Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 44199
   


Автор вопроса: Ксенія из города: Київ :: Вопрос: 45842  
Ксенія спрашивает:
Добрий день. Цікавить інформація про полемічну літературу. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ксеніє! Перегляньте таку літературу:
Андрусів Л. З. Проблема дії та споглядання у полемічній літературі: формування української раціоналістичної традиції [Електронний ресурс] / Л. З. Андрусів // Практична філософія. — 2015. — № 2. — С. 17-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pf_2015_2_5.
Гапченко О. В. Формування системи духовних цінностей особистості на основі ідей християнського гуманізму в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст. [Електронний ресурс] / О. В. Гапченко // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 4. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_4_9.
Герман В. Полемічна культура сучасного викладача й учителя української мови та літератури [Електронний ресурс] / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2019. — № 4. — С. 17-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_4_4.
Гоцуляк В. Полемічна література XVI – XVII ст. в освітній культурі України [Електронний ресурс] / В. Гоцуляк // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2018. — Вип. 19(2). — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_19(2)__3.
Гуменюк С. Концепція полемічної літератури у дослідженнях Дмитра Чижевського [Електронний ресурс] / С. Гуменюк // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 8. — С. 17-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_8_4.
Зема В. Є. Православні полемічні твори у Київській митрополії середини XVI – початку XVII ст.: зміст та ідеологія : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / В. Є. Зема ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2004. — 19 с.
Казачинський Є. Г. Толерантність в українській полемічній літературі другої половини XVI ст. – початку XVII ст. [Електронний ресурс] / Є. Г. Казачинський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2011. — Т. 155, Вип. 143. — С. 67-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2011_155_143_15.
Колич О. І. Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. І. Колич // Юридична наука. — 2015. — № 11. — С. 31-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_11_5.
Колич О. І. Історичні та філософські дослідження філософсько-правових концепцій в українській полемічній літературі [Електронний ресурс] / О. І. Колич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 850. — С. 216-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_850_35.
Колич О. Полемічна література: філософсько-правова концепція України / О. Колич ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Навч.-наук. ін-т права та психології. — Львів : Гельветика, 2018. — 176 с.
Колич О. Філософсько-правові ідеї соціальної рівності у полемічній літературі [Електронний ресурс] / О. І. Колич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 258-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_43.
Логвиненко В. М. Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / В. М. Логвиненко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 18 с.
Парфенюк Н. В. Полемічна література як публіцистичний жанр друкованого видання: поняття, характеристика та особливості полемічних текстів [Електронний ресурс] / Н. В. Парфенюк // Інформаційне суспільство. — 2015. — Вип. 21. — С. 26-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2015_21_6.
Парфенюк Н. Тексти полемічної літератури як складова частина комунікаційного дискурсу [Електронний ресурс] / Н. Парфенюк // Діалог. — 2015. — Вип. 20. — С. 46-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2015_20_6.
Поплавська Н. М. Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Н. М. Поплавська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 40 с.
Ткачук Р. Ф. Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI – першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01 / Р. Ф. Ткачук ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с.
Циганенко В. «Послання до латинян із їхніх же книг» – маловідомий твір барокової полемічної літератури [Електронний ресурс] / В. Циганенко // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 6. — С. 35-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_6_11.
Шаповал А. В. Критика ранніх протестантів в українській полемічній літературі XVI ст. [Електронний ресурс] / А. В. Шаповал // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 3. — С. 187-191. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_3_37.

.: Раздел: Литература :: 15.09.2021 22.07.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.216952 seconds