Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Кочерга Поліна із міста: Кіровоград :: Запитання: 37222  
Кочерга Поліна запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію для ІНДЗ на тему: "Морфологія як розділ гараматики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Поліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вихованець, Іван Романович. Теоретична морфологія української мови [Текст] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська ; ред. І. Р. Вихованець. - К. : Університетське видавництво "Пульсари", 2004. - 398 с.
Зайковскі, Світлана Андріївна. Сторінками англійської граматики. Збірник граматичних вправ. Морфологія [Текст] / С. А. Зайковскі, Л. М. Адамовська. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2000. - 144 с.
Загнітко, Анатолій Панасович. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис [Текст] : [сучас. вітчизн. посіб.] / А. П. Загнітко. - Донецьк : БАО, 2011. - 991 с.
Крутій, Катерина Леонідівна. Теорія і практика формування граматично правильного мовлення в дітей дошкільного віку (на матеріалі морфології і словотворення) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Крутій Катерина Леонідівна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - К., 2005. - 440 , [68]арк.: табл. - арк. 391-440.
Крутій, Катерина Леонідівна. Теорія і практика формування граматично правильного мовлення в дітей дошкільного віку (на матеріалі морфології і словотворення) [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Крутій Катерина Леонідівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 44 с.: рис.
Мороз, Тетяна Юріївна. Семантико-граматична асиметрія морфологічних категорій іменника [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Мороз Тетяна Юріївна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2008. - 20 с.
Мороз, Тетяна Юріївна. Семантико-граматична асиметрія морфологічних категорій іменника [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мороз Тетяна Юріївна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2007. - 223 арк.
Плющ, Марія Яківна Граматика української мови [Текст] : у 2 ч.: Підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / М. Я. Плющ. - К. : Вища школа, 2005 . - Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 288 с.
Плющ, Марія Яківна. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія [Текст] : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / М. Я. Плющ. - 2-е вид., допов. - К. : Слово, 2010. - 327 с.
Полюга, Світлана Михайлівна. Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Полюга Світлана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. - К., 2013. - 18 с.
Садовнікова, Ольга Павлівна. Граматика української мови. Морфологія [Текст] : навч. посіб. для старшокласників / О. П. Садовнікова ; Глухівський держ. педагогічний ун-т. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. - 103 с.
Фоміна, Людмила Федорівна. Порівняльна граматика української та російської мов. Морфологія [Текст] : конспект лекцій : прогр. практ. занять / Л. Ф. Фоміна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т. - О. : ОНУ, 2013. - 84 с.
http://pidruchniki.com/1633082640546/dokumentoznavstvo/morfologiya
http://readbookz.com/book/161/4620.html
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1368

.: Розділ: Мовознавство :: 15.09.2015 16.28.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.241085 seconds