Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 44754  
Катерина запитує:
Міжнародне право електронні книги, статті, але бажано книги. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 24497, 44736. Додатково пропонуємо ще переглянути наступні джерела:
Бойченко О. В. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів держав у галузі забезпечення інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / О. В. Бойченко // Форум права. - 2009. - № 2. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Гревцова Р. Ю. Міжнародне медичне право: поштовх до досліджень [Електронний ресурс] / Р. Ю. Гревцова, З. С. Черненко // Адвокат. - 2012. - № 3. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2012_3_1.
Деркаченко Ю. В. Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання [Електронний ресурс] / Ю. В. Деркаченко // Університетські наукові записки. - 2006. - № 1. - С. 108-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_1_18.
Дерябіна К. Міжнародне та національне право: спільне та особливе [Електронний ресурс] / К. Дерябіна // Порівняльне правознавство. - 2012. - № 3-4. - С. 299-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/porpr_2012_3-4_26.
Житний О. О. Міжнародне право в системі джерел кримінального права України [Електронний ресурс] / О. О. Житний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 3. - С. 66-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2013_3_10.
Зіглер К. Міжнародне право та право Європейського Союзу: між асиметричною конституціоналізацією та фрагментацією [Електронний ресурс] / К. Зіглер // Європейське право. - 2012. - № 2-4. - С. 24-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpr_2012_2-4_5.
Зінченко В. В. "Право народу" в конституційному законодавстві США та його міжнародне значення для ціннісної системи прав людини і демократії [Електронний ресурс] / В. В. Зінченко. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_1_16
Зінченко В. В. "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії [Електронний ресурс] / В. В. Зінченко // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2013. - № 1. - С. 183-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduetp_2013_1_31.
Константінов C. A. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс] / C. A. Константінов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2010. - Вип. 23. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2010_23_5.
Магрело М. В. Міжнародне контрактне право: проблеми визначення предмета [Електронний ресурс] / М. В. Магрело // Юридична наука. - 2013. - № 4. - С. 131-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_4_15.
Міжнародний симпозіум "Філософія і сучасне міжнародне право" [Електронний ресурс] // Філософія права і загальна теорія права. - 2013. - № 1. - С. 373-375. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filpr_2013_1_34.
Мірошниченко О. А. Почесний консул: міжнародне право та національне законодавство України [Електронний ресурс] / О. А. Мірошниченко // Форум права. - 2010. - № 2. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Мірошниченко О. А. Права людини: ґендерна рівність та міжнародне право [Електронний ресурс] / О. А. Мірошниченко // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 690-693. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Рабінович С. Міжнародне судочинство як спосіб позитивації природно-правових підходів (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) [Електронний ресурс] / С. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 2. - С. 32-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_2_4.
Радзівілл О. А. Міжнародне право, правова держава і глобальне інформаційне громадянське суспільство, як складові сучасного міжнародного правового порядку [Електронний ресурс] / О. А. Радзівілл // Юридична наука. - 2012. - № 2. - С. 153-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_2_22.
Старокожев О. А. Міжнародне трудове право в механізмі захисту трудових прав працівників в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Старокожев // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 512-516. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_74.
Терлецький Д. С. Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції та міжнародне право [Електронний ресурс] / Д. С. Терлецький // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 61. - С. 85-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_61_11.
Трегубенко А. С. Міжнародне право про застосування сили в системі колективної безпеки [Електронний ресурс] / А. С. Трегубенко // Юридична наука. - 2013. - № 7. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_7_14.
Фальковський A. О. Міжнародне право та сучасні проблеми безпеки (аналіз поглядів Ю. Габермаса) [Електронний ресурс] / A. О. Фальковський // Актуальні проблеми держави і права. - 2005. - Вип. 25. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2005_25_7.
Якубовська Н. О. Міжнародне торговельне право: потенційний вплив на економічний розвиток держав [Електронний ресурс] / Н. О. Якубовська // Митна справа. - 2013. - № 4. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4_4.

.: Розділ: Держава і право :: 9.10.2020 08.10.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 44658  
Андрій запитує:
Добрий день! Допоможіть з підбором літератури про поняття внутрішньо переміщених осіб. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40148. Також пропонуємо Вам додатково опрацювати такі джерела:
Балуєва О. Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в україні: архетипна природа / О. Балуєва, І. Аракелова // Публ. урядування : збірник. — 2016. — № 2. — С. 48-58.
