Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 43487
   


Автор вопроса: Адріана из города: Ужгород :: Вопрос: 45498  
Адріана спрашивает:
Аналіз політики Німеччини
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Факти про Німеччину: зовнішня політика, суспільство, наука, економіка, культура
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/files/2020-11/tatsachen_2018_ukr-compressed.pdf
Гриник О., Лісовик М. Політика Німеччини в Європейському Союзі
http://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/2166/1/Zbirnik_politologiya_154-159.pdf
Рудько С. О.Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки
та Федеративної Республіки Німеччини: підручник із курсу / С. О. Рудько. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 298 с.
https://eprints.oa.edu.ua/6552/1/Rudko_pidruchnyk_web.pdf
О.П.Сандул, Д.М.Шамалюк Політична система Німеччини. Президент Німеччини та його повноваження; О.В. Баланюк, М.О.Росавицька Обливості державного устрою та правління Німеччини; С.С.Тумачок Політика Німеччини в Європейському Союзі
https://vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr4.pdf
Політика Німеччини щодо держав центральної та східної Європи у період канцлерства Ангели Меркель
https://shron1.chtyvo.org.ua/Pryimak_Bohdan/Polityka_Nimechchyny_schodo_derzhav_Tsentralnoi_ta_Skhidnoi_Yevropy_u_period_kantslerstva_Anhely_Mer.pdf?
Міграційна політика Німеччини на початку ХХІ століття
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6989/1/Kostyuk.pdf
Сокол С. М.
Місце України в зовнішній політиці Німеччини В Східній Європі на сучасному етапі
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14336/Sokol_Mistse_Ukrainy_v_zovnishnii_politytsi_Nimechchyny.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Раздел: Государство и право :: 6.05.2021 12.44.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марко из города: Моршин :: Вопрос: 45486  
Марко спрашивает:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Трудові відносини – основа предмету трудового права".
Наш ответ:
Добрий день! Пропонуємо вам таку літературу:
Андріїв В. Співвідношення трудового права та свободи учасників трудових відносин [Електронний ресурс] / В. Андріїв // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 17. — С. 50-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_5.
Боєва О. Трудове право: місце в системі права та основні теоретичні проблеми розвитку [Електронний ресурс] / О. Боєва // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 4. — С. 129-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2011_4_19.
Бутинська Р. Вплив цифрових технологій на трудове право: виклики та завдання [Електронний ресурс] / Р. Бутинська // Часопис Київського університету права. — 2019. — № 3. — С. 139-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2019_3_25.
Вавженчук С. Право на працю як основоположне конституційне трудове право [Електронний ресурс] / С. Вавженчук // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 17. — С. 79-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_8.
Глущенко Є. До питання меж правового регулювання трудових відносин [Електронний ресурс] / Є. Глущенко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2012. — № 25. — С. 203-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2012_25_25.
Дашутін І. Поняття та ознаки забезпечення законності у трудових відносинах [Електронний ресурс] / І. Дашутін // Публічне право. — 2018. — № 1. — С. 143-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2018_1_19.
Єрохін С. Відносини посередництва — невід’ємна частина предмета трудового права України [Електронний ресурс] / С. Єрохін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2004. — Вип. 28. — С. 306-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2004_28_58.
Жигалкін І. Поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин як принцип трудового права [Електронний ресурс] / І. Жигалкін // Право та інновації. — 2015. — № 2. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_2_14.
Жигалкін І. Трудове право в системі соціального права [Електронний ресурс] / І. Жигалкін // Право та інновації. — 2015. — № 4. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_18.
Занфірова Т. Трудове право як синергетична система [Електронний ресурс] / Т. Занфірова // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2010. — № 3. — С. 74-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2010_3_15.
Косьмій Л. Особливості трудових відносин в умовах карантину [Електронний ресурс] / Л. Косьмій // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2020. — № 9. — С. 52-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2020_9_8.
Кудря І. Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах [Електронний ресурс] / І. Кудря // Віче. — 2016. — № 5-6. — С. 32-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_14.
Максименко Н. Особливості розвитку трудових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Н. Максименко // Науковий вісник Льотної академії. Серія : Економіка, менетджмент та право. — 2019. — Вип. 1. — С. 185-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sbfaseml_2019_1_26.
Мельничук Н. Договір як форма регулювання трудових відносин [Електронний ресурс] / Н. Мельничук // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. — 2011. — Т. 16, Вип. 19. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2011_16_19_15.
Чанишева Г. Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / Г. Чанишева // Університетські наукові записки. — 2016. — № 3. — С. 8-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_3_4.
Яковлєв О. Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне [Електронний ресурс] / О. Яковлєв // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1082, Вип. 16. — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1082_16_30.

