх християн, детально охарактеризовано християнські звичаї, обряди та практику духовного життя]
6. Колодний А. Україна в її релігійних виявах. Монографія / Колодний Анатолій. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 336 с.
7. Кондратович О. Українські звичаї : Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. — 240 с.
8. Український християнський обряд. – К. : Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 1997. –
9. Чеховський І .Г. Демонологічні вірування і народний календар українокарпатського регіону / І. Г. Чеховський. — Чернівці : Зелена Буковина, 2001. — 303 с.
10. Шевченко Н. Ф. Психологічна специфіка марновірств / Н. Ф. Шевченко // Наука і освіта. - 2012. - № 6. - С. 223-228. - Бібліогр.: 23 назв.
*****
11. Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи . - 2003. - Вип. 15. - С. 4–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2003_15_3.pdf
12. Зеленяк Е. С. Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань / Е. С. Зеленяк // Форум права . - 2012. - № 1. - С. 339-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_54.pdf
13. Липка О. Р. Відповідь християнства на моральний занепад українського суспільства / О. Р. Липка // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство . - 2012. - Вип. 6. - С. 201-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NznuoairD2009_2012_6_21.pdf
14. Мисько Ю. Відображення пережитків язичницьких вірувань населення Буковини в церковних документах XVIII–ХІХ ст. / Ю. Мисько, М. Чучко // Етнічна історія народів Європи . - 1999. - Вип. 2. - С. 89–92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_1999_2_22.pdf
15. Савченко А. А. Релігійні вірування: міфи та реальність / А. А. Савченко // Культура України . - 2012. - Вип. 39. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2012_39_15.pdf
16. Тупик О. Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі / О. Тупик // Етнічна історія народів Європи . - 2000. - Вип. 7. - С. 54–58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2000_7_14.pdf
17. Українські традиції: Звичаї та обряди. - Режим доступу: http://traditions.org.ua/zvychai-ta-obriady/vesilni-obriady/68-vesillia-stsenarii-vesillia
****
18. Пропонуємо ознайомитися з повнотекстовим архівом номерів журналу «Народознавчі зошити» за 2008-2013 роки. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NaZo

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 17.12.2014 12.19.45 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Хмельницький :: Запитання: 35086  
Катя запитує:
Допоможіть, будь ласка, з інформацією на тему "Грецький фольклор в елліністичному Єгипті".
Наша відповідь:

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 14.10.2014 11.30.54 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Киев :: Запитання: 34268  
Анна запитує:
Здравствуйте! Моя тема - Легенды Древних Славян. Не могли бы вы порекомендовать какие-либо источники информации (электронные ресурсы или книги)? Заранее благодарю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам використати наступні джерела:
http://www.legendami.ru/bod/russia/main.htm
http://svitk.ru/004_book_book/8b/1923_drevnie_mifi_i_legendi.php
http://pidruchniki.ws/18800413/kulturologiya/slovyanska_mifologiya
http://proridne.net/mythology/books/Міфи та легенди давньої України/
http://supermif.com/slovjane/slavin_.html
http://www.ukrlife.org/main/minerva/plachinda3.htm
http://bukvar.su/kulturologija/page,3,146800-Mify-drevnih-slavyan.html
http://www.e-reading.ws/chapter.php/1006554/21/Lanovik_-_Ukrainska_usna_narodna_tvorchist.html

– Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович ; худож. О. Грнгор. - 3-тє вид. - К. : Либідь, 2012. - 664 с. : ілюстр.
– Українська міфологія. Легенди, перекази / уклад. Л. П. Коврига. - Х. : Белкар-книга, 2009. - 144 с. : ілюстр. - (Світ навколо тебе).
– Войтович, В. Міфи та легенди давньої України / Войтович В. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. - 392 с. : іл. - (Золота пектораль).
– Кривенко, О. О. Міфи та легенди українців : нестандартні уроки з теми / О. О. Кривенко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2012. - № 16-18. - С. 27-44.
– Міфи України : за кн. Г. Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". - К. : Довіра, 2006. - 383 с.
– 100 найвідоміших образів української міфології : учебное пособие. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Орфей, 2007. - 460 с.
– Персонажи славянской мифологии : рисованый словарь. - К. : Корсар, 1993. - 218 с.
– Плачинда С.П. Міфи і легенди давньої України [Текст] / С. П. Плачинда. - К. : Спалах, 1997. - 175 с.
– Асов А.И. Златая Цепь. Мифы и легенды древних славян / А.И.Асов. – М. : Наука и религия, 1998. – 320 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 14.04.2014 19.33.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Львів :: Запитання: 34151  
Лілія запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу до теми диплому "Толерантність як актуальна складова наукової інтерпретації етнічних стереотипів в українському фольклорі". Буду щиро вдячна!
Наша відповідь:

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.04.2014 19.28.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Черкаси :: Запитання: 33508  
Іра запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію про Келембетову Валентину Юхимівну і її книгу "Суспільно-побутові функції радянської обрядовості".
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро! На жаль, інформації з вашого запитання небагато, але вона є. Скористуйтеся наступними документами (призвіще Келембетової в документах шукайте через «Ctrl F»):
УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР. – Режим доступу:
http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=29
Дозвілля населення в період сталінізму. – Режим доступу:
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10858/
«… На противагу церковному вінчанню в 1920-х рр. стали практикуватися так звані «червоні весілля». Дослідниця радянської весільної обрядовості Келембетова В.Ю. у своїй монографії «Суспільно-побутові функції радянської обрядовості» наголошує на тому, що становлення радянської обрядовості, ідеєю якої була безрелігійна основа, розпочалося у перші пореволюційні роки. Автор зазначає, що червоне весілля розглядалося насамперед як суспільно-політична подія, як привід до антирелігійної агітації. Як підкреслює сама дослідниця, «відхід від народного, традиційного, не сприяв закріпленню нових обрядів соціалістичного змісту в побуті». – Режим доступу:
http://www.uk.orgsun.com/1/1/3496-1.php
Советские праздники и обряды как фактор совершенствования духовных основ социалистического образа жизни. – Режим доступу:
http://www.dissland.com/catalog/sovetskie_prazdniki_i_obryadi_kak_faktor_sovershenstvovaniya_duhovnih_osnov_sotsialisticheskogo_obra.html
Чистов К. В. ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЭТНОГРАФИИ 30—80 гг. XX ВЕКА. – Режим доступу:
http://journal.iea.ras.ru/archive/1980s/1983/Chistov_1983_3.pdf
РIЗНИК Олександр. Обряди і свята / РIЗНИК Олександр, ГРИЦЕНКО Олександр. – Режим доступу:
http://culturalstudies.in.ua/knigi_11_23.php
Пенькова О.Б. Феномен обрядности: дефинитивные основы интерпретации. – Режим доступу:
http://www.iai.gov.ua/_u/iai/dtp/CONF/13/articles/sec2/stat26.html
дается

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.02.2014 15.29.24 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.275397 seconds