Басова І. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект [Електронний ресурс] / І. Басова // Альманах права. — 2017. — Вип. 8. — С. 296-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2017_8_73.
Басова І. Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми [Електронний ресурс] / І. Басова // Правова держава. — 2016. — Вип. 27. — С. 504-511. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2016_27_67.
Бочек О. Внутрішньо переміщені особи: особливості визначення в законодавстві України [Електронний ресурс] / О. Бочек // Наука і правоохорона. — 2016. — № 1. — С. 68-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2016_1_11.
Бубняк С. Внутрішньо переміщені особи в контексті сучасних міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / С. Бубняк // Грані. — 2019. — Т. 22, № 11. — С. 56-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_11_8.
Грабова Я. Додатковий та тимчасовий захист як форми захисту вимушених мігрантів в Україні / Я. Грабова // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. — 2016. — № 2. — С. 75-79.
Крахмальова К. Проблема визначення поняття "внутрішньо переміщені особи" в юридичній науці [Електронний ресурс] / К. Крахмальова // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 137-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_67_15.
Малиха М. До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика [Електронний ресурс] / М. Малиха // Грані. — 2015. — № 8. — С. 6-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_8_3.
Мельник І. Внутрішньо переміщені особи як об’єкт соціальної роботи [Електронний ресурс] / І. Мельник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2017. — Вип. 23. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_32.
Муромцева Ю. Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону [Електронний ресурс] / Ю. Муромцева // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. — 2015. — Вип. 15. — С. 124-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2015_15_14.
Новак І. Внутрішньо переміщені особи в Україні: наміри щодо повернення [Електронний ресурс] / І. Новак // Народна творчість та етнологія. — 2018. — № 2. — С. 55-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2018_2_8.
Сірант М. Біженці та внутрішньо переміщені особи: співвідношення понять [Електронний ресурс] / М. Сірант // Митна справа. — 2015. — № 2(2.2). — С. 154-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_2(2.
Тищенко Н. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення [Електронний ресурс] / Н. Тищенко, Б. Піроцький // Молодий вчений. — 2014. — № 10(13)(2). — С. 124-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(2)__31.
Фуріна А. Внутрішньо переміщені особи: національна модель та міжнародні стандарти [Електронний ресурс] / А. Фуріна // Юридична Україна. — 2018. — № 1-2. — С. 101-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_1-2_19.

.: Розділ: Держава і право :: 4.09.2020 09.13.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44657  
Марина запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Політичний імідж народних депутатів: проблеми формування, роль іміджу в рамках виборчої кампанії". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Бебик В. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг / В. Бебик. - Київ, 2001.
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / за заг. ред. Ф. М. Рудич. – Київ : Парламентське вид-во, 2006. – 412 с.
Зущик Ю. Ідеологічний тип лексикону політичного лідера в структурі політичної психології / Ю. Зущик. – Київ, 1995. – 142 с.
Лавриненко О. Проблеми формування іміджу кандидата в депутати / О. Лавриненко // Проблеми політичної психології. – Київ, 1997. – С. 331-332.
Почепцов Г. Тенденції посилення ролі іміджу в рамках виборчої компанії / Г. Почепцов // Проблеми політичної психології. – Київ, 1997. – С. 355-356.
Українське суспільство. Двадцять років незалежності : соціологіч. моніторинг : у 2-х т. – Т. 2. Таблиці і графіки / За ред. Є. І. Головахи, М. О. Шульги. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2011. – 480 с.
Фролов П. Методичні засоби вивчення іміджу політичних лідерів / П.Фролов // Наук. студії з політ. психології. – Київ, 1995. – С. 86-92.
Акайомова А. Політичний імідж та основні його характеристики [Електронний ресурс] / А. Акайомова // Політичний менеджмент. – 2009. – С. 29-35- . – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=PoMe_2009_5_6.