.: Раздел: Государство и право :: 30.04.2021 22.28.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Хуст :: Вопрос: 45468  
Марія спрашивает:
Добрий день. Потребую інформацію про екологічне право в ЄС. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Маріє! Перегляньте наступну інформацію:
Галушкіна Т. Еколого-економічне партнерство: європейсько-українські вектори розвитку / Т. Галушкіна // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Регіон. політика: досвід Європ. Союзу та його адапт. до умов України: Зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 5, ч. 3. — С. 4-12.
Деркач О. Структура та напрями реалізації екологічної політики в Україні: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. Деркач ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с.
Дубовіч І. Сучасні еколого-економічні проблеми транскордонного співробітництва України та Європейського Союзу у сфері сільського зеленого туризму [Електронний ресурс] / І. Дубовіч, З. Сенета // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 18(1). — С. 158-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_18(1)__34.
Івасечко О. Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Івасечко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 113-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_21.
Калишук Л. Теоретико-правові аспекти захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Л. Калишук // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 52. — С. 202-207. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_52_34.
Кишко-Єрлі О. Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Кишко-Єрлі // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 3. — С. 215-219. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_3_51.
Колесник В. Поняття та загальна характеристика принципів екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Колесник // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». — 2012. — Вип. 1. — С. 130–141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vchfo_2012_1_15.
Лозо В. Правові основи екологічної політики Європейського Союзу: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / В. Лозо ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків, 2010. — 36 с.
Мазур-Вержбицька О. Еволюція правових основ екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / О. Мазур-Вержбицька, О. Олійниченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2013. — № 51. — С. 36-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_51_6.
Омельяненко Т. Напрями вдосконалення екологічної політики у сфері поводження з відходами в Україні на основі відповідного досвіду Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Т. Омельяненко, Ю. Маковецька // Економіка природокористування і охорони довкілля. — 2015. — 2015. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2015_2015_6.
Романко С. Глобальна екологічна політика: співпраця України та Європейського Союзу [Електронний ресурс] / С. Романко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2013. — Вип. 31. — С. 237-242. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_31_26.
Романенко В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / В. Романенко // Фінансове право. — 2013. — № 2. — С. 18-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_2_8.
Романюк Н. Нормативно-правова база формування екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Н. Романюк, Н. Корнійчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. — 2012. — № 20. — С. 81-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2012_20_18.
Сансі М. Екологічне право ЄС : навч. посіб. / М. Сансі, Л. Заблоцька. — Київ : ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 157 c. — (Правн. студії в Україні: Київ та окремі регіони. Сер. «Право ЄС»; N 15).
Ткаченко О. Правові аспекти відновлення природних ресурсів: досвід країн Європейського Союзу та національне екологічне законодавство України [Електронний ресурс] / О. Ткаченко // Право і суспільство. — 2016. — № 6. — С. 86-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_6_17.
Труш О. Формування та реалізація спільної екологічної політики Європейського Союзу в умовах сучасних інтеграційних процесів [Електронний ресурс] / О. Труш, М. Андрієнко, Г. Ломовських. // Державне будівництво. — 2014. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_1_31.
Шпарик Н. Адаптація екологічного законодавства України до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Н. Шпарик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 33(1). — С. 212-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33(1)__53.