Єремеєва І. А. Проблеми формування ефективного іміджу в сучасні політології [Електронний ресурс] / І. А. Єремеєва // Гуманітарний журнал. - 2009. - № 3-4. - С. 63-69. - Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/626/Eremeeva.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Корнієнко В. О. Імідж політичного лідера [Електронний ресурс] : проблеми формування та практичної реалізації: моногр. / В. О. Корнієнко, С. Г. Денисюк. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 145 с. - Режим доступу: http://kornienko.vk.vntu.edu.ua/file/dd0275b243d6b18318d19b6d2559ac26.pdf.
Кукуруза О. Імідж політичного лідера як складова політичного успіху [Електронний ресурс] / О. Кукуруза // Науковий блог : [блог Нац. ун-ту "Острозька академія"]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2013/imidzh-politychnoho-lidera-yak-skladova-politychnoho-uspihu/. - Назва з екрана.
Милосердна І. М. Імідж політичного лідера як категорія PR-технології [Електронний ресурс] / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики. - 2019 . - Вип. 64. - С. 118-133. - Режим доступу: http://app.nuoua.od.ua/archive/64_2019/9.pdf.
Перемога на виборах: технології, кампанії, принципи [Електронний ресурс] : практ. посіб. / М. Д. Городок, А. В. Карташов, Є. О. Романенко, В. Ю. Стасюк. - Київ : Міжнар. республік. ін-т, 2016. - 264 с. - Режим доступу: https://www.iri.org.ua/sites/default/files/resources/Перемога на виборах. Технології, кампанії, принципи.pdf.
Симоненко О. В. Інформаційні основи у формуванні іміджу сучасних політичних лідерів України [Електронний ресурс] / О. В. Симоненко // Гуманітарний журнал. – 2014. - № 3-4. – С. 124-131. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gumj_2014_3-4_17.pdf.
Соснюк О. П. Порівняльний аналіз особливостей сприймання молоддю іміджу українських та зарубіжних політиків [Електронний ресурс] / О. П. Соснюк, І. В. Остапенко, О. Є. Соснюк та ін. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2015. - № 27. – С. 84-90. – Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/139/58.

.: Розділ: Держава і право :: 4.09.2020 08.59.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 44655  
Надія запитує:
Потрібен список літератури за темою: Структура парламенту України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Перегляньте наступні джерела:
Дадак Л. Б. Вдосконалення структури парламенту та спосіб його формування в умовах сьогодення / Л. Б. Дадак // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матер. підсумкової наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квіт. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т заочного навч. – Київ : Ліра-К, 2014. – 524 с.
Деркач А. Коаліція депутатський фракцій як особливий суб’єкт конституційно-правових відносин / А. Деркач // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 7. – С. 127-132.
Зотова Т. Питання удосконалення структури апарату Верховної Ради України у контексті світового досвіду / Т. Зотова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 142-144.
Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко та ін.] ; за ред. Т. Є. Кагановської. – Київ : Право, 2017. – 304 с.
Крусян А. Лекція професора А. Крусян: «Верховна Рада України» / А. Крусян // Право України. – 2015. – № 5. – С. 124-136.
Куцик П. Парламент (Верховна Рада України) як інститут законодавчої влади / П. Куцик // Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : моногр. : [в 2 т.] / П. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2016. – Ч. 1. – 458 с.
Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України : моногр. / І. Є. Словська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 336 с.
Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / В. Л. Федоренко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 615 с.
Шапаренко О. А. Роль та місце комітетів у здійсненні законодавчої функції Верховної Ради України / О. А. Шапаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 1. – С. 38-39.
Шаповал В. Парламент як представницький орган / В. Шаповал // Право України. – 2015. – № 3. – С. 114-134.
Баликіна Л І. Застосування моделі парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: компаративний аналіз [Електронний pесурс] / Л. І. Баликіна // Університетські наук. записки. – 2013 . - № 1. – С. 58-64. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2013_1_10.pdf.
Логовський І. М. Необхідність реформування сучасного адміністративно-територіального устрою України та впровадження двопалатного парламенту [Електронний pесурс] / І. М. Логовський // Гілея. Сер.: Політичні науки. – 2019 . – Вип. 144. Ч. 3. – С. 69-71. – Режим доступу: http://91.234.43.156/bitstream/123456789/9330/1/144_5.pdf.
Павлишин О. Двопалатний парламент як форма демократичної влади в Україні: історико-правовий аналіз і перспективи [Електронний pесурс] / О. Павлишин, М. Дурдинець // Філософські та методологічні проблеми права. – 2019. – Т. 17. - № 1. – Режим доступу: https://psychped.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/1137.