.: Раздел: Государство и право :: 27.04.2021 15.56.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Андрій из города: Бровари :: Вопрос: 45467  
Андрій спрашивает:
Добрий день. Цікавить інформація про загальні положення досудового розслідування. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Андрію! Перегляньте такі джерела інформації:
Бєляєва К. Загальнонаукові, процесуальні та правові підстави і тактика психологічного експерименту в досудовому розслідуванні : монографія / К. Бєляєва. — Київ : Конус-Ю, 2014. — 185 с.
Бухонський С. До визначення напрямів дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення початку досудового розслідування / С. Бухонський // Держава та регіони. Сер. Право. — 2014. — Вип. 4. — С. 140-146.
Габорак О. Досудове розслідування крізь призму зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / О. Габорак // Молодий вчений. — 2020. — № 10(1). — С. 74-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(1)__17.
Гайворонський О. Предмет злочинного впливу у злочинах проти основ національної безпеки України, досудове розслідування яких віднесено до підслідності слідчих органів безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Гайворонський; Акад. адвокатури України. — Київ, 2016. — 20 c.
Глобенко Г. Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування [Електронний ресурс] / Г. Глобенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2017. — Вип. 4. — С. 50-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2017_4_7.
Кавун Д. Сучасний стан нормативно-правового регулювання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування [Електронний ресурс] / Д. Кавун // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 3. — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_3_54.
Калінніков О. Спеціальне досудове розслідування (in absentia): теоретичні та практичні проблеми законодавства [Електронний ресурс] / О. Калінніков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — 2019. — № 1. — С. 62-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2019_1_11.
Крупка А. Загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на виробництві: досудове розслідування, судова експертиза [Електронний ресурс] / А. Крупка, М. Кралюк, В. Костенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2019. — Вип. 19. — С. 356-366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2019_19_29.
Лук’янчиков Є. Досудове розслідування та його структура [Електронний ресурс] / Є. Лук’янчиков // Вісник Академії адвокатури України. — 2006. — Вип. 7. — С. 107-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2006_7_18.
Пильгун Н. Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Н. Пильгун, Є. Бородін, І. Присяжнюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 3. — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_3_28.
Теремецький В. Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні [Електронний ресурс] / В. Теремецький // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 69. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_69_5.
Тертишник В. Кримінальний процес України. Особлива частина : підручник / В. Тертишник. — Акад. вид. — Київ : Прав. Єдність : Алерта, 2014. — 418 c.
Цуцкірідзе М. Досудове розслідування: процесуальна функція слідчого чи різновид пізнавальної діяльності? [Електронний ресурс] / М. Цуцкірідзе // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2017. — Вип. 30(2). — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_30(2)__25.
Чайковський А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність / А. Чайковський, С. Губар, В. Довбня; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2004. — 204 c.
Якубова А. Загальні положення досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Якубова ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с.

.: Раздел: Государство и право :: 27.04.2021 13.53.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Зоя из города: Заліщики :: Вопрос: 45441  
Зоя спрашивает:
Добрий день. Порадьте, будь ласка, літературу на тему Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Зоя! Перегляньте таку літературу:
Бакуменко О. Місцеве самоврядування як фактор формування громадянського суспільства в Україні: історичний досвід, сучасність, перспективи [Електронний ресурс] / О. Бакуменко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2016. — Вип. 29. — С. 84-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2016_29_17.
Батанов О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування [Електронний ресурс] / О. Батанов, В. Кравченко // Аспекти публічного управління. — 2018. — Т. 6, № 6-7. — С. 45-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2018_6_6-7_8.
Батракова Д. Категорія «місцеве самоврядування»: підходи до визначення [Електронний ресурс] / Д. Батракова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2015. — Вип. 17(1). — С. 150-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17(1)__41.
Гвоздик Д. Проблематика місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Д. Гвоздик // Управління розвитком. — 2013. — № 16. — С. 114-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_45.
Долженков О. Становлення місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. Долженков // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 3-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_1.
Зимогляд В. Місцеве самоврядування як результат децентралізації влади [Електронний ресурс] / В. Зимогляд // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2015. — № 1. — С. 122-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_1_14.
Ковалів М. Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Ковалів, В. Іваха // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 45-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_10.
Кондрацька Н. Місцеве самоврядування як соціальна система [Електронний ресурс] / Н. Кондрацька // Право і суспільство. — 2015. — № 6(3). — С. 23-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6(3)__7.
Неліна Н. Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу [Електронний ресурс] / Н. Неліна // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 1. — С. 104-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_1_27.
Петришина М. Сучасне розуміння поняття місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. Петришина, В. Миргород // Молодий вчений. — 2019. — № 12(1). — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_12(1)__19.
Прієшкіна О. Місцеве самоврядування та політична система України: взаємодія та розвиток [Електронний ресурс] / О. Прієшкіна // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 61. — С. 163-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_61_22.
Решевець О. Формування поняття «місцеве самоврядування» через призму континентальної моделі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Решевець, А. Солодка // Теорія та практика державного управління. — 2014. — Вип. 2. — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_2_24.
Федоренко В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система [Електронний ресурс] / В. Федоренко // Історико-правовий часопис. — 2017. — № 2. — С. 43-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2017_2_11.

.: Раздел: Государство и право :: 22.04.2021 11.31.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.268006 seconds