.: Розділ: Держава і право :: 3.09.2020 16.17.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44648  
Ірина запитує:
Буду вдячна, якщо допожете мені підібрати список літератури за темою « Формування інформаційної культури фахівців у сфері юриспруденції»
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино. Радимо скористатися джерелами інформації:
Арістова І. В. Становлення науки «інформаційне право» : питання методології (частина перша) / І. В. Арістова // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 245-253.
Бараш Є. Ю. Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід’ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України / Є. Ю. Бараш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (2). – С. 96-104.
Бериславська О. М. Інформаційно-правова політика держави як інструмент побудови інформаційного суспільства в Україні / О. М. Бериславська // Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21 листоп. 2014 р. Київ, ВІКНУ. –2014. – С. 264-266.
Бєляков К. І. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір. Монографія / К. І. Бєляков, С. Г. Онупрієнко , І. М. Шопіна : за заг. ред. К. І. Бєлякова. – Київ, КВІЦ, 2018. – 169 с.
Бєляков К. І. Мова інформаційно-правових досліджень: проблеми формування / К. І. Бєляков // Правова інформатика. – 2012. – № 4 (36). – С. 3-9.
Браткова О. І. Культурологічні засади успішної професійної діяльності юриста / О. І. Браткова // Філософські та методологічні проблеми права. – 2015. - № 1-2 (9-10). – С. 69-80.
Дзьобань О. П. Інформаційна безпека в контексті інформаційної культури / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Інформація і право. – 2017. – № 1(20). – С. 74-81.
Мануйлов Є. М. Правова культура юриста як основа його професіоналізму / Є. М. Мануйлов // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2016. № 3 (30). C. 216–220.
Новицька Н. Б. Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства: монографія / Н. Б. Новицька. – Дрогобич: Коло, 2016. – 452 с.
Новицька Н. Б. Щодо визначення сутності поняття "інформаційна культура" / Н. Б. Новицька // Соціологія права. – 2017. – № 1-2. – С. 54-59.
Онопрієнко С. Г. Спеціальні інформаційні операції як спосіб досягнення військових та політичних цілей / С. Г. Онопрієнко // Наука і правоохорона. – 2014. – № 2. Ч. 2. – С. 136-140.
Онопрієнко С. Г. Інформаційна культура як фактор розвитку особистості, суспільства та держави / С. Г. Онопрієнко // Наука і правоохорона. – 2014. – № 3. Ч. 2. – С. 111-114.
Онопрієнко С. Г. Інформаційна культура та правосвідомість: особливості взаємозв’язку / С. Г. Онопрієнко // Наука і правоохорона. – 2015. – № 1. Ч. 2. – С. 76-79.
Онопрієнко С. Г. Класифікація елементів інформаційної культури / С. Г. Онопрієнко // Форум права. – 2016. – № 5. – С. 135-138.
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. – Харків : Право, 2009. – 352 с.
Свиридюк Н. П. Юридична деонтологія : [навч.-метод. посіб.] / Н. П. Свиридюк. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 336 с.
Селезньова О. М. Аналіз явища інформаційної свідомості з позиції інформаційного права / О. М. Селезньова // Наука і правоохорона. – 2015. – №2. – С. 110-115.
Шопіна І. М. Роль інформаційної культури у підвищенні ефективності функціонування Збройних Сил України / І. М. Шопіна, І. М. Коропатнік // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2(36). – С. 47-54.
Економічна, екологічна та інформаційна культура юриста // https://studopedia.su/5_14913_ekonomichna-ekologichna-ta-informatsiyna-kultura-yurista.html
Інформаційна культура юриста // http://www.info-library.com.ua/books-text-7466.html
Професійно-правова культура юриста // https://arm.naiau.kiev.ua/books/JD_book/lectures/kon_5.html

Рак А. Потенціал сучасного юридичного освітнього простору в контексті компетентнісного підходу / А. Рак, С. Назаренко // http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/15652/1/УКР МОВА В ЮРИСПРУД СТАН, ПРОБЛ, ПЕРСП Ч1_p186-189.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 2.09.2020 09.06.29 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.369846 seconds